e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Červen 2009

Cedrové oříšky

15. června 2009 v 16:57 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Mezi všemi dary cedrového lesa představují skutečné bohatství semena cedru, tzv. cedrové oříšky. Jejich nutriční a chuťové vlastnosti jsou vynikající; produkty získávané z cedrových semen čili "oříšků" ("ořechů") svou kalorickou hodnotou, stravitelností a jinými ukazateli převyšují podobné produkty živočišných druhů. Obyvatelé, kteří žijí v cedrových lesích Ruska, již po celá staletí používají oříšky jako potravinářský produkt, zejména v podobě vylisovaného cedrového oleje. Je zjištěno, že roční úroda cedrových semen je z hlediska nutričních parametrů schopna zajistit celosvětovou spotřebu rostlinného oleje. Stravitelnost cedrového oleje je vyšší než u oleje slunečnicového a živočišného a rovná se stravitelností oleje olivového. Olej z cedrových oříšků se vyráběl na Uralu a Sibiři již odedávna. V XIX. století se cedrový olej dal koupit na každém sibiřském trhu. Většinou se olej vyráběl primitivním způsobem v domácích podmínkách. Cedrový olej je možné získat i lisováním za studena. Takto připravený olej je více ceněn jak po stránce kalorické, tak po stránce léčivých vlastností. Má příjemnou chuť, světle žlutou nebo zlatavě jantarovou barvu a skvělou oříškovou vůni. Cedrový olej se používá v lékařství, při výrobě parfémů a v kosmetickém průmyslu.

Před zahájením léčby a také, aby byla poznat pravá chuť cedrového oleje, měl by si člověk především vyčistit organismus od škodlivin, vynechat cigarety a alkohol a alespoň po dobu tří dní držet půst. Výzkumy ukázaly, že jádro cedrového oříšku obsahuje až 64 % tuku, 19 % dusíkatých látek a 15% sacharidů. Výživným (nutričním) a léčivým (terapeutickým) vlastnostem cedrových semen napomáhá jejich chemické složení, v němž dominují tuky, bílkoviny a jiné životně důležité látky. Tuk cedrových oříšků je charakteristický vysokým obsahem polonenasycených mastných kyselin, zvláště kyseliny linolové. Z dusíkatých látek převládají bílkoviny se zvýšeným obsahem aminokyselin (což je pro ne charakteristické), mezi nimiž dominuje arginin. Tato aminokyselina je nezbytná pro vývoj rostoucího organismu, a proto je v dětském věku a u těhotných žen velmi důležitý denní příjem této látky. Bílkoviny oříšků jsou lehce stravitelné.

Cedrové oříšky jsou cenným zdrojem vitamínů E a F, které mimo jiné štěpí tuky. Vitamíny skupiny E (tokoferoly) jsou důležité a nenahraditelné pro zabezpečení adekvátních genetických přenosů (z řečtiny odvozené slovo "tokoferol" znamená "nesoucí potomstvo"). V případě nedostatku vitamínu E v organismu dochází k poruše rovnováhy tuků. Tento vitamín odpovídá za proces laktace u kojících žen; při jeho nedostatku se laktace přerušuje. U lidí náchylných k arteroskleróze jsou některé patologické procesy rovněž vysvětlovány E-vitamínovým deficitem.

V cedrových oříšcích se nachází celý komplex vitamínů skupiny B, které normalizují funkce nervového systému, blahodárně ovlivňují růst a vývoj lidského organismu a zlepšují kvalitu krve. Z přírody je známo, že mladí vlci, kteří jsou ve věku, kdy se jim vyměňují zuby, s chutí konzumují cedrové oříšky jako někteří býložravci (veverky, různí ptáci). Existence vzácného a velice ceněného zvířete - sobola - je založena právě na úrodě cedrových oříšků.

Cedrové oříšky představují účinný prostředek proti B-avitaminóze, která vyvolává těžké dysfunkce ve fyziologii lidského organismu. Jádra oříšků jsou bohatá na minerální látky a stopové prvky. Nutriční hodnota se zdůvodňuje chemickým složením oříšků, které svým obsahem fosfatidního fosforu převyšují ostatní ořechy i semena olejnatých rostlin.

Pouze sója, jeden z nejbohatších zdrojů lecitinu, se může v tomto ohledu srovnávat s cedrovými oříšky. Tato semena jsou zásobárnou jódu, což je důležité nejen pro obyvatele Sibiře a severu Ruska, ale celé Země.

Vědci zjistili, že 100 gramů jader cedrových oříšků postačuje pro vytvoření denní zásoby aminokyselin v organismu dospělého člověka, stejně tak jako stopových prvků (například mědi, kobaltu, manganu a zinku). Jelikož je celková Stravitelnost oříšků poměrně vysoká, přínos organismu je obrovský.

Výzkumy ukázaly, že jádro cedrového oříšku, které váží přibližně 43 % jeho celkové hmotnosti, obsahuje velké množství důležitých látek: vitaminů (A, B1, B2, B3, E), stopových a dalších prvků (hořčík, křemík, draslík, fosfor, vápník, jód, olovo, bór, zinek, železo a další), bílkovin, uhlíku, tuků. Podívejme se na toto bohatství poněkud podrobněji.

Jádra oříšků obsahují 63,9 % vysoce kvalitního cedrového oleje a 17,2 % lehce vstřebatelných bílkovin obsahujících devatenáct aminokyselin: tryptofan, leucin a izoleucin, valin, lyzin, metionin, histidin, prolin, cerin, glycin, threonin, alanin, kyselina glutamová, kyselina asparagová, fenylalanin, cystin a cystein, arginin, tyrozin.

Z těchto aminokyselin je 70 % nezaměnitelných a podmínečně nezaměnitelných, což svědčí o vysoké biologické hodnotě bílkovin cedrového semene ("oříšku"). Arginin (do 21 g/100 g bílkoviny) patří k nepostradatelným, tzv. esenciálním aminokyselinám v dětské výživě.

Bílkovina cedrových oříšků má oproti bílkovinám jiných produktů vysoký obsah lyzinu (do 12,4 g/100 g bílkoviny), methioninu (do 5,6 g/100 g bílkoviny) a tryptofanu (do 3,4 g/ 100 g bílkoviny). Tyto látky patří mezi nejvíce deficitní aminokyseliny, jež obvykle limitují biologickou hodnotu bílkovin ve složení produktů.Sibiřský cedr

15. června 2009 v 16:51 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Cedr patří mezi jeden z nejhezčích a velebných stromů Sibiře. Jeho vlastní historie je těsně spjata s materiální a duchovní kulturou národů žijících za Uralem. Například ve vyprávění Evenků je sibiřský cedr pramenem síly, krásy a velkorysosti. V legendách a pohádkách Nanajců z Poamuří se do sibiřského cedru stěhují jen dobří duchové, protože je "ze všech stromů nejštědřejší". Uralští kozáci nazývali cedrovou borovici (Pinus sibirica, to je její vědecký název) "sibiřským obrem", pro tobolské křesťany to byl "posvátný strom". Pro obyvatele Horní Šoriji představuje sibiřský cedr "strom-krávu" a "strom-matku", neboť má velkou obživnou schopnost. Pro mnoho lidí zůstává tento strom dodnes císařem tajgy, stromem zázraků, velikánem a patriarchou severních lesů. Sibiřský cedr je nepochybně národní pýchou a bohatstvím Ruska.

Cedr je živitelem, cedr je i léčitelem. Obyvatelé Uralu, Sibiře a evropského severu od dávných dob věděli o léčivých vlastnostech cedru a používali ho při léčbě mnohých nemocí...

Z chvojí připravovali vitamínový nápoj a cedrovou pryskyřicí ( ruský lidový název "živica") se léčily rány a vředy. Z cedrových oříšků se již odedávna získával cenný rostlinný olej, který mimo své nutriční vlastnosti má i celou řadu vlastností léčivých. Z cedrových oříšků připravované "postní mléko" se používalo na léčení tuberkulózy plic, onemocnění ledvin a neuropatické poruchy. Na rozdíl od cestovatelů a obyvatel západní části Ruska na Sibiři nikdy neznali kurděje.

Největší zájem o cedry se projevil ke konci 20. století ~ v náročném pro člověka období neustálého napětí, ekologických problémů a boje proti nemocem.

Na Zemi roste kolem 600 druhů jehličnanů. Největší a nejdůležitější je čeleď borovicovitých: borovice, smrky, jedle, modříny, tsugy. Do čeledi bórovicovitých patří i cedr sibiřský; botanici ho nazývají "borovice sibiřská". Vždy zelený strom dorůstá do výšky až 35-40 m a obvod kmene dosahuje u jednotlivých stromů až 1,5-2,5 m. Kmen cedru sibiřského je přímý, rovný. Cedrové oříšky jsou semena, a nikoli plody jako u krytosemenných rostlin. K dozrávání oříšků v šišce dochází až 26 měsíců poté, co vzniknou jemná poupata na konci výhonku. Cedry v sibiřské tajze začínají dávat bohatou průmyslovou úrodu semen přibližně v době, kdy je strom 160-250 let starý.

Již před několika tisíciletími si starověké národy (především Egypťané, Féničané, Arabové) vysoce cenily vlastností cedrové dřeviny, kterou nazývali "věčná". Nemálo zmínek o cedru obsahuje Bible, v níž je tento královský strom líčen jako symbol věrnosti křesťanské víře. Libanonské cedry byly již ve starozákonní době považovány za zdroj blahobytu, použity byly i ke stavbě lodí a Šalomounova chrámu v Jeruzalémě. Po dokončení stavby byl chrám obložen cedrovými deskami tak, že "vše bylo pokryté cedrem, kamene nebylo vidět". Z cedru byl zhotoven i obětní oltář, obložený zlatem.

Druidi - pohanští knězi starověkých Keltů - měli dokonalé vědomosti o stromech v přírodě, jejich spojení s člověkem a vesmírem. Oni porovnávali osudy lidí bezprostředně s životem a vlastnostmi těch či oněch (určitých) stromů. Druidi často používali své znalosti o bioenergetických vlastnostech stromů ve své léčitelské praxi. Nepochybně, stromy jsou svérázné rezervoáry energie. Výsledkem fotosyntézy v zelených částech rostlin vznikají uhlohydráty bohaté na energii a je uvolňován kyslík. Ale proces fotosyntézy není možný bez účasti energie Slunce. Rostliny si zachycují kosmickou energii, přetvářejí si ji a zachraňují tak život na Zemi. Léčivé vlastnosti stromů - to je řada přetváření energie. Mezi spoustou stromů-léčitelů je cedr nejvýznamnější. Toto je vylíčeno i v Bibli. Ve Starém zákoně, v třetí knize Mojžíšově (Leviticus 14,1-7), Bůh učí kněze, jak léčit lidi. Ze všech rostlin se pouze cedr uvádí několikrát jako léčivý a očišťující strom (a to i při malomocenství).

Co je to za energii, odkud ji cedr v sobě bere a k čemu nebo komu je tato energie určena? Cedr je dlouhověký, dožívá se 550 let; některé stromy rostoucí ve skupině se dožívají až 800 let. Po celou dobu svého života milióny svých jehlic zachycuje z kosmického prostoru energetické paprsky generované lidmi. Zamilovaný člověk vyzařuje světelnou energii, která odlétá do kosmu. Tato energie je energií stvoření; je energií schopnou vytvářet nový svět, energií, jejíž rychlost přenosu ve vesmíru nedokáže vyvinout žádné technické zařízení. Této energii stačí pouhý okamžik k dosažení jiných planet, k odražení a návratu zpět. Slunce vysíláním své energie rovněž odráží světelné paprsky lidské energie, ale jen v určitém spektru. K Zemi se vrací jen Boží silou požehnaná energie. Ve dne i v noci přebírá cedr jako kondenzátor kosmické energie svými jehlicemi tyto paprsky světelné energie vydávané lidmi a v případě nízké hladiny energie kosmu nebo energie všeho živého na Zemi doplňuje potřebnou naakumulovanou energii. Tato energie je schopná léčit duši i tělo - tvrdí lidové lékařství, a potvrzuje to i současná medicína.

V dávných dobách bylo lidové lékařství prakticky jedinou dostupnou možností léčby pro většinu obyvatelstva, k níž se dnes obrací stále více lidí, mimo jiné i těch, kteří odmítají chemoterapii a léčení prostřednictvím syntetických preparátů. Dnes je všem známo, že rostlinné substance jsou schopny vrátit lidskému organismu zdraví a funkční integritu. Tyto látky působí především na buňky a zároveň harmonizují všechny procesy probíhající v organismu jak na celkové (fyziologické), tak na buněčné úrovni.

Největší léčivou sílu vykazují cedry sibiřské, přičemž podle mínění uznávaných badatelů nabývají léčivé vlastnosti stromů na intenzitě s přibližováním se k severnímu pásmu vegetace. Žijící v extrémních podmínkách, mocný a dokonalý sibiřský cedr po celá staletí vyrábí a chrání v sobě velký obsah biogenních stimulátorů, které posilují imunitní systém a zhoubně působí na původce různých nemocí. Spektrální rozbor prokazuje, že toto dřevo vyrábí obrovské množství biologicky aktivních látek "mikro a makroprvků".REIKI - Historie

13. června 2009 v 15:24 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
O historii Reiki je možno se dočíst z mnoha zdrojů, přesto bych ji ráda zařadila do Rubriky Léčivé energie. V dalších článcích věnovaných Reiki vám částečně představím svůj přístup a práci s touto energií.


HISTORIE REIKI

Nejstarší zmínky objasňující význam slova REIKI jsou od Číňana Guazi z 3. Stol př.n.l - Významově stejné informace jsme získali od Japonce Mikao Usui. Ten představil novodobé REIKI v podobě, jak jej známe a učíme dnes. Tibetští lámové používají ještě starší a významově i obsahově ucelenější systém práce s energií, který se nazývá Tsa-Lung a je tisíce let starý a tradičně uchovávaný tibetskými lámy. Z Tsa-Lung se vyvinulo REIKI i akupunktura.

Dr. Mikao Usui žil v 19. století. Byl přednášejícím a knězem na Univerzitě Kyoto v Japonsku. Po jednom z nedělních obřadů za ním přišli studenti a jeden z nich Usuiho žádal o jeho zkušenosti v oboru přírodního uzdravování. Usui tyto praktické zkušenosti neměl, ba ani nebyl účastníkem podobných praktik. Studentova otázka ho inspirovala k hledání při uskutečňování svého cíle: Získat sílu k uzdravování a schopnost vykonávání dalších jiných energetických technik. A to i proto, aby mohl studentům prokazovat pravdivost Ježíšových zázraků. Začal v USA cíleným studiem Písma Svatého na universitě v Chicagu. Po sedmi letech se vrátil do Japonska, kde doplňoval své poznatky rozborem starých písemností. Navštívil Čínu, Indii, Tibet, kde v klášterech studoval církevní filosofie. Po mnoha letech bádání nalezl 2,5 tisíce let staré sanskrtské zápisy, ve kterých byly popsány způsoby, jak pracovat s energií. Tyto teoretické informace se ukázaly být nedostatečnými. Při rozmluvách s mnichy praktikujícími zen si uvědomil nezbytnost meditace při uskutečňování svého cíle. Odhodlal se tedy k jedenadvaceti dennímu pobytu na japonské hoře KURI JAMA. Tam meditoval, postil se a modlil. Po 21 dnech došel stavu osvícení, díky kterému získal moc k uzdravování. Když scházel dolů, poranil si palec u nohy. Intuitivně na ránu položil dlaně a rána se začala hojit. Když sešel dolů, vešel do hostince a poprosil o jídlo. Obsluhující servírku bolel zub a Usui se jí zeptal, jestli jí může pomoci. Když souhlasila, položil na nemocnou tvář ruce a zakrátko bolest zmizela. Po návratu do Tokia pomohl svému příteli s revmatickými bolestmi a jiné skutky.

V dalších sedmi letech zdokonaloval Usui své léčitelské schopnosti. Uzdravoval i v chudinské čtvrti Tokia a zjišťoval, že chudí, které dříve vyléčil, se znovu do chudinské čtvrti vraceli. Zeptal se, proč se znovu vracejí. Žebrák odpověděl, že je vděčný za uzdravení a za pomoc při započetí nového způsobu života, ale že po čase, když si založil rodinu, uvědomil si, že jí musí živit, že musí pracovat. Proto se vrátil zpět tam, kde nemusel mít žádnou odpovědnost a kde nemusel pracovat. Tady jenom natáhne ruku, poprosí o almužnu a to mu stačí ke štěstí i životu. Odpověď Usuiho šokovala a byla hlavním imuplzem k dalším cíleným meditacím, které ho dovedly až sestavení pěti zásad při práci s REIKI.ZÁSADY REIKI

PRÁVĚ DNE JSEM SE ZBAVIL ZLOBY.


Červen 2009

13. června 2009 v 11:10 | Esty

Diamantový hranol a planetární probuzení

Energie na červen 2009

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn


Milovaní pracovníci Světla, vstupujete do tohoto měsíce června roku 2009 a zažíváte jedny z nejsilnějších kosmických energií, které pomáhají pozvednout vaši planetu na Vyšší světelnou frekvenci. Planeta září a stala se ve vesmíru Diamantovým světelným hranolem. V tomto procesu probouzení a transformace jste podporováni mnoha světelnými bytostmi, andělskými bytostmi, bytostmi živlů, galaktickými bytostmi a svými milovaným rodinami kytovců.

Není snadné být v této době inkarnováni v těle, neboť ve Světelných světech se toho děje tolik, co vy musíte integrovat a vtělit, že se možná - někdy - cítíte zmateni a ztraceni a bez spojení. Milovaní, v této době je velmi důležité, abyste zůstali ukotveni ve svém fyzickém bytí a udržovali svou energii ve svém srdci a svém středu. To je ta nejdůležitější práce, již právě nyní můžete vykonat, neboť ukotvujete do svých těl a do planety Země Kosmické Světlo.

Energie Diamantového Světla se zintenzivní o úplňku 7. června. Úplněk ve Střelci, ohnivé energii, spolu se Sluncem v Blížencích, energii vzdušné, poskytne mnoho nestálé energie, která přispěje k energii změny a přeměny ve vašich životech a na planetě. Tato energie bude nabírat na intenzitě až do 21. června, kdy nastává pololetní planetární slunovrat. V této době energie Probuzení rozhýbe k činnosti životy mnoha lidí na planetě, protože se stále více duší probouzí do skutečnosti své Kosmické bytosti a existence. Jste všichni dětmi hvězd, bytostmi Světla a Ducha v lidském vtělení, a probouzíte se ke své Vesmírné přirozenosti a podstatě.

Nicméně, i když do svého vlastního Kosmického srdečního centra necháváte vtékat Diamantové kosmické Světlo a učíte se vysnít si svou cestu mezi hvězdami, je velice důležité, abyste byly Uzemněni a Přítomni, a abyste si pamatovali, že jste si zvolili být zde na planetě Zemi, abyste mohli spolutvořit realitu Nové Země. Vy tu jste, milovaní, abyste ukotvili na Zemi Nebesa, a abyste se stali manifestací oné energie.

Tak tedy, nejdražší pracovníci Světla, v tomto čase velkého probouzení duší vám bude užitečné, zaměříte-li svou energii na uzemnění, spojení a na to, abyste byli přítomni. Plně se ve svém fyzickém těle ukotvěte a užívejte si každého dne svého života jako daru od Ducha. Buďte vděčni a plni díků za každý den a jeho požehnání a poučení. Nezapomínejte na konci každého dne vzdát díky za vše, čeho se vám dostalo.

Esencí života ve vyšších dimenzích je spojení a vzájemné propojení. Ač ve vás třeba zmatek neustálých dimenzionálních změn vzbuzuje pocity odpojení od vnějších rovin existence, běžte dovnitř, do svého nádherného centra Diamantového srdce, a vnímejte ono hluboké vnitřní spojení se Vším-Co-Je a všemi bytostmi. Vězte, že "odpojení" a "osamocenost" jsou v podstatě 3D zkušenostmi, a že jakmile vstoupíte do duševního stavu uvědomění si multidimenzionální vzájemné propojitelnosti, pak jste stále a po všechny časy podporováni proudem Požehnané Lásky.

Milovaní pracovníci Světla, nejefektivnější cesta, jak zažít požehnání uzemnění a spojení, vede skrze zážitek Přítomnosti. Právě tímto způsobem jasně soustředíte svou energii do své současné hmotné reality, již jste stvořili, a otevřete se přijímání požehnání, která existují uvnitř oné stvořené reality. Být "přítomni" ve svém vlastním životě znamená věnovat čas prožívání každého okamžiku a každého činu jako zázraku a požehnání lásky. Být přítomen znamená si hluboce vážit a žehnat všemu ve vašem životě jako daru z Tvůrčího Zdroje.

Milovaní, v této době zrychlené světelné energie se mnozí z vás snaží žít své materiální životy "rychlostí světla" vyhovující vaší duši - ale pamatujte, že Posvátný svazek je vztahem mezi tělem a duší, a že tělo se v tomto svazku musí cítit stejně tak šťastné. Tempo těla je pomalejší. Tělo potřebuje čas k prožívání, vyhodnocování, rozlišování a výběru, aby se cítilo příjemně. Až dojde k vyrovnání energií vaší duše a ducha s vašimi fyzickými energiemi, pak vskutku pocítíte nekonečné rozpínání Kosmického vědomí, ale budete se ve svém fyzickém bytí taktéž cítit odpočatí, uvolnění a v pohodlí.

Pokud se v současnosti cítíte napjatí a neklidní, trpíte úzkostí či máte jiné fyzické příznaky úzkosti, či se snad dokonce necítíte být uzemněni, pak budete muset zpomalit do té doby, dokud vaše tělo neobnoví svůj pocit klidu a pohody.

Červnové energie tento proces vyvážení podpoří. Slunce bude v Blížencích, což je znamení "Dvojčat". Na Nové Zemi je to energie Dvojplamene a jeho energie ve vás bude pracovat na vytvoření Sluneční rovnováhy mezi vnitřními aspekty Božského Mužství a Ženství a bude harmonizovat a aktivovat Zlatý plamen Kristovského vědomí, jenž přispěje k probuzení a vyvážení na hluboké úrovni. V červnu budou též planety Venuše a Mars představující vnitřní mužské a ženské energie putovat pospolu znamením Býka. Býk - druhý dům - jemuž vládne Venuše, vede k zaměření na krásu, půvab, umění, pohodu a hojnost. Je to čas k relaxaci a soustředění na pohodu a radost ze života ve fyzickém těle na planetě Zemi. Dovolte těmto energiím, aby vás trvale pozvedávaly a podporovaly ve vašem procesu integrace a vyvažování.


Kosmické "přijímání" Světla a Světelná rodina kytovců

Milovaní, v této době vesmírného znovuspojování a probouzení duší si vskutku začínáte uvědomovat své role jako členové Kosmického hvězdného společenství či Hvězdných národů. Jste představiteli hvězdy Nové Země, planety Modré Hvězdy. Jako takoví vstupujete do partnerského vztahu společného tvoření s dalšími vesmírnými bytostmi a civilizacemi, jež společně tvoří na Kvantových světelných polích. Vaším nejbližším spojením je tu Světelná rodina kytovců, velryby a delfíni, kteří nejen že jsou vašimi hvězdnými bratry a sestrami, nýbrž také vašimi předky a vašimi spolucestovateli při vašem putování na hvězdě Zemi.

Milovaní pracovníci Světla, v současnosti vstupuje Vědomí kytovců do vědomého kontaktu či partnerství s lidským kolektivem za účelem pomoci planetě Zemi v jejím vývoji směrem k Hvězdným branám Vyššího vědomí. Mnozí z vás, jako milovaná Lidská světelná rodina, budou povoláni k práci s těmito pravěkými bytostmi, s kytovci, a k tomu, aby ve vědomém a probuzeném partnerském vztahu posunuli Sen Země směrem kupředu.

Vědomí kytovců je vědomím pokročilé hvězdné navigace. Jsou "piloty" Kosmického oceánu a navigátory Kosmického cestování. Mnoho z vás v lidském vtělení je též "piloty" Kosmického putování, a začínáte pociťovat, jak se vaše křídla "roztahují", zatímco se připravujete pro planetární vědomí znovu zaujmout své role Vesmírných cestovatelů, těch, kteří sní Nový sen pro všechny. V této době vás vědomí kytovců podpoří při vašich prvních "letech" do Kosmického srdce a Kosmického snu.

Tak, Milovaní, očekávejte v červnu na své planetě zintenzivnění energií Probuzení. Nicméně, uprostřed onoho chaosu najděte ono hluboké vnitřní spojení, jež vám bude oporou a pomůže vám při vašich změnách a proměnách. Stáváte se probuzenými Kosmickými cestovateli.


Energie na červen 2009
Úplněk připadá na 7. června. Bude ve Střelci, což je ohnivé znamení. Je to vhodná doba pro vykonání Ohnivého obřadu, abyste propustili všechno, co nepotřebujete, a přivítali sílu Ohně v jeho transformační činnosti. Jde o silný čas k přijetí energie Ohně, energie Ducha, ve vašem vlastním srdci a duši. Když ohnivá energie prochází Diamantovým srdcem, vytváří nejnádhernější světelnou duhu, kterou můžete sdílet s mnoha dalšími dušemi. Dovolte svému srdci, aby se v tomto čase stalo Diamantovým hranolem a vyzařovalo duhové barvy vaší duše ostatním. Staňte se Duhovým přijímačem, otevřete své srdce, abyste mohli do své bytosti přijímat Duhové Světlo druhých - jako Jeden.

21. června je planetární slunovrat, což bude pro planetu a její obyvatele doba probouzení, léčení a uvádění do rovnováhy. Mocné vlny Diamantového Světla budou planetu nadále osvětlovat z Kosmického srdce Všeho-Co-Je. Ti, kteří otevřou Diamantové hranoly svých srdcí k přijetí těchto energií, budou v této době schopni pracovat jako převaděče Diamantového Světla do srdcí dalších, a stanou se pro planetu mocnými zprostředkovateli přeměny a změny.

22. června Slunce přechází do znamení Raka, a nastává novoluní v Raku. Rak je vodním znamením, jemuž vládne Měsíc a mocné ženské energie intuice a telepatie. V tento čas je dobrým nápadem znovu navázat spojení s energiemi vnitřní lunární bytosti, Měsíční bohyně, a dovolit tichým vodám srdce a duše, aby plynuly v míru a harmonii jako podpora záření Diamantového Světla ze středu vesmíru.

Na vaší cestě v červnu vám přejeme lásku a záři!


© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.ZRDCADLA

13. června 2009 v 10:39 | Esty |  OSOBNÍ ZKUŠENOSTI
Včera jsem se dostala v jednom rozhovoru k tomu co je to nebo kdo je to "hodný člověk".....v souvislosti na to mě napadl další pojem a to zrdcadla......

Když řekneme o někom, že je to hodný člověk.....většinou si představíte nekonfliktní typ, který žije dle norem společnosti...nijak se nevymyká, každému vyhoví....

V podstatě ať se o někom šíří jakýkoli názor od malička, tak daná osoba ho přijme za svou nálepku a začne se dle ní chovat......

Tak například..malý kluk rozbije okno...je z něj grázl...přitom to tak vůbec uvnitř něj být nemusí, ale už byl označkován a tak se to s ním táhne.....stejně to je s hodným člověkem.....

V zásadě je to velmi neupřímné a hlavně nepravdivé...hodný člověk se bojí projevit své vnitřní já....chce vyhovět, popřípadě každému. A tím pádem potlačuje sám sebe pořád a pořád více.....tím se stává neupřímný k sobě a ke svému okolí a dá se říct, že se sebezapírá.....

Lidé jsou zvyklí se škatulkovat do daných pojmů a toho co si zatím představují......a zároveň jsou zvyklí na sebe brát nálepky...těch hodných, grázlů, divných ....a tak dále....

Říká se, že lidé sobě slouží jako zrdcadla....dnes si nemyslím, že je to pravda......, protože člověk může být zrdcadlem pouze sám pro sebe, v tom co cítí a někde hluboko ví, že takhle je to správně.....jsme tu proto, abychom v sobě nalezli, ten ztracený vnitřní hlas, který říká co je správné a vede nás cestou k pochopení pravdy....někomu to trvá déle, někdo ho uslyší hned...Ochranný energetický obal

10. června 2009 v 17:49 | Esty |  DNEŠNÍ DOBA - BOJ O ENERGIE
Někteří z vás se určitě setkali s pojmem energetická ochrana nebo ochranný energetický obal. Jedná se o vytvoření pozitivního energetického centra okolo těla pomocí myšlenky.

Takto vytvořená ochrana, je velmi důležitá při začátku duchovní cesty. Jelikož člověk zvyšováním svých vibrací začíná zářit, tak toto záření pochopitelně dráží entity či bytosti s nižšími vibracemi. Proto je třeba v začátcích tento obal aktivovat.
Dalším důvodem je velká citlivost na destruktivní energie, které jsou všude okolo a tímto obalem zabráníte,aby ovlivňovali vaše tělo a mysl.

Setkala jsem se s názorem, že tato ochrana není potřebná....ovšem sama za sebe ji doporučuji, minimálně na začátek, než se vše ustálí. Také záleží na tom s kterou energií začínáte nebo jak se vám otevřelo vnímání. Je jasné, že pro každého je učinek jinak intenzivní, ovšem vidím rozdíl například v zasvědcení Reiki I. od mistra a nebo samovolném uvolnění Kundalini energie.

Aktivování energetického obalu je poměrně jednoduchou záležitostí. Dělá se pomocí vizualizace. Ráno hned po probuzení si nechte pět minut na aktivování. Uvolněte se. Představte si sami sebe, jak vás začíná obklopovat bílá, prozáření energie. Jak se začínáte do ní halit a všude vás obklopuje. Poproste ji, aby s vámi zůstala po celý den. Než se probudíte z krátké meditace, tak poproste o pozitivní energii pro sebe a pro všechno živé s čím se přes den setkáte. Udržíte tím dobrou náladu a celkově se budete cítít fit a přijemně.

Pro energetický obal můžete použít i ostatní barvy dle jejich významu a dle toho jaký chcete, aby obal měl účinek. Bílá je základní neutrální a je ji možné použít na vše. Pokud se například setkáte s člověkem, který je vám nepříjemný a budete cítit, že vám ubírá energii, tak použijte například růžovou barvu a uvidíte okamžitou změnu v chování dané osoby. Jinak obal je možno aktivovat kdykoli. Časem se jeho aktivace zrychlí..díky pružnosti vaší mysli a umění vizualizace.Jak nám rostlinky vracejí lásku

8. června 2009 v 20:49 | Esty |  OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

V jednom z minulých článků jsem psala o citlivosti rostlin, o jejich komunikaci. Také o tom jak jsou prospěšné pro naše zdraví, zmínila jsem se i o bytostech, které jsou součástí rostlin.

Představte si, kolik lidé zabírají prostoru na planetě, jak likvidují rostliny a zvířata. Přitom příroda se stále obnovuje a stále nám lidem dává své krásy. Často vidím, jak lidé jdou a ledabyle procházejí okolo stromů, rostlin, květů. Jako okolo samozřejmosti, která tu je a bude. Takhle to ovšem nefunguje.

Ano, rostliny byly stvořeny, aby zajistili člověku komfort, žít v ráji, bez starosti o potravu, my sami jsme svým jednáním o tuto možnost přišli a začali jsem ničit vše živé a sami sebe. Představte si, že například na celé planetě existuje pouze několik stromů, které rodí původní jablka, která jsou opravdu zdravá a nejsou zátěží pro organismus. Ostatní je křížený či zmutovaný druh.....

Je možné tomu zabránit...a to svým uvědoměním...může to začít třeba tím, že až půjdete ráno do práce, tak si všimnete stromu, kytky......když to budete dělat každý den, tak uvidíte, že se mění vaše nálada, že máte najednou chuť si zasadit takovou malou kytičku doma....starat se o ní a dávat jí něco ze sebe......samozřejmě, že rostliny k tomu nejsou lhostejné...jsou předurčeny k tomu dávat a milovat člověka....těší se z toho, když je pochválíte,jak pěkně rostou a máte z nich upřímnou radost....funguje to.... a je moc hezké tento vztah budovat..není to nic divného naopak je to přirozené :-)

Osobně to mám vyzkoušené na svých domácích rostlinkách, každý den ráno je zdravím a každý den mají nové lístečky a nebo povyrostou. Je to rychlost,protože se jim dobře daří a vědí, že mě těší jejich krása :-)

Zkuste to, jsou to nové možnosti a uvědomění :-)