e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Listopad 2008

Mimo tělo

22. listopadu 2008 v 16:40 | Esty |  OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

Meditace je úžasná věc..a někdy se mi stává, že při meditaci úplně opustím své tělo..různě se toulám..., ale tentokrát to bylo úplně jiné.....

Při meditaci jsem pročišťovala čakry ...ze začátku bylo vše jako obvykle, ale když jsem posílala energii do srdeční čakry..přepadl mě velký smutek a začala jsem myslet na mámu....v tu chvíli jsem přestávala cítit své tělo......přišel nával energie...pak uvolnění a byla jsem mimo své tělo....

Najednou jsem vzlétla ke hvězdám, ale nebyla jsem sama, byli se mnou andělé a drželi mě z obou stran...létali jsme vesmírem a když jsme se vraceli zpět, tak jsme proletěli ulicí, zdí až do bytu mé mámy....

Máma seděla zrovna u stolu v kuchyni....neviděla nás..začali jsme okolo ní tančit a předávat jí krásnou a pozitivní energii...viděla jsem, že se začíná usmívat a je šťastná......po tom krásném tanci..jsme se ještě letěli podívat na mé oblíbené místo k oblíbenému stromu, ten už tvrdě spal.....je to starý strom a vím, že si mě velmi dobře pamatuje..mám před ním respekt :-)

Po chvíli jsem cítila, že se vracím zpět do těla......a že meditace pomalu končí......krásný zážitek :-)


Síla myšlenky

12. listopadu 2008 v 17:28 | Esty |  NALÉZÁNÍ SAMA SEBE - Starší rubriky a články
Každý z nás si vytváří podmínky k životu....dejme tomu, že osud jsou okolnosti, které ovlivnit nemůžeme (i když vše je možné)...., ale můžeme ovlivnit většinu z toho co se nám v životě stane a co k nám bude přicházet.

Vše pramení z naší mysli...cokoli si pomyslíme o sobě, o ostaních, o své situaci se promítne a odrazí ve vesmíru.....a vrátí zpět

Jistě, že je důležité si přiznat pravdu a říci si,jak na tom opravdu jsme, ale to jde o uvědomění pokud předtím nebylo :-)

Síla myšlenky je stále s námi...je to o tom, že vidíme situace v dobrém či špatném světle. Že jiní lidé, kteří mají sami problém se sebou řeknou něco, aby buď záměrně ublížili a nebo si vzali trošku naší energie. Pokud se nás to dotkne, tak tuto myšlenku přijímáme za svou a tak se taky stane...někdy...nebo brzy...

Neseme si sebou mnoho zakořeněněných návyků společnosti,které jsou takovým malým vzájemným zaklínáním.....například pomluva...věc, která je na denním pořádku skoro každého člověka...zkuste někdy poslouchat své myšlenky a svá slova, vše co za den řeknete a uvědomte si kolikrát mluvíte třeba nepěkně o druhých lidech a kolikrát mluvíte nebo smýšlíte špatně o sobě....

Vše špatné se vrátí a to několikanásobně většinou tak, že to nikdo nečeká........

Myšlenka je tolik silná, že ničí krásné zdravé lidi, kteří přestanou jíst a jsou nemocní.......ničí děti, které si o sobě začnou myslet,že za nic nestojí....ale myšlenky to jsme mi lidé a proto je možné to změnit...silou myšlenky je možné vyřešit rodinné problémy, svůj zdravotní stav, pohled na sebe a druhé..silou myšlenky je možné změnit svět v krásné místo pro všechny...

Proto začněte se na sebe dívat,jako na krásné bytosti, které tu nejsou proto, aby týrali sami sebe, ale milujte se, protože pak vaše láska ukáže cestu ostatním.....
Základní barvy Aury

10. listopadu 2008 v 21:57 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE

V poslední době se o Auře mluví stále více a stále více lidí je ji schopno vnímat. Přesto ještě stále není tolik informací pro vysvětlení barev a jejich prolínání. Každý člověk může Auru vnímat rozdílným způsobem, ale přesto jsou některé zákonitosti, které zůstávají.

Člověk má sedm těl tedy sedm různých energetických vrstev, které mohou mít různé barvy. Většina lidí vidících auru, většinou vnímají barvy okolo fyzického těla. Tedy základní barvu aury, pak takzvanou prosvítající a barvu "úsilí duše"...

Dnes popíši základní barvy aury a pomocí knihy od Richarda Webstera AURA

Význam základních barev Aury:

Červená
Potenciál: Vůdcovství
Je to mocná barva. Svémunositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu a být šťastný. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Následkem toho se aura jeví někdy jako pomačkaná a potemnělá. Když pak člověk dospěje a je schopen stát na vlastních nohách, aura se rozšíří, ukazujíc, že člověkje nyní schopen dělat, co chce.Lidé se základní barvou červenou získávají často odpovědná postavení a vůdcovské role, protože mají potřebnou průbojnost, energii a vůdcovský talent, aby ostatní inspirovali. Častojsou citově založeni a mají dobré srdce. Červená barva může symbolizovat také fyzickou odvahu. Negativní výzanam červené je nervozita a sebeláska.

Oranžová
Potenciál: Harmonie a spolupráce
Oranžová je teplá barva, kterou najdete u lidí přirozeně intuitivních, taktních, s nimiž je snadné vyjít. Mají schopnost působit na lidi tak, že se cítí dobře a často zjišťují, že jsou v postavení, kde mohou uklidnit "vzbouřené vody". Jsou starostliví, schopní a praktičtí, drží se při zemi. Negativní výzanm oranžové je lenost a lajdáckost.

Žlutá
Potenciál: Tvůrčí schopnosti, dobrý mozek, vynikající úsudek
Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Jsou schopni rychlého myšlení, mají rádi zábavu a také se rádi nachají bavit ostaními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuze o čemkoliv. Snadno se učí, ale často se pouštějí do mnoha věcí najdenou, než aby jednu věc dotáhli až do úplného konce. Negativní stránkou žluté je unavitelnost a tendence ke lhaní.

Zelená
Potenciál: Uzdravování
Zelená barva je mírumilovná a lidé s touto základní barvou aury mají rádi klid, jsou to přirození léčitelé. Je s nimi možné dobře spolupracovat, jsou důvěryhodní a velkodušní. Na první pohled se mohou zdát mírní a bezstarostní, ale mohou být i velice tvrdohlavý a neústupní, jestliže mají pocit, že je to nutné. Jediný způsob, jak změnit názor lidí se základní barvou aury, je přesvědčit je, že k potřebě změnit názor dospěli sami. Nepoddajnost a neměnnost v názorech jsou negativní charakteristiky zelené barvy.

Modrá
Potenciál: Rozmanitost
Mít modroubarvu jakozákladní barvu aury je pěkné, protože tito lidéjsoupřirozeně kladně naladěni. Jejich aura je tedy normálně velká a vibrující.Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů jako kdokoli jiný, ale vždycky se jakoby snadno dostanou ze všech potíží. Lidé,jejichž základní barvou je modrá, zůstávají ve svém srdci stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí. Negativní stránkou modré jsou obtížné dokončování úkolů. Jsou obvykle lepší při zahajování věcí, kdy se do úkolů pouštějí s velkým nadšením, než při jejich dokončování.

Indigová
Potenciál: Odpovědnost za ostatní
Časo bývá obtížné rozhodnout, zda je tato barva barvou základní proto, že se někdy jeví nachově zabarvená. Protože je to barva teplá, uzdravující a související s výchovou a vyživováním, lidé s touto barvou obvykle končí vnějakém zaměstnání humanitního typu. Rádi pomáhají a podporují ostatní a jejich největší radostí je, jestliže jsou obklopeni lidmi, které mají rádi. Zápornou vlastností indigové barvy je neschopnost říci "ne". Tito lidé bývají ostatními zbavováni svých výhod velice snadno.

Fialová
Potenciál: Duchovní a intelektuální pokrok
není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s fialovou barvou jako základní se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Stupeň, jehož ve svém vývoji dosáhli,je možné určit podle kvality fialové barvy v jejich auře. Mnozí, kteří mají fialovou barvu v auře jako základní, se někdy snaží tentoaspekt své podstaty popírat. To nepřináší štěstí a měli by si uvědomit, že nedělají se svým životem to, co by měli. Jestliže ale začnou studovat a jejich vědění se zvyšuje, jejich aury takézačnou mohutnězářit. Negativní stránkou fialové byrvy může být vytváření vnějšího dojmun adřazenosti.

Stříbrná
Potenciál: Idealismus
Najít stříbrnou barvu jako základní není obvyklé,i když je možné vidět ji poměrně často ve směsi s jinými barvami. Lidé, kteří mají stříbrnou jako základní, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a stávají se znich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku,která jim za to stojí,mohou dosáhnout zanačného pokroku.

Zlatá
Potenciál: Bez hranic
Zlatá jako základní barva aury je nejmocnější barva ze všech. Dává lidem schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky všechno, co je napadne. Tito lidé jsou klidní s vlastním kouzlem, schopni tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahují obvykle v pozdějších letech života. Nepřekvapuje, že svatozáře kolem hlav svatých a duchovně založených lidí jsou obvykle zlaté, označují jejich neomezený potenciál.

Růžová
Potenciál: Finanční a hmotný úspěch
Tato jemně vypadající barva je často základní barvou rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Není divu, že je nacházíme často na místech, kde mají moc a odpovědnost. Nehledě na to jsou tovesměs lidé skromní, nenároční, milující klidný život. Jsou také milujícími, jemnými a laskavými, často jsou nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

Bronzová
Potenciál: Humanitární
Tato barva se často objevuje jako barva podzimu a její narezlost může být často silně přitažlivá. Lidé se základním barvou bronzovou jsou pečovatelští, starostliví, filantropičtí humanisté. Mají měkké srdce, jsou štědří. Vzhledem k tomu všemu se často musí naučit říci "ne", protože jsou jinak ostaními využíváni.Bílá
Potenciál: Osvícení a inspirace
Bílá je barvou čistoty a jen zřídka se s ní setkáme jako s barvou základní. Protože všechny ostatní barvy jsou součástí bílé, je bílá v podstatě jiným pojmenováním světla. Lidé s touto základní barvou zůstávají často vědomně v pozadí,jsou skromní a svatě humanitářští. Často se zdá, že nemají žádné vlastní ego a jsou soustředěni spíše na blaho ostatních než na své vlastní. Tito lidé jsou často silně intuitivní a moudřejší,než by odpovídalo jejich věku.


Barva aury se mění dle rozpoložení člověka, nálady a duchovní čistoty. Čím je aura světlejší a více ráří, tím je člověk lepším a plně rozvíjejícím své schopnosti. Barvy aury taktéž souvisí s čakerním systémem.Kundalini energie - základy

5. listopadu 2008 v 22:51 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
O kundalini energii se toho traduje opravdu hodně. Zde jen malý úvod a má osobní zkušenost...každý ať si utvoří názor sám....Pokud jste se setkali s kundalini nebo máte ten pocit, podělte se o své zkušenosti :-)

Kundalini je sanskrtké slovo, které znamená "kruhovou energii"....Kundalini je základní evoluční silou člověka. Tato energie částečně proudí v každém od narození. Na jejím dostupném a použitelném množství závisí stupeň jedincovy inteligence. Nejde jen o využití energie, kterou máme, jde o probuzení jejího mnohem většího množství v rezervoáru kundalini u kořene páteře.
Kundalini je přírodní síla, kterou má každý člověk. není to náboženství, ačkoli ji některé náboženství praktikují, a posilují tak náboženskou víru každého jednotlivce.
Stará východní literatura obsahuje velké množství informací o kundalini. Naopak v literatuře západní se o ní začíná teprve psát. Zatímco rychle rostoucí zájem o věk Vodnáře probouzí energii, která pomáhá uvolňovat kundaliní, lidé různého stáří a vývojového stupně prožívají kundalini nezávisle na kulturních, filozofických a náboženských rozdílech.

Energi kundalini nás všechny posunuje k osvícení - k poznání světla, k poznání boha.

Zatím je málo informací pro ty, kteří o kundalini ještě ani neslyšeli a chtěli by znát příčiny svého těleného, duševního a citového utrpení. Jelikož kundalini energie se může začít uvolňovat dříve. Ani lidé pracující v poradenských oborech nemejí snadný přístup k informacím, které by jim usnadnily radit těm, kteří uvolňují kundalini dříve, než jsou na to připraveni, a mají proto v životě různé problémy.
Je to, jakoby proud o napětí 220 voltů prodil 120voltovým obvodem a pálil pojistky i vedení.
Jedním důvodem tohoto nedostatku informací je strach z potenciálního nebezpečí kundalini, mnoho lidí se totiž domnívá, že by se s ní nemělo nic dělat - žádná cvičení ani trénování - neboť existuje možnost, že se tato úžasná síla stane destruktivní. tento přístup je podobný přístupu těch, kteří tvrdí, že nebudeme-li poučovat děti o sexu, nebudeme mít žádné problémy.
Dalším důvodem je skutečnost, že mnoho lidí považuje kundalini za přechodnou módu Nového věku. Žádný názor nemůže být mylnější. Kundalini lze považovat za nejstarší známou vědu. V dřívějších dobách lidé probouzeli kundalini pod vedením učitelů a za kontrolovaných pomínek. A to, co se naučili, udržovali jako ezoterické zanlosti. My však vstupujeme do období, kdy se ezoterické stává exoterickým.
Lidé, jejichž kundalini se uvolnila bez jejich vědomí a kteří vypráveli o svých příznacích druhým, byli obvykle považováni za šílené nebo tělesně slabé, někdy se za šílené považovali sami. Spolu s pocitem radosti a povznesení prináší tento proces zřejmě velký zmatek a hrůzu.
Z jejich záznamů je zjevné, že křesťanští mystici prožívali stavy uvolňování kundalini, stavy, které označovali za utrpení. Celý tento proces chápali jako cestu ke sjednocení s Bohem. Gopi Krišna je moderním zastáncem této evoluční energie. K uvolnění kundalini u něho došlo v důsledku meditačních cvičení, která dělal bez předběžného formálního školení. Dlouhá léta se snažil pochopit co se s ním děje. jeho zkušenosti, které popisuje ve svých knihách, jsou velmi prospěšné pro ty, kteří neprošli žádným fomálním školením.

Příznaky předčasného uvolnění
Jelkož jsme všichni osobnosti se vou vlastní minulostí, tělesnou kondicí a individuálním stupněm duchovního vývoje, působí uvolnění kundalini na každého z nás rozdílně. Toto jsou některé příznaky přílišného uvolňování kundalini dříve, než je naše tělo připraveno:

Nevysvětlitelné nemoci
Nevypočitatelné chování
Snížená schopnost zvládat každodenní život
Střídavé návaly horka a chladu
Zmnožení osobnosti
Extrémní změny nálad: deprese nebo extáze
Střídání extrémní otupělosti a bystrosti
Ztráta nebo deformace paměti
Všeobecná dezorientace
Extrémní změny osobního vzhledu (člověk může vypadat o několik let mladší v jednom okamžiku a o dvacet let starší za krátkou chvíli)
Vizuální efekty:vidění světel a barev, geometrických tvarů, scén z minulých životů nebo budoucích událostí.

Kundalini ja zaměřena svým vlastním směrem. Pohybuje se vzhůru páteří a temenem hlavy ven, touto cestou s sebou nese nové vědomí, nové schopnosti a trascendentální stavy. tak jako se rostlina natahuje za světlem, podněcuje nás kundalini hledat osvícení, na své cestě odstraňuje zablokovanou energii, a tím vyvolává příznaky, které jsou výše. kundalini má svůj vlastní cíl. My ji v tomto procesu můžeme brzdit, nebo podporovat.
Plně vyvinutý člověk má vyjiměčné paranormální schopnosti, velké duchovní vědomí a lze ho považovat za skutečného genia nabo božského člověka. každý z nás se dříve nebo později musí vyrovnat s kundalini, čím lépe budeme připraveni a čím více toho budeme vědět, tím krásnější bude náš zážitek.

(Zdroj: Kundalini a čakry - Praktická kniha k uvolnění životní energie)


Můj osobní zážitek s kundalini byl ze začátku velmi děsivý...v té době jsem o kundalini nevěděla zhola nic....můj život jakoby ustrnul z jedné části na místě.....bylo to proto, že se mi objevila většina z výše uvedených příznaků...z ničeho nic..jsem přestala zvládat běžný život chvíli jsem myslela, že se jedná o syndrom vyhoření...byla jsem unavená...střídali se mi nálady a vize....
V druhé fázy jsem si myslela, že jsem psychicky nemocná..myslela jsem, že trpím maniodepresí....bylo to velmi zvláštní období.
V třetí fázy této zkušenosti, kterou dnes hodnotím pozitivně, jako všechny další, které byly zatím v mém životě...jsem začala meditovat, abych uvolnila svou mysl...z ničeho nic to zkrátka přišlo....při mé první meditaci...kdy jsem pracovala s čakrami se najednou uvolnilo obrovské množství energie...bylo to jako rána z nebe...v první chvíli jsem nevěděla co se semnou děje a od té chvíle..začalo hodně věcí dávat smysl..najednou bylo vše jasné a znamení, životní okolnosti a přání se začala plnit...najednou jsem věděla, že jsem zdravá a že pracuji s energii..později mi do rukou začaly chodit knihy a jiné informace, které objasnily mou stagnaci a psychické rozpoložení....
Čarky a Meditace - základy

5. listopadu 2008 v 22:35 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE

Čarky už většina lidí zná, takže pouze pro připomenutí a taky můj osobní typ na zharmonizování čaker...

Každý člověk má na těle mnoho čaker...existuje sedm (někde se popisuje osm) základních čaker...
Popíši je v češtině, ale je možné se s nimi v oblasti jógy setkat pod jinými názvy a to si můžete v případě zájmu nalézt...
S každou čakrou se pojí barva, orgán, žláza, kámen a meditační formulka

1. Čakra - kořenová - leží mezi pohlavním orgánem a řitním otvorem
Barva - červená
Princip - pud sebezáchovy, sebepřijetí, sebe důvěra, stabilita, vztah k Zemi
Žlázy - nadledvinky
Orgány - páteř, kosti, zuby, nehty, obě nohy, tlusté střevo, konečník, prostata, krev
Kameny - achát, jaspis, rubín, hematit, granát
Formulka - choďte do přírody a představte si, že zakořeňujete

2. Čarka - sakrální - leží v oblasti pohlavních orgánů
Barva - oranžová
Princip - sexualita, tvořivost, vztahy, sebepřijetí v roliženy nebo muže
Žlázy - vaječníky, varlata
Orgány - rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté - krev, míza, trávicí šťávy, sperma
Kameny - karneol, měsíční kámen, jantar, žlutý topaz, citrín
Formulka - "Jsem dobrá(ý) takový(ý), jaká(ý) jsem,zasluhuji si lásku a rozkoš."

3.Čarka -"solar plexus" - leží v oblasti žaludku
Barva -žlutá
Princip - energie, síla, moudrost, vůle prosadit se
Žlázy - slinivka břišní (játra)
Orgány - dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém, svaly
Kameny - tygří oko, citrín, jantar, zlatožlutý topaz
Formulka - "Mám právo na vlastní názory a také jejich prosazení."

4. Čarka - "srdeční" - leží v oblasti srdce
Barva - zelná-růžová
Principy - harmonie, vroucnost pocitů, oddanost, velkorysost, uzdravování
Žlázy - brzlík
Orgány - srdce, dolní část plic, kůže, ruce, hrudník, horní část zad
Kameny - růženín, aventurín, jadeit, turmalín, zlený kalcit
Formulka - "Miluji sebe i ostatní bezvýhradně."

5.Čakra - "krční" - v oblasti krku
Barva - světlá modrá
Principy - komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, nezávislost, inspirace
Žlázy - štítná žláza
Orgány - plíce, průdušky, hltan, hlasivky, hrdlo, šíje, čelist, uši, nos
Kameny - tyrkys, laspis lazuli, akvamarín, chylcedon, achát
Formulka - "Je radostné mluvit pravdu a také si umět pravud přiznat."

6. Čarka - "třetí oko" - v oblasti mezi obočími
Barva - tmavá modrá
Principy - inteletk, síla představivosti, intuice, vnitřní pravdy
Žlázy - podvěsek mozkový (hypofýza)
Orgány - malý mozek, oči, čelo, dutiny, obličej, část nervového systému
Kameny - ametyst, fluorit, laspis lazuli, sodalit
Formulka - "Důvěřuji hlasu svojí intuice - vnitřním pocitům."

7. Čakra - "korunová" - oblast temene hlavy
Barva - fialová
Principy - čiré bytí, rozplynutí hranic, odevzdanost, sjednocení
Žlázy - šišinka mozková (epifýza)
Orgány - velký mozek, lebka
Kameny - křišťál, ametyst, diamant, bílý jadeit, bílý turmalín
Formulka - "Jsem jedinečnou, zářící a milující bytostí."

Pokud cítíte bolesti fyzické či psychickou vyčerpanost v těchto oblastech, může to být způsobeno špatným prouděním energie v dané čakerní oblasti.....nebo to může být naopak, že je některá s oblastí hodně vyvinuta ostaní potlačeny, taktéž je to špatné proudění energie....

Správné proudění je energetické spojení se zemí a vesmírem, kdy energie proudí od země do spodní čakry, přes všechny ostaní a enegie léčí všechny oblasti a tryská z temene hlavy.....k proudění energie dochází i do všech dalších čaker, které jsou přítomny v celém těle.....a to vyváženě...

Jelikož okolo našeho tělíčka jsou další energitická centra zvaná aura nebo vibrace...tak je třeba pročistit i ostaní jemnohmotná těla...., kterých je sedm základních....o tom jindy

Jak na to?
Jsou různé způsoby stimulace čaker...meditace s kameny, v bytě dát do harmonie barvy čaker.....opakováním čakerních formulí při meditaci.....to je dobré pro rychlou stimulaci a vyrovnání energie

Mám jeden osvědčení způsob při začínání s prouděním energie...je to meditace zhruba na 50 minut.....může být při poslechu krásné hudby nebo v tichu přirody...záležína každém...je dobré sedět v meditační pozici a pro větší pohodlí ze začátku opřít záda o strom či zeď,záleží na tom kde meditujete...důležitá jsou rovná záda....později už není třeba se opírat....dále je dobré zabalit se do deky či se dobře obléknout a to i když je teplo...
Jakmile se ztišíte uvnitř, tak začněte zhluboka dýchat a představovat si, že ve spodní kořenové čakrě je červená koule...můžete si představit při zavžených očích osobu na které si uvědomíte, kde místo ve vašem tělě je.....postupně si představujte, že se koule otáčí uvnitř vás ...po chvilce sami ucítíte ... představte si, že z koule vychází červená šňůra nebo větvička a ta se postupně plazí po páteři a prochází každou čakrou...je dobré si říkat formulky čaker a nebo si představovat uzdravování ve vašem těle....až dojdete nekonec k temeni hlavy...energii vypustě nad sebe do vesmíru....

Při meditaci má většina lidí různé vize..je dobré nechat je plynout a nevšímat si jich..jen vnímat, že jsou

Někdy se může stát,že energie úplně neprojde a bude vás některá čast těla bolet..je to znak toho, že blokace pojící se s danou oblastí je velmi silná a je to ukazatel pro práci na sobě v dané oblasti.....

Hodně štěstí s čarkrami :-)

Tři dny a tři noci

5. listopadu 2008 v 22:09 | Esty |  OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

Jak se říká, každá strana má dvě mince...a není tomu jinak na osobní cestě poznávání....pokud jdete cestou k bohu a začnete zářit, tak chtě nechtě se objeví protipól negativních sil. Negace nemá ráda záření a proto lidé na cestě poznávání dostávají do svého života více a více lákadel....prním z nich je pýcha...a ta předchází pád...na tom končí většina "duchovních lidí"

Proto, abych mohla jít dál jsem si potřebovala uvědomit a srovnat jaká je síla obou dvou stran....

Stalo se to zhruba před rokem....jednou v noci mě ovládl obrovský a nepochopitelný strach, byl stále větší a nejhorší na tom bylo, že jsem se bála usnout...bděla jsem, třásla se a modlila se ať už to skončí......stalo se to, že přišel čas postavit se svému vnitřnímu strachu, postavit se sama sobě a negacím ve mě.....každý člověk je tvořen obojím a myslím,že je velmi důležité nezavírat před tím oči a přiznat si pravdu....

Můj strach,který byl velmi hluboko přišel a já jsem mu čelila..viděla jsem opravdu velice nepěkné věci, které už nebyly jen mou záležitostí, ale zkrátka démoni osobní i jiní byli všude kolem.....tento stav trval tři dny a tři noci....

Démoni se zjevovali v podobách černých psů a zvláštních neidentifikovatelných tvarů. Když už jsem byla na pokraji sil, tak jsem konečně usnula a postupně se vše začalo dávat dopořádku....při této osobní cestě jsem potřebovala mnoho odpovědí na otázky, které se týkaly fungování negací a negativních larev v našem světě a ve světech dalších...odpovědi mi poskytl člověk od kterého bych nikdy nečekala, že tyto vědomosti bude mít..a tak to v životě bývá.....

Co je výsledkem?? Velmi jednoduchá a důležitá věc.....Je nutné postavit se svému strachu, je důležité znát souvislosti a je jednoznačné, že boží síla je ta jediná......


Dobro a Zlo I.

3. listopadu 2008 v 22:12 | Esty |  DUCHOVNÍ CESTA

Každý z nás přemýšlí nad otázkou dobra a zla......každý z nás je učen rozdělování na dobro a zlo dle měřítek společnosti...pro každého jsou hranice jinde a jsou lidé kteří si své jednání nepřipouštějí....Když jsem přemýšlela nad otázkou dobra a zla napadlo mě jak je úzká dělící čára...

Postupem času jsem si uvědomovala, že mezi dobrem a zlem není dělící čára...., že hranice neexistuje nýbrž to, že dobro a zlo je spolu úzce propojeno a že jedno bez druhého nemůže existovat...v tuto chvíli asi většina lidí řekne, že to není pravda...rozumím tomu, taky bych to ještě před pár měsíci řekla, ale dnes říkám není tomu tak....

Nejen, že obojí nám dává pohled zpětné vazby, ale zároveň ač je to k nevíře může být "zlo" člověku prospěšné...

Pokud se jednou narodíme a vyrůstáme,jsme zde za nějakým účelem dejme tomu posláním...jak změnit sebe, dát možnost změnit se druhým či utvářet okolnosti. V neposlední řadě změnit svět. Naše duše se stále objevuje v tomto očistci, aby se spojila s bohem a směřovalak bohu. Pokud dostáváme v našem životě překážky a těžké zkoušky, tak záleží na tom, jak se s nimi vyrovnáme...záleží na tom zdali si vybereme cestu boží lásky a posunu a nebo si svou zkušenost znovu zopakujeme v nižší či stejné podobě....

Lidé, kteří se nechovají k sobě a ke svému okolí dobře, tak ubližují pouze sami sobě a vše se jim vrátí. Dnes už vím, že je určitě správné podívat se do minulosti takového člověka, ale také vím, že není třeba lítosti, jelikož každý z nás si může vybrat zdali své zkoušky vezme jako učení se životu či bude v sobě živit zlobu a nenávist vůči sobě.

A proto je dobré vidět naše zkušenosti jako dar. To co do našeho života přichází, jako možnost k zamyšlení nad sebou. Otázka "Proč zrovna já?", totiž není na místě.......