e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Březen 2009

28. března 2009 v 18:47 | Esty
Uvedení do souladu s Vesmírným Svatým Srdcem

Energie na březen 2009

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn


Bezprostředně po nových Světelných kódech, které byly v geometrických mřížkách Posvátné Země aktivovány v lednu a únoru během slunečního a měsíčního zatmění, pociťujete posuny a změny ve svých životech. Vaše Vyšší Já vás jemně spojuje s Novým Světlem a uvádí vás do souladu s Velkým Srdcem Všeho, s tím Jediným tlukoucím Srdcem či Tepem Lásky ve Středu Vesmíru.Milovaní, v rámci procesu nedávného vyrovnání nyní vstupujete do niterné harmonie s Diamantovou světelnou mřížkou Vesmírné jednoty čili energie Svatého Srdce. Když cítíte toto vnitřní spojení, naplňuje vás potřeba uvolnit vše, co není v úplné harmonii s vaší nejvnitřnější Božskou podstatou neboli Božím Já. Pro mnohé z vás toto může představovat obtížnou dobu, neboť zažíváte "čištění" a "opětovné nastavování" frekvencí vašich nejbližších osobních vztahů, aby mohlo dojít k vyrovnání se samotnou esencí duše každé osoby.

Toto vnitřní nastavení, nejdražší, nejvíce ovlivňuje hlavně ty, kteří pracují s aspektem mřížky Dvojplamene, náležejícího ke Svatému Srdci. Mnoho vztahů prochází obdobím zkoušek a přeměny, aby bylo zajištěno, že tyto vztahy existují v absolutní integritě s energií šablony Dvojplamene. Některé z těchto vztahů budou rozpuštěny, pro nejvyšší dobro každého ze zúčastněných, a některé budou přetvořeny na vyšší úroveň Světla. Milovaní, procházíte-li jakýmkoliv z těchto bolestných "přeformulování" vztahů, nechte to plynout pod vedením svého Vyššího aspektu a důvěřujte, že vše v procesu je pro Nejvyšší dobro.

Jedná se o silný čas pro účely tohoto procesu vnitřního nastavení Dvojplamene uvnitř Svatého Srdce Božího. Tato energie vyrovnání a síly vyvrcholí o rovnodennosti 20. března. Kdekoliv se v té době budete nacházet, půjde o optimální příležitost sjednotit ve svém vlastním centru Svatého Srdce svou vnitřní mužskou a ženskou energii s Proudem Ducha, jenž směřuje z Nebes na Zemi.

Milovaní, vězte, že prvotní energie Dvojplamene Svatého Srdce se nachází uvnitř vás. Právě vaše vlastní nádherné Srdce je zrcadlem onoho Velkého Vesmírného Srdce Všeho-co-je. Vaše Srdce touží tlouci v naprosté harmonii s Velkým Vesmírným Srdcem Jednoho. V tomto čase měníte své Vnitřní Světlo v toto obnovené spojení. Propouštíte tedy všechno, co není odrazem vašeho vnitřního Božského Světla na Zemi.

Milovaní Mistři Světla, víte, že jste si zvolili být na této Zemi manifestací Božího Světla ve hmotné podobě. Rozhodli jste se obývat hmotné tělo, abyste mohli vyzařovat své Světlo jako součást Symfonie Světla, kterou tvoří všechny živé bytosti na Zemi. Je důležité, abyste vnesli Světlo Nebes do své hmotné formy a abyste z tého hmotné formy Světlo vyzařovali. Neboť, milovaní, právě tohoto se týká "osvícení" - jde o vnášení Světla vaší Božské vnitřní bytosti do manifestace skrze fyzickou podobu, a je třeba tak činit vědomě a soustředěně. V tomto "osvíceném" stavu budou všechny vaše volby a rozhodnutí ozářeny Láskou Zdroje, a stanou se ve vašem životě důkazem Boží bezpodmínečné Lásky v akci. Právě toto je vpravdě význam onoho "ukotvení" Božího Světla ve vašem životě prostřednictvím vědomé volby a záměru.

A zatímco, milovaní, vytváříte toto Světelné kontinuum od Nebes po Zemi, jste schopni prostřednictvím svého aktu Spolutvoření s Duchem uvést do rovnováhy Mužské a Ženské doplňky Božího Světla. Tento dokonalý vnitřní svazek vám umožní tvořit a manifestovat s lehkostí a plynulostí. Dá se tedy říci, že nedávné Vesmírné a Hvězdné Světelné kódy, jež vstoupily to pole mřížky naší Planety, byly určeny k probuzení vašeho Svatého Srdce do niterného Světla Boží Lásky. Jakmile dojde k plnému otevření tohoto kanálu, je možné manifestovat vnější odraz této vnitřní harmonie v láskyplném vztahu s partnerem Dvojplamene.

Milovaní, přijměte tento čas očisty a vyrovnání s přízní, neboť již brzy přinese do vašich životů velké a zjevné změny.

Rovnodennost 20. března a Mřížky Ráje na Nové Zemi


Nejdražší Pracovníci Světla, tak jako vnímáte toto vnitřní vyrovnání do Harmonie s onou "Jedinou" energií ve svém vlastním Srdci a ve svých vztazích, tak také pocítíte toto uspořádání ve svém vztahu ke Království živlů a Královstvím zvířat, rostlin a minerálů, a k jejich Strážcům Posvátné mřížky.


Při této oslavě rovnodennosti 20. března budou Strážci mřížek Nové Země, Mřížek Ráje, pracovat s vámi v úzké součinnosti na vytvoření tohoto nového nastavení Jednoty a Hamonie na mřížkách Nové Země. Ti z vás, kteří se účastní 20. března obřadů spojených s rovnodenností, budou pracovat se svými vnitřními Posvátnými energiemi Zvířat a Živlů, a budou se spojovat se Strážci Posvátné Země.

Milovaní, půjde o radostnou oslavu Harmonie "Jednoho". Dovolte vynořujícímu se vědomí "Jednoho", aby vstoupilo do vašich Srdcí a myslí a začněte se připravovat na první planetární zážitek Nové Země, týkající se Harmonie a spojení mezi Pracovníky Světla jako "Strážců Země" a Svatými Strážci dalších Posvátných Království na Nové Zemi.

Neboť je Svatým Dekretem z Nejvyšších úrovní Ducha a Srdce Zdroje pro tento čas stanoveno, že právě toto je ten pravý čas pro Posvátné znovusjednocení a manifestaci Planetárního Svatého Srdce na Zemi. Strážci mřížek Země udělili svůj souhlas se sjednocením a harmonizací všech různých úrovní Posvátného života na Zemi, a tak se v tomto okamžiku "rodina" na Planetě Zemi znovu schází.

Nuže, my víme, že mnozí z vás, kteří jste Pracovníky Světla, udržovali zasvěcená spojení v mnoha životech a pracovali se Strážci v Posvátných partnerstvích. Ale nyní, když Země zahajuje své přeorientování do Posvátného partnerství a Harmonie se všemi královstvími, jde o mimořádný čas Radosti a Oslav. Energie, udržovaná po dlouhou dobu jen několika oddanými dušemi Lásky a Světla, je nyní opět zpřístupňována Planetě. Od 20. března bude protékat Mřížkami Ráje v souzvuku Láska všech Strážců všech Království, aby obnovila Nebe na Zemi jako vznešený a nedotknutelný vztah Lásky mezi všemi, kdo tuto Zemi obývají.

Vpravdě je čas k Oslavám a Vděčnosti.

Energie na Březen 2009


Úplněk připadá na 11. března, bude v 6. domě Panny spojené s energií Země. Protože Saturn je také v Panně, vytváří to pro Zemi silnou energii transformace a restrukturalizace. Nové Světelné kódy dovolují vynoření nové struktury pozemské reality. Mřížky Nové Země jsou napouštěny Božským Světlem, aby byl umožněn vznik Nové Společnosti na Planetě Zemi.


K rovnodennosti dojde 20. března, a tehdy budete oslavovat v této energii Celosvětové rovnováhy, jež vystupuje do popředí v čase rovnodennosti, stvoření Harmonie Jednoho.

Novoluní bude 26. března, a to ve Skopci/Beranu, prvním znamení zvířetníkového Nového roku. Na severu bude přicházet jaro, spolu s energiemi nového cyklu. Beraní novoluní je vždy vhodným časem pro zasazení semínek záměrů, které vyrostou a rozkvetou v příštím zemském cyklu. Rozvažte, jaké stezky Světla můžete následovat, abyste naplnili na této Zemi nejvyšší potenciál své duše, a jakou Radost jste ochotni přijmout z proudu Boží Hojnosti, vyvěrajícího z Božího trůnu.

Přejeme vám v měsíci březnu Radost a Mír.

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Komunikujete s Anděli?

Ano
Ne
Možná
Nevím

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama