e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

21.12. 2012 První část

4. prosince 2008 v 0:24 | Esty |  21.prosince 2012 11:11

Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena.

21 prosince 2012 (v 11 hod. 11 min.) dokončí tato sluneční soustava svůj galaktický rok, jehož celý cyklus trvá necelých 26.000 let. Vždy při skončení jednoho půl vlnového cyklu, který trvá necelých 13.000 let (než se přehoupne do druhého či nového půl vlnového cyklu), dochází u všeho v existenci na krátký čas k tzv. NULOVÉMU času (a samovolné aktivaci dřímající energie Kundalíny, jenž propojuje jednotlivé cykly či úrovně svého kontinua se svým počátkem a energetickým zdrojem), jelikož se při ukončení každé půlvlny vše vrací do výchozího nulového bodu, jenž protíná osu svého časoprostorového kontinua, která propojuje všechny ostatní cykly - úrovně na své ose. Takovéto půlvlny s nulovým energetickým potenciálem a nulovým vektorem času - úhlem zakřivení má na své ose i např. střídavý elektrický proud (o frekvenci kupříkladu 50 herců - cyklů za sekundu) kdy se 50 napěťových vln (o své specifické frekvenci) neustále přeměňuje z jedné, např. plusové půlvlny Jin na druhou, minusovou půl vlnu Jang a opačně. (To znamená, že se střídavě mění z jedné půlvlny - polarity jednoho silového potenciálu na opačný, (v tomto případě tedy o celkovém počtu 100 půlvln za vteřinu), přičemž při každé změně strany protíná nulový bod na své ose, kde se dostává do výchozího, vyváženého - nulového stavu. Na následném videu je znázorněn pohyb nebeských těles a jejich následný zákryt (při dokončení svých cyklů), který propojuje a otevírá dimenzionální brány: http://www.youtube.com/watch?v=QCtRSRraPKQ&feature=related

V galaktickém měřítku takovéto nulové body propojují jednotlivé časoprostory a dimenze (to znamená různé úrovně kolektivních vědomí, projevů nejrůznějších životních forem) což způsobí že se v naší galaxii 21. 12. 2012 otevřou a propojí všemožné časoprostorové brány, které mají něco společného s bytostmi, vývojem a událostmi tohoto multidimenzionálního časoprostoru nazývaného planeta Země. Toto umožní, že bytosti ze všech možných světů a dimenzí této galaxie (a to i z minulosti a budoucnosti) budou moci velice snadno přecházet z jednoho systému existencí - nejrůznějších projevů života do druhého. Tím může dojít k infiltraci a vzájemnému ovlivňování jednotlivých a kolektivních vědomí a proto na co se jednotlivá a kolektivní vědomí v časoprostorech upnou, tam se také jejich osobní vývoj i vývoj jejich planety, čili jejich světa (holografického časoprostorového kontinua), bude ubírat. Jedno totiž naprosto vždy ovlivňuje druhé, jelikož vše je tvořeno, dotvářeno a znova přetvářeno činností tvořivých Vědomí. Navíc, čemu kdo uvnitř své osobní podstaty bytí skutečně věří, to také svými vnitřními myšlenkovými pochody a představami tvoří a následně pak navenek promítá. O kódu 11:11 na: http://www.youtube.com/watch?v=mpivZaZEM3Y&NR=1

V tomto nulovém čase dochází navíc taktéž k dělení dimenzí na mnohé další a to i zcela nové, ještě neexistující, přičemž ten původní časoprostor (pokud je disharmonický) časem zanikne (jelikož je svými vnitřními disharmoniemi sebedestruktivní) anebo se transformuje do nějaké nové, vyšší, více harmonické etapy svého vývoje. Osobními a kolektivními mentálními pochody k tomuto dělení dimenzí již postupně dochází a do prosince 2012 se každá bytost svým osobním smýšlením a svými vnitřními energiemi a jejich frekvencemi (které jsou méně či více disharmonické či harmonické) již pomalu ale jistě zařazují tam, kam svými osobními emocemi (tvořící odpovídající frekvence) energeticky náleží, to znamená do těch časoprostorů či vyšších úrovní existencí, se kterými svými vnitřními, osobními myšlenkovými pochody (zlými či laskavými) a s tím souvisejícími pocity, souzní. Každá bytost (a to i vše zdánlivě neživé jako je např. nerost) je především Vědomí, čili aktivní živé světlo - energie, která má paměť, hýbe svým hmotným tělem (kterému dává různě povely a příkazy), vytváří nejrůznější myšlenky, vyhodnocuje všemožné myšlenkové pochody atd. Dle zákona o zachování energie proto tedy logicky vyplývá, že Vědomí ("Duchovní", energetická, podstata veškerého života projeveného do nejrůznějších existencí, ve formě - Já Jsem to či ono) je a musí být věčné. Čili: každá bytost z hmotných světů existuje nadále i po své fyzické smrti a pokračuje dál ve vývoji svého osobního vědomí, do dokonalejší formy projevu existence, až nakonec opět splyne s Vše-Vědomím odkud pochází.

Naprosto vše je navíc multidimenzionální, čili jak Vy, tak Vaše realita a i Niburus a jelikož se nyní po 3.600 letech opět vrací, tak se Vy - Vaše osobní Vědomí (Já JSEM to či ono, které spoluvytváří kolektivní časoprostorové, světelné holografické pole, na němž se projevují veškeré Vámi zhmotněné události) spojí s takovou (či jakoukoliv jinou) realitou, která Vám následně umožní prožívat to, s čím (díky svému osobnímu, zlému či dobrému chování a jednání) svými vnitřními energiemi souzníte. Pokud byste tedy souzněli s násilím a zlem, to znamená s démonickými, disharmonickými bytostmi temnoty, (které přichází z minulosti Nibara - což je cesta zpět na opáčko osobního vývoje), tak byste se vrátili do světů manipulace, násilí a teroru, kde vládnou tzv. padlí andělé. Bezohlední sobci, kterým jde jen o jejich blahobyt a zájmy (pokud se zavčas nevzpamatují a nezmění), se tedy díky svým disharmonickým frekvencím, obsaženým uvnitř jejich energií, nedostanou ani do vyšší, čtvrté dimenze, ve které však peníze jako platidlo a forma manipulace také pořád ještě existuje. Více o těchto bytostech nejdete na: http://www.youtube.com/watch?v=7v_hGb2wwp8 Na konci tohoto videa je uvedeno, že erotika, a s ní spojené prožívání orgasmu (což se Vám bytosti temnoty snažili všemožnými mýty, pověrami, příkazy a zákazy upírat) je jedna z nejrychlejších cest, které otevírají dimenzionální brány do beztvarého Bytí a opět propojují Vaše zdánlivě individualizovaná vědomí s vesmírnou inteligencí - Kosmickým Vše-Vědomím, čili duchovním pra-světlem - podstatou všeho v existenci.

Orgasmus totiž v těle probouzí dřímající energii Kumdalíny - Šakti, která postupně stoupá neustále výše až nakonec vystoupá až do mozku, kde začíná aktivovat podvěsek mozkový - tzv. 3 oko a korunní čakru, čímž se začínají otevírat brány do neprojevených světů, přičemž dochází k opětovnému a extatickému splývání jedné a té samé duchovní energie, jenž byla rozštěpena na dvě polarity. Ale pozor, pokud máte vztah s někým, s kým svými vnitřními - duchovními frekvencemi nesouzníte, pak nejenže k aktivaci třetího oka a korunní čakry nedochází (jelikož při takovém orgasmu energie Kundalíny vystoupá max. do třetí čakry), ale ještě si do sebe z takovýchto sblížení natahujete disharmonické energie toho druhého, jelikož již při pouhém obětí dochází k vzájemné elektromagnetické výměně energií a v nich uložených informací. Časem přijdete také na to, že orgasmus není nic jiného než spojení energie Jang s energií Jin a že jej lze touhou a vůlí navodit i mentálně a tudíž že se proto dá milovat i na dálku a prožívat přitom orgasmus ještě intenzivnější, než při jakékoliv stimulaci na fyzické úrovni. (Mnozí toto již dávno provádí, zatím ale jen ve spánku. Moc si z toho ráno však nepamatují z důvodu svých různých předsudků). Až se Vám dostatečně otevře korunní čakra, tak začnete konstantně prožívat i pocity blaženosti, to znamená tzv. kosmický orgasmus (jelikož dojde k propojování energie Jin - Šakti, což je hmotný projev kosmické, čili duchovní energie s energií Jang - Šivou, což je nehmotný projev jedné a té samé energie), který je NESČÍSLNĚKRÁT intenzivnější než ten pozemský, přičemž se Vaše tělo (díky vyššímu přísunu duchovních energií ze kterých je tělo tvořeno) současně začne samovolně regenerovat, ozdravovat a omlazovat. Více naleznete na: http://www.youtube.com/watch?v=hnamk7-7N2k&NR=1

Uvědomte si, že různé filmy, seriály a všemožné disharmonické zprávy (např. Jurský park a jiné, zdánlivě nevinné filmy a seriály, jako kupříkladu o mimozemských Šišlounech) jsou disharmonickými bytostmi (inkarnovanými do tohoto časoprostoru a lidské podoby) záměrně vytvářeny, neboť tím udržují Vaší pozornost zaostřenou na reality plazů - vládců temnoty (jejichž smyslem života je zlo, násilí a manipulace s druhými) a tím Vás dostávají tam, kde Vás mít chtějí. Zbavte se proto všech upoutávek, které Vás na jejich reality upozorňují a zaměřte svou pozornost jen na události a světy harmonie, neboť na co svou pozornost zaměříte, tam se také pomalu ale jistě ocitnete! Jakmile se totiž dostane myšlenka do souladu s vědomím, tak začíná tato Vámi vymyšlená záležitost probíhat i na hmotné úrovni bytí! Dostat oboje do souladu ale chvíli trvá, aby člověk měl čas na rozmyšlenou, zda si opravdu přeje získat a prožít to, co si vymyslel. Vezměte na vědomí, že čím více se blížíme časoprostorové bráně, která se otevírá 21. 12. 2012, tím rychleji se každá Vaše myšlenka stává realitou i na hmotné úrovni projevu existence a že v nulovém čase již žádná prodleva nebude! Buďte proto VELICE opatrní na co během každého dne myslíte převážně pak v tom nulového čase, aby to nebylo na nic destruktivního. Pokud byste z důvodu např. obav či jiných disharmonických emocí přeci jen mysleli na něco destruktivního, tak si uvědomte, že každá myšlenka lze jednoduše smazat a nahradit ji nějakou jinou - příjemnou a to POUHOU změnou své pozornosti na něco jiného - lepšího! Vezměte také na vědomí, že by se den měl měřit po 13 hodinách (2 x 13 = 26, jelikož to je v harmonii s cykly Vaší galaxie) a že by měsíc měl mít jen 28 dní, to znamená 13 měsíců - cyklů za rok, jako tomu ve skutečnosti doopravdy je. Změnu měření času do dvanáctkové soustavy totiž velice dávno a úmyslně zavedly disharmonické a manipulující bytosti z vyšších dimenzí, vydávající se za bohy a kněží, aby tak tento časoprostor vyřadily ze synchronie s cykly (nádechem - rozpínáním a opětovným výdechem - smršťováním) vesmíru. Touto změnou cyklů mohly postupně nastolit své vlastní, avšak manipulující zákony, se svými zotročujícími pravidly (jako např. vyvyšování určitých "elit" nad ostatní) a dalšími ovládajícími prvky (jako např. zavedení platidel), kterými ve Vás vytváří různé obavy a fobie. Takovéto disharmonické prvky a pravidla se však v žádném případě nedají nastolit a uplatňovat v časoprostorech, které jsou v souladu s harmonickými cykly - dechem vesmíru. Proto si tento fakt uvědomte, aby se Vaše vědomí a potažmo i Vaše tělo (které je zkrystalizovanou myšlenkovou formou vnitřního - osobního přesvědčení Vašeho vědomí) dostalo opět do synchronie s cykly Vaší galaxie, což Vás katapultuje zpět do vyšších a harmonických úrovní vědomí, čili světů - existencí.

Pokud souzníte s laskavými bytostmi (které přichází např. z budoucnosti Nibura, či z mnoha jiných zpola světelných, to znamená zpola myšlenkových, čili duchovních světů - úrovní Vědomí) a zaostříte své vědomí na dobrotu uvnitř Vás a začnete tuto dobrotu a harmonii vyzařovat i do okolního světa a přírody, tak tím zařadíte na cestu do 5. dimenze nejen sebe, ale zároveň taktéž pomůžete i této disharmonické dimenzi planety Země (jíž jste všichni svými osobními a kolektivními představami spolutvůrci), aby se CELÁ tato planeta, čili časoprostor (který je též živou Bytostí, jen v jiné formě projevu existence než je ten Váš) mohl posunout do vyšší, více harmonické frekvence světla - úrovně kosmického Vědomí a postoupit tak do vyšší, více harmonické úrovně svého osobního vývoje spolu s Vámi. Na to, abyste se dostali do takovýchto světů je ale třeba se zbavit všech vazeb na disharmonické světy a jejich reality. (Tam se vše k životu potřebné již vytváří pomocí zhmotňování myšlenkových představ - forem, podobně jako když zavřete oči a svou mentální fantazií si vytvoříte cokoliv, co Vás jen napadne). To znamená, zbavit se veškerého lpění na disharmonických a v těchto vyšších světech již zcela nepodstatných věcech, jako např. na majetku, penězích, moci, autoritě atd. a dokonce i na všemožných vazbách k jednotlivcům a skupinám lidí. Každý má právo si jít ve svém osobním vývoji svou vlastní cestou a tuto osobní svobodu ve vyšších dimenzích každý ctí. Tam nikdo s nikým již nijak nemanipuluje a ani nikomu nic nevnucuje! Více o bytostech z budoucnosti Nibura najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=1sHk4Kqy9B0&NR=1 a na: http://www.youtube.com/watch?v=02QzjbLcxiY&feature=related

Pokud čistotou svých nesobeckých úmyslů (které ve Vás vytváří jen harmonické - láskyplné frekvence) souzníte se světelnými, spirituálně založenými Bytostmi (které přichází z pravých duchovních, čili ze světelných světů čistého Univerzálního Vědomí) pak můžete docílit toho, že již nebudete muset ani umírat ani se znovu někam rodit. (Pokud to tedy nebude Vaše přání). Takovéto bytosti (díky tomu že se již zbavili všech disharmonických myšlenek a úmyslů a s tím souvisejícího sobeckého jednání) v sobě vytváří, obsahují a ze sebe vyzařují již jen harmonické frekvence a tak díky tomu (že svými osobními frekvencemi souzní s harmonickými frekvencemi duchovních světů) se opět vrací zpět domů, do pravých úrovní existencí duchovního Bytí, přičemž se opět propojují s informacemi a moudrostí kosmického Vše-Vědomí. Tyto bytosti proto znají zákonitosti tvoření veškeré tzv. hmoty a tudíž se dovedou odhmotňovat a zhmotňovat a to kdykoliv, kamkoliv a do jakéhokoliv projevu existence jaký si jen vymyslí. Oni taktéž ví, že si každé Vědomí, (čili zdánlivě individualizovaná bytost) díky aktivitě svého tvořivého vědomí vytváří živé světlo o specifických elektromagnetických frekvencích (které jsou nosičem jejich osobního vědomí), z něhož si svou touhou a vůlí (dle archetypu - plánů veškerého tvoření, dávno již vytvořených kosmickým Vše-Vědomím. čili prvotním stvořitelem) VĚDOMĚ vytváří takové tělo - vzhled, formu i projev existence, jakou si jen přejí a jaká je třeba pro možnost projevu v tom kterém specifickém časoprostoru, kam mají svou touhou a vůlí (které vytváří magnetismus) namířeno. Toto vše si ale má každá bytost zasloužit a to tím, že přestane být sobeckou bytostí a stane se harmonickou - láskyplnou bytostí, která spoluvytváří harmonické světy pro blaho všech zúčastněných a pomáhá ostatním bytostem v jejich vývoji. Více nejdete na: http://www.youtube.com/watch?v=D3DEr_dXc14&NR=1

Bytosti se fokusem svého osobního vědomí naprosto VŽDY promítnou do takových specifických úrovní existencí (do bezčasových realit, či do takových časoprostorů), se kterými mají charakterem svých záměrů co dočinění. Smýšlení, chování a jednání totiž v těle každé jednotlivé bytostí vytváří specifické frekvence (vnitřní vibrace a tomu odpovídající pocity), které každou bytost katapultují tam, kam svými frekvencemi patří, to znamená tam s čím svým charakterem souzní! Takže, pokud se chcete dostat do tzv. rájů, světů kde již vládne harmonie a kde se vše k životu potřebné získává pomocí zhmotňování myšlenkových představ, pak Vám nezbývá nic jiného, než si to přát a svým jednáním se stát alespoň natolik laskavými bytostmi, aby Vaše laskavost převažovala nad Vaším disharmonickým smýšlením a jednáním. Též je třeba se vnitřně zharmonizovat (anulovat Vaše vnitřní disharmonie), neboť ty vytváří chaos a neštěstí nejen ve Vašem osobním životě, ale je příčinou i nejrůznějších nemocí a všemožných živelných pohrom, jako jsou např. zemětřesení, povodně, požáry a vichřice či tornáda, neboť nahromaděná disharmonická energie lidské zloby se v těchto živlech zrcadlí. Pamatujte si, že VŠE souvisí VŽDY se VŠÍM! Taktéž se musíte přestat obávat všemožných Vašich chimér, které ve Vás bytosti temnoty záměrně uměle vytvořily, aby Vás tím zbavily Vaší vnitřní - duchovní síly (kterou má každá bytost, uvědomující si svou duchovní - světelnou, čili pravou podstatu svého Já Jsem) a mohly Vás tak Vaším vlastním strachem ovládat. Začnete-li si ale uvědomovat svou duchovní podstatu - harmonizující duchovní světlo a vnitřní sílu s tím spojenou, pak již nad Vámi nebude mít nikdo žádnou moc, dokonce ani ty nejmocnější bytosti temnoty, neboť Vaše vnitřní světlo, které z Vás začne vyzařovat v daleko větší míře než nyní, je začne doslova spalovat. Proto se budou od Vás držet v uctivé vzdálenosti, až nakonec z Vaší osobní reality zcela zmizí (pokud je tedy nehodláte pronásledovat), neboť nebudou schopny tyto Vaše energie - harmonizující duchovní pra-světlo nijak vystát.

Pokud jste v jádru dobrými lidmi (a to je ve své podstatě každá bytost) a chcete-li tuto dobrotu v sobě objevit, podpořit a znovu obnovit, pak se nemáte vůbec čeho obávat, neboť když dáte bytostem harmonie - lásky (které pomáhají všem dobrosrdečným bytostem z nehmotných úrovní bytí) najevo takovýto svůj záměr (že již chcete být dobrými bytostmi a že máte zájem dostat se do co možná nejvyššího časoprostoru či úrovně bytí, se kterou souzníte), tak Vám tyto nehmotné, harmonické a láskyplné Bytosti s takovýmto Vaším záměrem velice rádi pomohou. Čím více jste v harmonii sami se sebou a se svým okolím, tím více se začínáte opět energeticky propojovat se svým vyšším, světelným - duchovním Já (jehož jste myšlenkovou formou, která však již šla dál svým vlastním- osobním vývojem), které Vám pomáhá na cestě Vašeho vývoje, jenž vede zpět do duchovních, čili neprojevených světů, až Vás třírozměrné reality a život v nich omrzí. (Pro vytvoření harmonie se vším co je si můžete např. opakovat: "odpouštím sám/sama sobě a všemu a všem a zároveň prosím i o jejich odpuštění"). Navíc se můžete začít také sami ochraňovat a to kupříkladu tím, že si mentálně stvoříte trojúhelníkovou pyramidu s trojúhelníkovou základnou (z mentální, čili světelné - duchovní energie), do které pak vstoupíte, aby od té doby byla neustále kolem celého Vašeho těla jako živý ochranný štít. Více nejdete na: http://www.youtube.com/watch?v=UtwHXD8GWtM&feature=related Pokud ale ještě nemáte dostatečnou důvěru ve schopnosti a sílu svých mentálních představ (které pracují daleko za hranicemi Vašich pěti smyslů) a stále ještě potřebujete nějaký pěti smysly uchopitelný ochranný prvek, tak si vytvořte Orgonový zářič, který můžete používat jako svou ochranu do té doby, dokud se ve Vás nevytvoří natolik silná vnitřní - duchovní jistota, že si uvědomíte, že mentálně stvořená ochrana funguje ještě lépe, než jakákoliv navenek projevená - hmotná, na kterou si můžete sáhnout. Více o Orgonové ochraně a jak si ji vytvořit najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=jWH1KIsK8zo&feature=related a na: http://www.youtube.com/watch?v=ccS70UQE0fE&NR=1 Pamatujte si také, že stačí jen jedno procento lidí, kteří se změní k lepšímu, aby to strhlo všechny ostatní s sebou. Toto se děje z toho důvodu, že každá změna kvality vědomí jednotlivých bytostí se ukládá do kolektivního časoprostorového vědomí a odtud se šíří k ostatním bytostem na jejich podvědomé úrovni, čímž se ostatních 99% bytostí mění ze své podvědomé úrovně Bytí, aniž by si to nějak vědomě uvědomovaly. Pošlete proto tento článek co možná nejvíce lidem, ať si tyto skutečnosti uvědomí co možná největší počet bytostí, aby se tak proces transformace do vyšších a více harmonických světů podařila co možná nejlépe.

Veškeré dění v kosmu, čili ve všech vesmírech a jejich vnitřních, ve své podstatě bezčasových - duchovních a vnějších, časoprostorových - hmotných projevech je ale jen pouhou iluzí - živým snem, který je tvořen všemi jednotlivými vědomími - bytostmi a to naprosto ve všech zdánlivě individuálních úrovních aktivního kosmického Vše-vědomí - JÁ (Bytí), které díky tomu, že se rozhodlo poznat samo sebe, tak se aktivitou svého JSEM - osobního vědomí (jenž svou vnitřní aktivitou vytváří pra-světlo), začalo členit na nejrůznější zdánlivě jednotlivá Vědomí - JSME (to či ono) a jejich nejrůznější dimenze (kde lineární čas většinou existuje) a časoprostory (které si ve své struktuře projevu lineární čas vytváří), čili na nejrůznější holografické úrovně všemožných individuálních a kolektivních projevů existencí, forem, časoprostorů a událostí v nich.
Při tomto sestupném členění na jednotlivé úrovně nejrůznějších projevů života dochází stále více ke snižování vnitřní frekvence tohoto aktivního, tvořivého, původem kosmického vše-vědomí, (které produkuje živé tvořivé světlo), až se nakonec frekvence tohoto světla - duchovní podstaty veškeré existence (ze kterého je naprosto vše v existenci tvořeno a ve kterém vše existuje - plave) snížila natolik, že se individualizovaným vědomím - bytostem od 4. dimenze níže již vše nejeví pouze jako svět jejich osobních mentálních pochodů a představ (jelikož vědomí - bytosti si od 5. dimenze výše uvědomují svůj duchovní základ i to, že jsou nedílnou součástí celku), ale jako skutečná, emocionálně a 5. smysly prožívaná realita.
K této iluzi dochází z toho důvodu, že si v těchto úrovních existencí individualizovaná vědomí (na nejrůznější druhy bytostí) svými mentálními aktivitami vytváří specifická, svým tužbám a potřebám vyhovující časoprostorová kontinua, na které si aktivitou svých vědomí (zaměřených na to co chtějí prožívat) následně promítají své osobní a kolektivní emocemi oživené představy - fantazie, které, od třetí dimenze níže (díky nízkým vnitřním vibracím - frekvencím), krystalizují do zdánlivě pevné hmoty a událostí v ní probíhajících.. Veškeré reality však nejsou nic jiného než vůlí a touhami formované duchovní pra-světlo (obsahující archetypy - plány veškerého tvoření, podle kterých se vše formuje), modelované do tvaru světelných holografických pavučin a elektromagnetických Jin Jang šroubovic - vortexů obsahující specifické projekční a gravitační silová pole se specifickými frekvencemi (vnitřními vibracemi), ze kterých se následně vše v existenci formuje.
Tyto emocemi oživené časoprostory, (na něž si svými touhami a vůlí projektujete své osobní a kolektivní fantazie), tedy pouze projevují zdání vnějšího pohybu a plynoucího času, jelikož emoce (a jejich specifické frekvence, především ty harmonické, čili konstruktivní - láskyplné), jsou hybnou silou veškerého dění ve všech vesmírech. Tomu je tak z toho důvodu, že touha a vůle jednotlivých bytostí štěpí energii nulového bodu, čili kosmické vše-Vědomí - duchovní pra-světlo na dvě polarity (vůli - aktivní, projekční energii Jang - mužský princip a na pravý opak, čili touhu - pasivní, gravitační energii Jin - ženský princip), čímž se vytváří živý projekční a gravitační magnetismus se svými emočně - frekvenčně, čili vibračně specifickými siločárami (obsahující v sobě jak prasvětlo se svými archetypy, kódy - plány veškerého tvoření, tak frekvence emocí - vůle a touhy svých tvůrců, jenž uvnitř vytváří specifické vibrace),
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama