e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Leden 2009

Jak správně kombinovat potraviny

25. ledna 2009 v 18:58 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Jedna z hlavních zásad zdravé výživy je správná kombinace potravin, je to velmi důležité pro spravitelnost a práci střev.

Jídlo dělíme na tři základní skupiny (toto dělení je dostupné ve většině publikací o zdravé výživě)

I. Skupina

Maso, Ryby
Vejce
Sýry
Lilek, Baklažán
Houby
Ořechy
Semena


II. Skupina

Ovoce
Zelenina
Ovocné šťávy
Luštěniny


III. Skupina

Moučné výrobky
Přírodní cukr, Med
Kompoty
Brambory
Rýže
TěstovinyMůžete kombinovat I. a II. skupinu a taktéž II. a III. Při kombinaci I. a III. skupiny je organismus velmi zatížen. Další potravinou ryze nevhodnou je kravské mléko. Je dobrého nahradit mlékem kozím, má výtečnou chuť. To, že je cítí je mítus. Záleží jakým způsobem k tomu přistupujete :-).
Náhradou mléka může být syrovátka, která je zdraví prospěšná a pomáhá při snižování víhy, taktéž upravuje prostředí střev. Je běžně dostupná v lékárně za cca 40,- Kč.

Poselství Dalajlámy

25. ledna 2009 v 16:59 | Esty |  DUCHOVNÍ CESTA

Poselství Dalajlámy k mileniu - Návod pro život.


1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.

2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.

3. Držte se tří R: Respektu vůči sobě
Respektu vůči ostatním
Responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.

4. Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.

5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.

6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.

7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.

8. Každý den buďte nějaký čas o samotě.

9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot.

10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.

11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit z něho podruhé.

12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.

13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo minulost.

14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
15. Buďte jemní k Zemi.

16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli.

17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše vzájemné potřeby.

18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli.

19. Přistupujte k lásce a vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.Fialový plamen - prohlášení a vizualizace

25. ledna 2009 v 16:54 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Prohlášení a vizualizace
copyright © 1997 - Church Universal & Triumphant (překlad Vratislav Kašpárek 2000)Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte oslnivé bílé světlo vycházelící z vaší Já Jsem Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, které kolem vás vytváří neproniknutelnou světelnou stěnu.
Milovaná, zářící Já Jsem Přítomnosti,
Světelný válec kolem mne uzavři
Nanebevzetého Mistra plamenem
Který volám Božím jménem.
Aby udržoval můj chrám čistý
Od všech nesvárů okolí.

Já fialový plamen volám
Aby svým žárem všechny touhy proměnil,
Ve jménu svobody stále planul
A zajedno mne s ním učinil.
(Opakujte třikrát)
Toto prohlášení lze říkat nahlas když řídíte auto, nebo potichu v dopravních prostředcích.
Archanděl Michael přede mnou, Archanděl Michael za mnou,
Archanděl Michael napravo, Archanděl Michael nalevo,
Archanděl Michael nade mnou, Archanděl Michael pode mnou,
Archanděl Michael, Archanděl Michael je kdekoli já jdu!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Zářícím bleskem Tvé lásky!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Mocnou Já Jsem Přítomností!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Tajemnou mocí světla!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Velkou a vítěznou mocí!
A navždy bezpečně uzavři nás
V Tvém zářícím diamantovém srdci!Toto malé prohlášení se může stát prvním prohlášením fialového plamene, které začnete používat a které se může stát základním kamenem vašeho rituálu s fialovým plamenem.
Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte fialový plamen, který omývá a čistí vaší auru. Pozorujte plameny jak rozpouštějí usazeniny uvnitř i okolo vaší aury. Říkáte, "Já Jsem čistota, kterou Bůh požaduje!" protože chcete očistit vaší auru od všeho co není božské. Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte jak jsou všechny negativní energie, které příjdou do kontaktu s fialovým plamenem natrvalo přeměněny na božské světlo.
Já Jsem bytost fialového plamene!
Já Jsem čistota, kterou Bůh požaduje!
Toto prohlášení můžete pozměnit dosazením jmen lidí, měst, národů nebo planety. Například můžete říkat:
Země je bytost fialového plamene!
Země je čistota, kterou Bůh požaduje!

Praha je město fialového plamene!
Praha je čistota, kterou Bůh požaduje!

Prohlášení "Více Fialového plamene" se vyznačuje rytmem a stoupající spirálou fialového ohně, který sleduje rytmus.Když přeříkáváte toto prohlášení, sjednoťte se s vaší Já Jsem Přítomností. Musíte cítit lásku vaší "něžné Boží Přítomnosti " kompletně vás halící jak necháváte odplout všechnu zlobu, obavy, starosti a strachy.
Vizualizujte vodopád světla sestupující z vaší Já Jsem Přítomnosti. Pozorujte jak k vám světlo proudí jako zářivá energie a pak pokračuje dále aby požehnalo těm za něž prosíte.
Pozorujte fialový plamen jak rozpouští příčiny, následky, záznamy a vzpomínky na špatné činy vaše vlastní i ostatních lidí. Nezapomeňte připojit vaše vlastní speciální obrazy toho, co chcete aby fialový plamen vyřešil. Žádný problém není pro fialový plamen nevýznamný ani příliš velký aby ho nemohl vyřešit.
Něžná Boží Přítomnosti ve mně, Já Jsem,
Slyš mě nyní když žádám:
Způsob požehnání o které prosím
Svatému Kristovu Já všemu a všem!

Ať se fialový plamen svobody valí
Kolem světa a učiní vše celistvé
Naplní zem i její lidi,
Kristovým světlem zářícím skrze ně!

Já Jsem ta činnost Boha nade mnou
Celistvá rukou Boží lásky,
Přeměňující nesvárů zdejších příčiny,
V samém jádru jejich, aby nikdo neměl strach.

Já Jsem, Já Jsem, Já Jsem
Mocná síla lásky svobody
Povznášející celou zem k nebesům.
Fialový plamen nyní jasně září.
V živé krase je boží světlo

Které nyní a navždy
Nastaví mě, svět a vše živé
Věčně svobodné v dokonalosti Nanebevzetého Mistra!
Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem!Zářící a stoupající fialový plameni,
Sestup nyní, plápolej skrze mne!
Zářící a stoupající fialový plameni,
Osvoboď mě, osvoboď mě, osvoboď mě!
Zářící a stoupající fialový plameni přijď,
Expanduj a skrze mne záři!
Zářící fialový plameni přijď,
Odhal božské síly ať všihni vidí!
Zářící fialový plameni přijď,
Probuď zemi a osvoboď ji!
Záře fialového plamene,
Expanduj a skrze mne záři!
Záře fialového plamene,
Expanduj ať všichni vidí!
Záře fialového plamene,
Vytvoř zde základnu milosrdenství!
Záře fialového plamene,
Přijď, přeměň všechny obavy!Fialový plamen a jeho užití

25. ledna 2009 v 16:45 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Devět kroků
jak používat fialový plamen
ve svém životě.
copyright © 1997 - Church Universal & Triumphant (překlad Vratislav Kašpárek 2000)


1. Každý den se na nějaký čas posaďte v ústraní a přeříkávejte si prohlášení fialového plamene.
Můžete říkat vaše prohlášení fialového plamene kdekoli a kdykoli. V autě, při vašich denních povinostech, nebo před tím než jdete spát. Jednoduchým opakováním mantry fialového plamene můžete přivodit změnu kdykoli cítíte napětí, jste unavení nebo podráždění. Ale největší užitek z fialového plamene získáte, když si denně sednete v klidu alespoň na patnáct minut a bez přerušení budete říkat prohlášení fialového plamene.
Nejlepší je říkat prohlášení fialového plamene na místě vyhrazeném spirituální práci, jako jsou kaple, nebo dobře osvětlená, čistá a vzdušná místnost. Špatné světlo, prach, nepořádek a vydýchaný vzduch zabraňuje toku duchovní energie.
Na váš oltář můžete dát svíčky, krystaly, květiny a fotografie svatých, Nanebevzetých Mistrů a vašich milých.

2. Začněte vaší meditaci s fialovým plamenem modlitbou.
Před tím než začnete říkat vaše prohlášení vyslovte modlitbu nebo invokaci, k Nanebevzetým Mistrům, andělům a elementálům aby vám přišli na pomoc.
Elementálové jsou přírodní duchové ohně, vzduchu, vody a země, kteří jsou odpovědní za péči o naší planetu. Elementálové reprezentující ohnivý element se nazývají salamandři; ti kteří reprezentují vzdušný element, sylfové; ti kteří reprezentují vodní element, undiny; ti kteří reprezentují zemní element, gnómové. Oni jsou opravdu velmi šťastní když vám mohou pomoci čistit jak vaší auru tak i auru planety pomocí fialového plamene.

3. Před začátkem použití fialového plamene si přivolejte ochranu.
Mistři učí, že když přinesete více světla je temnota k němu přitahována jako magnetem. Proto potřebujete utěsnit vaší auru bílou a modrou ochrannou energií. Jednou z nejlepších cest jak to udělat je invokovat světelný válec a ochranu Archanděla Michaela.
Řekněte své prohlášení o světelném válci každé ráno a opakujte je když je to potřeba v průběhu dne. Když je říkáte, vizualizujte oslňující bílé světlo z vaší JÁ JSEM Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, jak formuje neproniknutelnou stěnu světla kolem vás.
Modlitba k Archanděli Michaelovi může být velmi jednoduchá, například: "Archanděli Michaeli, Pomoz mi! Pomoz mi! Pomoz mi!" Neboť Archanděl prvního paprsku, Archanděl Michael ztělesňuje víru, ochranu, dokonalost a vůli Boží. Archanděl Michael mi zachránil život alespoň tucet krát co vím a pravděpodobně tisíckrát kdy si toho nejsem vědom.
Tak říkejte svá prohlášení s radostí a s gustem a vězte, že když voláte Archanděla Michaela a jeho legie andělů, budou okamžitě po vašem boku.

4. Začněte vaše prohlášení o fialovém plameni preambulí.
Úvod prohlášení je jako pozvánka. V něm s láskou žádáme bytosti fialového plamene - Nanebevzeté Mistry a anděly - o pomoc a vedení.
Obecně začínáme svá prohlášení: "Ve jménu milované, mocné a vítězné Božské Přítomnosti, JÁ JSEM ve mně, a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí..." a přidáme naše oblíbené Mistry a svaté. Naše spojení s nimi je skrze naší JÁ JSEM Přítomnost a Svaté Kristovo vědomí.
JÁ JSEM Přítomnost je naše stálá, perfektní Boží Přítomnost. Svaté Kristovo vědomí je naše vyšší já a vnitřní učitel, který iniciuje a vede naší duši na její cestě ke sjednocení s Bohem.
Zde je preambule kterou můžete použít a přidat:
Ve jménu milované, mocné a vítězné Božské Přítomnosti, JÁ JSEM ve mně, a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí, já volám milovaného Saint Germaina a anděly sedmého paprsku. Prosím o ___________.

Žádám, aby má prosba byla zmnohonásobena
a použita pro dobro všech bytostí na této planetě, kteří to potřebují.

Děkuji a přijímám jak byla vykonána v tuto hodinu v plné síle podle vůle boží.

5. Nejprve říkejte prohlášení pomalu, potom zrychlujte, když opakujete prohlášení vícekrát.
Poprvé když říkáte prohlášení asi jej budete chtít říkat pomalu a se záměrem. Každé slovo obdařte intenzivní láskou k Bohu. Je veliká síla v pomalém přeříkávání prohlášení. Když postupně zvyšujete rychlost stoupáte k vyšší tónině při vašem přednesu, dostává vaše prohlášení zase jinou sílu.
Mark Prophet přirovnával tuto akceleraci k rozjíždějícímu se vlaku. Začíná "šš...šš" a za chvíli již dělá "š-ššš-š-ššš" a pak už "šš-šš-šš-šš!" Čím rychleji jede, tím větší je akce.
Jak zvyšujete rychlost vašich prohlášení, zjistíte, že jsou efektivnější ve zvyšování vašich vibrací. Zvyšování rychlosti nesmí být nepřirozené. Musí být pro vás přirozené; prohlášení se musí zrychlovat téměř samo.
Když použijete některé z kazety Save the World with Violet Flame, uslyšíte, jak zprávně zvyšovat rychlost.

6. Použijte vizualizaci aby vám pomáhala v duchovní činnosti.
Většina lidí nevidí fialový plamen v činnosti svýma fyzickýma očima. Ale když zavřete oči a koncentrujete se na energetické centrum mezi obočím můžete někdy "vidět" fialová plamen v akci vaším vnitřním zrakem.
Lidem, kteří mají vyvinuté duchovní vidění, připomíná fialový plamen oheň, v barvách mezi tmavou indigovou a jasnou ametystovou do růžově fialové. Můžete vidět tato plameny jak spalují karmickou hlušinu.
Někdy pomáhá představit si tuto hlušinu jako špalky dřeva nebo dehtu ve vašem elekronovém pásu, jak se rozpadají v plameni. Rozpadají se a poskakují a potom zmizí v chomáčku bílého kouře.
Jakmile se naučíte některá prohlášení fialového plamene, můžete zavřít oči a zkusit následující vizualizace.

Vizualizace:

Pilíř fialového plamene
Když invokujete fialový plamen, můžete se vizualisovat obklopeni sloupem fialového ohně asi dva metry v průměru a zhruba tři metry vysokým. Rozšiřuje se od spodu vašich nohou kus nad vaší hlavu. Dívejte se na fialový plamen jak se rozhořívá, jako by jste se dívali na film. Plameny šlehají a pulzují kolem vás v různých tvarech a odstínech růžové a fialové.
Kolem tohoto pilíře fialového plamene vidíte váš světelný válec, ještě větší sloup z bílého světla, který chrání a uzavírá fialový plamen.
Udržujte v mysli tuto vizualizaci když děláte prohlášení během dne. Kdykoli si na ni vzpomenete, posilujete tento obraz.

Léčení vířící koulí fialového plamene

Tato vizualizace pomáhá s léčením vašich čtyřech nižších těl. Když říkáte vaše prohlášení fialového plamene, představte si velkou kouli fialového světla, která se formuje kolem vás. Jak zrychlujete přeříkávání prohlášení představte si, jak koule víří, jako atrakce v zábavním parku.
Vidíte jak rotuje rychleji a rychleji. Tato vizualizace zakotvuje fialový plamen a akceleruje vibrace vašich buněk, atomů a elektronů.
Pak si představte menší koule fialového plamene přiložené kolem každého orgánu ve vašem těle. Představte si jak fialový plamen odstraňuje každou temnotu která může být základem nemoci a okamžitě ji likviduje. Pak si představte fialový plamen jak vylepšuje vaše orgány.
Požádejte svou JÁ JSEM Přítomnost a Svaté Kristovo vědomí a anděly fialového plamene aby udržovali tyto koule fialového plamene kolem vás během dne. Dodávejte energii vašemu požadavku periodickým opakováním vizualizace rotující koule. Experimentujte s touto vizualizací a uvidíte jaké ve vás zanechá pocity.


7. Používejte fialový plamen každý den.
Nejlepší doba k prohlášením je brzy ráno. Uvidíte, že když učiníte prohlášení jako první věc po ránu, váš den bude probíhat mnohem hladčeji. Můžete učinit speciální požadavek pro transmutaci jakýchkoli mentálních, citových nebo fyzických problémů na kterých ve vašem životě pracujete. Můžete pracovat na vztazích s vašimi přáteli i vašimi drahými.

8. Použijte fialový plamen, aby zhojil záznamy vašich minulých životů.
Jakmile budete používat fialový plamen nějakou dobu, mohou se vám začít vybavovat vzpomínky na minulé životy. Vzpomínky z minulých životů není něco, co by se mohlo brát na lehkou váhu. Jakmile jste si toho vědomi, karma (pozitivní i negativní) z tohoto života vyplouvá napovrch.
Negativní karma je něco jako Pandořina skříňka. Jakmile ji otevřete, chce se vám vyhrnout si rukávy, trávit svůj čas službou životu a volat každý den anděly fialového plamene aby transformovaly karmickou hlušinu. Koncentrací na prohlášení fialového plamene může trvat jen šest měsíců než vyrovnáte karmu jednoho minulého života. Toto je opravdu veliký dar který nám byl dán Saint Germainem.
Jakmile používáte fialový plamen, obrazy z minulých životů vám mohou přicházet na mysl. Můžete vidět sami sebe, jací jste byli před dávnými věky. Nebo můžete mít jenom pocit, že jste byli v určité době nebo na určitém místě. Jsou-li tyto záznamy bolestivé -- a oni většinou jsou neboť naše duše pláče po rozřešení -můžete cítit smutek nebo žal. Ale taktéž se budete cítit osvobozeni protože víte že použitím prohlášení fialového plamene, přeměňujete záznamy vaší karmy.
Jakmile jste si vědomi těchto vzpomínek, nesnažte se je potlačit. Místo toho, zaměřte svou pozornost na světlo ve vašem srdci. Představujte si jak jsou vzpomínky nasycovány fialovým plamenem dokud jejich forma nezmizí. Pak nechte vzpomínky být a nahraďte je vaším vnitřním zrakem zářícím bílým sluncem.
Můžete též použít vizualizaci gumy. Kdykoliv vidíte tyto scény, vizualizujte velikánskou gumu, na způsob křídy na tabuly, ale fialovou, která obraz vygumuje. Jakmile to uděláte dostatečný počet krát, přestanou být vzpomínky bolestivé a postupně zmizí ze zorného úhlu vaší mysli.

Když používáte fialový plamen pro práci s karmickými záznamy, transformujete dva elementy. První jsou vzpomínky emoconální a paměť duše na události, které vám způsobily bolest. Druhý je karmická energie, která vás poutá k těm, koho jste zranili nebo kdo zranil vás.
Rád to nazývám "příčina, následek, záznam a paměť " karmy, což zahrnuje všechny energie které jste zpoutali negativními myšlenkami nebo pocity z minulosti.
Záznamy minulých životů jsou jako soubory ve vašem počítači. Musíte vymazat negativní záznamy a vzpomínky aby jste udělali místo pro pozitivní. Když toto uděláte pomocí fialového plamene, osvobozujete svojí duši, aby se mohla přesunout na vyšší úroveň existence.
Psychoterapie vám dává klíče k pochopení sebe sama, aby jste mohli dělat lepší volby ve svém životě. Můžete získat rozřešení od někoho, koho znáte protože vidíte negativní záznam z minulosti a tak se rozhodnete učinit pozitivní čin v tomto životě. Když použijete prohlášení fialového plamene a službu těm, komu jste ublížili, kombinace obou akcí může zrušit příčinu, efekt, záznam a vzpomínku na tyto bolestivé incidenty.
A je to jenom tím, že se dostanete k těmto záznamům, že můžete pročistit cestu pro vaší duši aby mohla dostat novou příležitost. Můžete zrychlit rozvoj vaší duše v tomto životě a tak zkrátit cestu k vašemu cíli splynutí s Bohem.
Vždy, když vyrovnáte karmu z určitého života, vaše vyšší já vám může vyjevit další život, který potřebuje dát do pořádku a pak další a další. Je důležité aby jste tyto negativní záznamy z vašich minulých životů necítili jako zátěž. Všichni jsme v minulosti dělali chyby, jinak bychom tady dnes nebyli. Odpusťte si a pokračujte. Buďte vděční, že jste tady a že máte příležitost vymazat tyto záznamy fialovým plamenem.
Jakmile jednou začnete, pokračujte. Každá dlouhá cesta začíná prvním krokem. Vždy když změníte záznam z minulého života fialovým plamenem, získáte nový pocit osvobození vaší duše. A takto zjistíte že berete svůj život a cíl své duše do vlastních rukou.


9. Zvětšete rozsah vašich invokací a zahrňte do nich čištění karmického nepořádku vašeho domu, vašeho okolí a celé planety.
Jakmile si vyzkoušíte směrování fialového plamene, aby pomáhal ostatním, můžete začít s představou své aury jako fontány fialového plamene, kde se všichni které potkáte mohou napít. Připomeňte si aby jste fialový plamen vždy zpřístupnili těm, kdo jsou v nouzi.
Ne jenom že fialový plamen rozpouští vaší vlastní karmu, ale též rozpouští skupinovou a planetární karmu, která pochází z válek a nahromaděné nespravedlnosti.
Lidé mají různé zkušenosti z použití fialového plamene. Někteří pilně opakují prohlášení po měsíce než obdrží nějaké potvrzení že to funguje. Jiní mají velkolepé výsledky hned jak poprvé otevřou ústa.
Můžete si vypracovat vlastní použití fialového plamene ve spolupráci s vaším vyšším já. Můžete přidat fialový plamen do vašich denních modliteb nebo meditací ať jsou jakékoli.
Doufám že budete mít radost z poznání že jste jedním z tisíců z celého světa, který změnil svůj život s pomocí tohoto zázračného rozpouštědla - největšího Božího daru vesmíru.Fialový plamen

25. ledna 2009 v 16:34 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Saint Germainův
dar
fialového plamene
copyright © 1997 - Church Universal & Triumphant (překlad Vratislav Kašpárek 2000)Fialový plamen je esencí jednoho ze "Sedmi paprsků". Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový papsek je znám jako sedmý paprsek.
Když jej ve jménu boha vzýváte, sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene ve vašem srdci jako soucit, odpuštění, spravedlnost, svoboda a přeměna.Saint Germain je znám jako pán Sedmého paprsku. Vždy, když se k němu modlíme nám přináší mnoho darů ducha - svou radost, diplomacii a kreativitu. Může nás inspirovat svými inovacemi ve vědě, literatuře, náboženství, řízení, filosofii, vzdělání, léčitelství, alchymii a jiných oborech.
Téměř sedmdesát let nás Saint Germain připravuje na vstup do věku vodnáře, věku míru, svobody a osvícení. Zjevil se Guy Ballardovi počátkem třicátých let a předal mu první učení o fialovém plameni.
Saint Germain prohlásil, že zkončily věky, kdy byla znalost o fialovém plameni udržována v tajnosti. Mistři rozhodli uvolnit tyto znalosti pro veřejnost v této kritické době. Saint Germain řekl, "Použití fialového stravujícího plamene má pro vás a celé lidstvo větší cenu, než všechno bohatství, všechno zlato a drahokamy této planety." (JÁ JSEM : leden 1941 s.20)
Fialový plamen pracuje tak trochu jako mýdlo. Mýdlo odstraňuje špínu z vašich šatů tak, že použije pozitivní a negativní náboj atomů. Funguje to proto, že každá jeho molekula má dvě strany - stranu, která je přitahována špínou a stranu, která je přitahována vodou. Špínu milující strana přitahuje špínu stejně jako magnet přitahuje sponky na papíry, když je tažen přes krabičku, kde sponky leží. Vodu milující strana přitahuje vodu, která s sebou špínu odnese.
Když vzýváme fialový plamen, vytvoří polaritu mezi jádrem atomu a bílým ohňovým jádrem plamene. Jádro, jakožto hmota, představuje negativní pól; bílé ohňové jádro fialového plamene, jakožto Duch, představuje pozitivní pól.
Interakce mezi jádrem atomu a světlem fialového plamene vytváří oscilaci. Tato oscilace uvolní hustotu, která je zadržována mezi electrony obíhajícími jádro. Když je tato zatěžující substance, která zvětšuje hmotnost atomu uvolněna, je vržena do fialového plamene a odnesena.
Na rozdíl od mýdla, fialový plamen jednoduše neobklopí a neodnese hlušinu; on jí transformuje na čistou světelnou energii. Osvobozeny od hlušiny se elektrony začnou pohybovat volněji, což zvyšuje naše vibrace a pohání nás to ke spirituálnějšímu stavu bytí.
Lidé pozorují spirituální i fyzický rozdíl, když používají fialový plamen. Ale co se skutečně děje když opakujeme slova prohlášení o fialovém plameni?
Mohu vám na to poskytnout dva pohledy - spirituální pohled tak jak mi byl předán Nanebevzetými Mistry a vědecký pohled položený na základech současné fyziky a medicíny. Obě vysvětlení jsou založena na koncepci vibrací.
Z fyzikálního hlediska jsou vibrace rychlost, kterou se něco pohybuje tam a zpět, neboli osciluje. Jak já to chápu, jsou vibrace na spirituální úrovni také spin elektronů jak se pohybují okolo jádra atomu. Jak je vidět, nejsou obě definice od sebe příliš vzdálené.
Každý z nás má čtyři těla, která tvoří obaly naší duše: (1) fyzické tělo, které vidíme a kterého se můžeme dotýkat; (2) astrální tělo, neboli tělo našich přání a tužeb, které obsahuje naše emoce; (3) mentální tělo, což je naše vědomá mysl; a (4) éterické neboli tělo paměti, které obsahuje vzpomínky ze všech našich minulých životů. Fialový plamen pracuje s těmito čtyřmi nižšími těly tak, že mění stupeň jejich vibrací.
Saint Germain nám dal toto prohlášení o fialovém plameni:
"JÁ JSEM bytost fialového plamene!
JÁ JSEM čistota, kterou Bůh žádá!"
(poslechněte si toto prohlášení v Real Audio formátu v originále)
Když recitujete toto nebo jiné prohlášení fialového plamene, proniká fialový plamen každou buňkou a atomem vašeho těla, vaší myslí, vašimi emocemi, vaším podvědomím i vašimi vzpomínkami.
Co dělá fialový plamen, když proniká vašimi atomy? Mistři dávají následující vysvětlení.
Všichni víme, že atomy jsou z větší části prázdný prostor. Kdyby byl atom veliký jako basketbalový míč, jeho jádro by stále bylo příliš malé, abychom ho viděli pouhým zrakem. Přesto je 99.9 procenta celé hmoty atomu koncentrována v jádru, a zbylé místo basketbalového míče je prázdný prostor vyplněný jenom elektrony, které mají velmi malou hmotnost. Celý tento prázdný prostor mezi jádrem atomu a jeho vnějším okrajem je místo, kde nesoulad a negativní energie může uváznout.
Na jaderné i molekulární úrovni se tato substance jeví jako prach, saze, dehet nebo dokonce cement. Mistři použili pro přirovnání někoho, kdo vezme kbelík rozehřátého dehtu a nalije jej do kbelíku plného kuliček. Prostor mezi kuličkami se zalepuje protékajícím dehtem a brzy je celá masa zpečena dohromady.
Mistři nám říkají, že jsou-li naše fyzické a naše spirituální těla zahlcena negativní energií a karmou, zpomaluje to vibrace elektronů v našich čtyřech nižších tělech. My pak začínáme rezonovat více s negativitou a méně s čistou kosmickou energií, která přichází z naší Božské a následně můžeme onemocnět. čím více je této substance v našich čtyřech nižších telech, tím nižší jsou naše vibrace a tím více jsme zatížení. Ze spirituálního hlediska je toto důvod, proč lidé umírají.
Jestliže jste studovali akupunkturu a jógu tak víte, že máme optimální zdraví jestliže duchovní energie může volně prodit našimi těli. Jestliže karmické substance krystalizují, je to jako kornatění cév našich spirituálních těl. Jestliže s touto negativitou rezonujeme, postupně se jí stáváme ledaže něco uděláme abychom se obrátili k lepšímu.
Fialový plamen přeměňuje všechno negativní co je uloženo kdekoli ve vašem spirituálním nebo fyzickém bytí. To zahrnuje vše od jadérek nenávisti k sobě samému až po fyzikální viry. Když fialový plamen začne pracovat, prochází ucpanými prostory mezi elektrony a atomovými jádry. Vytěsňuje tyto částečky husté substance vašeho těla a rozpouští je. Tento proces přeměňuje negativní energii na pozitivní a obnovuje její přirozenou čistotu.


Magie-základy

25. ledna 2009 v 16:02 | Esty |  MAGIE
Magie je hodně široký pojem a skrývá velké množství informací.....

Dá se členit z několika z úhlů pohledu...někdo do magie zařazuje i čarodějnictví a myslím, že tam jednoznačně patří. Magie se nedá ohraničit a nedá se členit, jak to většina dělá na doboru a špatnou.....jelikož jedno bez druhého nemůže existovat....Dá se pouze říci, že existuje účel za kterým se magie provozuje.....

Důležité je vědět a to funguje nejen u magie, že pokud chceš někomu ublížit, tak myšlenka se třikrát vrátí zpět k tobě..tak to funguje i u magických útoků a jiných negativních počinů.....

Jelikož je třeba mít hodně informací k magické praxi, tak jsem začala stdovat Hermetismus. je to úžasná věda, která objasní taktéž mnoho otázek...mohu jen doporučit pro toho kdo by se chtěl věnovat magii... (např. Hermetismus - nauky starého Egypta od Jaromíra Kozáka) další úžasné věci jsou skryty v knihách od Bardona....

Magii vlastně užíváme každý den a to už tím, že pozitivně myslíme nebo odříkáváme mantry...tím se spojujeme s dalšími světy okolo nás....a co vysíláme se nám vrací...

Rituály jsou jednou z nejdůležitějších věcí každého člověka....když vezmeme třeby rituály každého dne...tak jsou to začátky magie..třeba bylinná koupel nebo meditace a koncentrace mysly...nebo požehnání živlům, které denně užíváme.

Zkoušela jsem některé rituály, které se pojí s Wiccou a i některé základní magické rituály...je to užasná energetická zkušenost....
Dělám různé rituály s bylinami a runami.....učím se práce s energií.....taktéž se zaměřuji na astrologii a numerologii.....tímto způsobem občas pomohu i některým lidem, kteří přijdou do životní cesty.

Pokud by někdo chtěl pracovat s magií v praxi je třeba nějdříve hodně studovat a znát astrologii, kabalu, magii živlů, runy, alchymii a jiné další nauky, které s tím souvisí...jinak je zahrávání si s vyvoláváním bytostí velmi nebezpečné....

Zde je úvod z knihy "Praxe magické evokace od Františka Bardona":
O magii se hovořilo a psalo od pradávna, nejvíce však v posledním staletí. Avšak většina pojednání je bohužel nesrozumitelná a nedokonalá, takže se z toho všeho nedá téměř nic upotřebit jako opěrný bod k pratkickému studiu. O původním podnětu k magii věděly jen některé lóže, kterým včetně několika vyvolenců zůstala tato iniciativa vyhrazena. zato hledající a snaživý čtenář duchovních pravd neměl jinou možnost, než tápat trpělivě dál v tomto pro něho stále tak zastřeném odvětví.
Magická věda měla zejména ve středověku své úhlavní nepřátele a to především v nejrůznějších círvích. nejmarkantnějším příkladem toho jsou a zůstanou dějinné inkvizice. později měla modernější doba magii za pouhou pověru a zasměšňovala každého, kdo o magii jevil zájem nebo se jí dokonce zabýval. mystické a jiné kruhy snižovali slovo magie na přezdívku a neprodleně pranýřovali každou jím nepohodlnou osobu, která při záměrném hovoru omagii dala nejvo sympatii s touto vědou.
Opravdové magii učili zasvědcenci již v nejstarších prorockých školách a v nejvyšších kruzích, donichž měli přístup jen vyvolení jednotlivci. Oněch několik knih, které tehdy o pravé magii ojediněle něco prozradily, bylo sepsáno úmyslně taknejasně, aby jejich obsah zůstal i nejpozornějšímu čtenářinesrozumitelný a bránil mu v tom, aby si učinil o magii přehledný obraz.
Nejsterší egyptská mystéria přisuzují magii druhé tarotové kartě, která znázorňuje papežku. Vážného snaživého čtenáře a žáka magie, jenž je prost fanatického církevního a jakéhokoli zvríceného světového názoru a který také neustává ve snaze vniknout hlouběji do tajů magické vědy, povedu v tomto svém díle velmi rád dál na jeho cestě k dokonalosti, kteroujiž nastoupil.

Zde je krátký úvod z knihy, která je velmi zajímavá a má o magii co říci...dá se v ní najít vše potřebné k magii....od výroby k použití magických nástrojů až po komunikaci s bytostmi z astrálního světa....
První doporučuji číst knihu od stejného autora "Brána k opravdovému zasvědcení".

Co přinese rok 2009

25. ledna 2009 v 10:54 | Esty

Co přinese rok 2009


Zápisky z přednášky Alžběty Šorfové
V galerii Zdeňka Hajného Cesty ke světlu
10. 12. 2008


Ti, kteří se vydali na cestu sebepoznání, se mohou ptát, co přinese rok 2009?
Cesta každého je jedinečná, individuální, a odpovídá jeho momentální situaci,
Přesto lze očekávat všeobecné tendence.

V roce 2009 nás v duchovním vývoji čekají velké zkoušky především v oblasti mezilidských vztahů - rodinných, partnerských, přátelských, pracovních, které nás mají přivést k tomu, abychom žili skutečně své pravé Já, žili v pravdě. Budeme-li toužit, abychom ve všech zkouškách obstáli, budeme mít obrovskou podporu od našich průvodců, andělů a univerza.
Požehnáno bude vztahům založeným na čisté lásce, a co láskou není, bude od sebe odděleno.

Podle Mayského kalendáře začalo 13.listopadu 2008 období rozkvětu, a potrvá téměř do konce roku 2009. Tedy jakou budoucnost si svými každodenními činy a myšlenkami vytvoříme, takovou ji budeme mít.

Přichází čas žít větší pravdě, být víc sám Sebou a nenechat si již více odebírat energii nebo ji odevzdávat tam, kde nám to nedělá dobře. Budeme čelit situacím, které nás povedou k rozhodnutí, zda budeme reagovat podle starých schémat, nebo si dovolíme být sami sebou. Konečně máme příležitost a boží podporu žít svou pravdu, nenechat se druhými ovládat, manipulovat, a druhým vyhovět, přizpůsobovat se jejich potřebám, protože si myslíme, že musíme a omlouvat je. Naučit se říkat ne, jako výraz sebelásky, a dovolit si jít tam, kam nás srdce volá, dát druhým najevo svou skutečnou lásku.
Budeme mít podporu a vedení k tomu, abychom žili ve větší pravdě, a svobodě, říkat věci tak, jak je doopravdy cítíme, Tím dáme sobě i druhým veliký dar, a pomůžeme tak osvobození i druhým lidem, aby se zpřetrhala pouta minulosti z doby nesvobody.


V roce 2009 přijde odměna těm, kteří na sobě a svém duševním rozvoji pracovali, a snažili se pochopit svůj život, porozumět tomu, co se jim proč děje a být lepšími lidmi.
Hledající a lidé na cestě budou odměněni, přijdou jim dary. Ale ten, kdo na sobě ještě pracovat nezačal, bude dopadající energie snášet mnohem hůř.
Vibrace transformace budou nabírat větší rychlosti, výrazný bude tlak pro lidi, kteří dosud zůstávají v nižších vibracích, kteří se ještě nezačali očišťovat. Jejich psychika přestává stíhat, mohou mít vážné psychické potíže. Ale i pro takové lidi bude přicházet neustálá podpora a pomoc, pokud o ni požádají, pokud si to dovolí. A ti stabilnější a silnější jim mohou pomáhat soucitem, pochopením a láskou.

Shora přichází signály: "pokud nepůjdete cestou zákonů ducha a duchovního vývoje, povede se vám špatně, budeme-li v žít souladu s vesmírnými zákony,v souladu se svým vnitřním pravým Já, budeme čím dál šťastnější, začne se otvírat naše pravá podstata.

Starý systém se bortí, a kdo je očištěn, zůstává ve svém nitru a v klidu, je stabilní.

Pro mnohé bude následující období ztrátou jistot, nebudeme schopni si je hlídat, jsme vedeni k tomu dovolit, že vše je možné, odevzdávat - emoce, staré myšlenky, představy, strachy, a žádat své průvodce, abychom byli vedeni k pochopení toho, co máme a proč se děje, co se děje.
Budou se opět silněji dít věci, nad nimiž nebudeme moci mít kontrolu, a naším úkolem je tyto věci pustit, odevzdat se plynutí univerza. Pustit staré, abychom vytvořili prostor pro nové, lepší a čistší.

Shůry budeme dostávat maximální podporu pro náš duchovní vývoj. Dobrá a čistá myšlenka se rychle vrátí a přivolá akci, můžeme tedy prosit o to, v čem se chceme v souladu s naší duší, pro naše nejvyšší dobro vyvíjet. Je čas poslouchat konečně své duševní potřeby. Duše volají, můžeme se snažit vědomě napojit na svou duši, propojit se s ní, se svou intuicí, ženskou stránkou.

Budeme přitahovat lidi, se kterými máme v plánu se setkat, abychom byli šťastnější. Naopak, když se člověk vzpírá své podstatě, upadá až do depresí, je unavený a ztrácí energii. Když se bude ego vzpírat, bude se tvořit čím dál větší propast mezi cestou, kterou máme jít a kým doopravdy jsme.
Nyní máme obrovskou příležitost spojit se sami se sebou, otevřít své dary, které máme přinést sem na Zemi a tím pomoci transformaci a být šťastní a naplnění. Když brzdíme sebe, brzdíme i transformaci.


V každodenních věcech už nebudeme chtít lhát, budeme chtít žít ve větší pravdě, nebudou nás bavit iluze, říkat co vidím a cítím, přestat hrát falešnou hru. Udržovat se v čistotě, pravdě, radosti a pokoře.

Tam kde láska není a nebyla, nemá smysl ve vztahu setrvávat, protože tito dva lidé k sobě nepatří Nastane složitá očista ve vztazích, a ti, kteří nepatří k sobě, půjdou od sebe. Kdo se zatím nesetkal s partnerem své duše, nebo také dvojpaprskem, či dvojplemenem, má v tomto období velkou šanci se s ním setkat, když bude očištěn a připraven.

Nastává čas opustit naše staré myšlení a cítění. V situaci, kdy nás něco bolí a zraňuje, je to naše ego, co pláče a trpí, proto je nejlepší to pustit, ono to odejde a pak přijde ještě něco lepšího, láska v různých podobách, jen se jí otevřít.
Pokud nás přepadnou emoce, chmury nepříjemné pocity, můžeme je nechat projít, nebránit se, pak se naše emoce a bytí zklidní, zahodí - uvolňovat, odevzdávat.
¨

Rok 2009 bude také obdobím přicházení o iluze - v práci, vztazích, životě. Budeme se stávat Já Jsem boží přítomností. Vše plyne, není třeba něco tlačit, být přirozeně aktivní. Lze očekávat, že se budou bořit firmy a instituce postavené na plánování a kontrole. Rychlost bude ještě vyšší, kdo bude ve vztazích chtít druhé ovládat, nebudou mu vztahy fungovat.

Světlo dráždí, bourá bloky, proto když přijde zářivý člověk mezi jiné méně vyčištěné, spouští v nich tyto bloky, tedy i bolest - dráždí je, vyvolává hněv atd.- nebýt tím překvapen, je to nechat procházet a zůstávat v klidu, být láskou, soucítit, nebrat si útoky osobně

Vibrace budeme cítit hodně také v mozku jako tlaky, bolest- to proto, že se přetransformovávají a harmonizují hemisféry. Bude docházet k uvolnění starých bolestí, strachů, reflexí, světlo bude proudit do fyzického těla, až na úroveň DNA.

Duchovní lidé s dobrými úmysly, kteří dlouho stáli stranou a byli nedocenění, žili v chudobě, jim bude dána hojnost, když bude čistý úmysl.

Bude se otvírat lidská podstata, naše Pravé já. Vnitřní světlo bude prozařovat do nevědomí, staré mechanismy a bloky budou odpadat. Paralýza strachy budou odcházet, a je dobré neživit je.

Na povrch se budou z nevědomí dostávat hluboké prastaré věci z pradávných životů, miliony let staré inkarnace, bude docházet k hlubokému uzdravování duše, proto když se nebudeme cítit dobře, můžeme vše pustit, prodýchat, odevzdat. Nevysvětlitelné návaly emocí se vůbec nemusí týkat přítomnosti, stačí se zklidnit a nechat je odeznít, neživit, jen dýchat a být.

Budeme získávat čím dál větší propojení sama se sebou, se svou podstatou, se svou duší.


Jak se bez následků napít

20. ledna 2009 v 21:23 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Asi každý člověk někdy slyšel o pitném režimu...., ale málokdo ví jak by takový pitný režim měl vypadat.....

Minimální množství příjmu tekutin do těla je 2,5 litru na osobu, pak se již vše odvíjí od toho kolik vážíte. Statný devadesátikilový chlap by měl vypít podstatně více 3 až čtyři litry tekutin. Dále se vše odvíjí od toho jaké je počasí což je v celku jasné, že v létě vypijeme mnohem více.

Co je dobré pít? V prvé řadě je to čistá voda. Dále jsou důležité bylinné čaje a dobrým zdrojem vody jsou polévky. Pokud pijete kávu, tak je nutné doplnit tekutiny a to minimálně půl litru, který do pitného režimu nemůže být připočítán, protože pouze dorovnáte ztrátu tekutin následkem jejího vypití. To samé platí u černého čaje. Jedna z nejhorších věcí vůbec jsou slazené nápoje.....tomu se raději vyhněte......

Pro příklad, jak by měl vypadat denní pitný režim. První věc ráno když se probudíte je důležitá sklenice vody. Většina lidí do sebe kopne kafe a letí do práce..tak to je opravdu špatně. Tím, že ráno vypijete sklenici vody nastartujete tělo a dáte mu základ pitného režimu. Je dobré do ranní sklenice s vodou dát pár kapek citrónu, čistí játra a celkově pomáhá aktivovat metabolismus. Je to dobrá věc pokud třeba potřebujete zhubnout. Většinu tekutin by jste měli vypít dopoledne a to formou čajů bylinných či zelených. Dobrý čaj je například Nippon, kterým můžete nahradit i kompletní pitný režim. Je to čaj, který detoxikuje a výborně chutná. Je zapotřebí dostat do sebe i minerální látky, takže sklenička minerální vody by měla být.

Dopoledne je dobré vypít kolem litru až dvou, zase záleží na každém. S pitným režimem je dobré skončit před desátou večer. Pokud chodíte brzy spát tak i dříve, aby jste měli klidné spaní :-)......

Při nedodržování pitného režimu dochází k bolestem hlavy. A v prvé řadě k velkému opotřebování ledvin. Ledviny totiž pracují naprázdno.......a to je jen začátek....myslím, že další průběh si každý domyslí sám..třeba ledvinové kameny..

Pokud pijete alkohol, tak mějte na paměti, že ten si z vašeho těla vezme opravdu spoustu vody, krom toho, že to celkově není nic dobrého. Ale když už si dáte třeba dobré víno, vždy k němu vodu. To by mělo platit i u jakéhokoli druhu alkoholu.


Tip: Mějte po ruce vždy láhev s vodou. Třeba na stole v kanceláři. A vždycky, když si vzpomenete, tak se napijte :-)


Myšlenky

12. ledna 2009 v 21:58 | Esty |  NALÉZÁNÍ SAMA SEBE - Starší rubriky a články

Myšlenky jsou velmi důležité, jak jsem psala již v minulém článku...

Mám velmi ráda knihy od Sri Chinmoye....je to velmi vzdělaný člověk...pro ty z vás kteří znají ...můžete si zopakovat a ti kdo neznají pozorně se začtěte...

Z knihy Moudrost od Sri Chinmoye...kapitola Myšlenky...

Otázka: V duchovním životě se vždy klade důraz na čistou. Mají čisté skutky smysl, jsou-li myšlenky nečisté? Jak můžeme pročistit své myšlenky?

Sri Chinmoy: Ano na čistotu se v duchovním životě vždy klade důraz. Mít čistotu je nejen nevyhnutelné, ale nanejvýš nezbytné, protože bez oduševnělé čistoty bude život aspiranta muset tančit zbytečností. Je pravda, že když konáte, vaše myšlenky mají být čisté. Proto duchovní Mistři říkají, že nezáleží tolik na tom, co děláte, ale jak to děláte. Jelikož jsem jedním z nich, rád bych dodal, že i když jsou na začátku vaše myšlenky nečisté a pohnutky podmíněné, nebuďte rozladěni. Začněte svou vnitřní cestu tam, kde se právě nacházíte. Pokud budete před začátkem své vnitřní práce čekat, až čistota zaplaví vaše vnější vědomí, budete dělat něco absurdního. Budete-li se věnovat pouze duchovní cestě, božská čistota musí dozajista časem zasvitnout ve vašem vnitřním i vnějším životě.
Chcete vědět, jak můžete pročistit své myšlenky. Můžete je pročistit tím, že budete cítit, že vaše myšlenky přicházejí z vašeho oddaného a zasvědceného vnitřního života, a ne z vaší pochybující, podezřívavé, zkoumavé,zdůvodňující, kritizující a napomínající mysli.


K tomu mohu říci jen to,že když se dívám na lidi kolem sebe,je krásné vidět snahu, že se k sobě druzí hezky chovají...je také patrné, že někdy bývá v hezkém chování křeč....osobně si myslím, že je to období překonávání špatných myšlenek v sobě....pokud ovšem křeč zůstává a nenastává posun..něco je špatně...


Jak komunikovat s Andílky?

12. ledna 2009 v 21:35 | Esty |  BYTOSTI SVĚTLA

První otázka, která napadne většinu lidí je, jak s Anděli komunikovat.....

Na to mohu říct, že kolik je lidí tolik je způsobů :-)

Ovšem to co je pro všechny způsoby společné je uvědomění.......není to o tom, že lidé najednou začnou myslet pozitivně a najednou je jim otevřen celý svět "tajemna"...to vážně ne...je dobré začít a změnit svůj přístup k sobě a k ostatním....

A hlavně uvědomění, že nejsme sami, že se nemusíme zlobit a mít strach, že je důležité odevzdat se do rukou božích...tím se myšlení změní samo a budeme si vytvářet ve spolupráci s božím vedením svět, který bude tím nejkrásnějším místem....

Andělé nám davají odpovědi a podporu......

Je dobré se alespoň jednou za den zastavit....a povídat si s nimi...určitě je uslyšíte....v podobě slova, myšlenky....z mé zkušenosti je nejlepší ráno....krátká ranní meditace a zastavení se...

Myšlenky se většinou cpou jedna přes druhou..jsou někdy zběsilé..někdy s nádechem strachu a obav..a někdy se uklidní...ve stavu uklidnění je možné vnímat znamení a slyšet andělský hlas :-)...můžete slyšet i odpovědi :-)

Andělé jsou stále s námi a vždy se snaží nám pomoci, uklidnit nás.......

Občas se stává, že nás napadají různé myšlenky o tom co bychom měli udělat...krátký záblesk....jako jít na určité místo nebo říci nahlas určitou myšlenku....když tato sdělení posloucháte, tak sami uvidíte,jak tato znamení fungují....

Určitě se vám někdy stalo, že nějaký člověk jehož rozhovor jste zaslechli, tak vám dal jedinou větou odpověd na vaši otázku.....nebo plakát před obchodem...nebo cokoli jiného......můžete se stát prostředníkem pro dalšího člověka...svou odpovědí na otázku..nebo setkáním.....

Přeji všem krásné seznamování s těmito bytostmi a buďte andělskými bytostmi pro všechny, které potkáte :-)