e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Květen 2009

Gayatri mantra

27. května 2009 v 21:01 | Esty |  NALÉZÁNÍ SAMA SEBE - Starší rubriky a články
Gájatrí mantra je mnoho tisíc let stará a velmi silná védská mantra. Slouží k rozpouštění negativní karmy. Ochraňuje, očišťuje (také potravu) a vede k osvícení.
Je dobré zpívat ji třikrát nebo lépe devětkrát denně. Gájatrí lze také zpívat s džapamálou (růžencem o 108 korálkách). Lze ji recitovat libovolně často. Důležité je, aby byl počet recitací dělitelný třemi.

Gájatrí mantra je považována za vrcholnou z védických manter a její původ spojován se samotným počátkem Času. Její síla a působnost se promítá v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla po tisíciletí majákem a inspirací pro nespočet generací. Tato mantra adresuje aspekt Světla, "Slunce vědomí", věčného zdroje našeho bytí (Savita).
Gájatrí mantra nám pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem všechny složky naší bytosti. Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji. Její opakování dodává zdraví, životní sílu, vitalitu a očišťuje mysl a intelekt.

Óm Bhur Bhuvaha Suvaha
Tath Savithur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonaha Prachodayath


(čtěte:
Óm bhúr buvah suvaha
tat savitúr varénjam
bhargó dévasja dhímahi
dhíjó jónah pračódajáth)

překlad:
Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (bhúr bhuvah svaha).
Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné božské Bytí (tat), tvořivou, životadárnou sílu, která se projevuje i ve slunci (savitur).
Meditujme (dhímahi) o zářivém (bhargó) světle (dévasja) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti.
Ó Bože, vroucně tě prosíme (jónah pračódaját), ať Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí).


SHAMBALLA 2002

27. května 2009 v 20:52 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE


Shamballa 2002


Shamballa 2002 je pokračováním Shambally 1024.

Je to novější a rozšířenější systém, který již obsahuje 2002 symbolů. Tento systém je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů.V roce 2006 ji channeloval Mgr. Zbyněk Kostrhun. Shamballa 2002 má také čtyři stupně, ale na vyšší hladině vibrací, než Shamballa 1024. Symboly jsou přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a mohou tak zvýšit jeho vibrace na vyšší kmitočty. Shamballa 2002 je rychlejší a pružnější. Její energie je ostřejší a výraznější, než u starších systémů. Všechny čtyři stupně Shambally 2002 se mistrům předávají pouze jedním zasvěcením jako doplněk k Shamballe 1024.


SHAMBALLA 1024

27. května 2009 v 20:48 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Shamballa 1024 - základní informace


Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální - celistvé léčení. Jde o sloučení několika typů energií:
1. Univerzální životní energie
2. Energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI"
3. Energie Vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem - (spojitost našeho multidimenzionálního aspektu)

Co znamená název Shamballa? Nejdříve si musíme ujasnit význam tohoto slova:

Shamballa je hlavním městem království Agharta - neviditelného města umístěného nad pouští Gobi, ale nejenom tam. Království Agharta zahrnuje komplex energetických duchovních středisek Země. Shamballa je vyjádřením veškerých našich duchovních aspirací, ať už je nazýváme jakkoliv (buddhismus, křesťanství, judaismus atd.). A právě tyto naše duchovní sny, ať je už nazýváme jakkoliv, představují naší touhu po čisté lásce, po stavu osvobození a radosti, touhu po vyšším vývojovém stupni vědomí.

Tolik knih se napsalo o tomto bájném místě - ale jak je možné, že ještě žádný cestovatel Shamballu nenašel? Shamballa je také místem uvnitř nás, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra, jsou napínavější než složité cestování a hledání ve vnějším světě.

Lidstvo ve svém vývoji má možnost se setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření "duchovního srdce", dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl.

Magnetická síla Shambally je silou čisté lásky - neviditelní obyvatelé Shambally žijí v naprosté harmonii, lásce a čistotě - vzhledem k těmto vlastnostem v nás Shamballa vzbuzuje hlubokou touhu a intuici.Vzhledem k tomu, že je toto město skryté, mohou do ní vstoupit pouze ti, kteří ji neuškodí, vnější svět ji nemůže ohrozit.

Shamballa 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samotných, tak ostatních lidí - všude je potřebná láska, léčení a integrita. Shamballa 1024 nám pomůže milovat, léčit a integrovat takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení,práce s našimi průvodci, andělskými energiemi a vyššími duchovními pomocníky,kteří nám chtějí pomáhat, pokud je o to požádáme a pokud naše duchovní srdce a mysl máme naplněny láskou. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi a smyslu pro partnerství. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných v různých úrovních reality - vědomé, nevědomé i podvědomé, ale i části energií naší duše v různých dimenzích. Poznáváme, že nejsme jen to "dobré" či jen to "zlé". Naše příběhy životů se prolínají v různých realitách ale i dimenzích a jen vyvážením všech našich polarit lze dosáhnout vzestupu vědomí, lásky, harmonie.

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1O24 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky do aury žáka prostřednictvím čtyř zasvěcení. Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k léčení těch, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech, ale z mé zkušenosti, jakož i ze zkušeností mých skvělých žáků můžu potvrdit, že energie Shamballa 1024 pomáhá naprosto všem lidem - i těm s nižšími energetickými spektry- pouze doba uzdravení se poněkud liší.

1.stupeň a 2.stupeň
Zasvěcení do 1.stupně Shamballa 1024 - telepatické předání 256 symbolů 1.stupně a 256 symbolů 2.stupně (jednotlivec si může navíc individuálně požádat o 512 symbolů pro léčení zvířat), výklad techniky terapie, podrobný výklad základních pojmů: energie "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", energie vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních bytostí.pozn.: Výuka i naladění 1. a 2. stupně Shamballa 1O24 je součástí jednoho semináře.

3.stupeň
Zasvěcení do 3. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání 256 symbolů, výklad techniky terapie, afirmace archanděla Metatrona, vysvětlení pojmu dimenzí, různých realit, výklad pojmu "karma", uzemňovací techniky

4.stupeň
Zasvěcení do 4.stupně Shamballa 1024 - telepatické předání posledních 256 symbolů, mistrovský stupeň, který po úplném ukotvení všech 1024 symbolů v energetickém poli absolventa opravňuje k předávání tohoto systému.


Spojeni v lásce

18. května 2009 v 22:11 | Esty |  OSOBNÍ ZKUŠENOSTI
Nejkrásnější a stále trvající zážitek, který se mi kdy stal bylo poznání mého přítele...... dalším v řadě souvisejícím zážitkem byla zasvěcení do energií......

Díky neustálému zvyšování energie v sobě a citlivosti se mění mnoho věcí kolem....je to rozšířené vnímání, které přináší obrovské spojení se světem lásky a postupné chápání souvislostí.....

Začínají na světlo přicházet otázky a těm se dostává odpovědí...prostřednictvím zážitků, setkání.....myšlenek...nápadů, vnuknutí a nebo podíváním se do slunce :-)

S tím vším přichází i jiné vnímání spojení dvou lidí do určité doby nazývaného sexem...dnes už vím, že sex neexistuje.....existuje vzájemné spojení.....

Sex nic nepřináší...pro někoho chvilkové uspokojení svých pudů, které za chvíli zmizí a pak je třeba stále opakovaně a opakovaně...honba za sexem.....dívá se na nás všude....

Přemýšlela jsem nad tím, kolik zbytečného úsilí a energie je vyčerpáváno za honbou za sexem......přitom existuje mnohem krásnější cesta, která člověku dává naplnění dosud nepoznané :-)

Sexuální energie je ve své podstatě tvořivá síla, projev člověka....vyjváření pozitivna tkví v této síle, která je ukryta v kořenové čakře a přes ni a další čarky v těle proniká až do vesmíru.....vytváří myšlenku a ta vytváří realitu ......tvoří.....pokud by lidé tuto energii soustředili na své životy...byli bychom v nádherném procesu tvoření neustále a každou minutou by něco nádherného vznikalo :-)

Spojení dvou lidí tkví v myšlence a pak přechází do tělesna v tom je celá podstata...tedy ne nejdříve tělo a pak možná mysl, ale přesně naopak......

Po zasvěcení do první energie v mém životě v tomto případě do Reiki se otevřelo vše a tedy se nutně otevřela i tato tvořivá síla ...při našem společném milování jsem cítila...jak mnou prozařuje celý vesmír,jak námi oběma prozařuje celý vesmír a celý pokoj se rozsvítil nádhernou energií.....tehdy jsem skutečně pochopila co to znamená být s druhým člověkem, co to znamená se doopravdy milovat co to znamená být spojeni v lásce :-)


Jarní únava? Nachlazení? Žádný problém!

18. května 2009 v 21:42 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Pokud jste unavení, pokouší se o vás nějaká nepěkná choroba a nebo nemáte zrovna dobrou náladu......tak pak je nejvyšší čas dát si čaj :-)

Pro začátek pár rad :-)

Pokud máte doma či na zahradě bylinky, tak je to úplně ideální - nejlepší :-)...Požádejte rostlinku od které si berete část na čaj zda si můžete trochu vzít...rostlinky jsou mírumilovné a hodné, pro člověka by se přetrhli, takže když je to na dobrou věc rádi vám vyhoví :-)

Když zahrádku nemáte, tak hupky dupky k babce kořenářce nebo do nějakého pozitivního obchůdku s bylinkami :-)

Co je dobré a osvědčené...., tak na nachlazení a i jako prevence,výborná kombinace Máta, Měsíček a Šalvěj.....jsou to úžasné bylinky, které dávájí do harmonie orgány a posilují imunitu....

Pokud potřebujete něco na únavu, tak je dobré sáhnou po kvalitním zeleném čaji jako je například Nippon či Hannasaki a nebo Sayonara,nejen, že povzbudí organismus, ale mají silné detoxikační účinky, pomáhají hubnutí :-).....Zkuste třeba Maté...to ovšem pro silné povahy velmi silný čaj, takže opatrně :-), aby jste pak nečumákovali celou noc :-)

Další výbornou rostlinkou je Prvosenka jarní pomáhá přibolestech hlavy a je velmi příjemné chuti :-), pomáhá taktéž očišťovat organismus.....

A pokud nemáte dobrou náladu, tak zkuste Heřmánkový čaj, uklidňuje...taktéž je dobrý Roiboss.CHRISTIC FORCE II.

18. května 2009 v 21:07 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE


Náboženství je úplným protikladem pravdy a nyní tak mnoho můžete vidět skrz duchovní rozměry, můžete vyzkoušet pravdivost srdcí všech vůdců kostelů , náboženských vůdců nebo politických vládců ze starověkých časů po současné dny. Pravdivé srdce vždy odráží skutečné záměry a duchovní vztah jakéhokoliv jednotlivce. Jen si uvědomte, koho jste do nynějška obdařili důvěrou. A konečná otázka: jste připravení dát váš život do vašeho náboženství? Vy si myslíte , že to je důstojné?

V každém případě Ježíš přináší poprvé v historii Christic FORCE (Kristovu sílu) na tuto planetu, jako manifestaci mimo teologii.

CHRISTIC FORCE je princip v prohlášení, žijící a vždy v pohybu, zřídlo ze samotného Boha oživující
všechna stvoření. To je způsob boží manifestace a podstata ze které se vynoří. Kristova síla je umístěná vně, ne uvnitř božství a neměla by se plést s Bohem. Kristova síla bude Bůh sám jestli bude uvnitř, ale je vně a reprezentuje kapacitu zhušťování Božského, které má moc činu. Božství samo sebe nemůže pokračovat a proto působí skrz Kristovu sílu. Kristova síla je čin! To je síla lásky Boží, která se vynoří sama sebe. Kristova síla jen manifestuje vně božského, protože když bude uvnitř, bude to božské samo od sebe.

Dlouhý postup vývoje, který začal dávno na planetě Zemi, je nyní urychlován. Ježíš se nikdy v budoucnu
nevrátí v podobě spasitele, protože tentokrát Kristova síla může prokázat v každém připravenost nést Christic Force v jeho srdci. Toto bude "druhý příchod"! Někteří více než jiní, ale tentokrát miliony a miliony lidí budou oživeni Kristovou sílou. Toto je aspekt nadřazených duchovních hladin existence a budoucí planety Země. Přijímáním Kristovy síla a rozšiřování této lásky bys jste mohli dospět k úrovni vědomí, kdy bůh by mohl vidět skrz vaše oči. Kristova síla vám dává sílu zapálit božský oheň, který rozjasní všechno, jak bude moci dosáhnout všude kolem a skrz vás.

Tato kapacita by neměla být manifestována jediným mužem a proto Christic Force začala přicházet k těm, kteří jsou již připravení a bude přicházet k dalším. Jen jednotlivá krůpěj Kristovy síly a tato síla bude téct a jednat skrz vás, dá vám sílu a čin. Kristova síla se spojí s vaší duší a pak se stane aktivní.

Kristova síla je k dispozici skrz zasvěcení, ale samozřejmě není manifestována na stejné úrovni v každém. Duchovní pozadí každého jednotlivce a jeho činnost budou určovat množství Kristovy síly, která bude protékat, a tento proud se bude zvětšovat díky dobrým příznivým okolnostem. Toto je žijící zasvěcení, které se bude stále rozšiřovat díky usnadňujícím podmínkám. Zasvěcení by se mělo konat během pěti následných dnů po sobě k obnovení a rovnováze nějakých funkcí a záležitostí, které by se mohly vyskytovat.

Pro přijetí zasvěcení seďte pohodlně a ve stavu rozjímání (meditace) použijte frázi jako například: "Já volám pro mne zasvěcení Christic FORCE (Kristovu sílu) od Armanda, do té doby , než zasvěcení bude plně dokončeno". To by se mělo udělat po 5 (pět) následných dnů. Toto je založeno na dohodě mezi Zdrojem a mnou a každý žádající zasvěcení na můj účet toto přijme automaticky.

Používání Kristovy síly je výlučně duševní a je podobné dalším Sokaisi energiím. Jen se soustředit na Christic Force a naprogramovat její práci na všechno co si přejete, do té doby , než práce bude udělána. Prosím prohlédněte si texty všech mých předchozích metod. Můžete ji použít na buněčnou úroveň, molekulovou, atomickou nebo nitroatomární úroveň a kvantovou úroveň.

Kvantové částečky jsou nejmenší částečky, které jsou základem každé energie nebo manifestace. V základu je každá substance vesmíru, dokonce i když je energetická nebo materiální, složená z kvantových částeček, jejichž prozřetelnost je božská. Zaměření nebo soustředění Christic Force na kvantové částečky zvyšuje jejich celkový spirituální stav a vibrace. Soustřeďování Christic Force v kvantový částečkách naší sluneční soustavy, Slunce, Planet a jejich satelitů bude zvětšovat jejich frekvenci, a toto množství částeček může být naprogramováno nést od nynějška Christic Force nebo fungovat jako další palivo CF a v CF frekvenci.

Můžete také použití záření jádra Christic Force pro otevření portálů, pro spojeni s Christic Force nebo jen poslat Christic Force ke všem oblastem kam si přejete.

Další metoda použití Christic Force je zesilující CF skrz centrální slunce. To předpokládá, že jste již naladění do Kosoo ze Sokaisi systému. Kosoo je také známo jak' Černé slunce' kvůli skutečnosti , že to je duchovní slunce, ne fyzikální, které vyzařuje fotony. Emise Černého slunce jsou proto neviditelné pro naše fyzické oči, protože jeho vyslání je výlučně duchovní. Každá galaxie má své vlastní Černé slunce a vesmír ovšem má Černé slunce také. Co se jen velmi málo dosud vědělo je, že Černé slunce nebo Centrální slunce jedná jako duchovní čočka nebo zesilovač pro vyšší energie. Christic Force je jednou z nich. Pro použití jen potřebujete směrovat Christic Force k Centrálnímu slunci a specifikovat faktor zvětšení a programovat Kosoo aby poslalo zvětšenou Christic Force k účelu, který jste zamýšleli, do té doby , než práce bude udělána. Úžasná metoda, vskutku! Experimentujte a použijte tuto metodu z mikro do makro úrovní a z duchovní do fyzické úrovně, a na všechny vaše projekty.

To je váš čas objevu a nového údobí planety Země. Pobavte se!


CHRISTIC FORCE I.

18. května 2009 v 21:00 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
CHRISTIC FORCE - Armand Manuel Rotundu - 2007 - pracovní překlad
CHRISTIC FORCE

CHRISTIC Force naladění je majetek Armand-Manuel Ratundu © 2006-2007
všechna práva vyhrazena.
CHRISTIC Force naladění je volný duchovní systém určený pro duchovní vývoj a vlastní zasvěcení pracuje na základě DIY Do It Yourself - udělej to sám pro sebe), je zdarma a bez potřeby jakéhokoliv mistra nebo úhrady. Každý, kdo si přivlastňuje toto zasvěcení, účtuje nebo nárokuje peníze za toto zasvěcení bude považovaný za hanobitele systému duchovní záměru, nebude nikdy příště součástí systému nebo reprezentantem CHRISTIC Force naladění nebo záměru zakladatele.
CHRISTIC FORCE naladění není možné chápat jako náhradu jakýkoliv lékařského ošetření nebo léčby a je vytvořeno pro duchovní účely. Tato druhá verze manuálu CHRISTIC FORCE naladění je poslední aktuální, platná od března 2007.

Práce Sokaisi skupiny a dalších iniciací začne měnit duchovní a energetickou krajinu matky Země (Gaia). Rostoucí nové podmínky, energie a nově zrozené duchovní vědomí , dovolilo nové manifestace a jedenou z nich je CHRISTIC FORCE.

Kostel (náboženství) z počátku zmonopolizoval Krista, ale toto neznamená, že tato dvě pojetí mohou být
sdružena. Ve skutečnosti jsou naprosto opačná, nebo je lepší říci, že Kristus neměl nikdy nic společného s kostelem! Skutečný žijící Kristův duch ožívá, zatímco kostel je něco mrtvého. Pro kostel, Kristus reprezentuje neplodný pojem, který se zdá být neproniknutelný dokonce pro jeho zasvěcence. Oni vytvořili nadpřirozenou auru kolem Ježíše Krista, říkájí , že všechno co on dělal, nemůže být uděláno někým jiným. Toto byl uděláno za účelem převrácení původního učení a jeho poselství a pro zdůraznění otroctví ve kterém vy máte žít.
Kostel vědomě vytváří tento zmatek skrz boha a Ježíše Krista, kde oni jsou také vyvoleni bohem, aby mohly ospravedlnit jeho nadpřirozené síly. Kristus byl označený jako "kostelní mistérium" a tato vyhrazená znalost byla udělená jen určitým vůdců. Toto byl uděláno za účelem ukrýt v dogmatismu nový koncept, který Ježíš přinesl na tento svět. Toto je jeden z důvodů, proč kostel skrývá po staletí, hluboko v jeho sklepech, všechny původní duchovní rukopisy této planety. Skutečná verze bible, kterou máme dnes, je verze, kterou kostel chce abyste četli, podle jejich plánů. Oni tajně střeží každý dokument, který by mohl kohokoli vést k objevu jejich spiknutí. Nyní sto let po konci úlohy kostela, v posledních dnech jeho života, je ironií, že kostel odhalil sám sebe jak jednu z největších překážek pro ty, kdo pátrají po pravdě. Ve skutečnosti, téměř každá zdravá duchovní praxe nebo víra této Země byla zbavena své esence, přizpůsobena nebo zničena. Toto je co oni udělali před stoletími v Evropě, s vikingy a severskou evropskou populací. V jménu boha oni později zabili mnoho původních Američanů, Jihoamerických indiánů, Afričanů a mnoho nevinných a svědomitých lidí donutili přijmout křesťanství. A současné omluvy, které slyšíme byly, že ti lidé byli barbaři. Který článek víry sdílí odpovědnost za tato zabíjení? Zdá se že křesťanské náboženství je kompletně pošpiněno krví, všude kam jdou. Ohyb v kolenech jejich kněží je podobný jako souhlasit se všemi zločiny této instituce, kterou oni reprezentují. A křesťanské náboženství není jediné v této situaci. Ve skutečnosti tzv . lidstvo není nic než dlouhý řetěz zločinů a zneužívání. Skutečnost , že jste se narodili v tomto světě není dostatečná, aby to bylo přijato tak jak to je a věřili jste, že tak je to dokonalé. Ne pro mě. Já nehodlám sdílet ty středověké názory na jakéhokoliv náboženství jen proto , že "že tak to je". A jestli bůh byl jak je popsán náboženstvími, věřte mi, to by bylo tragické.


CHRISTIC FORCE není příbuzná s kostelem
nebo jakýmkoliv náboženským prohlášením. Kostel ještě zůstává nástroj síly a kontroly nad všemi lidmi jak to vždy bylo a víra je způsob, jak zbavit duchovnosti! Od pradávných časů kostel hrál hlavní roli v realizaci špatného pojetí a zacházení s lidmi skrze strach. V průběhu těchto časů válka a zločin byl pokrytý "vírou"! Nyní jsou pokrytí terorem - není to velký rozdíl. Územní zájmy a ovládání byli vykonáváno skrz kostel jehož zájmy byli vždy finanční a politické.

Před dvěma tisíci lety přišel Ježíš Kristus na tuto planetu s poselstvím Kristovy síly (CHRISTIC FORCE) a v souladu s jeho misí bylo přinést světlo a rozšířit planetární vědomí. To byla nová naděje, že toto bude
zasazené zde na planetě Zemi. Kostel úmyslně chybně vysvětlil Ježíše a zdeformoval jeho obraz vytvářející vzor utrpení jako duchovní cesty (???) za účelem získat moc nad lidmi a jejich kontrolu. Ježíš nezamýšlel nic z toho, co se později stalo otočenou filozofií kostela. Což je tak těžké si uvědomit, že kostel vždy vyvolává u vás pocit jako plazící se stvoření v očích boha, jak protikladné proti tomu, co Ježíš Kristus řekl-- otec vždy miluje stejně všechny z jeho synů? V středověku kostel skrz tlak a zločiny uspěl a uložit všechny špatná pojetí, který později hrála hlavní role v odstranění všech základních prvků zdravého ducha a přinesli lidi do duševního a duchovního otroctví. Od těch časů kostel implantovaný v kolektivním podvědomém strachu ze sporu náboženství, věc, která dokonce dnes může být nalezena ve formě prohlášení silného zamítnutí kvůli tomu , co se nehodí pro jejich náboženské dogma.

Pravda je že s vámi bylo manipulováno a vy jste se z toho těšili. Mnozí si toho užívají dokonce i dnes -- duchovní připojení se k jakémukoliv dogmatu jim dává pocit pohodlí a ochrany - příjemný pocit, který dává uvěřit, že dokonce když oni nebudou dělat nic duchovního, budou osvícení; další důvod je primitivní uchovní potřeba shromáždění, věříce, že jestli je tam mnoho lidí, kteří sdílejí stejné názory a víru, ty názory jsou pravdivé nebo zákonné. Asi se opakuji, ale jak se lži stále opakují, pravda by se měla opakovat také. Jen skutečnost , že jsem se narodil v jistém náboženství automaticky neuzákoňuje to náboženství! A to mě nebude dělat lepší než jiné jednotlivce, narozené pod jinými náboženstvími! Ve skutečnosti všechna náboženství jsou manipulátory a lež není lepší než jiná lež! A tato náboženství vložila do kolektivní odvědomé mysli myšlenku, že kostel je povýšen duchovními jednotlivci speciálně vybranými božstvím.
Ptáš se někdy sám sebe proč náboženství vždy násilně obviňovala, a ještě obviňují ty lidi, kteří nesdílejí
jejich názory? A proč zločin a útisk je standardně užívaný proti té které statečnosti nesdílet tyto náboženské názory? Nesdílení mých názorů bude váš problém. Přinejmenším jste zjistili, že existuje i jiná cesta. Jak mohu být poražený? Vím , že každý má svůj vlastní duchovní vývoj. Ve skutečnosti mě může jen rozesmutnit vidět někoho ještě věřit v něco tak mrtvého jako je náboženství, které není nic než duchovní vězení.


Solná detoxikace kůže

18. května 2009 v 20:35 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Jednoduchý návod, jak si svépomocí doma vyrobit přípravek k očistě největšího tělního orgánu


SŮL NA DRHNUTÍ
Ingredience:
  • Jemná až středně hrubá kamenná nebo mořská sůl.
  • Jojobový nebo Mandlový olej.
  • Vonné oleje dle vašeho výběru (levandule, máta peprná a pomeranč se obvzvláště doporučují).

V malé krabičce smíchejte 2 šálky soli s 6 polévkovými lžícemi jojobového nebo mandlového oleje spolu s 1-2 polévkovými lžícemi z každého vonného oleje. Dobře promíchejte. Dobře uzavřenou krabičku si dejte do koupelny.
Každý den po sprše důkladně rozetřete plnou dlaň soli po celém těle. Počkejte 1-2 minuty. Opláchněte bez použití mýdla do sucha se osušte. Bude to nádherně vonět!
Sůl udělá dvě věci. Odrhne mrtvé buňky z pokožky a póry tak budou účinnější při odstraňování jedů. Zbývající sůl a olej na pokožce bude ještě dvě hodiny po osprchování odstraňovat toxiny. Ještě navíc, sůl (a obzvláště levandule) odstraňuje entity a bloky z vašich jemných těl.

Zdroj: mazel.mysteria.cz


Copak se děje???

18. května 2009 v 20:26 | Esty |  OSOBNÍ ZKUŠENOSTI
Musím říci, že poslední dobou vnímám neuvěřitelné změny energií okolo.......nejen v prostoru.., ale v lidech....

Je znát, že lidé jsou podstatně nervoznější....zdá se mi, že většina začíná přemýšlet......přemýšlet o změně....nebo o jiných věcech než je uspokojování svých potřeb..práce a jen koloběh bez naplnění....

Vidím,že lidé se probouzejí a tím cítím krásné pocity....je to dobře, je nejvyšší čas :-)

Je ovšem i vidět velké zmítání se temné strany.....ti kteří jsou ji pohlceni..tak zhoršují své chování, dochází k nečekaným reakcím v chování....agresivita.....

Hodně jsem přemýšlela o předpovědích na rok 2012 a cítím, že je třeba změny........myslím si,že naše země a jí obývající bytosti (teď nemyslím lidi) už nemhou dál a dusí se......potřebují také prostor. Jelikož naše společnost si jich přestala všímat a chová se bezohledně..bude třeba obnovy planety Země a jejích obyvatel.....

Určitě je třeba zvyšovat své vibrace, ale není třeba paniky....

Vypadá to,že ......začínáme konečně VIDĚT a CÍTIT, že není možné někoho stále jen využívat,jak to děláme s naší planetou....

Člověk byl strvořen k obrazu božímu, kterému se stále více a více vzdaluje a přesto v každém znás tato božstkost je...jen ji probudit.....

Světlo je silnější než tma......tma ze světla pochází.......


Květen 2009

18. května 2009 v 20:02 | Esty

Harmonie Jednoho

Energie na květen 2009

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn


Milovaní pracovníci Světla, vstupujete do nejsilnější fáze své planetární transformace a Vzestupu. Po znovuspojení s Královstvími přírody a Posvátnými předky, k němuž došlo o rovnodennosti v březnu, byl připraven základ pro aktivaci bran Vzestupu, a to jak ve vašich individuálních Světelných tělech, tak v krystalickém Světelném těle planety Země.

Protože jsou Spirály Vzestupu zapojeny "on line", otevřelo se přímé spojení s Kosmickým Srdcem Zdroje, a z Kosmického Srdce a skrze brány Vzestupu plyne řeka Diamantového Světla. Toto Diamantové Světlo je zářivé a čisté, a nese v sobě "podpis" Kosmického Srdce - čistou a zářivou Bezpodmínečnou lásku. Dojde-li ve vašem Světelném těle k aktivaci Diamantového Světla, stanete se Čirým zrcadlem Kosmické lásky. Vaše Světelné tělo se stává krystalickým Diamantem, jímž ve spirále třpytivého světla víří Diamantové částice. V tomto stádiu, cokoli zažijete, je to zrcadlem Světla Kosmického srdce, vše je čistou a zářivou Láskou, vše je posvátné. Všechno proudí z Božího srdce a vše se do Božího srdce vrací. Neboť Diamantové Světlo a jeho Diamantové částice nesou ten nejsilnější "náboj" magnetické přitažlivé síly, jež pochází ze srdce Matky Boha a vtahuje vše zpět do srdce Otce Boha, aby to bylo znovu stvořeno a přetvořeno v nejvyšší Lásce a Radosti.

Diamantové světlo víří branami Vzestupu a pozvedá všechno do Světla. Když vy, jako pracovníci Světla, putujete pospolu ve skupinách v Jednom Srdci, když spojujete svá těla z Diamantového světla prostřednictvím Diamantových portálů ve svých srdcích, pak táhnete Planetu vzhůru silou neuvěřitelné přitažlivosti Lásky. Vaše srdce se natahují ke Kosmickému srdci a vy jste "pozvednuti" směrem vzhůru v čisté Lásce, a čistota vaší Lásky napomáhá pozvednutí Planety a podporuje ji na její cestě. Jelikož vy jste nyní Jedním, a tvoříte-li Harmonii a Mír, pak otevíráte stezku k Srdci Vesmíru, a Planeta putuje k onomu Světelnému srdci po stále dokonalejších spirálách a světelných frekvencích. Neboť Diamantové světlo je Spirálou diamantových, hvězdám podobných částeček Boží Esence, jež utváří "průchod" pro planetární Vzestup. A přichází ze Srdce Vesmíru, z místa "původu" všech věcí, a spojuje se s vašimi Srdci na úrovni krystalické Mřížky srdce a se Srdcem planety, protože vy jste všichni Jedním v Lásce Stvořitele.

Milovaní pracovníci Světla, toto je vpravdě okamžik vašeho vítězství! Planeta vzestupuje a vy vzestupujete. Přesně řečeno: planeta se pohybuje kvantovým hyperprostorem spolu se všemi svými obyvateli a vytváří nový osud, jenž je založen pouze na lásce a radosti. Staré programy zkázy a katastrof jsou opouštěny, zatímco planeta prochází kvantovým koridorem Boží lásky stvořeným částicemi Diamantového světla. Tento pohyb skrze hyperprostor aktivuje zrychlenou transformaci vědomí.

Milovaná Světelná rodino, neobávejte se, není třeba. Jedná se o velký dar a zázračné požehnání. Každá osoba na planetě, každá bytost na planetě se rozhodla zúčastnit tohoto procesu a být součástí putování, vy všichni na palubě kosmické lodi Země při její pokračující cestě do Světelného srdce! Diamantové energie jsou mocné, a ti, kteří se neprobudili a jsou v nerovnováze a nevědí, jak plout se Světlem, Světlu odporují a vytvářejí sami sobě strach a zmatek na základě starých vzorců utrpení, nedostatku a bolesti. Milovaní, těmto silným změnám se nelze bránit, stačí jen se vzdát kontroly a dovolit si plout se řekou lásky a získáte podporu a požehnání. Neboť dlouhá noc oddělenosti skončila a vy se vracíte k Božímu srdci ve svých vlastních srdcích.

Milované Diamantové děti, nechte si vysvětlit, jak započalo oddělení od onoho Velkého srdce a pochopíte tento proces.

V časech Lemurie žilo lidstvo v dokonalé harmonii se všemi věcmi, a jako Jedno srdce. Ale bylo vnímáno, že tyto Děti světla mají potenciál se vyvinout jako lidské vědomí, a stále ještě být schopny se vrátit k Uvědomění si Jednoho, a žít jako Jeden v rámci individuálního vědomí. A tak byl umožněn "velký experiment" jako součást Božího Plánu. Bylo rozhodnuto povolit iluzi oddělenosti, aby mohlo dojít k rozvoji individuálního vědomí a aby toto pak, v pravý čas, mohlo být navráceno k harmonii, aby lidstvo mohlo vědomě tvořit spolu s Duchem a současně Duchem být. Nový druh Lidského anděla, jenž by znal individuální Já, a přesto vědomým a silným způsobem uznával ono Boží Já.

Byla tedy povolena iluze oddělenosti, aby se tyto schopnosti mohly rozvinout. Milovaní, prosím, pochopte, že to byla těžká volba, již jste jako kolektiv učinili, když jste si umožnili se vzdálit z Jednoty Jednoho a prozkoumávat sféry zapomnění, temnoty a oddělenosti, abyste se mohli vrátit k Srdci Boha s uvědoměním, že nic, bez ohledu na to, jak temné to je, vás nemohlo odloučit od lásky Velkého srdce, a že vždy naleznete cestu domů, nezávisle na tom, co se s vámi při vašem putování událo.

Milovaní, k tomuto došlo v dobách Atlantidy, kdy jste se vyvinuli tak daleko, jak bylo možno s vaším tehdejším vědomím, a přesto jste se stále báli inkarnace do těla a toho, že budete "uvězněni" na hmotné úrovni bez přístupu ke Světlu a že budete na své cestě opuštěni Zdrojem. A tyto vaše strachy se začaly manifestovat ve vašem kolektivu. Srdce lidstva ztratila svou čistotu a zářivost, když bylo povoleno odloučení. Toto bylo obzvláště viditelné u těch, kteří drželi energii pro velké krystaly, jež byly programovány tak, aby nesly Božskou Esenci jako energii pro planetu a udržovaly planetu ve správném kursu na její cestě ke Světlu. Krystaly pozvolna ztratily svou sílu a zakalily se, a pak, když již nebyly dost silné, aby udržely Zemi na její "dráze", se rozlomily. A rozbily se zemské mřížky a planeta sama a nastal chaos, utrpení a smrt.

Jakmile došlo k rozbití a zničení civilizace Atlantidy, moudrost a světlo, jež tam stále ještě existovaly, "zamrzly" do planetárních Akašických záznamů, a to do to doby, kdy vy budete připraveni je získat a znovu přijmout. U těch, kteří zůstali, bylo oddělení doprovázeno pocity traumatu, viny, zkázy, utrpení a opuštění Duchem.

A tak jste vy, Milovaní, pokračovali v rozehrávání dramat oddělenosti, s pocity temnoty, strachu, viny a hněvu - jako jednotlivci i jako kolektiv. To však nyní skončilo. Experiment oddělenosti právě skončil a vy jste znovu spojeni s Kosmickým srdcem. Iluze se tříští a lidé se probouzejí z dlouhé noci utrpení.

Milovaní pracovníci Světla, vy jste vůdci, vy jste ukazateli. Buďte bdělí, buďte vědomí, vězte, že od Srdce Božího nejste nikdy odděleni. A vězte, že na planetu opět proudí Boží Diamantové světlo. Láska tentokrát není držena v krystalech, nýbrž v srdci každé vědomé a probuzené duše. Mřížka lásky Velkého srdce, jež byla vámi stvořena na planetě, je spojena se Srdcem planety a posouvá vás v záři a pravdě všechny k Srdci Všech věcí.

Milovaní, vaše odloučení skončilo a vy jste nyní znovu planetou Lásky a Spojení. Je to hotovo! Nesetrvávejte v obavách, není čeho se bát, jen přijímejte požehnání. Splývejte s Diamantovou řekou, dovolte lásce Kosmického srdce, aby se stala vaším průvodcem k nekonečné lásce a požehnáním. Končíte s iluzemi oddělenosti, a tím pádem ukončujete iluze nedostatku, utrpení, strádání a opuštěnosti. Dovolte si být podporováni a milováni po všechny časy. Neboť - vpravdě - nikdy nejste sami.

Energie na květen 2009
Úplněk připadá na 10. května. Je to též doba Wesaku a oslav Buddhova osvícení a soucitného vyzařování Kwan Yin. Milovaní, oslavte prosím o tomto silném úplňku znovuspojení a přicházející světlo. V měsících následujících tyto slavnosti bude na planetě aktivně působit Světlo probuzení a mnohé duše budou probuzeny přívalem Diamantového světla, jež bude přenášeno od Srdce k Srdci. Jako pracovníci Světla budete povoláni, abyste toto Světlo udržovali a setrvávali ve svém středu a přenášeli tyto mocné a silné frekvence do Mřížky srdce. O Wesakovém úplňku bude Světlo přenášeno obzvláště intenzivním způsobem, neboť se každé osvícené a probuzené srdce stane pro toto Světlo převaděčem.

Novoluní bude 25. května, a to v Blížencích, znamení Dvojplamene. Nyní se však Dvojplameny vyvinuly v "Diamantové tanečníky" ... v Shivu a Shakti tančící spolu napříč vesmírem v nekončícím tanci kosmického tvoření. Zde na Zemi umožní toto novoluní předání semínek tohoto vědomí všem Dvojplamenům v této době na Zemi, a všem, kdo nesou ve svých srdcích vědomí Dvojplamene.

Toto je pro život doopravdy mocná a vzrušující doba. Milovaní, přejeme vám radost, mír a hojnost na vaší cestě ke Světelnému srdci!
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.