e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Leden 2009 I.

28. března 2009 v 18:33 | Esty
Semena Pravdy a Světla


Probuzení do Nové Země a život Mistra Světla


Energie na leden 2009


AA Michael prostřednictvím Celie Fenn




Milovaní Pracovníci Světla a Mistři Světla, začínáte zde na naší milované planetě Zemi další rok. Vypadá to, jako byste na svém posunu kupředu k Vědomí Nové Země čelili mnohým výzvám. Milovaní, jste probuzeni a nyní je čas pohlížet na tyto výzvy jako na požehnání, neboť jsou ve vašich životech manifestována Semena Pravdy a Světla, a vy jste zmocněni žít jako Mistři Světla a spolutvořit své vlastní životy skrze Boží požehnání Kristova Vědomí. Vskutku jste začali ve světě své rychle se měnící pětidimenzionální Nové Země žít jako Mistři Světla.


Milovaní Mistři Světla, zatímco se vaše staré systémy ekonomiky a financí hroutí a odhalují, že nejsou ničím jiným, než nenasytnými systémy založenými na ovládání a iluzi, začnete také poznávat, že mnohé z dalších "jistých" systémů vaší staré reality nejsou ničím víc, než manipulací a iluzí. A my vás žádáme, abyste v této době nepropadali panice, nýbrž se radovali, jelikož jste osvobozování z po staletí trvající dominance a nadvlády a přecházíte ke Svobodě, již stvoříte díky Božímu Světlu v sobě.


Postupně jste, Milovaní, zjistili, že nejste otroky onoho systému zvaného "peníze", ale že jste trvale podporováni a vaše potřeby naplněny, jestliže přijmete své Mistrovství a uvěříte, že Boží Světlo Zdroje stvoří a bude manifestovat to, co je potřeba k zabezpečení vašeho života. Iluze, že "peníze" zajišťují jistotu, byla velice silná, a vy jste, Milovaní, tvrdě pracovali, abyste se od této iluze osvobodili a viděli, že je to Proud Boží Lásky a Hojnosti, jenž vaše potřeby zajišťuje, a že peníze jsou v tomto procesu pouhým symbolem výměny. Avšak tímto symbolem výměny bylo manipulováno, aby se stal tak mocným, že jen jeho troška byla schopna vás uvěznit v přesvědčení, že jste otroky tohoto druhu výměny a že musíte prodat své životy, abyste získali dostatečné množství k přežití. Nyní, jako vynořující se Mistři Světla, si berete nazpět svou sílu manifestovat jakýmkoliv způsobem cokoliv potřebujete prostřednictvím své schopnosti přeměnit Světlo v Hmotu skrze svá, ze Srdce pocházející, přání a nadšení. Budete samozřejmě pokračovat ve spolutvoření v rámci "ekonomiky", ale ekonomika Nové Země bude vibrovat vášní, nadšením, nápady a hravými Mistry, manifestujícími své sny a přání, k jejich oslavě a sdílení se všemi. "Otroctví" starého systému odpadne, jakmile jednotlivci naleznou své vášně a svou schopnost roznítit nadšení do hojné manifestace, což je vaším právem od narození na této krásné planetě.


A ano, toto není to jediné Semínko Světla a Pravdy, jež vykvete ve vašem Vědomí Nové Země. V tomto novém období začnete zjišťovat, že i další "systémy" se začínají kymácet, protože budou odhalovány iluze ležící v jejich základech. Váš zdravotní systém se dostane do velkého tlaku vzhledem k tomu, že se stane zjevnou chamtivost a manipulace spojená s penězi. Milovaní, vaše Lidské Andělské tělo je zázračným sebeuzdravujícím nástrojem Božího Vědomí. Bylo navrženo tak, aby vám sloužilo a aby vám umožnilo žít na Zemi v Radosti a Pohodlí. Má schopnost zázračného uzdravení, pokud jsou podpořeny jeho přirozené funkce. Jenže, když potlačujete jeho přirozené léčebné síly a odpojíte toky léčivé životní síly jedovatými přesvědčeními a látkami, nedovolujete svému tělu být oním zázračným nástrojem, jímž vpravdě být mělo.


A tak se v tomto nadcházejícím roce začnete plněji spojovat se svou vlastní vnitřní Léčivou Silou. Zlaté Světlo Kristova Vědomí má moc spontánně uzdravovat a udržovat Dokonalé Zdraví, pokud je ve vás aktivováno. Jako Mistři Světla se naučíte, jak převzít odpovědnost za své zdraví a pohodu, a jemně povedete ostatní k tomu, aby sami sebe uvolnili z otroctví nemocí a chorob a zbavili se těch, kteří vydělávají na cyklech tělesného utrpení, do nichž se některé duše rozhodly uzamknout v důsledku dědictví viny a studu. Milovaní, přijměte jako Mistři Světla skutečnost, že jste Dokonalí a že takovou dokonalost můžete manifestovat skrze Světlo ve svém fyzickém bytí, a že můžete díky Světlu a Rovnováze vytvořit zdraví a pohodu ve svém fyzickém organismu.


Milovaní, jak se tak vaše staré systémy hroutí, poznáte, že i váš Vzdělávací systém byl deformován tak, aby sloužil potřebám "peněz" a produkoval jednotlivce, kteří se budou "hodit"do systému penežního otroctví, jenž jste nazvali "vyděláváním na živobytí". Nyní, v Nové Zemi, kdy znovu vznášíte nárok na život v Nadšení a Kreativitě, budou vaše Vzdělávací systémy vystaveny stoupajícímu tlaku, aby se staly místy, kde děti a mladí lidé mohou vyjádřit vášně svých duší a prozkoumat své vlohy a nadání s plnou podporou své komunity. Mladí nebudou nadále "šiti na míru" systému a nuceni se přispůsobit, nýbrž vzdělávání se stane způsobem podpory Božích darů každé nádherné duše.


Je to již 40 let, co na Zemi přišla první vlna Indigových Bytostí s jednoznačným záměrem: předvést vám, že mladí lidé, kteří byli "vybaveni" pro Kristovo Vědomí, nebudou více přijímat skutečnost, že jsou jejich duše deformovány vzdělávacími systémy založenými na formách uvěznění a ovládání. Přišel čas pro dar svobodného vyjádření sebe sama a své duše jako Mistra Světla na Nové Zemi. A jak bude k těmto změnám docházet, uvědomíte si to, co jste vždy tušili, totiž že vaše děti jsou nekonečně moudřejší a nadanější, než byste přiznali, a že mají velké dary Tvořivosti a Moudrosti, které mohou sdílet, pokud je jim dovoleno se rozvíjet jako Mistrům svého vlastního Světla.


A nyní, Milovaní, promluvíme ještě o jednom systému, jenž se dostane pod vzrůstající tlak, onom systému přesvědčení zvaném "náboženství". Až se stanete Mistry Světla, začnete vnímat, jak pokřivena byla Svatá Pravda. Začnete vnímat, jak jste byli po mnohá stolení zotročeni systémy přesvědčení, které vás učily o vaší "nedokonalosti" a "zlu". Byli jste vedeni k víře, že jste "padlí" z Boží Lásky a Milosti a že musíte pracovat a trpět, abyste byli vysvobozeni. Učili vás, že utrpení a smrt jsou "tresty". Měli jste věřit, že jste lapeni i po smrti v systému karmy, která vás "recykluje" zpět na Zemi, abyste se "naučili své lekce" v nekonečném dramatu vzájemně způsobovaného utrpení, a že možná jednoho dne budete schopni z tohoto uprchnout, budete-li dostatečně "osvícení". Učili vás, že jste znečistěni a že potřebujete být "zachráněni", a pokud ne, tak jste byli předurčeni k věčnému utrpení, dokonce i po smrti.


Milovaní, tato zotročující přesvědčení vás udržovala uzamčené do traumat a násilí po tisíce let. Sami v sobě jste válčili prostřednictvím sil duality, a vedli jste mezi sebou války coby prodloužení těchto protichůdných sil hněvu a viny, jelikož jste bránili své systémy přesvědčení před ostatními s odlišnými přesvědčeními. Vězte, Milovaní, že tyto systémy přesvědčení nějsou ničím jiným, než způsoby chanellování vtělených duší do vytouženého a známého výsledku prostřednictvím stvoření onoho výsledku jako očekávání či "produktu" systému. Tyto systémy přesvědčení vás držely uvězněné na této úrovni zkušenosti a neumožnily vám se vyvinout na úrovně nové. Bylo to jako nějaký druh "duševní závislosti", kdy se duše vracely na Zemi, aby ve jménu náboženství odehrávaly tytéž cykly a dramata násilí a utrpení.


Milovaní Mistři Světla, každý Avatar či Vzestoupený Mistr, jenž kráčel po této Zemi, vás učil poselství Bezpodmínečné Lásky a Sebezmocnění prostřednictvím vašeho vnitřního Božství a Světla. Každý Mistr a Avatar vám přišel ukázat, že jste Mistry Světla a že jste Avatary Božího Vědomí. A přesto byla tato učení přijata na úrovni nižších vibrací a překroucena do systémů víry a náboženství. Milovaní, prosíme vás, abyste respektovali zvolená přesvědčení ostatních jako jejich právo na Planetě Svobodné volby, ale na svém vzestupu do Zlatého Světla Vyššího Vědomí se osvoboďte od systémů přesvědčení, která omezují vaše uvědomění si Božího Světla ve vašem nitru, onoho Kristova Světla uvnitř každé Bytosti na Planetě.




 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Komunikujete s Anděli?

Ano
Ne
Možná
Nevím

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama