e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

"THE SECRET"

9. března 2009 v 11:31 | Esty |  NALÉZÁNÍ SAMA SEBE - Starší rubriky a články
Fenomén jménem "The Secret"...když jsem poprvé viděla tento film oslovil mě....líbil se mi..i kniha se mi líbila, pak jsem nad tím začala více a více přemýšlet......lépe než je vše popsáno v tomto článku bych to nanapsala.......člověk není obětí....vybírá si své zkušenosti...dle svých momentálních možností v cestě ke světlu...Pravda o "The secret": Proč "zákon přitažlivosti" prostě nefunguje tak, jak vám říkají knihy a učitelé úspěchu..
Pozn. jm: K filmu The Secret, (u příležitosti podobného What´s the bleep do we know, který dnes vychází na DVD v nákladu několik desítek tisíc kusů v levných DVD v trafikách), jsme již na OSUDu zběsile diskutovali... a svůj názor na tento film jsem napsal i já. Dnes tedy vybíráme dalších z recenzí, který trošičku do jiného světla otáčí zatím poměrně nekritické přijetí doktríny této knihy....

Ross Bishop


Dostal jsem nedávno e-mail od jedné ženy, která trpěla oboustranným odnětím prsu. Napsala:
Máte nějaký názor, proč se mi to přihodilo? Bylo pro mne velmi obtížné vypořádat se s tím, co učí v "The Secret" a celou tou vírou Sjednocené církve a tím, že si vytváříme nemoc prostřednictvím negativních myšlenek, protože jsem na uzdravení svého života pracovala těžce a poslední dva roky jsem žila s radostí.
Po několik měsíců mi lidé volali nebo jsem dostával e-maily od lidí, kteří byli vzteky bez sebe kvůli vinu vytvářejícím zprávám obsažených ve videu "Tajemství". Těmto lidem bylo řečeno, že:

… ve skutečnosti vytváříte vy, tak či onak, tím, že na něco soustředíte pozornost. Váš život bude výsledkem toho, kam v převážné míře směrujete vaši pozornost.
To je vzkříšení zdiskreditovaného "zákona přitažlivosti" podstrkovaného učiteli new age, organizátory MLM a reklamy na rychlé zbohatnutí v nemovitostech. Myšlenka je jednoduchá: na co zaměříte svoji pozornost, to se bude manifestovat ve skutečnosti.

Podle "Tajemství" a některých učitelů úspěchu, pokud si chcete zadovádět s Danielem Craigem nebo Selmou Hayek nebo být bohatý nad rámec vašich nejdivočejších snů, vše, co musíte udělat, je poslat 34,95 dolarů producentům "Tajemství" za jejich CD a pak přeladit vaši pozornost tím, že budete myslet vážně na to, co chcete.

Druhou stranou mince je, že když to nefunguje, je to vaše vina. Pokud nezbohatnete a nebudete úspěšní, neudělali jste to správně nebo jste se dostatečně nemodlili (nebo jste nečetli správnou knihu či si nekoupili správné CD). Pokud to nepomůže, můžete producentům "Tajemství" poslat dalších 49,95 dolarů za jejich tajnou džinovu lampu.

A pokud máte dostatečnou smůlu a dostanete rakovinu nebo onemocnění srdce, je to vaše zodpovědnost, protože jste to očividně podělali a tuto realitu jste si pro sebe vytvořili.

Zákon přitažlivosti pochází od části komunity new age, která žije v zemi Oz a opravdu nechápe, jak vesmír funguje. Tito lidé se zjevně nezajímají o škody, které způsobí, nebo o lidi, kterým ubližují tak dlouho, dokud z nich a jejich bolesti mohou vyrazit prachy, a živý se vždy přítomným lidským přáním nalézt kouzelný způsob cesty ven z životních problémů.

Učení, že "na co soustředíte pozornost, to se manifestuje v realitě" je tak, jak je prezentováno, nepravdivé a jde o závažné nepochopení způsobu, jakým vesmír funguje.


Bůh je neskutečně soucitná bytost, která pro nás vytvořila perfektní a mocný způsob, jak dosáhnout osvícení. Tento transformační proces známe jako život. Osvícení je přirozený stav, který nastane, když vyřešíte vnitřní disharmonie, které vás drží ve vašem egu a mimo božský vesmír. Život je o vyřešení vašich vnitřních disharmonií.


Jste na Zemi, abyste se naučili žít z božského vesmíru, a bolestivé události vašeho života jsou vytvářeny vašim vnitřním nesouladem. To, co se ve vašem životě stane, je určeno silami daleko většími, než pouhé na egu založené přání proslulosti, bohatství nebo dokonce potěšení. Události a okolnosti života nepřichází ani aby vás odměnily, ani aby vás potrestaly. Přichází učit.


Bez ohledu na to, v co věří někteří stoupenci new age, naše mysl to co se nám děje neřídí, obzvláště ne naše vědomá mysl. Naše životy jsou tvarovány v reakci na to, v co věříme, nikoliv tím, co si myslíme, a to je obrovský rozdíl. Na první dojem se to může zdát jako malý rozdíl, ale je to mimořádně významné. Řídíme to, co cítíme ohledně událostí našeho života, ale to je jiná otázka.

Někteří lidé mohou fungovat mimo hranice vědomé reality. Výsledky duchovních léčitelů, šamanů, médií a dalších nadaných lidí byly studovány a psalo se o nich léta, ale existuje jen málo pochopení zdroje jejich darů. Víme to, že když pracují, jsou mimo hranice jejich vědomého povědomí. Žádný z nich se nenaučil své umění z poslechu CD.


Řečeno natvrdo, vesmír se nezajímá o pozemské záležitosti. Tím, o co se vesmír zajímá, jsou názory, které musíte uvolnit, abyste se přesunuli do božského vesmíru. A pokud jste chudí, nemocní či cokoliv jiného, tak se to musí stát, aby to dostatečně otřáslo vašim systémem víry (obzvláště těch, které máte o sobě), abyste je mohli uvolnit, a teprve poté se to stane, bez ohledu kolik ujištění si strčíte do lednice.

Je obtížné vysvětlit toto vše několika slovy, takže prosím odpusťte délku tohoto článku, ale pokud byste chtěli vědět víc, nasaďte si své pantofle Prada Ruby (k dostání na www.rossbishop.com za 69,95 dolarů), spráskněte třikrát paty, řekněte "není žádné místo, jako domov" a čtěte:

Kvality božského vesmíru jsou věčné, kvality jako láska, soucit, otevřenost, jemnost a laskavost. V tomto vesmíru energie proudí snadno, a neexistují tam žádné bariéry nebo blokády. Na naší současné úrovni vývoje vědomí máme názory, které nám brání dostat se do harmonie s božským vesmírem. Emocionální kvality, které nacházíme na Zemi, jako strach a úzkost jsou energetické kontrakce, které brání volnému pohybu energie a nejsou kompatibilní s volným pohybem a tokem nacházejícím se v božském vesmíru.


Věříme, že když jsme vystaveni světlu pravdy, budeme shledáni potřebnými. Vědomě či nevědomě, nějaká naše část věří, že naše oddělení od božského vesmíru je důsledkem osobních nedostatků. Ačkoliv to nemůže být pravda a neexistuje nic určitého, co bychom mohli označit za příčinu, pocity jsou nicméně tu.

Když věříte, že jste nedostatečný nebo bezcenný, pak si musíte vytvořit bariéry jak uvnitř sebe, tak ve vztahu k ostatním, abyste se "ochránili" před riziky života. Naše "nedostatky" kompenzujeme myšlením a používáním našeho ega pro ochranu. To jsou chabé náhražky vedení božského vesmíru. Výsledkem našich snah kompenzovat naše "selhání" je, že si sami vytváříme problémy.


Strach a úzkost nejsou s božským vesmírem kompatibilní a vesmír musí aplikovat tlak na vše, co je s ním v disharmonii. Takže každá nesouznící myšlenka nebo čin se vypustí do vesmíru a setká se s odpovídajícím tlakem, který vás "povzbuzuje", abyste své disharmonické názory změnili. Tento tlak přichází do "měkkých míst", kde mají vaše disharmonické pocity původ, a samozřejmě jde o to místo, kam nechceme jít. Reagujeme ochranně a v tomto procesu vytváříme to, co je známé jako "problém".

Velmi podivně spletitě naše problémy vytváří bolest, takže začneme věnovat pozornost strachům a úzkostem (kontrakcím myšlenek), které je pohání, což nás nakonec přivede k tomu, že jsme konfrontováni s těmi samými pocity, které tento problém vytvořily. Naše bolest je signálem, že jsme mimo rovnováhu, nikoliv že je s námi něco špatně, ale často to tak nevidíme.

Účelem tlaku vesmíru není iritovat, ačkoliv tak to obvykle cítíme. Tlak je pozvánka, příležitost pro změnu. Máme tendenci soustředit se na situaci a vinit ostatní nebo sebe za naše selhání, a uniká nám větší příležitost, která je nám nabízena. Reagujeme. Dostáváme se do defenzivy. Buď zkolabujeme dovnitř a stáhneme se, nebo tlačíme zpět s agresí a vztekem. Máme příležitost posunout se k soucitu, ale často tuto volbu neučiníme.


Bůh nám osvícení prostě nemůže dát, protože máme svobodnou vůli. To znamená, že pokud se lidé mají vyvinout, musí to být naše vlastní volba. Vžijte se do pozice boha. Existují miliardy duší, které dosud nežijí ve velkoleposti toho, kým opravdu jsou. Nemůžete jim dát laskavost, protože mají svobodnou vůli. Takže co by mohlo být nejmocnějším způsobem přimět je poznat a hluboce se držet pravdy o sobě?


Vytvoříte místo, kde mohou žít z jejich ega (šamani to nazývají stín), mimo božský vesmír, přejí-li si to. Když lidé žijí ve svém stínu, dostává je to z harmonie s vesmírem, a vede to k nevyhnutelným následkům. Pak vytvoříte proces, jehož prostřednictvím si lidé uvědomí místa, kde nejsou v harmonii s božským vesmírem. To se nazývá dětské zraňování a stává se to každému dítěti na planetě - to by vám mělo něco říct.


Vezměme si příklad: řekněme, že nechcete mít žádné ekonomické potíže. Chcete, aby věci byly lepší. Přejete si, doufáte, možná se dokonce i modlíte. Dáváte na svůj oltář ujišťování, vystřihujete si obrázky z časopisů, díváte se na Tajemství, nebo zavoláte okultistu nebo terapeuta, kterého použil někdo z vašich přátel. Nežádáte bohatství, jen aby věci byly snazší. Takže se modlíte. Žádáte boha o pomoc.

Na povrchu se to zdá jako rozumný požadavek. Ale ve skutečnosti není. Při hledání výsledku (více peněz) se ve skutečnosti pokoušíte přeskočit práci na sobě, která je nezbytná, aby se to událo přirozeně. Vesmír vytvořil situaci, ve které jste, abyste se z ní mohli poučit, a vy se chcete vysmeknout! Je to jako žádat o propustku ze života. Co jste si ke stolu přinesli je podmíněné. Budete se účastnit tak dlouho, dokud se nevzdáte svého ega nebo vašich názorů. Vesmír tyto stavy akceptovat nebude. Nemůžete přijít ke stolu se špinavýma rukama.


To, co si většina lidí neuvědomuje, je, že vesmír odpovídá. Stane se to, že se vytvoří životní zkušenost, aby vám ukázala způsob, kdy je láska, hojnost či cokoliv jiného, o co jste žádali, odstrčeno. Jinými slovy, dostane se vám lekce, či toho, co nazvu "příležitost k učení".


Vaše problémy vám poskytují otvor, abyste prozkoumali odpor, který vytváříte vůči tomu, o co žádáte. To znamená, že s největší pravděpodobností zažijete selhání, a můžete to cítit jako mučení. Nakonec, žádali jste o pomoc, a místo aby se vám dostalo náplasti, dostali jste šmirgl. A abychom byli spravedliví, musíme si pamatovat, že stejně nezačínáte v nejlepším stavu mysli.

Ale to je cesta, kterou se musíte vydat, abyste dostali, o co jste žádali, protože tam problém spočívá! Blok ve vztahu k hojnosti, nebo lásce nebo klidu či čemukoliv jinému není u boha, ale u vás!

Pomůže mít na paměti, že vesmír je místo nekonečné hojnosti. Bůh má více lásky nebo zlata či čehokoli jiného, než byste si mohli přát ve vaší nejdivočejší fantazii. A vše vám otevřeně nabízí, stejně jako čerstvý vzduch a sluneční svit. Takže to není o dostupnosti toho, co chcete. Opět řeknu, že obtíže nejsou na straně boha. Jsou na vaší, takže tam je budete muset napravit!


My to samozřejmě nechceme. Nechceme muset se vzdát pohodlí našich omezujících strachů a názorů. Raději bychom, aby nám klid a radost dala ruka někoho jiného, abychom se nemuseli vzdát naší ochrany. Nevysloveným slibem v "Tajemství" je, že existuje oběd zadarmo a že můžete mít vše, co chcete, když budete mít "šťastné myšlenky". Lidé na to slyší, protože se zdráhají vzdát se názorů, které je dostaly až sem. Opravdu nesejde na tom, že staré názory příliš dobře nefungují. Poskytují pocit bezpečí. Mnoho lidí prostě není připraveno svléct si své staré šaty a pohlédnout na obraz, který se odráží v zrcadle. To je důvod, proč na ně všechny život tlačí. Ale skutečně ironickou věcí je, že to, co je v zrcadle, naprosto bere dech!
Já uvnitř srdce je jako hranice
která odděluje svět od Toho.
Proto ten, kdo tuto hranici překročil,
a nalezl sebe;
je-li slepý, přestane být slepý;
je-li zraněný, přestane být zraněný;
je-li sklíčený, přestane být sklíčený.

Chandogya Upanishad


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 sobull sobull | Web | 15. března 2009 v 11:02 | Reagovat

Moc dobrej blog!

O sile vlastniho prani je take web - http://tajemstvi-komunita.xf.cz

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama