e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

KOSO RAYS I.

4. března 2009 v 22:14 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE


KOSO RAYS - Armand Manuel Rotundu 2007 - pracovní překlad

http://mazel.mysteria.cz
KOSO RAYS
(KOSO PAPRSKY)
Tento systém je určen pro ty, kteří chtějí překročit hranice a zvyšovat duchovní úroveň Země, vědomých si,
že transformace přichází skrze ně. Žádný z těchto paprsků KOSO RAYS nemá nic společného či
souvisejícího s jakýmikoliv paprsky, které byli předtím na planetě Zemi používány. Toto není Reiki nebo jiný
známý léčebný způsob. Všechny tyto energie NEMAJÍ ŽÁDNÉ SPOJENÍ s jakoukoliv dříve existující lidskou
zkušeností. Tyto energie pomohou nastartovat velkou re-evoluci na Zemi. KOSO RAYS (Koso Paprsky)
jsou chráněny ze Zdroje a proto tedy zasvěcení budou účinná jen pro ty s adekvátní duchovní úrovní, která
může být považována za základ.
Koso RaysA je majetek Armand-Manuel Ratundu © 2005-2007 všechna práva vyhrazena.
KOSO RAYS je volný duchovní systém určený pro duchovní vývoj naladění práce na DIY základě (Do It
Yourself - udělej to sám pro sebe), naprosto osvobozený od jakýchkoli mistrů nebo jakýchkoli plateb.
Kdokoli nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude
považován za hanobitele systému duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému nebo
reprezentantem Koso Rays nebo účelu zakladatele. Koso Rays nemůže být chápano jako náhrada
lékařského ošetření nebo léčby a byl vytvořen pro duchovní účely.
Toto je 3. verze Koso Rays manuálu, poslední aktuální. 5/2007.KOSO RAYS je spirituální systém z jiné planety, zcela jiné, než je planeta Země nebo Gaia a původně z
této planety pocházím. Tento systém nemá nic společného s Reiki nebo s jinými dosud na Zemi známými
léčebnými systémy. Tento systém je mnohem silnější a má vyšší vibraci, než Reiki. Například jsou první dva
paprsky každý sám o sobě 800x silnější, než Reiki. Tato energie pomůže navýšit spirituální úroveň planety.
Poslechl jsem tuto potřebu, když jsem se rozhodl sdílet tyto energie na Zemi. Lidé jako já se někdy cítí, jako
by sem nepatřili nebo se jim všechno zde zdá velmi cizí - i velmi známá místa a lidi. To je proto, že jsme
Sémě hvězd a každý z nás sem přichází, aby naplnil důležité poslání během těchto kritických let. Tato
planeta prochází důležitými změnami, které se dotknou každého z nás. Je čas pro Sémě hvězd a dělníky
Světla, aby poznali své důležité poslání a naplnili jej zde.
Temnota zde ztratila svá práva a temné síly, které udržovaly lidstvo po tisíce let v nevědomosti, ztrácejí
kontrolu. Svět bude vidět jejich posledních zoufalé snahy. To povede k velkým změnám a rozložení sil a k
obnovení spirituální rovnováhy. Každý z vás má nějaké poslání a někteří z vás si je uvědomují. Jiní je brzy
naleznou a tyto energie nám všem pomohou najít svou spirituální cestu.
Naladění do KOSO RAYS je mocným nástrojem pro duchovní probuzení. Mnozí z vás možná budou vnímat
zvláštní pocity nebo obrazy. Pravdou je, že budete transformováni. Jednou z kvalit tohoto zasvěcení je, že
vás probudí a budete tím člověkem, kým skutečně jste a nabízí možnost se s tím vypořádat.
Požádejte o vedení a když potkáte nějaké bytostí, jako ET nebo duchovní bytosti, jsou to vaši staří přátelé
nebo mistři, kteří trpělivě čekali na vaše probuzení. Všechny hlavní velké duchovní bytosti strážící do
nynějška tuto planetu jsou ochránci tohoto projektu. Je to skupinová práce ve vztahu k budoucnosti planety
a proto se může stát, že se náhle objeví u mnoha z vás. Pozdravte je, jsou zde pro ochranu projektu a k
zajištění jeho určení. Je to důležitý okamžik v lidských spirituálních dějinách a oni jsou rozhodnuti nedovolit
narušení žádnými temnými silami. Chystáte se objevit svou novou budoucnost. KOSO RAYS přicházejí od
pokročilejší spirituální civilizace vesmíru. Jméno planety je Akoshaka a znamená "Bůh je nejblíže" a patří
ke dvanácté dimenzi. Jmenuji se Kosatoiso a jsem tam spirituálním vůdcem. Armand je moje ztělesnění na
této planetě a to je ten důvod, proč jsem tyto energie obdržel. Je mou vůlí se o ně s tímto světem podělit a
jsem oprávněn to učinit s ohledem na budoucnost této planety Země. Zmínil jsem se o potřebných
základech, které jsou potřeba pro zasvěcení do Koso Rays, kvůli vysokým vibracím paprsků a samozřejmě
jejich duchovní povaze. Koso Rays nemají žádné vzájemné působení s dalšími energiemi. Zmínil jsem se,
že ne každý může přijmout toto zasvěcení, protože na této planetě je běžné, že špatní lidé ukrývají svoje
pravé záměry za hezkými slovy. To může zmást některé lidi, ale ne Zdroj, z nějž Koso Rays přichází. Zde je
technika která ti dovolí odhalit, kdo se ukrývá za hezkými slovy nebo obrazy. Jednoduše jen otevřít čas a
prostor, dimenze, ochrany, obrazy, projekce, energie, bloky, štíty nebo jakékoli překážky k Pravdivému srdci
a dívat se do jedincova Pravdivého srdce (nějaké pokusy umístit obraz světla nebo jiný obraz před jejich
srdcem k oklamání ostatních, který můžeme vidět) nebo můžeme použít Koso Stříbrný paprsek a dospět
k Pravdivému srdci. Jestliže ještě nevidíte vaším třetím okem, projektuj sebe sama do jedincova Pravdivého
Srdce. Jestliže najdete Pravdivé Srdce naplněné temnotou, něco úzkého nebo otevřeného jako tmavá
propast ve spodní straně, musíš si být jistý, že ta osoba je úplně v temnotě. Většina oddaných temnotě
někdy má vrchní stranu Pravdivého Srdce zablokovanou něčím velmi těžkým (to odpovídá zasvěcení
temnotě), protože Boží světlo přichází z vrchní strany. V základu tito lidé nenávidí všechno přicházející ze
světla bez ohledu na to, co by mohli říct, je nejlépe nevěřit jim! Oni pracují proti jakémukoliv zjevení Světla.
Většinou si myslí, že nikdo nemůže vidět jejich pravé záměry, lstivě skryté za slovy nebo falešnými úsměvy.
Najdete mnoho typů lidí, ale ti, kteří nesou světlo v jejich Pravdivém Srdci jsou ty pravé Děti Světla. Může to
být pouze na vrchní straně Pravdivého Srdce odpovídající jejich vývoji, spirituálnímu úsilí nebo zasvěcení,
ale zavedená pravda by měla nést světlo jako slunce, že září dokola všeho kolem Pravdivého Srdce. Teď
prosím jděte nejprve hledat vaše pány Pravdivého Srdce, politici nebo jakékoli osoby, které máte rádi a
dívejte se jsou-li Světelného nebo Temného Srdce a budete znát rozdíl.
Koso Rays nemůže udělat žádnou škodu lidskému tělu nebo psychice jak milně tvrdí někteří "mistři" do
nynějška v Reiki. Není zde potřeba jakýchkoli odkladů mezi zasvěceními, jak všichni Reiki Mistři do teď
vyučovali. Je jenom potřeba aby studenti rozuměli jak tyto energie pracují a určité oblasti jejich použití.
Doporučuji maximálně 3 zasvěcení za den. Usazování energií, nebo přizpůsobování lidského těla novým
vibracím, nesmysl který jste dříve slyšeli, je nyní pryč. Podle tohoto pravidla by mělo být lidské tělo okamžitě
zničeno vysokým výkonem a frekvencí Koso Paprsků!
Lidé jsou prokazatelně často duchovně omezeni a zdá se, že si užívají vymývání mozků. To je hlavní
důvod, že mají požitek z televizních show a politiky! Ptal jsi se někdy sám sebe proč ten fantastický vývoj
filmového průmyslu nebo kdo vlastní všechny ty filmové společnosti? Nebo kdo vlastní obrovské mediální

společnosti (média) a jaká by mohla být jejich role? Proč gigantické sumy peněz jsou zapojeny do této

oblasti? Víte, že v každém domě můžete najít televizní přijímač? CÍTIL JSI NĚKDY ŽE JSI
MANIPULOVANÝ?
Tyto energie přicházejí z jádra Zdroje a jaký Zdroj by místo léčivých spirituálních energií vytvořil smrtelné
zbraně, které vás zraní, když je nevhodně použijete… omylem? Toto je dualistické myšlení více
podobné temnému středověku, kdy vše, čemu nerozuměli, bylo automaticky zakázáno a považováno za
nebezpečné, ale toto se zdá být vyhovující pro mnoho lidí. Jen doba je jiná, ale metody zůstaly stejné. A
toto smýšlení může být nalezeno dokonce i dnes u mnoha lidí nazývaných Reiki "mistři", kteří používají
vedení z příruček Mikao Usui dokonce i v 21 století. Nepozorují evoluci jako skutečnost. Skutečně pozorují
evoluci, že již nepokračuje.
Většina tak zvaných "mistrů" jsou ovlivňováni dogmatismem a mají zájem držet monopol nad energiemi,
které jim přinesou peníze.
Protože KOSO RAYS spolupracují jen s těmi, kteří jsou dostatečně spirituálně daleko a chtějí pomoci zvýšit
úroveň planety, není přítomnost těchto energií zde v této době náhodná. Každý jednotlivec, který přinese
tyto energie, se bude samo transformovat a usnadní zde přítomnost těchto energií. Tato planeta se
vyvinula, i když lze říci, že to není jasně viditelné a ten proces dále pokračuje. My všichni zvedneme
spirituální úroveň planety jednoduše tak, že zásobíme Matku Země touto dlouho očekávanou vibrací
(energií).
A také se můžeme vyhnout totální katastrofě, která by mohla vést k tomu, že se tato šestá civilizace
bohužel nepovede, stejně jako Lemurie nebo Atlantida a tyto vibrace mohou zlo odzbrojit. A nyní přichází
nejzajímavější část. Zřejmě ve vyšších dimenzích neexistují žádné symboly nebo náboženství, jen čistá
láska a život skrze a v BOHU. Symboly se zde používají pro znázornění v našem omezeném
třídimenzionálním vnímání a pro naši představivost, ale hlavně jako reprezentace nějaké skupiny a snaha
dát účastníkům pocit důvěry v organizaci. Tento svět je plný symbolů, ale ne mnohé lásky. Podívej se
například na křesťanský kříž. Jak si můžete představit, že se setkáme s další planetární civilizací a
vysvětlíme jim naši hloupou víru v nebe nebo peklo? Potřebujete více důvodů pro zjištění proč jsou lidé této
planety tak primitivní nebo odcizení? Přemýšlel jsi někdy o náboženstvích jako o odcizení ducha? Myslel jsi
si, že kněz nebo politik by tě řádně reprezentoval v kontaktu s jinou rasou? Televize nebo možná filmové
hvězdy?
Přirozeně, KOSO RAYS fungují jednoduše mentálně - jednoduše mysli a uvedeš je do činnosti. To je příští
krok vývoje; skutečně je všechno ve vesmíru mentální. Je dostatečné jednoduché k jeho užití na nějaký
paprsek myslet a použít ho. Pouhé plaché přemýšlení o paprscích je uvede v činnost a to je důvod, že vám
připomínám vaše přání která plní. Tak to je, protože Koso Rays mohou následovat vaše skryté myšlenky.
Váš mozek to bude dělat. Hleďte jak jednoduché to může být, jestliže se odvážíte použít váš mozek? Vaše
duševní kapacita a vaše představivost může být ohraničena (je tvými hranicemi) - buďte si toho vědomi!
V každém případě budete vedeni k pokrokovým změnám v mnoha oblastech vašeho života, ale ne bez
vašeho úsilí.
Staré vzory a energie budou zvolna mizet nebo budou jednoduše nahrazeny a také zvyklosti, kterých ses
chtěl/a dávno zbavit, zmizí. Tato zasvěcení tě povedou ke tvému novému bytí, osvobozenému od mnohého
nevhodného působení této takzvané civilizace, náboženství nebo politiky, chamtivé společnosti
materialistických lidoopů. KOSO RAYS zahrnuje devět paprsků a každý vyžaduje jedno zasvěcení. Každý
paprsek má hlavní použití, které je blíže popsáno. To nevylučuje jakékoliv jiné možnosti a jen ty se prakticky
rozhodneš, jaké to jsou. Základním způsobem jsou navrženy pro to, jak je popsáno, ale na základě jejich
neomezeného charakteru mohou být programovány pro jakoukoliv oblast, kterou si přeješ.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Věříte v léčivou sílu myšlenky?

Ano
Ne
Nevím
Možná

Komentáře

1 harmonie-jurankova harmonie-jurankova | E-mail | 29. ledna 2010 v 5:28 | Reagovat

Díky, díky!
Konečně nejen cesta.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama