e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Únor 2009

Pozemští Andělé II.

24. února 2009 v 19:14 | Esty |  BYTOSTI SVĚTLA
Copyright © 2006, Fren
Vtělené elementární bytosti
Příslušníci této skupiny patří mezi nejsnadněji rozpoznatelní ze všech pěti kategorií. Fyzicky se podobají svým jmenovcům, tzn. Vílám, elfům, skřítkům, trpaslíkům, lesním mužíkům, mořským vílám, delfínům, zvířatům a jednorožcům.
Jejich hlavními znaky jsou:
*mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté.

*vzhled je jak zděděný po keltských předcích, tj. brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.

*nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují jsou pokrytci

*mají rošťácký pohled a mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko.

*mají štíhlá až hubená šlachovitá těla (vyjma zaoblených mořských andělů)

*mají rychlý metabolizmus a citlivý nervový systém.

*rádi si užívají života

*často bývají na něčem závislé

*jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina moudrých-ti bývají často vážní a vypadají zachmuřeně a tvrdě).

*jeho úkolem je uvolnit jinak sevřené okolí, přimět je smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to mělo být na jejich účet.

*je jim velmi známa duchovní hodnota smíchu, hravosti a radosti.

*často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici a herci

*zrodili se do lidského těla z toho důvodu, že jejich jemnohmotní bratři už se stali bezmocnými proti lidskému decimování přírody a oni mají začít bojovat nejen proti znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale mají také vystoupit na ochranu týraných a vybíjených zvířat.

*dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi.

*často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čistící prostředky a chovají se ekologicky.

*když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost která má potřebu se od okolí izolovat.

*jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi.

*Jsou často optimističtí

*občas trpí depresemi v dětství mohli mít astma

*jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu

*když jsou často uzavřeni mezi čtyřmi zdmi, objevují se u nich klaustrofobické stavy.

*často se narodili pod znamením vody. Nejčastější znamení jsou Býk, Kozoroh, Panna, Rak, Ryby a Štír
Vtěleným elementálům se dobře daří v oblasti umění, jsou úspěšní v profesích spojených s médii, včetně filmového a hudebního průmyslu. Jsou vynikajícími komiky, spisovateli, nakladateli, tanečníky a cvičiteli jógy. Protože jsou optimisticky založeni a mají silné vyzařování, jsou také vynikajícími řečníky, kteří umí své posluchače zaujmout a nadchnout. Být středem pozornosti je pro ně přirozené. Díky všem svým schopnostem jsou i dobrými učiteli. Mají dobrý vztah k profesím spojeným s přírodou. Mohou se starat o domácí miláčky nepřítomných pánů, chov zvířat jim nečiní problémy. Zahradničení, práce v lesní školce nebo jakákoliv jiná práce spojená s přírodou je pro ně stvořená.

Vtělené vesmírné bytosti

Jsou vtěleny na Zemi, aby pomohli odvrátit hromadnou zkázu lidstva.pro tuto misi přijali lidské tělo. Jsou to dobrovolní vyslanci míru.
Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.
Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají celý život většinou u jediné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčitely, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Stejně dobře se jim daří ve výzkumu, strojírenství a jsou výbornými asistenty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděli špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně.profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.
Poznáte je podle těchto rysů:
*když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv

*kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci

*ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli oceněni

*jsou velmi laskaví

*jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů

*ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským společenským životem

*jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám

*většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka

*jsou vysocí a štíhlí

*ženské pohlaví může být i menší a podsadité

*obličej mají často podlouhlý a hubený

*ti menší vzrůstem mají kulatější tváře

*zdá se, že planeta, která byla jejich domovem předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy

*mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U. jejich barva je často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí prozařovali paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy

*oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti

*jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní

*často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba

*často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko- fantastickou literaturu

*už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším

*mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili.

Zasvěcenci

- vtělení mágové, čarodějové, veleknězi, kouzelníci a šamani
Vášniví .Exotičti .Výstřední. Tak by se dali charakterizovat představitelé této kategorie. Jako by z jejich nitra vycházelo světlo. Kromě toho vypadají jako hrdinové z romantických románů. Obvykle mají hedvabně hladké dlouhé vlasy, oválné tváře a znepokojivý pohled. Pozemští andělé náležijící k této skupině jsou obdařeni moudrostí a vysoce vyvinutými intuitivními schopnostmi. Jejich pohled je pronikavý a nemá smysl před nimi předstírat a lhát, protože okamžitě poznají, kde je pravda. Obklopuje je aura tajemného. Když jim pohlédnete do očí, v tu chvíli víte, že vědí. Představitelé skupiny zasvěcených jsou lidské bytosti, které se naučili ovládat energii. Jsou schopni zázračných uzdravení, kouzel ve smyslu zhmotňování svých přání nebo představ, včetně ovlivňování počasí a působení na fyzické předměty formou telekineze a levitace. Jedná se o mocné mágy náležející k lidské rasy, kteří byli povoláni z duchovních světů zpět do fyzického světa kvůli dramatickému vývoji událostí na Zemi.

Nové duše
Nová duše je duše, která se rozhodla, že se vyhne obvyklému procesu narození ,kterým se duše vtěluje do lidského těla. Proces postupného vývoje z nemluvněte do dospělého jedince totiž považuje za zdlouhavý. Tělo získává jiným způsobem. Učiní dohodu s jinou duší, že si v určitém časovém bodu vymění své životní energie. Tento proces obvykle probíhá tak, že nová duše kontaktuje člověka ,který trpí hlubokou depresí a nemá sílu dál žít. Nová duše tuto zlomenou bytost osloví ve spánku asi v tomto smyslu: Namísto toho, abys spáchal sebevraždu, čímž by přišlo nazmar Tvé tělo, které by jinak ještě mohlo posloužit Bohu, dovol abych ti pomohl. Až budeš připraven, převezmu Tvé tělo, a ty se budeš moci vrátit domů do duchovních světů.
Základní charakteristika Nové Duše
*Jednoho dne se probudí a mají dojem, že jejich život je zlý sen a vůbec se s ním neztotožňují.
*Nepamatují si na své dětství, ani na významné udalosti svého života.
*Vzpomínají si ,že chtěli spáchat sebevraždu. Nebo za sebou mají pokus o sebevraždu.
*Jejich přátelé a rodina jim říká: jsi jako vyměněný. Jako bys to ani nebyl ty.
*Najednou se ve svém životě rozhodnou pro drastické změny. Změní si například své křestní jméno, bydliště, rozvedou se, změní profesi, náboženské vyznání, atd.
Ochránci
Existují "lidé", kteří se mohou identifikovat se všemi skupinami a přesto nejsou Skokani. Jsou to inkarnovaní OCHRÁNCI všech skupin. Jejich úkol zde na Zemi je takový, že bezprostředně poznají jak Anděly, Elementály...tak i ostatní...a pak jim pomáhají a starají se o ně...
Ztotožňují se se všemi pozemskými anděly (nepodařilo se mi zjistit, co mají společného s novými dušemi -> možná je to tím, že to není specifická říše, ale proces), ale pouze částečně. Např.: v těle elementála sídlí vtělený anděl s napojením na vesmírnou loď a s vnímáním podobným zasvěceným...
Jejich dětství je shodné s dětstvím pozemských andělů: rodí se do dysfunkčních rodin, ale je zvlkáštní, že zjistí již v raném věku to, že jsou OCHRÁNCI.
Je pravděpodobné, že k jejim nejbližším přátelům patří pozemští andělé. Také si pozemského anděla vyvolí jako svého životního partnera. Je to tím, že si vzájemně rozumí a jejich pouto je hlubší a duchovnější...
Cítí, že do jejich rodiny patří lidé, kterým pomáhají: Ať už jde o pozemské anděly nebo lidské bytosti. S tím souvisí i výběr povolání. Většinou pracují jako učitelé, ve sdělovacích prostředcích, jako spisovatelé, hudebníci... prostě všude, kde mohou svou energii předávat ostatním, starat se o ně...
Jejich charakteristickou vlastností je to, že na první pohled poznají pozemského anděla. Po celý život jsou jejich ochránci. Dodávají jim motivaci, dobrou náladu i potřebnou energii. Dohlíží na ně při práci a andělé je často vyhledávají, protože potřebují cítit tu naději, která z ochránců vyzařuje.
Ochránci jsou ohromně citliví. Cítí jak energie Země, tak i energii lidských duší i pozemských andělů. Přitom si však při negativním vnímání zachovávají jakýsi odstup. Je to tím, že víra v nich je ohromná, ale také spojitostí s vesmírnými bytostmi, u kterých není tolik rozvinutá sentimentalita. Jsou však ohromně zranitelní, když ostatní potlačují lásku. Hlavně v rodinách. Podstatou jejich duše je LÁSKA. Vidí ji (podstatu) i u statních lidí... Vidí jejch karmu, cítí jejich úděl. Snaží se, aby lidé i pozemští andělé skrze lásku naplňovali své poslání. VĚŘÍ V LEPŠÍ SVĚT, PROTOŽE JEJ S BOŽÍ POMOCÍ TVOŘÍ...
Většinou nemohou patřit k žádné církvi, protože Boha cítí jako něco univerzálního (asi stejně jako vesmírné bytosti - odtud také vědí, co je nejlepší pro planetu Zemi, protože dobře znají nejvhodnější cestu i zkušenosti čemu se mají vyhnout při láskyplném převibrovávání planety Země...

Pozemští Andělé I.

24. února 2009 v 19:12 | Esty |  BYTOSTI SVĚTLA
Copyright © 2006, Fren

POZEMŠTÍ ANDĚLÉ
Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako byste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, tak jste možná pozemským andělem. Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim a při tom máte potíže srovnat se s materiálním způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou, pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ještě přehnaně citliví a odmítáte násilí v jakékoliv formě, pak je to dokonce velmi pravděpodobné!
Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše běžného člověka a to i přesto, že všechny duše povstaly z Božské jednoty. Je známo, že osobnost člověka a jeho fyzický vzhled jsou utvářeny prostředím a specifickým způsobem života. Je zřejmé, že ti, kteří tráví většinu času surfováním podél tropických pláží, se budou vzhledově i svými způsobit lišit od jedinců, kteří prosedí velkou část života za psacím stolem ve vnitrozemí.
Podobně formují člověka jeho minul životy. Tak jako je člověk ovlivňován ve svém fyzickém bytí v daném konkrétním životě svým původem a kořeny v materiálním slova smyslu (sociální postavení, fyzické danosti), je stejným způsobem podmíněn i duchovně prostřednictvím svého duchovního původu. Duchovní kořeny každého člověka mají prvotní určující vliv na jeho vzhled, způsoby a chování a hlavně podmiňují, v čem daný jedinec spatřuje smysl svého života. Opět platí, že nejvyšší Já každé lidské bytosti je nerozdílné-je nadpozemským plamínkem Božského světla. Avšak u těch, jejich ž úkolem je šířit světlo, pobývalo vyšší Já několikero životů v nebeských sférách vzdálených Zemi. Tyto životy strávené v andělských sférách, v království elementárních bytostí nebo na jiných planetách,se otiskly do jejich duše a zaznamenaly v nich hluboké stopy. Ačkoliv obýváme lidské tělo, naše duše si v pozemském životě a těle připadají jako poutníci daleko od domova. A jimi také opravdu jsme.
Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Bůh pro toto poslání na Zemi povolal ty nejzářivější a nejsilnější duše, aby napomohly přechodu lidstva do nového věku, který bude naplněn ve jménu Smíření. Lidé, kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Může se zdát, že je jim vědomí vyšších souvislostí odepřeno nebo že dokonce z vlastní vůle nežijí duchovním životem. Avšak i tito lidé jsou bytostmi, ve kterých hoří plamínek Božského světla. Jejich životy jsou však zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům.

Životní poslání pozemských andělů
Jste-li pozemským andělem, pak jste obdařeni schopností léčit a vykonávat zázraky. Váš potenciál šířit světlo je obrovský. Přijali jste své poslání od Boha, vtělili jste se na planetu Zemi, abyste druhé učili a uzdravovali. Daří se vám naplňovat vaše vyšší poslání? Pokud je pro vás těžké přizpůsobit se pozemskému životu, vzpomeňte si na svůj duchovní původ. Pomůže vám to najít cestu i odpovědi na vaše otázky. A snad i útěchu.

Charakteristika pozemských andělů
Všichni pozemští andělé mají určité společné specifické rysy.
Pocit vlastní odlišnosti a vydělenosti

Každý z pozemských andělů, s nimiž jsme hovořila, vypověděl v tomto směru totéž. Že se cítí jiný, než ostatní. Mnoho pozemských andělů má podobné zkušenosti. Vysmívali se jim kvůli jejich zevnějšku, zájmům nebo chování nebo je dokonce šikanovali.
Zvýšená citlivost vůči ostatním lidem, citlivost na chemikálie jakéhokoliv druhu a násilí v jakékoliv formě.
Pozemským andělům činí potíže být uprostřed davu lidí, neboť síla jejich rozporných emocí a fyzických pocitů na ně působí přímo drtivě. Většina z nich se vyhýbá chemickým přípravkům, protože u nich vyvolávají silné alergické reakce. Proto mají tendenci kupovat potraviny bez chemických konzervantů, přírodní kosmetiku a ekologické čistící prostředky. Odmítají násilí v jakékoliv formě. Ničivě na ně působí i hádky, negativní zprávy v médiích či filmy, v nichž je násilí použito. Díky tomu slyší často od okolí poznámku typu: "Ty jsi moc přecitlivělý".Tato citlivost je však darem shůry, kterou pozemští andělé přinášejí na planetu Zemi a která jim umožňuje intuitivně vycítit, kde je jejich pomoci zapotřebí.
Silné vědomí vlastního poslání
I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením nebo léčením druhých.
Frustrující vztahy
Mnoho pozemských andělů trpělo v dětství nedostatkem lásky, případně vůči nim byli rodiče přehnaně přísní nebo dokonce hrubí. Jako dospělí mají tendenci k podobným mileneckým i přátelským vztahům. Velké množství pozemských andělů má partnery, kteří jsou nevěrní, verbálně nebo fyzicky hrubí a nejsou ochotni přijmout za vztah zodpovědnost. Někteří pozemští andělé bývají jako děti sesláni do dysfunkčních rodin coby ozdravné katalyzátory. V takovém případě mají jako děti pocit, že je rodiče adoptovali, protože k žádnému z nich, ani k sourozencům nic necítí. Není divu, protože takové rodiny jsou sice jejich rodinami ve fyzickém smyslu, nikoli však v duchovním. Jiní pozemští andělé se rozhodnou narodit do rodiny, kde vládnou jiné obtížné okolnosti, aby se ve svém vývoji učinili v daném vtělení co největší pokrok. Jako vtělená bytost však mají potřebu to změnit nebo alespoň pochopit, proč jsou všechny jejich vztahy stejně destruktivní. Některým se to, díky tomu, že na sobě pracují, skutečně podaří.
Neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi.
Pozemští andělé by mohli donekonečna vyprávět o tom, jak je zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Lidé jim často říkají: "Ve vás něco je, co mi říká, že vám můžu věřit."
Vypadají mladší, než jsou
Příčinou je možná to, že se stravují zdravěji než ostatní, cvičí a celkově se o sebe lépe starají. Spíše je to však jejich duchovní původ, který tento dojem mladosti vyvolává. Skoro každý pozemský anděl v dotazníku uvedl, že jsou lidé překvapeni, když se zmíní o svém skutečném věku.
Sklon k různým typům závislostí, získaných nebo dědičných
Pozemští andělé se často pokoušejí svoji citlivost a bolest z toho, že jsou jiní, stejně jako strach se svého poslání, různým způsobem otupovat. Utíkají se k jídlu, drogám, alkoholu, cigaretám nebo vztahům a nebo ke všemu najednou.
Zvonění v uchu
Většina pozemských andělů slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně. Tento zvuk je zakódovanou informací z duchovních domovských sfér a pomáhá pozemským andělům povznést se nad pozemské problémy. Jsou v něm také obsaženy instrukce, jak své poslání na Zemi naplňovat. Pozemští andělé jsou naštěstí schopni požádat ve svém nitru o snížení intenzity zvuku, aby nejitřil jejich sluch.

Test - jaký jste typ pozemského anděla?
Někteří lidé poté, co si vyslechnou charakteristiku jednotlivých kategorií, ihned poznají, do které z nich sami patří. Pokud si však nejste jisti, tento test vám pomůže určit váš duchovní původ. Odpovědi ano/ne si zapisujte okamžitě, hned jak vás napadnou. Své odpovědi neanalyzujte a neopravujte.

1. Velmi lehce přibírám na váze. /Právě v tomto období vážím více, než jindy./ Trpím nadváhou.
2. Moji bývalí/nynější partneři jsou narkomani nebo alkoholici.
3. Málokdy poruším nějaké pravidlo.
4. Činí mi potíže říci "ne".
5. Barvím si vlasy./odbarvuji si vlasy./Zesvětluji si vlasy.
6. Raději pomáhám jednotlivcům než skupinám.
7. Mám radši zvířata a rostliny než lidi.
8. Mám keltské kořeny./svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny (moje vlasy mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť.)
9. Mám rád kanadské žerty
10. Rád druhé škádlím a dělám jim (ve zdravé míře) naschvály. Mám uličnický pohled.
11. Jsem naprosto nezávislá/ý.
12. Po finanční stránce se buď koupu v penězích nebo trpím hladem. Nic mezi tím.
13. Jsem nerad/a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou.
14. Vždycky jsem věřil v mimozemské civilizace a UFO a zajímám se o ně.
15. Mám nutkavou potřebu být vůči druhým ohleduplný/á bez ohledu na to, zda to oceňují.
16. Praktikuji reiki nebo jiné formy energetického uzdravování.
17. Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitější, než se oženit/vdát a založit rodinu.
18. Moc rád bych zase odešel Domů, protože vím, že Země není mým domovem.
19. Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost, díky níž jsem se ocitl na hranici mezi životem a smrtí.
20. V minulosti jsem byl tak zoufalý/á, že jsem vážně uvažoval/a o sebevraždě./ Mám za sebou pokus o sebevraždu.
21. Změnil jsem své křestní jméno./Intenzivně se zabývám myšlenkou, že si změním své křestní jméno.
22. Moji přátelé a rodina mi říkají: "Jsi jiný/á než dřív. Něco se s tebou stalo. Jsi jako vyměněný/á.
23. Udělal/a jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou (změna bydliště, profese, rozvod).
24. Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/a ani četbou, ani prostřednictvím učitelů.
25. I když vím, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich společnosti rád/a.
26. Jsem si vědom/a, že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám.
27. Vzpomínám si na své minulé životy./Zajímám se o starou Atlantídu a dobu krále Artuše.
28. Jsem přesvědčen/a, že jsem byl/a upálena nebo jiným způsobem popraven/a při honu na čarodějnice v době svaté inkvizice.
29. Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií.
30. Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wicca, rituály při novoluní a úplňku apod.

Vyhodnocení:
Počet kladných odpovědí určuje, do které kategorie duchovních bytostí patříte. Svá "ano" počítejte odděleně, vždy po šesti otázkách.
*Jestliže jste u prvních šesti otázek odpověděli 4krát a více kladně, jste pravděpodobně vtěleným andělem. (Čím vyšší počet kladných odpovědí, tím vyšší pravděpodobnost.)
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 7.-12. otázky, jste pravděpodobně vtělenou elementární bytostí.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 13..-18. otázky, jste pravděpodobně vtělenou vesmírnou bytostí.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 19.-24. otázky, jste pravděpodobně vtělenou novou duší.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 25.-30. otázky, jste pravděpodobně vtěleným zasvěcencem.

Jestliže z vašich odpovědí nevyplývá jasně jediná kategorie, pak můžete být hledající duší nebo můžete být "skokanem". V prvním případě může jít o duši, která se vzdala příslušnosti k jedné duchovní skupině a dosud se plně neztotožnila s novou. Typ skokana je bytost, která se pohybuje mezi jednotlivými duchovními kategoriemi, například z kategorie vesmírných bytostí do kategorie elementálů a tak dále.
Vtělení andělé
První zprávy o andělech vtělených do lidského těla pocházejí přinejmenším z doby apoštola Pavla, který promlouval k Hebrejcům takto: "Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť mnozí z nich mohou být anděly." Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí. Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat. Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle, a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.
Pro anděly vtělené do lidského těla je typické:
*milá tvář ve tvaru srdce

*andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví

*jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku

*mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou

*narodili se v astrologickém slunečním znamení býka, lva, štíra nebo vodnáře

*jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky a stevardi, zdravotní sestry a poradci

*zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu)

*neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají

*mají rádi anděly. Sbírají knížky o andělích, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí nebo na nichž jsou vyobrazeni.

*mají více andělů strážných než ostatní

*jejich aura září

*mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplnění

*jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a alkoholici.

*zůstávají ve vztazích mnohem déle, než ostatní

*mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty, dřímající potenciál a samozřejmě i božství. V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.

*mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a oslabují. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k "úkolu". Snaží se svému partnerovi pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu vztahu.

*často trpí syndromem chronické únavy

*jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.

*ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí. Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.

*přes nadváhu jsou ovšem velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej


Životní cesta (z knihy Poslové světla od Doreen Virtue)

13. února 2009 v 15:30 | Esty |  BYTOSTI SVĚTLA

Každý moment vašeho života je příležitost sloužit, a tedy radovat se. Svou službu můžete poskytovat naší planetě nebo komukoli z jejích obyvatel. Jedním z důvodů, proč jsme my andělé tak šťastní, je naše neustálé soustředění na službu druhým. Samozřejmě to neznamená dělat ze sebe mučedníka nebo služku, to ani zdaleka ne!
Tyto negativní situace vznikají, když vaše dávaní prameníze závazku. Takový způsob dávání nepomáhá ani dárci ani příjemci. Dávaní z nadbytku, z přesvědčení, že máte mnoho co dát, přináší radost všem zúčastněným. Dávat nemusí znamenat rozdávat hmotné věci. Dávat a sloužit může být tak snadné, jako narmit hladové zvíře či se usmát na osamělé dítě. A pokud to děláte, pak jste i vy hojně obdarováni.
Otevřete se příležitostem sloužit druhým, a ony se vám budou samy nabízet. Andělé jsou vašimi pomocníky, a tak je neváhejte zavolat a požádat o pomoc. Máte tolik co dát, ale pokud nedáváte ochotně a ze svobodného rozhodnutí, máte pocit, že je to naopak. Tím ničíte svousebeúctu, neboť pouze díky dávání se můžete zamilovat do svého života a svéhoBoha. Láska k Bohu se odrýží v lásce k vlastnímu vyššímu já, jež dokáže zlepšit vaše mínění o sobě - ne arogantně nebonafoukaně, ale způsobem, který rozpozná lásku jako takovou.
Vaše životní cesta tedy spočívá v objevení vaší skutečné podstaty skrze službu a dávání. Neváhejte dávat, nečekejte, že k tomu bude v budoucnu lepší doba nebo přítežitost. Hledejte tuto cestu už teď a zjistíte, že už dávno trpělivě čeká, až ji před sebou objevíte. Čím více dáváte, tím více ve skutečnosti máte. Sama o sobě jsou však tato slova prázdná. Zkuste začít dávat a ověřte si výsledek na vlastní oči. Tak si sami uvědomíte, jak pravdivá jsou následující slova: Vy jste dárcem, i bohatě obdarovaným. Buďte otevřeni dobru, jíž váš Bůh zahrnuje. Skrze laskavé přijímání pochopíte,že jste bohatě požehnaní. Tatojistota vám dává sebevědomí pokračovat v dávání...prostřednictvím radostné služby.


Fyzika andělů a jejich duchovní a vědecký význam

8. února 2009 v 19:28 | Esty |  BYTOSTI SVĚTLA

Proč se dnes andělé vracejí? V poslední době se o andělích dočtete v tisku, o andělích se natáčejí televizní pořady a filmy, vyšlo několik velmi úspěšných knih. Průzkum ukázal, že třetina Američanů někdy v životě pocítila přítomnost andělů. To naznačuje, že v anděle nemusíte věřit. Když něco zažijete, už v to nemusíte věřit, už to není předmětem víry, ale vaší vlastní zkušenosti. Mystika je důvěra ve vlastní zkušenost. Možná nastala doba, kdy jsme žádání o to, abychom důvěřovali své zkušenosti s anděly.


Co je to anděl? Proč existuje?Především, anděl je bytost velmi mocná. Nevěřte představě buclatého barokního cherubínka. Když se andělé objevili v písmu, jejich první slova byla "Nebojte se". Byla by to první slova cherubínků? Andělé vzbuzují úctu. Rilke dokonce napsal, že jsou strašní.
Andělé jsou myslitelé. Jsou experti na porozumění. Rozumí, intuitivně chápou to, co obklopuje a halí všechny naše ostatní myšlenky, jak napsal Tomáš Akvinský, slavný teolog ze 13. století. Andělé jsou experti na intuici a mohou napomoci naší lidské intuici. Proto se andělé a umělci přátelí. Ta spousta obrazů andělů naznačuje, že mezi anděly a umělci existuje hluboký přátelský vztah. Intuice je dálnice, na které se prohánějí andělé.
Andělé jsou také přáteli proroků, a my dnes proroky potřebujeme víc než kdy jindy. Potřebujeme proroky v mnoha profesích, v každé generaci. Potřebujeme staré i mladé proroky. Co proroci dělají, ptá se rabi Heschel? Proroci zasahují, interferují. Máme-li změnit směr vývoje lidské společnosti, potřebujeme proroky, a podle Tomáše Akvinského, andělé se v proroctvích vyznají.
Andělé mají silnou, a podle Tomáše Akvinského, milující vůli. Nejsou abstraktní intelektuálové. Jejich vědomost je vědomost srdce. Nikoliv znalost, ale moudrost.
Je tedy jasné, že tito experti na porozumění, vědění, lásku a soucit, experti proroctví a intuice by nás mohli mnohému naučit, především o duchovnosti. Nejsou tu pro nic za nic. Mají důležité povinnosti, spojené s vědomostmi a svým posláním. Jednou z těch povinností je chválit. Kdekoliv kdokoliv někde něco chválí, andělé jsou nablízku. Domnívám se dokonce, že jistý nedostatek andělů souvisí s tím, že my v západní civilizaci jsme přestali chválit. Jakmile se to znovu naučíme, andělé se vrátí.


Rozhovor mezi Sheldrake a FoxemSheldrake: Andělé jsou spojováni s hvězdami. Ještě ve středověku lidé věřili, že nebe je zabydleno živými bytostmi, spojenými s planetami, hvězdami a snad i prostorem mezi hvězdami. Když lidé mysleli na Boha, neuvažovali v nějakých vágních termínech nebo psychologických stavech. Mysleli velmi konkrétně na nebesa. Modlili se k Bohu, jenž je na nebesích. Dnes dokonce i většina věřících myslí, že to je jen taková metafora, která s aktuálním nebem nemá nic společného. Nebe opanovala věda a astronomie nemá s Bohem či anděly nic společného.
Fox: V našem životě založeném na zákonech mechaniky už pro anděly není místo. Stroje nemají duši. Dokonce i pro teology byli posledních tři sta let andělé ožehavým tématem. Ale andělé jsou zmiňováni v Bibli. V celých legiích. Kdykoliv hovoříme o kosmologii, zjeví se i andělé.
V prvním století, když byly sepisována Písma, byla otázkou číslo jedna otázka, jestli jsou andělé naši spojenci nebo nepřátelé. Ve starém Řecku a Římě věřil v anděly každý. Otázka ale zněla - můžete těm neviditelným silám vesmíru, které hýbou planetami a prvky, důvěřovat? Jak dalece můžeme důvěřovat vesmíru?
Je zajímavé, že Einstein, když se ho jednou zeptali jaká že je ta nejdůležitější otázka na světě, odpověděl: "Je vesmír přátelský nebo ne?" Radím studentům, aby kdykoliv v Bibli narazí na zmínku a andělích, mysleli zároveň na Einsteina. To je základní kosmologická otázka: Můžeme důvěřovat vesmíru? Je vesmír přátelský?
Sheldrake: V minulosti lidé věřili, že cokoliv se stalo na Zemi, mělo něco společného s tím, co se stalo na nebi. V mnoha tradičních kulturách existují mýty, vyprávějící o tom, jak byli lidé inspirováni a ovlivňováni tím, co přišlo z konkrétních hvězd. Například kmen Dogonů v Západní Africe má silnou vazbu na Siria. Domnívám se, že je to docela přirození, umět se dívat na hvězdu, vědomě se s ní spojit a být tak s její energií či inteligencí jaksi podvědomě naladěn. V dávných dobách tomu lidé zcela jistě věřili.
Důsledky jsou ohromující. Podíváme-li se na noční oblohu, můžeme uvažovat nejen o možnosti a pravděpodobnosti, že kolem některé hvězdy obíhají planety a na některé existují živé bytosti, ale že i samotné hvězdy mohou mít jakousi inteligenci či dokonce duši.
Vědci se při pátrání po existenci života ve vesmíru obvykle soustřeďují na radiové vysílání nebo matematicky srozumitelné signály, například řady prvočísel atd. Ale je přece docela dobře možné, že komunikace s jisými inteligencemi může být daleko přímější. Tedy že to nebudou radiové signály, ale třeba přímý mentální kontakt, jakási forma telepatie.
Fox: Nepochybuji o tom, že dávné civilizace věděly o komunikaci na velké vzdálenosti daleko více, než víme a dokážeme my.
Sheldrake: Jestliže lze myšlenky přenášet rychleji než světlo, pak vypadá problém mezihvězdné a mezigalaktické komunikace docela jinak. Rozšíří to naše chápání a uvažování o inteligentním životě ve vesmíru. Namísto koncentrace na hledání myslí biologických bytostí, jako jsme my sami, můžeme začít zkoumat možnost, že i planety, hvězdy a chomáče galaxií mají jakousi formu vědomí. Tradiční kosmologie nám v tom mohou pomoci. Nebo třeba "věda o andělích", jak ji popisují Dionýsus Areopagitský, Hildegarda z Bingenu a Tomáš Akvinský.
Uvažujme třeba o možnosti, že slunce je schopno vědomí. To není zase až tak nepředstavitelná myšlenka, dokonce i v rámci standartních předpokladů ortodoxní vědy. Materialisté věří, že naše mentální aktivita je důsledkem komplexních elektromagnetických vzorců činnosti našeho mozku. Tyto elektromagnetické vzorce jsou všeobecně považovány za jakési propojení fyzické aktivity mozku a vědomím. Vědomí z těchto vzorců vychází. Složitost a komplexnost těchto vzorců je ale nesrovnatelně malé porovnáme-li je se vzorci elektromagnetických aktivit Slunce.
Slunce je ohnivá koule plazmy poháněná nukleárními reakcemi. Plazma je ionizovaný plyn, velmi citlivý na elektrické a magnetické vlivy. Slunce je divadlo extrémně komplexních rychlých rytmických vzorců elektromagnetické aktivity v rámci různých cyklů, např. 22 let. Každých jedenáct let se magnetická polarity Slunce obrátí: severní magnetický pól se přesune na jih a naopak. Tyto změny zapřičiňují další cykly, např. cykly výskytu slunečních skvrn atd. Změna magnetického pólu je zase důsledkem komplexu rytmických cyklů vibrací a krouživých rezonantních vzorců elektromagnetické aktivity.
sme-li schopni připustit, že naše vědomí nějak souvisí s komplexy elektromagnetických vzorců aktivity našeho mozku, proč by nemělo mít podobně vědomí i Slunce? Slunce možná myslí. Jeho mentální aktivita je možná nějak propojena s komplexy elektromagnetických vzorů na jeho povrchu i uvnitř. Existuje-li takovéto spojení v našem mozku, proč by nemělo existovat na Slunci a jinde?
Existuje-li vědomí Slunce, proč ne i ostatních hvězd? Všechny hvězdy možná mají svou mentální aktivitu, život a inteligenci s ní spojenou. A to je přesně to, čemu lidé kdysi věřili - že hvězdy jsou sídlem inteligencí a že ty inteligence jsou andělé.
Fox: Andělé jsou často zobrazováni jako bytosti ze světla. Vím, žes byl velmi zaujat výrokem Tomáše Akvinského o tom, že andělé cestují z místa na místo, aniž by jim to zabralo jakýkoli čas. Připomínalo ti to Einsteinovy úvahy o světle. Co takhle představit si anděly jako fotony, nositele světla?
Sheldrake: Mezi světem moderní fyziky a tradičními doktrínami o andělích existují neuvěřitelné podobnosti i problémy. Jak se může něco nehmotného, ale schopného akce, pohybovat? Andělé prý nemají tělo, nejsou z hmoty. Totéž platí pro fotony. Nejsou hmotné a detekovat je můžete jen podle jejich stop. Ačkoliv jsou tedy mezi moderní fyzikou a středověkými ideami paralely, to, co mne na moderní vědě vzrušuje nejvíc je teorie evoluce. Ve středověku se lidé na přírodu dívali jako na něco fixního: ani vesmír, ani země a příroda na ní nebyly považovány za něco, co by se dále vyvíjelo. Idea evoluce byla po prvé postulována v roce 1858 biology Darwinem a Wallacem. Ve fyzice se zmínka o kosmické evoluci objevila až v pozdních 60. letech našeho století jako důsledek teorie velkého třesku. Dnes se na celou přírodu díváme jako na neustále se vyvíjející svět, plný kreativity. Otázka ale zní - je vše věc náhody, jak věří materialisté, nebo někde v pozadí existuje jakási forma řídící inteligence?
Tuto myšlenku jako jeden z prvních zkoumal právě Alfred Russel Wallace. Poté, co oba s Darwinem publikovali své teorie o evoluci jako přírodním výběru, se Darwin vydal cestou materialismu, který je dodnes převládající doktrínou akademické biologie. Všechna evoluce se udála náhodou a cestou řady nevědomých zákonů přírody. Wallace ale došel k názoru, že evoluce je více než jen pouhý přírodní výběr a že je řízena tvůrčí inteligencí, kterou identifikoval jako andělé. Jeho koncepce je sumarizována v jeho poslední knize (The world of life: A manifestation of creative power, directive mind a ultimate purpose).
Fascinuje mne to, že dva zakladatelé teorie evoluce postulovali dvě tak rozdílné teorie. Jste-li tedy materialista, pak je pro vás evoluční kreativita jen výsledkem slepé náhody, věříte-li ale, že existují i jiné formy a zdroje inteligence ve vesmíru, pak jsou zde i jiné možné zdroje tvořivosti, ať už jim říkáte andělé nebo nějak jinak.
Fox: Pevně věřím, že tak jako se bude kosmologie vracet k teorii života, budou se vracet i pojmy jako jsou andělé, protože ti k tomu patří. Možná naší společnosti andělé přinesou více imaginace, po které dnes tak voláme.
Ve své knize (The coming of the cosmic Christ) používám termín hlubinný ekumenismus (deep ecumenism). Hlubinný ekumenismus podle mne jde daleko hlouběji, za rámec obvyklého náboženství, které se vztahuje k té či oné doktríně a teologické studii, a dotýká se více mystických tradic a vyznává více modlitbu i rituál.
Všechny náboženské tradice, které známe, hovoří o andělích a duších. Lakotský šaman Ghosthorse mi jednou řekl: "Tomu, čemu vy křesťané říkáte andělé, my Indiáni říkáme duchové." To je společný základ pro všechny náboženské tradice a tady se můžeme všichni v rámci hlubinného ekumenismu setkat. Andělé nejsou buddhističtí, katoličtí, luteránští, anglikánští a římskokatoličtí, andělé jsou andělé.
Žijeme v době, kdy se jako rasa musíme sami sebe zeptat - co máme všichni společného? Tají hranice mezi kulturami a náboženstvími. Seriózní diskuse o andělích je tedy nanejvýš nutná. Zvláště důležitá tradice je tradice šamanismu. Přírodní národy žily a přežily mezi divokými zvířaty a v divoké přírodě tisíce let. Nalezly své formy kreativity, léčení, komunikace, učení se. Značná část jejich znalostí je již nenávratně ztracena, ale něco přece jen zůstalo. Když jsem se modli mezi americkými Indiány, zažil jsem něco, co mi pomohlo zaplnit mezeru mé vlastní duchovní zkušenosti. I naši keltští předkové měli velmi rozvinutou teologii andělů a duchovních ochránců.
Sheldrake: Ano. Vědomí jiného než lidského ducha je základem náboženských zážitků prakticky v každé tradici, možná již od doby, kdy jsme začali být lidé. Je to možná počátek veškeré lidské duchovnosti. Vědomí duchů je stačí než myšlenka jednoho boha. Je příznačné, že ani v křesťanské, židovské, ani v islámské tradici, ale stejně tak ani v hinduistické a buddhistické tradici nemají nic proti existenci andělů. Je to divné zvláště v přísně monoteistických tradicích, jako je Islám.
Fox: Existovala ale jedna éra, která všechny tyto duchy vyhnala z historie lidstva. Je to naše moderní éra posledních pár set let. Ukazuje to na hluboký rozpor našeho vědomí a pokus o jakýsi rozvod s anděly a duchy. Myslím že to také vysvětluje i cenu, kterou jsme za to museli zaplatit - ekologické katastrofy, války, hlad. Konečným zesvětštěním by pak mohlo být to, že svým andělům prokážeme jen zesměšnění nebo sentiment.
Sheldrake: Nebo je zredukujeme jako pouhou manifestaci vlastní psychiky. Mnozí moderní lidé říkají "Dobrá, lidé zažívají přítomnost andělů. Ale to jsou jen záblesky vlastní imaginace. Andělé ve skutečnosti neexistují, jsou jen subjektivně uvnitř našich myslí."
Tuto subjektivní existenci andělů lidé akceptují. Velkým úkolem pro nás všechny je však rozeznat objektivní existenci jiné než lidské inteligence.

Mayové

8. února 2009 v 18:36 | Esty |  21.prosince 2012 11:11
Mayská kultura se datuje zhruba od 2000 př.n.l. až do roku 1541 n.l. Svého vrcholu dosáhla mezi 7. a 9. stoletím n.l. Mayové představují starobylé záhadné obyvatele Střední Ameriky. Vyskytovali se na území Yukatánského poloostrovu, kde je dnes Mexiko a Guatemala. Vynikali především v astronomii a matematice.
Vědci se dosud neshodli na příčinách úpadku mayské kultury. Existuje celá řada hypotéz - zemětřesení, kosmické vlivy způsobující změny klimatu, epidemie, společenský, ekonomický a intelektuální rozpad společnosti, snížení produkce potravin atd.

Mayská početní soustava

Místo deseti základních čísel, tj. čísel počínajících nulou a končících devítkou, používali soustavu, kde bylo základních čísel dvacet, počínaje nulou a konče devatenáctkou. Takže číslo šestnáct u nich bylo jednociferné, číslo dvacet dvojciferné - skládalo se z jedničky a nuly, číslo 80 pak ze čtyřky a nuly, stejně jako devadesát tři se jednoduše vyjádřilo jako číslo čtyři a třináct.
Jak přišli Mayové na dvacítku? Biologicky vzato, máme dvacet prstů na rukou a nohou. Mayové tak počítali spíše s biologickým, než abstraktním metrickým dělením. Dvacet je také označení dvacetidenního cyklu. Jinak řečeno, pokud se člověk řídí mayským kalendářem, funguje ve shodě s množstvím biologickým rytmů. Je zde ale i více rovin, například v oblasti matematiky čtvrtého rozměru - času.

Čas a cykličnost


Dokonalá a jednoduchá početní soustava, kterou Mayové používali, vznikla jako nezbytný důsledek tvorby kalendáře. Čas hrál v mayské filozofii a v pohledu na svět klíčovou úlohu.
Snad nejvýznamnější skutečností, která charakterizuje myšlení Mayů je cykličnost. Jednotlivé časové periody, i ty nejdelší známé (používali i cykly o délce 64 milionů let) měli periodický charakter. V pohledu mayů na okolní svět bylo tedy typické stálé opakování. Stále dokola přicházely tytéž periody a s nimi i stejné události. Takové vnímání světa vlastně znamená dokonalou znalost budoucnosti.
Víme-li totiž, co se odehrálo v předchozím cyklu, víme také, co bude v cyklu následujícím. Příroda se v mnoha případech právě takto předvídatelně "chová" (stálé opakování dne a noci, ročních období; narození, růst a smrt - to je vlastně také takový cyklus). V životě Mayů mělo svůj pravidelný, stále se opakující řád téměř vše.

Mayský kalendář

Mayové používali překvapivě důmyslný kalendář. Ten obsahoval asi třináct různých kalendářů, všechny ovšem pracovaly se standardní jednotkou o 260ti částech, nazvanou tzolkin, což znamená posvátný kalendář. Základem je matrice 13x20, nazývaná "mayský faktor". Třináctiměsíční mayský kalendář, v němž měl každý měsíc 28 dnů, je tedy jen jedním z mnoha kalendářů, které Mayové používali. Mayové nenechali nic náhodě a proto používali současně všechny jejich kalendáře.Mayské chápání času, ročních období a cyklů prokázalo svou obsažnost a důmyslnost. Mayové znají mnoho odlišných kalendářů, z nichž některé přesně mapují časová období v rozpětí přesahujícím deset miliónů let.
Každý den v roce má v mayském kalendáři své jméno složené z několika částí. Skládání těchto částí, tak aby vytvořily jméno pro ten který konkrétní den, si lze lze usnadnit a zpřehlednit do sebe zapadajícími ozubenými koly. Každý zub každého kola nese určitou část budoucího jména dne. Úplné pojmenování dne tedy vypadalo například takto: "2 Ik 0 Pop" - "2 Ik" je den v posvátném roce, "0 Pop" je označení místa, které tento den zaujímá v běžném roce. Takto složitý systém zajišťoval, že se den se stejným názvem opakoval vždy až po 52 letech.
Je obdivuhodné v jak širokém časovém záběru dokázali uvažovat. Na druhou stranu je zarážející, k čemu vlastně mohlo být v tehdejší době počítání v milionech let využito. Vlastně i dnes je užívání těchto čísel omezeno na pár vědních oborů (např. kosmologie).
Jestliže v kalendářní soustavě existovali takové pojmy jako alautun, znamená to, že také byly využívány. A skutečně. Archeologové objevili dva staré nápisy, na nichž jsou provedeny kalendářní výpočty 90 milionů a 400 milionů let do minulosti. Bohužel není známo, k jakým domnělým - zda vůbec k nějakým - událostem se tato data vztahovala.


Planeta Tiamat

Pokračujme dále v našich hypotézách. Další mayské posvátné číslo je 73, což je počet posvátných roků velkého cyklu, z toho je desetina 7.3, což by mohla být délka dne na planetě Tiamat. Byla-li její oběžná doba 1898 dnů pozemských, pak 1898:7.3 = 260, což je délka roku ve dnech planety Tiamat.
Posvátný kalendář Mayů by tedy teoreticky klidně mohl být kalendářem obyvatel z planety Tiamat. Po příchodu na Zemi by pak stačilo přejít na jinou dobu oběhu čili roku a jinou délku dne. Takže by bylo potřeba zavést další kalendář - "haab". A aby neztratili kontinuitu historických událostí, nabízí se možnost používat kalendáře oba.

Vysávájí energii - Energetičtí upíři

6. února 2009 v 16:06 | Esty |  DNEŠNÍ DOBA - BOJ O ENERGIE
Vzájemné energetické zneužívání se stává epidemií naší doby. Všichni žijeme v neustálém emočním a fyzickém napětí a když spolu komunikujeme, máme tendenci vyvést druhého z rovnováhy a narušit vzájemné vnitřní naladění.
Lidé, kteří nás obírají o energii se objevují v mnoha (často nevinných) přestrojeních. Mohou mít podobu našich rodičů, zaměstnanců, šéfa v práci, může to být muž či žena, co vedle nás sedí v autobuse. O energii nás dokáží připravit dokonce i zvířata a rostliny.
Všichni tito "energetičtí upíři" mají však jedno společné. Nikdo nám nemůže jen tak odebírat energii. A pokud ano, děje se tak jen proto, že jsme k tomu dali svolení - ať už na vědomé či nevědomé úrovni.


Úmyslní energetičtí upíři


Jsou to ti, kteří promyšleně a vědomě využívají naši energii. Zkušenost je totiž naučila, že když někomu ukradnou energii, cítí se lépe. Stávají se na energii závislými a chovají se skoro jako skuteční narkomani. Tito lidé úmyslně provokují ostatní, aby vyvolali ostrou reakci - často hněvivou; taková energie pak přejde na ně, a oni si tak zajistí svou denní dávku.
Lidé, kteří vyvolávají podobné emoční projevy, jsou "upíři". Zpravidla postupují tak, že pronášejí znevažující či ponižující poznámky a vybírají si k tomu nejméně nápadné a nejslabší jedince. Někdy spustí dlouhý a povýšený proslov, aby vyprovokovali reakci, kterou potřebují.
Snaží se v lidech vyvolat zuřivost doprovázenou hlasitými projevy hněvu. To je právě ten okamžik, kdy se energie uvolní a přejde z rozhněvaného dárce na provokujícího "upíra". Často se s těmito upíry setkáte v davu lidí nebo ve veřejných dopravních prostředcích, kde se snaží podnítit hádku. Dokáží neskutečně iritovat a otravovat; budou se vás stále na něco ptát, budou chtít radu, kterou ve skutečnosti nepotřebují nebo se jí stejně nebudou řídit. K "upírům" patří všichni násilníci, protože čerpají energii ze zoufalství, strachu a podřízenosti svých obětí.
Přestože tento druh vyvolání energetické nerovnováhy nazýváme "úmyslným", může se projevovat i značně nenápadně a nezřídka je spíš impulsivní než předem plánovaný. Takoví "upíři" často o své perverzní energetické úchylce ani nevědí. Zato vědí, že se cítí dobře, když se jiní cítí špatně, a tak se snaží dělat to, co jim přináší uspokojení. Když s takovým člověkem jednáme, začneme se cítit špatně, zatímco on se cítí lépe než předtím. Tito "upíři" se snaží vyvolat u ostatních pocit viny, strachu a úzkosti. Trápí je přehnanou jemností, tajnůstkářstvím nebo používáním nedokončených vět. S oblibou bědují a naříkají.


Neúmyslní energetičtí upíři


Spoustu škod napáchají neúmyslní "energetičtí upíři". Bohužel se dost často jedná o matky. Možná vás to překvapuje - nuže, tady je vysvětlení. S matkou jsme spojeni neviditelnou energetickou šňůrou podobnou pupeční. Do pěti až šesti let jsme na ni napojeni prostřednictvím druhé čakry a sdílíme s ní stejné aurické vejce, tedy jakýsi ochranný obal. Po dovršení šestého roku života začíná naše energetická "šňůra" mizet a získáváme vlastní, úplnou, individuální, autonomní energetickou bublinu.
Jestliže má matka silnou potřebu přítomnosti dítěte, často v důsledku rozvodu či jiného emočního úsilí, použije jeho energii k tomu, aby sama zůstala emočně "nad vodou". Nevědomě si dítě touto šňůrou přitahuje a předává mu energii, aby tak zabránila vzájemnému oddělení. Při tomto propojení dochází k tomu, že se matčina energie promění v dusivou lásku nebo ve velice turbulentní vztah, přecházející od lásky k nenávisti a naopak. V takovém případě matčina energie dítěti nedovolí se postavit na vlastní nohy. Celý život pak spolu tráví v symbiotickém svazku.

Dočasní energetičtí upíři

Tento typ "upírů" je nejčastější. Nedáme-li si pozor, může se jím stát každý z nás. Ve chvílích, kdy se cítíme nemocní a toužíme si postěžovat či se někomu vyplakat na rameni, můžeme svým utěšovatelům "upít" něco z jejich energie. Zejména starší lidé mívají potřebu načerpat tímto způsobem energii.
Tento typ lidí nepředstavuje pro naši energii zvláštní hrozbu a nijak neuškodí, když se o ni dočasně s někým podělíme. Aura rychle předanou energii doplní a kdoví, třeba se jednoho dne ti samí lidé podělí o svou energii zase s vámi. Nemějte strach poskytnout energii někomu, kdo ji opravdu potřebuje. Znovu však připomínám, dávejte si pozor, abyste se příliš nevyčerpali, držte se při zemi a věnujte se energetickým cvičením, která stabilizují energetické pole.
Když se na chvíli zamyslíte, určitě zjistíte, kdo jsou vaši "energetičtí upíři". Patří k nim ti, jejichž zavolání se bojíte, protože víte, že ve vás vyvolávají špatnou náladu a depresi. Jsou dokonce i lidé, kteří vám "odsají" energii, sotva je zahlédnete. Těm nemůžou pomoci ani žádní léčitelé, protože místo aby použili tito lidé volnou čistou energii, kterou jim léčitel nabízí k jejich uzdravení, usilují o energii z vlastních energetických rezerv léčitele.


použitý zdroj: Alla Svirinskaja - Tajemství energie