e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Duben 2009

KOFU II.

26. dubna 2009 v 17:58 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Použijte Kofu k pomoci Matce Gaie, Planetě Zemi a vzestupu Sluneční soustavy. Tato planeta je živoucí a v plném evolučním procesu. Současně s touto planetou se bude vyvíjet celá Sluneční soustava a tento proces by mohl být proveden bez zahrnutí dramatických okolností. Všechno co musíte dělat je soustředit Kofu, Koso Rays, Koosi a Kadsi k vaší Matce Gaie, Planetě Zemi a struktuře Sluneční soustavy (Slunce se všemi planetami a jejich satelity), léčit je z temnoty do té doby, než budou kompletně uzdraveny a obnoveny. Prosím programujte k práci tyto koncentrované energie. Stejným způsobem zvyšujte frekvence Planety do té doby, než na této Planetě nebo Sluneční soustavě přestane temnota existovat a ony vystoupají do nového rozměru světla.

Použij Kofu k uvolnění lidstva z temnoty. Ve stejném záměru vzestupu planety je také předpokládáno, že lidé by se měli vyvinout také. Mnoho z nich je drženo v různých temných temných schématech a vzorech, které je drží prač od světla. Pojďme jim dát šanci. Soustřeďtě Kofu (a další energie také) k znásobení faktoru, který sami vyberete a programujte ho spálit podvědomé (nebo podprahové) programy, podprogramy nebo znovu se objevující programy, které poručuší svobodnou vůli lidí. Použij to všude tam, kde je třeba uvolnit lidi z temnoty a zla, dokud to nebude kompletně uděoláno. Nezapomeňte nejprve očistit sebe.

Pošli KOFU své karmě pro rozpuštění blokád a spálení špatné karmy. Každý si může stvořit špatnou karmu, ale KOFU jako silná ostrá energie ti dovolí spálit a potlačit důsledky příčin, které nyní skrze Kofu Iniciaci právě duchovně překonáš. Soustřeď Kofu v strukturách osobní špatné karmy a programujte spálit a smazat ji do té doby, než budete jako nově narození nebo znovuzrození.

Spalte karmické vztahy pomocí Kofu. To je nyní ve vaší síle. Zlikvidujte vaše vlastní kramické vazby, které vás spojují s různými, většinou nepříjemnými, situacemi nebo lidmi, na které jste narazili v průběhu mnohonásobných životů. Pro vaše uvolnění z čehokoliv, co vás může zpomalovat: jinak budete svobodně stoupat stejně jako moucha uvězněná v pavučině. Jistá úroveň zahrnuje vaše uvolnění také od vašich mistrů. Staňte se vašimi vlastními mistry.

Zasvěďte se samy zpětně v čase. Opravdu jsou tyto energie, které jste přijali, úplně nové na Zemi a někteří z vás si možná stále ještě nezvykli na jejich použití. Možná nejvíce vás překvapuje jednoduchost a výkonnost těchto energií. Místo ztrácení času se zvyknutím na ně, zasvěťe sami sebe zpět v čase. Pouze žádejte zasvětit do Kofu například ve věku 7 let. Pak se vraťte v čase do doby, kdy vám bylo 7 a stáhněte si zasvěcení., a programujte energii aby na vás pracovala (naváš celý život). Proces přivolání (stáhnutí) zasvěcení můžete dělat vhluboké meditaci a nebo při plném vědomí. Zkuste to na vaše minulé životy. Pamatujte si: čas je bariéra jenom když si myslíte že to tak je. Ale co, jak bude dokázáno, že minulost, přítomnost a budoucnost existují ve stejném časě?

Nalaďte sami sebe do budoucnosti. Připrav te se pro svůj příští život a je jedno, jestli budet zde a nebo nebo jinde. Jen poproste Zdroj a Vyšší Já aby vás naladil v určitém okamžiku ve vašem příštím životě a programujte tyto energie, aby pracovali na vašem budoucím životě. Programujte svoje Vyšší Já aby automaticky vyzvedlo (stáhlo) všechna tato naladění (zasvěcení) a odkrylo vám v ten daný moment všechny požadované informace, když budete potřebovat použít tyto energie. Můžete vložit kopie vašich faktických znalostí jako depozit pro váš další život k zajištění, že nebudete muset znovu marnit drahocený čashledáním a učením. Stejným způsobem můžete programovat vaše duchovní slyšení nebo zrak k využití ve vašem příštím životě. Programujte svoje průvodce aby vás kontaktovali a odhalili potřebné informace ve vašem příštím životě.

Nalaďte vaše další rozšíření. Většina z vás manifestuje na této planetě a v jiných dimenzích jiné inkarnace v lehce odlišné formě. Nejste ojedninělí, jak se vás dosud snažili materialisté přesvědčovat. Jsou miliardy planet, kde jiné civilizace prožívají své evoluční kroky. A většina z vás mají na těchto planetách jiná rozšíření, pracujíc zde pro hlavní pokrok nebo jen hrajíc vlastní role. Vaše Vyšší Já je jen
jedno, které spojuje všechna vaše rozšíření. Ptejte se vašeho Vyššího Já na vaše další rozíření a věnujte jim návštěvu. Pak žádejte Zdroj a vaše Vyšší Já aby byly naladěny všechny vaše rozšíření do jakýchkoliv energií, které jsem vám dal a prosím, spojte se s vašimi rozšířeními a pomáhejte zasvěcovacímu postupu. Rozšiřte všechny tyto energie ve všech Vesmírech. Můžete si také vyměňovat znalosti s vašimi rozšířeními.

Rozpusťte s KOFU svá omezení. Genetická a spirituální omezení byla lidem dána a jedině zasvěcenci mají moc je překonat. Nehovořme nyní o důvodech, je lepší diskutovat o tom, jak se můžete od těchto omezení očistit. Dobře, myslím, že nyní již víte, jak to udělat.

Zvyšte s KOFU svou duchovní frekvenci. Jednoduše KOFU zaměřte na všechny své duchovní struktury a naprogramujte zvýšení své duchovní frekvence na úroveň KOFU. Stejným způsobem můžete činit na buněčné úrovni koncentrováním Kofu ve vašich buňkách ke zvýšení buněčné frekvence. Mohli by jste také použít Kofu na jakoukoliv částečku ke zvýšení duchovních a nebo energetických podmínek, ale držte v mysli její programování.

Vyčistěte svou potravu s KOFU. Měly byste být opatrnější se všemi těmi věcmi, které mícháte do svého fyzického systému. Dnešní potraviny jsou plné jedovatých substancí, které působí nejen na vaše tělo, nýbrž to také hraje velkou roli při snižování vaší frekvence. Tyto substance se rozšíří všude po vašich tělních buňkách a proniknou všechny struktury. Někdy jídlo může obsahovat informaci, že některé společnosti nebo skupiny chtějí, aby jste přijímali a pokračovali i později. Například domácí jídlo může být nabito informacemi a energiemi bez vědomé úrovně nebo ne. Přemýšlejte o rozhněvané manželce, která vaří a promítá do jídla její vlastní frustrace a nízké vibrace.

Je to známá věc, že dnešní západní jídlo je "mrtvé", s ulovou energetickou nebo výživovou hodnotou. To je důvod, že mnoho lidí je dnes příliš tlustých. Použij Kofu k očištění ok jakékoli vibrace nižší než Kofu a od jakékoliv otrávené substance. Jen soustřeďte Kofu (nebo další energie) na vaše jídlo a programujte je, aby nabily jídlo v Kofu úrovni. Jidlo nabité s Kofu by byla hrozná výhoda nejen například pro někoho chorého nebo vyčerpaného, ale pro kohokoliv. Stejným způsobem můžete pracovat s nápoji., zvláště s nápoji obsahujícími kofein, které snižují vaše vibrace a ovlivňují srdce.

Čistěte podvědomí s Kofu. Žijeme dnes v extrémně agresivním prostředí a PSI (psychických, všechno vychází z duchovní tajné cesty) útocích (podprahové sugesce uvedené do vaší mysli)cjsou dnes první vládní a margetingovou prodejní zásadou. Velké společnosti používají také tento druh agrese a podprahové sugesce ke zvýšení prodeje jejich výrobků, které ve většině případů jsou úplně nezdravé. Hromadné sdělovací prostředky jsou číslem jedna v používání PSI útoků k polarazici názorů a k manipulaci. Na armádním poli je toto používáno k eliminaci svobodné vůle vojáků a zvýšení agresivity, atd. Oni potřebují masy, které budou jenom konzumovat a zřejmě pracují na formování těchto mas.

Tento druh PSI útoků spočívá v informacích a energiích, které jsou umisťovány ve vaší podvědomé mysli a někdy ve vaší duši, že děláte věci, při kterých si myslíte, že je děláte dobrovolně a vnímáte, že přišli z vašeho nitra a tvoříte přání nebo reakce, kdy obvykle myslíte, že jsou vaše vlastní. To mohou být: programy, podprogramy, znovu se objevující programy, algoritmy, schémata, koncepty, vyšší koncepty, myšlenkové formy, Chi koule, svazky, implantáty, energie a informační energie. V podstatě se skládají z programů reakcí v určitých významech. Všechno toto musí bát spáleno s Kofu (nebo dalšími energiemi) přesněji všechny tyto informace energie, které byly vloženy do jakýchkoliv vašich struktur, které přestupují vaši svobodnou vůli a které vás přímo nebo nepřímo ovlivňují, včetně všech jejich programů. Soustřeďte Kofu přímo na všechny ty věci, které přestupují vaši svobodnou vůli a
programujte je spálit, očistěte se auveďte do rovnováhy postižené oblasti do té doby, než rovnováha bude dokonalá. Očistěte sami sebe s Kofu od radiově a elektromagneticky (EMF) přenášených informací. Dnešní úroveˇradioných a elektromagnetických aktivit je extrémně vysoká a jakékoliv z těchto emisí nesou různé informace a energie. Prakticky každý kout této Planety je nasycený všemi frekvencemi vysílanými od satelitů po pozemských vysílání a mnoho z nich je zaměřeno na vaši podvědomou mysl. Tak koncetrujte Kofu na všechny informace a energie naplněné ve vašich strukturách skrze tato vysílání a programujte soustředění Kofu na jejich spálení a obnovení rovnováhy dokud nebudete kompletně vyčištěni a vyrovnáni.

Čistěte zlomyslné entity pomocí Kofu. Není nic takového, čeho by jste se museli bát, Jen soustřeďte Kofu do struktur temných entit, démonů nebo temných duchů, kteří vám škodí nebo přestupují vaši svobodnou vůli a vy je uvidíte šíleně prchat, aby nebyli spáleni. Obvykle tyto entity vás neobtěžují náhodou, protože jsou nízkými entitami bez svobodné vůle. Tyto entity jsou určitě poslány nějakými jednotlivci a naprogramovány vás obtěžovat nebo ovlivňovat. Není žádná entita nebo démon, která by se mohl postavit Kofu. Tak budete čiští během sekund. Stejným způsobem můžete pokračovat jakoukoliv temnou energií, které poruší vaši svobodnou vůli. Měli by jste spálit přidružené. Povšimněte si, že mnoho tak zvaných nemocí je vygenerovaných různými zlými entitami, které jsou nainstalované v aktivních systémech pacienta, a záměrně ničí energetickou matici vedou později k fyzickým projevům nemoci.

Chraňte sami sebe s Kofu. Jen Soustřeďte Kofu na všechna vaše energetická pole a programujte zesílení a jejich přetvoření do ochranného štítu, když to situace vyžaduje. Tento štít může být naprogramován aby byl propustný pro určité energie nebo vzájemné působení, pokud je potřeba.

Když cestujete, soustřeďte Kofu vpředu jak potřebujete na všechny vaše cesty a programujte otevřít vaše cesty, čistit zlé energie a ochraňovat vás před jakýmikoliv nehodami nebo incidenty. Pro očištění vás samotných (nebo jiných) od všeho, co porušuje vaši svobodnou vůli, soustřeďte Kofu uvnitř všeho, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje vaši svobodnou vůli a programujte ji kompletně spálit a vyhladit ji do té doby, než budete kompletně čistí. Obnovení a vyrovnání by se mělo udělat také použitím Kofu.

Na většinu vaší práce by jste také mohli otevřít portál Kofu nebo umístit Kofu zářící jádro. Toto jsou jenom jekési návrhy na použití Kofu. Nejsou žádná omezení na použití Kofu. Vaše práce a zkušenosti vám budou odhalovat více z této všestranné energie, jak ji budete více používat. Pamatujte si: Mistr Kofu budet jen ten člověk, který bude Kofu používat. A váš život a budoucnost čeká, aby se stala také Kofu! Všechny energie, které jsem poskytl jsou žijící energie, které by měly být puštěny k dílu za účelem dosažení výsledků. Všechny tyto energie jsou dokonalýmin nástroji pro váš vzestup a vaši transormaci ve skutečné duchovní nesmrtelné mistry, hlavní vaše lidské ohraničení. Vy jen musíte nají váš vlastní způsob k dosažení tohoto. Je to jako by jste měli velký kámen a dostali všechny nástroje potřebné k opracování. Měli by jste najít vlastní uměleckou cestu jak to dělat, protože končný obraz patří vám. Někteří dělají hrozný obraz, ale každý se měl vyvinout sám a projevit se sám podle vlastního úsilí. Kofu pracuje samo se sebou jen pokud to budete používat.

KOFU I.

26. dubna 2009 v 17:51 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Iniciace KOFU - Armand Manuel Rotundu - 2007 - pracovní překlad http://mazel.mysteria.cz
KOFUIniciace Kofu je majetkem Armanda Manuela Rotundu © 2006-2007, všechna práva vyhrazena. Iniciace KOFU naladění je volný duchovní systém určený pro duchovní vývoj a vlastní zasvěcení pracuje na základě DIY (Do It Yourself - udělej to sám pro sebe), je zdarma a bez potřeby jakéhokoliv mistra nebo úhrady.
Každý, kdo si přivlastňuje toto zasvěcení, účtuje nebo nárokuje peníze za toto zasvěcení bude považovaný za hanobitele systému duchovní záměru nebude nikdy příště součástí systému nebo reprezentantem KOFU naladění nebo záměru zakladatele. KOFU naladění není možné chápat jako náhradu jakéhokoli lékařského ošetření nebo léčby a je vytvořeno pro duchovní účely. Toto je 3. Verze KOFU iniciace manuálu. Manuál je poslední aktuální, platný od března 2007.


Iniciace KOFU - Armand Manuel Rotundu - 2007 - pracovní překlad http://mazel.mysteria.cz
Ti, kteří dokončili celý systém KOSO RAYS a paprsky systému SOKAISI, mohou nyní učinit další krok, iniciaci KOFU. KOFU znamená esenci Boha a jak si můžete myslet, je těžké hovořit o iniciaci tohoto druhu. Je to iniciace, která vám umožní zvládnout nejsilnější energie, jaké kdy na planetě Zemi byly.

Iniciace KOFU sestává ze zasvěcení, které by mělo proběhnout ve třech po sobě následujících dnech, kvůli přizpůsobení, které bude dáno vašemu energetickému systému přímo k zavedení Kofu. Každý, kdo si bude přát být naladěný, jen musí o to požádat v mém zastoupení a zasvěcení bude pokračovat okamžitě. Založeno na dohodě mezi mnou a Zdrojem, kdokoliv žádá zasvěcení Kofu v mém zastoupení, obdrží jej automaticky, nezáleží na tom, kdy o to budete žádat, nyní nebo jindy, ale samozřejmě toto vezme v úvahu váš osobní spirituální základ. Přijetí vyžaduje svislou pozici páteře (obvykle v sedě na židli), ve stavu meditace a s použitím mentální afirmace (prohlášení, záměru) jako například toto:

"Já nyní volám na mne iniciaci KOFU od Armanda,dokud nebudu plně
zasvěcen(a)"

Zasvěcení bud pokračovat a bude trvat obvykle půl hodiny. To by mělo být přijatono ve třech po sobě následujících dnech. Pouze po třetím naladění jste schopni používat KOFU.
KOFU je silná energie a pracuje rychleji a úspěšněji na všem, co potřebuješ a zbytek nechť objevujete sami. A co nejvíce, protože to použití vás bude transformovat v mocné Mistry světla planety Země a každý mistr má svůj vlastní přístup a své vlastní zkušenosti. Ve skutečnosti pouze jediná věc z vás učiní skutečné mistry: vaše práce. Jak se můžeš stát mistrem bez osobní zkušenosti?
.
Berte KOFU jako jednu z posvátných iniciaci, kterou můžete přijmout zde na Zemi do té doby, než budete schopni rozumět tomu za slovy. Ale já od vás nežádám aby jste rozuměli. Já doporučuji žít s Kofu. Skutečný Mistr světla bude používat Kofu v každodenním životě, dokonce i když se to občas zdá zbytečné. Nejsou žádné větší nebo menší projekty. Jsou jen vaše projekty a vy jste oprávněni použít Kofu jako Mistr Kofu. Ve skutečnosti bude skutečný Mistr používat jakoukoli energii, když bude třeba. Máte nyní moc nad dobrým a špatným, jako Bůh. Vaše síla je nyní za jakoukoliv energií Světla a nebo temna, které kdy existovaly na této planetě. Jste nyní skutečnými Bohy. Protože - a to by mohlo některé překvapit - mistr Světla má moc nad temnotou a nad každým, který používá nízké energie tak, jako má Bůh moc nad temnými silami. Mistr KOFU má moc nad každým zasvěcencem temnoty, mistrem nebo temnou kreaturou s nebo bez těla a temným duchem nebo bytostí! Iniciace KOFU je výsadou jen pro málo bytostí. Od prastarých časů uchovávali zasvěcenci svá tajemství a sdíleli je jen s určitým počtem žáků, protože jen někteří byli skutečně oddáni službě Světlu. Mnozí z vás byli po staletí zasvěcováni a byli jste od pradávných časů duchovní elitou této planety. Mnozí z vás jste semena hvězd. Naše rodina KOFU je nyní nejsilnější a nejjasnější duchovní rodinou v posledních milionech pozemských let. Tvoříte nyní duchovní jádro budoucí planety Země. Doufám, že se s námi v budoucnosti mnozí spojí, protože nastane doba, každá osoba na této planetě bude muset udělat jeho vlastní duchovní rozhodnutí. Tato planeta se bude vyvíjet a nebude jiné cesty a tato doba není vzdálená. Právě jste zde nastartovali re-evoluci!


Já nyní odhaluji všechna tajemství říkajíce vám, že nejsou žádná tajemství! Jen spiknutí, lži a největší lež všech dob, že "to nemůžete dělat". Vaše mysl mohla být brilantní, kdyby jste to použili! Každá vaše jednotlivá myšlenka zazní v každém rohu Univerza nebo cokoliv v co to budete směřovat a toto je hlavní význam použití vašich duševních schopností. Důkazem je toto zasvěcení, které pracuje na základě dohody mezi mnou a Zdrojem. Tímto způsobem každý žádající naladění Kofu skrze mne obdrží jej automaticky! Když o něj budete žádat, bude pokračovat, dokonce i když jste na druhé straně světa a já dokonce ani o vás nevím nebo jsem o vás neslyšel ! Jaký větší důkaz by si mohl kdo přát aby byl přesvědčen, že každá jednotlivá myšlenka zazní všude po vesmíru?

Hovořit o tajemství je pouze jedna věc, musíte vědět a být si vědomi, že: Pravda byla obvykle ukryta skrze uměle zkomplikované věci nebo techniky míněné pro .. "nenechat vás vidět les ze stromů" Co přichází od Boha je velmi jednoduché a snadné k porozumění. Určití jedinci (a my jsme mluvili o spiknutí, jehož kořeny jsou nyní velmi staré) po stovky let pracovyli na skomplikování věcí v určitém smyslu, že kdokoli hledá Pravdu je odrazen. Oni vědí něco, co vy ne a oni využívají vaši neznalost. Oni vědí velmi dobře, jak mysl pracuje, nicméně jsou odhodláni držet vás v neznalosti a využít tuto situaci! Tito jednotlivci dnes vládnou světu a nikdy se neobjevují na veřejnosti. Vládnou skrze politiky, průmyslové koncerny a banky, které vlastní a samozřejmě mají většinový podíl na obchodních trzích. To vysvětluje imperialistický směr pro globalizaci a proto pracují na založení nového světového řádu. Tradice, náboženství, historie a téměř vše, co je běžným smyslem našich dní, říkejte tomu výchova, jsou vytvořeny a nejsou ničím než různými způsoby, jak odcizit pravdu. Ano, všechny tyto věci dnes považujete za základ vašeho života! Ony byly vytvořeny a lži jsou stále vytvářeny skrze média. A toto se děje, protože ti kteří vládnou tomuto světu do nynějška se nikdy nezajímali o vás aby jste byli moudří. Oni jsou zavázáni držet lidi v temnotě a nevědomosti.

To vysvětluje ty nízké rozpočty na vzdělání nebo zdraví. Oni také potřebují nemocné lidi, kterí budou kupovat chemikálie, protože tento průmysl by měl prosperovat a zřejmě nemocní lidé těžko najdou zdroje pro hledání Pravdy. Oni vždy potřebovali hloupé lidi, kteří by jenom pracovali pro jejich profit, vždy si dělali starosti se zítřkem a zdravotními problémy, opiti lžemi a propagandou, znásilňováni publicitou nezdravých potravin a zvyků a bez naděje nebo času pro hledání duchovnosti po vyčerpávající pracovní době. Lidé jsou stále rozhněvaní na zkažené politiky nebo administrativy, které zřejmě nikdy nevyřeší jejich problémy. Oni vás dokonce ani nepotřebují pro volby! Myslíte si, že by vám mohli poskytnout bohatství jejich obchodu dovolováním každému zpřístupnění vrcholů pyramid? Zřejmě budou vytvářet názory na svobodu skrze koncepce jako demokracie, transparentnost, bezpečnost, sociální péče a další a implementovat do vašeho podvědomí tak moc, jak vy berete v úvahu všechny tyto nelidské prázdnoty. Toto spiknutí spustilo permanentní útok televizí a hromadných sdělovacích prostředků, které se zaměřují pouze na lži a zločiny a navozují v lidech podvědomá mínění a názory, které potřebují pro manipulaci. Výsledkem je, že dnešní občané žijí ve strachu z nezaměstnanosti a pohlížejí se závistí k bohatství, sní o zbohatnutí přez noc a utrácejí peníze v nákladném životním stylu.

Život bez duchovnosti byl implementovaný jako model, který bude vyžadovaný každým! Lidé jsou stále zaměřeni na peníze, soustavně obklopeni pornografií, násilím a zneužíváním drog a nuceni platit nesnesitelné daně, jinak riskují vězení. Uvědomujete si, že ten, který zabil člověka může mít lehčí rozsudek než ten, který neplatil daně? Vy jste od narození považováni za otroky a celý váš život je zavázán pracovat a platit většinu vašeho výdělku nějakým jednotlivcům, u kterých neznáte ani jejich existenci. Ale oni vás nechají snít jak si přejete!
O penězích samozřejmě, oni vytvořili nový způsob jak snít: sledovat filmy, odkládat tímto způsobem váš skutečný život stranou a všechny tyto noční můry do držení a co je důležité - další cesta jak umlčet a nepoužít vaši mysl. A dokonce nebo většinou ve vašich "snech" oni budou podkopávat vaše podvědomé myšlení! Oni se posmívají všemu duchovnímu a proto přátelé nebo rodina vás budou hanět, když budete mít kuráž odlišovat se od tohoto vzoru a budete riskovat, že budete považováni za blázny, když hledáte duchovnost. S výjimkou případů, kdy někdo z nich bude velmi nemocný a vy uspějete v jeho léčbě!

V každém případě pro ty, kteří hledají duchovnost, postavili pouze neplodné dogma reprodukované knězem, která není ničím jiným než administrativním pracovníkem, a složité rituály určené k porozumění jenom těm, kteří jsou "vybaveni Bohem". Jejich metoda bude spočívat v doufání, zbytečných modlitbách a bídných pocitech být hanebný v očích Boha.


Toto byl jejich největší úspěch - vyvolávat u vás pocit, že jste červi! Dokážete si uvědomit, že jste byli nastaveni na tento způsob? Nyní, jak čtete tato slova, připusťte, že jste je dříve slyšeli, ale že jste je považovali za výmysl nebo za příliš nemožné, aby byla pravdivá! Podívej se, jak snadno to pracuje a jak jednoduše oni uspěli díky vaší neznalosti? Cítili jste se pohodlně v tomto světě? Cítíš někdy, že všechno se zdá být umělé a neskutečné?


Věděli jste, že mnoho jedovatých substancí, které jste trávili s vaším jídlem, tam nejsou náhodou? Věděli jste, že vaše únava v mnoha případech je výsledek mnoha duševních agresí nebo manipulací, kterým čelíte každý den a jejichž terčem je vaše podvědomí? Uvědomujete si, že únava je navozená představa? Mohli byste mít odvahu uznat, že dokonce odmítnutí těchto "teorií", které jste právě četli, mohlo být implantováno do vašeho podvědomí? Vy víte, že nějaká zařízení jsou obvykle užívána k manipulaci s širokými masami, k navození v nich různých duševních sugescí a úsudků? Souhlasíte, že "oni" budou chránit jejich systém a samozřejmě jejich obchod? Můžeš cítit z politiků totální nedostatek upřímnosti? Víte, že když někdo důležitý mluví k masám, jistí jednotlivci pracují na navození podprahových myšlenek pochopení a důvěry v tyto politiky? A média toto využívají pravidelně jako základ? Dobře, přinejmenším netvrďte, že nikdy necítíte takové věci. Žádný systém jako tento nemohl být nikdy dokonalý. Ale tajemství úspěchu je skutečnost, že oni pracují bez přestávky a udržují systém a kompromitují každého, kdo se pokoušel mluvit pravdu. Tyto všechny věci jsou vytvořeny aby vám znemožnily používání vašeho mozku a aby jste neobjevili vaši pravdivou přirozenost. Proč je tak důležité pro některé lidi vyhnout se používání vašich duševních kapacit? A proč se všechno duchovní stalo tak složité pouze proto, aby vás to udrželo dál od něj? Ptali jste se na to někdy sami sebe?

Oni se bojí, že by jste se mohli jednoho dne vzbudit a všechny jejich systémy by mohli spadnout jako hrad z písku. Oni se bojí vaší duševní kapacity a schopností, protože oni tohoto užívají jako zbraně proto vám. Jestliže si tohoto budete vědomí a jestliže objevíte vaše duševní schopnosti, boj bude už ne proto neznalým lidem, kteří neznají věci, které se jim dějí. Objasnilo se vám nyní, proč oni vždy trvají na biblických citacích "být jako ovce" ? A vlci jsou opatrovníci … Dobré zprávy jsou, že jsme nyní všichni před zhroucením tohoto systému, který je jako obr s chodidly z písku. Hned příští kosmická vlna je navždy sesadí. Znalost o všem tomto spiknutí vás dělá silnějšími a nezranitelnějšími a samozřejmě vás od toho všeho osvobozuje. A buďte připraveni na to, co přijde. Jaká je moje znalost, oni se budou pokoušet zničit všechno, když pochopí jejich bezprostředně hrozící pád. A oni jsou zavázáni udělat cokoliv, bez skrupulí, jak to dělají do nynějška. Ale já jsem si jistý, že oni nebudou mít šanci dovést jejich plány k cíli, kvůli rostoucí vibrační úrovni a povědomí planety Země a jejích obyvatel.

Pamatujte si vždy:
Vesmír je duševní
Všechno v celém vesmíru je energie
Mysl ovládá energii!


Pro vaše osvobození budete potřebovat energie a techniky, které vás povedou k lepšímu soustředění a duševní disciplíně. To je meditace. Energie jsou již nabízené. A nezapomeňte na morálku jako na velmi důležitý aspekt, ale ta je uvnitř vás. Všechno je ve vaší moci a jenom vy sami budete rozhodovat o vašich limitech a hranicích. Vy máte ostrou silnou energii Kofu a mnohem více na vás čeká. Použijte vaše duševní schopnosti a budete svobodní. Chcete zajisté uspět!

Pomoc ostatním je pěkná cesta k vzestupu, ale pro pomoc druhým budete nejprve potřebovat pomáhat sobě. A pomoc Planetě v jejím vývoji je ušlechtilý úmysl, který nikdy v budoucnu nezůstane bez odměny. Zapište znovu své jméno mezi elitu!Duben 2009

26. dubna 2009 v 17:35 | Esty
Čas postupu kupředu
Nekonečná Hojnost Zlatého plamene aktivuje "Kosmické vejce"
Energie na duben 2009
AA Michael prostřednictvím Celie Fenn


Milovaná Světelná rodino, v této době spolu s vámi oslavujeme dlouhé kroky směrem kupředu, k nimž dochází na Planetě Zemi. Je to vskutku bouřlivá změna, a vzhledem k rozsáhlosti této změny se někdy může zdát velkým i stres. Vězte, Milovaní, že - zatímco Země postupuje po své stezce Duchovní evoluce - je Vše v Božím Světle.
Takzvaná "ekonomická krize" je časem, v němž má Lidský kolektiv skutečně pohlédnout do svého nitra a spojit se s Proudem nekonečné Hojnosti, jež přichází ke každému z vás jako Milost a Láska Zdroje. Učíte se nespoléhat za účelem svého bezpečí na systémy iluzí vnějšího světa a učíte se slyšet lásku, podporu a vedení přicházející k vám od vaší Já Jsem Přítomnosti. Jak opakujeme již po mnoho let: všechno, co potřebujete, se nachází ve vás. Učíte se nespoléhat na systémy iluzí svého Já. Jako Mistři Světla žijící ve svobodě máte schopnost manifestovat okamžitě vše, co potřebujete nebo po čem toužíte. Naučíte-li se tomuto vnitřnímu procesu důvěřovat, pomůže vám to propustit strach a hněv vytvářený těmi, kteří jsou stále uvězněni v iluzi krize a nedostatku.

Milovaní, v tomto čase obklopuje vaši Zemi zářivé Světlo Zlatého plamene neboli toho, co nazýváme "Světlem Krista", a stává se stále silnějším. Působí to na aktivaci takzvaného "Kosmického vejce". Jedná se o Velkolepou šablonu či původní Modrotisk pro Planetu Zemi, obsahující všechny planetární Možnosti a Potenciální formy Života a Bytí, a všechny Potenciály a Možné kombinace Energie, Světla a Lásky a jejich Manifestace do Formy. Protože stoupá Kolektivní vibrace a zintenzivňuje se Kristovo Světlo v každém Srdci a na Srdeční mřížce, je Kosmické vejce aktivováno, aby stvořilo nové Potenciály a Možnosti pro život na Vyšší úrovni vědomí a existence. Což znamená, drahá Světelná rodino, že Země je připravena stvořit nové formy života a podpořit nové kódy života a nové technologie, jež podpoří tyto kódy láskyplnějším a hojnějším způsobem.

Milovaní, tento rok je vaše planeta připravena učinit ve svém vývoji velký skok kupředu. Vy, drahá rodino, jste připraveni, pracovali jste na tom dlouho a tvrdě, a nyní je tento okamžik zde. Skutečně se jedná o rok Vytváření zázraků. Doporučujeme vám, abyste byli otevření a vnímaví, a abyste dovolili těmto zázrakům se vynořit v podobě darů pocházejících od Zdroje a přinášených k vám Služebníky Světla.

A připomínáme vám, že tento ohromný skok směrem kupředu je možný prostřednictvím Bezpodmínečné Lásky, jež sporuje vaše Srdce na nové Sjednocené Srdeční mřížce. Právě tato "Harmonie Jednoho" zesiluje Zlaté Světlo Krista. Neboť Zlatý plamen Hojnosti je vpravdě onou Posvátnou energií Dvojplamene Božského Mužství a Božského Ženství v Posvátném svazku. V tomto Svatém prostoru Božské Lásky je možné vše a všechny potenciály jsou odhaleny. Musíte jen požádat, a je vám dáno.

A tak tedy v tomto měsíci dubnu mnozí na Zemi slaví svátek Velikonoc či "Astarte", jak znělo původní označení. Jako svátek Bohyně Astarte byla tato slavnost skutečně spojována s Kosmickým vejcem a Novými začátky, a její dozvuk lze stále vnímat ve velikonočním zvyku dávat vejce jako dárek. Ve své křesťanské podobě je spojován se smrtí a zmrtvýchvstáním Jeshui, avatara nesoucího Kristovské Světlo Božského Mužství. Vězte, že tento svatý příběh taktéž symbolizuje obnovení života skrze sílu Kristova Světla na Zemi. Neboť Zlaté Světlo, je-li udržováno v dokonalé rovnováze, aktivuje Kosmické vejce čili Celosvětový modrotisk, a dochází ke zrození nového života a energie na Vyšší úrovni vědomí. To je onen proces, jemuž říkáme "Vzestup", kdy Kolektivní vědomí přijme Vyšší harmonický tón Světla a aktivuje nové možnosti a potenciály zahrnuté ve světelném Kosmickém vejci.
Milovaní, nyní procházíte procesem očekávání toho, co bude nové. Nové začátky a velká Hojnost na Vyšší úrovni Vědomého bytí.

A tak, o tomto úplňku 9. dubna, až bude energie stát ve Vahách, Domě Vztahů a Manželství, je optimální čas udržovat ve svém vlastním Svatém
Srdci dokonalou rovnováhu Mužské a Ženské energie. Oslavujte v této době Svazek Nebes a Země, Míru a Hojnosti, Ducha a Hmoty, Božské Milosti Boha se Srdem Lidského kolektivu.

Zlatá energie Jednoty, Rovnováhy, Míru a Hojnosti též prosytí víkend po úplňku, čas Velikonoc. Jde o období, v němž vám doporučujeme se zaměřit meditativním způsobem na Posvátnou energii a Zlaté Světlo. Připravte se též na stejně mocné přicházející energie portálu Lví brány, které se vynoří v pozdním červenci a časném srpnu tohoto roku. Tyto energie budou tento rok obzvláště silné, jelikož aktivují potenciál a možnosti v Kosmickém vejci. Vězte, že jste připraveni. Vězte, že každá duše, jež je nyní přítomna na Zemi, je připravena a souhlasila s tím, že se stane součástí tohoto obrovského skoku ve Vývoji Planety Země. Zde, ve Světelných říších, jsme my rovněž naplněni očekáváním a potěšením, zatímco se s vámi připravujeme na tento urychlený postup Světla do nových forem Kosmického a Planetárního vyjádření.

Energie na duben 2009

Úplněk připadá na 9. dubna, se Sluncem v Beranu a Měsícem ve Vahách,
Domě Vztahů. V tomto čase oslavujte všechny podoby Vztahů, které existují v Bezpodmínečné Lásce. Úplněk je následován tradičním křesťanským svátkem Velikonoc a "Svatého týdne". V této době Planetu při jejím vynořování do Vyšší Vibrace Kristova Světla taktéž podpoří Božská a Soucitná Milost Marie Magdaleny, Ženského Krista. Oslavte Posvátný svazek Jeshui a Marie Magdaleny, Avatarů Kristova vědomí a Posvátné Jednoty.
Novoluní připadá na 25. dubna, a bude v Býku. Býku vládne Venuše, Bohyně Lásky, ale ve svém zpodobení s glyfem Býka taktéž nese silnou Mužskou energii. Oslavte Spojení Boha a Bohyně za účelem vytvoření Nové energie, zatímco postupujete směřem k "Buddhovu" měsíci Osvícení 9. května. V onom čase Zemi obklopí Soucitná Láska Kwan Jin, neboť Buddhovo energie probouzí Srdce a připravuje lidstvo na velký "skok" kupředu.
Přejeme vám Lásku a Milost v měsíci dubnu.

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)