e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

SOKAISI SYSTÉM I.

25. března 2009 v 19:12 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
SOKAISI SYSTÉM - Armand Manuel Rotundu - 2007 - pracovní překlad
SOKAISI SYSTÉM


Sokaisi a Sokaisi systém jsou majetek Armand-Manuel Ratundu
© 2006-2007 všechna práva vyhrazena. Sokaisa Systém je volný duchovní systém určený pro spirituální rozvoj a zasvěcení pracuje na DIY základě (Do It yourself .. udělej to sám pro sebe) naprosto prosté od jakéhokoli mistra nebo plateb. Každý, kdo si nárokuje cokoliv z těchto zasvěcení, účtuje nebo požaduje peníze za zasvěcení, bude považován za hanobitele systému duchovního záměru, nebude nikdy více částí systému nebo reprezentantem Sokaisi Systém nebo zakladatele záměru. Sokaisi System nesmí být chápán jako náhrada jakéhokoliv lékařského ošetření nebo léčby a byl vytvořen pro duchovní účely. Toto je 3. verze Sokaisi systém Manuálu, poslední aktualizovaná, platná od března 2007.
Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost nenechala v klidu. Ohromen jejich silou jsem začal hledat více energií, které by pomohly ubohému člověku ke vzestupu a naučily ho více o vesmíru. Jediným problém se zdají být hranice 3D, ale cítil jsem, že tyto hranice nějak mohou být překročeny a zůstal jsem u toho, že jsem vysvětloval sám sobě, že správný dělník Světla by měl být multidimenzionální.

Laskavost mých průvodců šla dále a obdržel jsem hodně energií, ze kterých jsem sestavil ty nejdůležitější, které dnes zahrnuje systém SOKAISI. V protikladu ke KOSO RAYS a KOFU, které existovaly před tím, než jsem přijal tyto energie, je systém SOKAISI vytvořen mnou (snad jsem měl zanechat značku?). Přál jsem si, aby tento systém umožnil mým studentům naučit se a experimentovat se silnějšími energiemi, které je transformují na univerzální spirituální bytosti, které také mohou přetvořit ubohou spirituální kvalitu planety Země. Ti, kteří chtějí vést ostatní budou vidět celou pravdu a zdá se, že jsem byl tím či oním způsobem úspěšným. Tento systém je také předmětem změn, když budu později uvažovat, že musím přidat různé energie k těmto. Všechny tyto energie jsou zcela nové na planetě Zemi a zřejmě nemají nic společného s jakýmikoliv existujícím spirituálním věděním Země, ale to ses již naučil u KOSO RAYS. Jsou absolutně úžasné ze zcela jednoduchého důvodu, protože nebyly stvořeny pro lidi a do nedávného zvýšení Zemské frekvence nebylo možno dosáhnout této dimenze. Je tomu skutečně tak, že přicházejí ze ZDROJE, ale je to tento rozdíl, pro který byly stvořeny, co je od jiných na Zemi cirkulujících energií odlišuje (jak jsem slyšel od těch, kteří nemají vyšší úmysl je studovat a jejich spirituální malost se změnila na protivníky mého systému). Skutečně nejsou všichni lidé (kteří také pocházejí z naprosto stejného zdroje) stejní. Tyto energie jsou silné a transformující stejně, jako může být překvapující UFO pro každého, kdo žije na této planetě, ale tyto věci neznamenají, že je člověk nemůže použít. Spolu s KOSO RAYS a KOFU, tyto energie byly určeny pro použití obyvateli jiné planety, kde jsem manifestoval jinou, paralelní existenci ve vyšší dimenzi. Mé jméno je tam KOSO a jsem veleknězem. Pravděpodobně to probouzí zvědavost mnohých, kteří si přejí znát jistá fakta o mně a o původu těchto energií. Skutečně jsem tím, který tyto energie přináší sem, protože jsem tím samým, který je tam udržuje. A i když jsem dříve vysvětloval, že užití vyššího vedení při zjišťování čehokoliv, co se tě týká, vyjasní tajné věci zdá se, že zdejší lidé dále upřednostňují víru ve slova. Ověření je klíčové slovo. Na této planetě se zlo naučilo skrývat skutečné úmysly za sladkými slovy. Jedna z nejtvrdších lekcí mého duchovního života mne přivedla k vlastnímu hledání, místo k přebírání jiných povídek. Přirozeně mne to nutilo jít kupředu, na cestě plné utrpení. Ale kdo se bojí utrpení, když se zdá, že na této planetě bylo do teď utrpení standardní procedurou vývoje? S úsměvem si vzpomínám na to, že jsem před několika lety v doprovodu přítele jel na hory, najít radu u jednoho mnicha. Ptal se mne, co mne k němu přivedlo a poté, co mi dal nějakou radu, zeptal se mého přítele na to samé: "Co tě přivedlo ke mně, jaký druh problému máš?" Můj přítel mu odpověděl: "Nic, otče. Nemám problémy." Mnich potom řekl s humorem: "To není dobré, mladý muži, to znamená, že tě nemá Bůh dost rád!" Jinou šancí k vývoji je pomáhat ostatním, ale vsadím se, že každému, kdo je úspěšný v těchto záležitostech, není obé cizí! Nyní je nejvyšší cestou pomáhat vzestupu Maky Země a Sluneční soustavě také, protože jsou nyní v plném procesu vzrůstajících frekvencí. Možná se mnozí z vás ptají sami sebe, co je špatné na bláznovství a negativitě dnešního světa. Ve skutečnosti jsme si všichni vybrali zde být, nyní v těchto časech, abychom se učili a také to, že někteří z nás se učí pomaleji. Planeta Země je jednou z nejtvrdších škol celého vesmíru, ale absolventi této školy získají více, než jiní. Odměna bude neuvěřitelná pro ty, kteří jsou nyní tady, ale ne dříve, dokud se nenaučíme všechny lekce a tou nejdůležitější lekcí je zvládnout negaci. K tomu potřebuješ odvahu, vědění a mezi mnoha dalšími, ale ne poslední, pravé energie.
Všechny záležitosti jdou v posledních letech hlouběji, to je pravda v obou směrech - v dobru i zlu. Konečným úmyslem je "oddělit zrno od plev" s ohledem na novou dobu, která brzy přijde. Každá část přicházejícího je účel. Svět se rozdělí na dva tábory: na ty, kteří vidí pravdu a budou připraveni na novou éru a na ty, kteří neakceptují nebo nejsou schopni akceptovat tento fakt. Zřejmě mají ti, kteří jdou za
Světlem, důležité poslání a tím posláním je ostatním a této planetě asistovat a pomáhat během budoucích změn.

Všechny nemoderní a zastaralé věci se tváří v tvář budoucímu Kristovu vědomí zhroutí a tuto planetu a celou sluneční soustavu zahalí nová vibrace. Nikdo tomu neujde a nikdo nezůstane nedotčen, ale připraveni budou ti, kteří přijímají a žijí Božskou pravdu a ti projdou přirozeně skrze všechny změny. Tito lidé jsou nyní nazýváni dělníky Světla. Já myslím skutečné dělníky světla. Neočekávej, že jich je příliš mnoho, vskutku jsou ale málo, ale kvalita ne kvantita je požadována. Skutečně je jen 8 % (osm procent) veškerého obyvatelstva světa skutečně otevřeno vůči Světlu. Vzpomínám si, že jsem v jednom rozhovoru se svými průvodci a v obdivu k jejich práci vyjádřil své přání pracovat nějakou dobu pro dobro této planety jako Nanebevzatý Mistr. Jejich odpověď byla nějak pro mne smutná a vnímal jsem ji jako: "Budeš zklamán velmi malým počtem lidí, kteří prosí naši pomoc!" Zda je to dobré nebo špatné, je teď méně důležité, než skutečnost, že osm procent obyvatel může a chce změnit planetu. V každém případě jsou změny velice blízko a budou nastávat iť lidé budou chtít nebo ne, ale vznešená mise že tě žádám přihlásit se být připravení připravovat jiné a to pomůže tomuto přechodu. Jsou mezi námi jednotlivci, kteří již dlouho tyto časy očekávají a jejichž poslání začíná, i když jej ještě neuskutečnili.

Všechny tyto nové energie, které jsem na tuto planetu přinesl, pomohou planetě ke vzestupu a tyto nové vibrace probudí více lidé. Ale teprve systém SOKAISI dovolí těmto pionýrům, kteří najdou odvahu k překročení hranic, aby viděli dále a zvětšili své možnosti. Zasvěcení SOKAISI dovolí, aby s tebou pracovaly nové energie a tento systém je perfektním nástrojem k získání více znalostí a k rozšíření tvého vědomí.
Všechny tyto energie vyžadují jednotlivá naladění, které jsou prováděny ze Zdroje a ne žádným člověkem. Ve skutečnosti dokonce i Reiki zasvěcení jsou prováděna bytostmi Světla. Tento balet, který mistr předpokládá že dělá během zasvěcování, aby "vnesl" symboly a energie je stejně tak užitečný k zasvěcení druhých, jako Čajkovského Labutí jezero. Umělecký dojem a jejich utajení s atmosférou tajemství. A mnozí lidé zato zaplatí penězi. Ale stejně dlouho jak někteří "mistři" chtějí držet různé Reiki styly jako svůj vlastní kapitál a rozmnožovat peníze, mohou nám vyprávět mnoho lží o energiích Světla. První lží je, že zasvěcení na dálku nefungují a také nyní jsou zde někteří "mistři", kteří cestují po světě se svou "baletní show" a přijímají poplatky za zasvěcení bez nového přínosu. Souhlasím, že je možné přijmout úhradu za tvůj čas a tvou snahu, ale ne za lži a k obelhávání lidí, kteří mohou být zasvěceni z vašeho gauče v obývacím pokoji. Činit jiné závislými se zdá být pro tyto "mistry" důležitější, než je naučit, aby hledali sami sebe. Jinou velkou lží je, že smísení různých druhů energie je pro ně samotné a pro jejich klienty škodlivé. Prostě "Zastavte hledání" - dovolí ti být budoucím zákazníkem, protože potřebují účastníky pro své semináře. Není pro ně žádoucí, když objevíš, že jiné energie mohou učinit totéž nebo dokonce více, protože lístky na jejich neplodné konference zůstanou neprodané. Všichni tito "mistři" nesou nyní břemeno selhání Reiki. Je to pravda: Reiki se objevila v úsvitu Nové éry v pravý moment a bylo předkládáno její rozšíření přes celou planetu mezi lidi, zvyšování lidského vědomí a zvětšování spirituálních vibrací planety. Kdyby tito "mistři" následující Mikao Usui do této doby (ty které všichni chtějí mít na svých certifikátech - pravděpodobně aby později věděli kdo je ošidil) nepožadovali nenormální peněžní obnosy za něco, co přichází z nebes. A evidentně zavádění a jejich lži změnili mnoho jejich studentů v ubohé mechanické ruce léčitele, který zbožňuje jejich "mistra" kopírovat/vložit (bezmyšlenkovitě pouze kopíruje) jejich tak zvané učení, namísto odpovědnosti jednotlivce, který používá Vyšší vedení. To je důvod, proč všechny Reiki manuály vypadají stejně. A nejen pouze "mistři"v Reiki o kterých jsem hovořil, ale každý mající obchod s duchovností, počínaje duchovním pastorem který byl prozrazen první! Všechny tyto osudy jsou nyní zapečetěny a co mi přináší radost nyní, že zničení je dokončeno, ve skutečnosti by měli jednoho dne sloužit pni těm, které ošidili a vyrovnat jejich karmu, teď, nebo v nějaké příští době, nebo každé dobré úsilí je kdykoliv vítané.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama