e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Červenec 2009

Body Detox - detoxikační metoda Dr. Mary Staggs

26. července 2009 v 14:47 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Body Detox představuje moderní, velice účinný a jednoduchý způsob, jak zbavit buňky toxinů a jak uvést naše energetické pole opět do rovnováhy.

Co je to Body Detox?

Body Detox je metoda detoxikace a harmonizace těla. Praktická a jednoduchá detoxikační metoda, která navozuje rovnováhu těla, mysli a ducha a přináší pevné fyzické i duševní zdraví.
Průkopnicí této metody je anglická doktorka naturopatie a homeopatka Mary Staggs, která se dlouhodobě věnuje metodám očisty těla (detoxikace). Na základě svých výzkumů popsala a propaguje podle ní ideální metodu, která dokáže nejen podpořit detoxikaci a vylučování toxinů z lidského organismu, ale zároveň umožňuje přirozeně stimulovat bioenergii těla tak, aby byla v harmonii a stimulovala také jeho vlastní vylučovací systémy.
Podle čínské medicíny, která má více než 4 tisíce let starou tradici, existuje v lidském těle kolem 72 000 neviditelných energetických drah, které vedou tok životodárné energie a nabíjejí náš organizmus. Jestliže dojde na tomto vedení k poruše, či bloku, dochází k nedostatečné práci tělesných systémů a v konečném důsledku k zdravotním problémům.
Tato metoda je součástí tzv. vibrační medicíny, jejímž zakladatelem byl dr. R. Rife, který objevil, že určité el. frekvence zabraňují rozvoji nebezpečných chorob, likvidují bakterie a viry a dokáží tak ochránit naše tělo.

Pro koho je detoxikace Body Detox určena?

Léčebný program BodyDetox prospěje téměř každému, dokonce i těm, kdo si myslí, že jsou úplně zdrávi. Máte-li bolesti, jste-li unavení nebo vyčerpaní, začněte s detoxikací ihned. Váhat by neměl ani ten, kdo pravidelně bere léky. Elektrolytická detoxikace stimuluje vyměšování, takže podporuje uvolňování toxinů a dalších škodlivin. Nenutí však tělo k vylučování vitamínů, minerálů, živin nebo léků.
Ionizační detoxikace nabízí rychlou, účinnou a bezpečnou metodu stimulace a vyvážení bioenergetických polí těla, zlepšuje funkčnost orgánů a podporuje autodetoxikaci. Mějte na paměti, že pokud je vám třicet, čtyřicet nebo padesát, strávili jste stejně tolik let tím, abyste se "dopracovali" ke svému současnému zdravotnímu stavu a toxicitě. Proto vám vřele doporučujeme, abyste pravidelně a průběžně podstupovali stimulační a detoxikační kúru v přístroji Mary Staggs Detox.
Některé indikace a doporučené opakování:
 1. Akutní respirační potíže, třikrát týdně.
 2. Chronické respirační potíže, jednou týdně.
 3. Akutní hepatické problémy, třikrát týdně.
 4. Chronická hepatitida, jednou týdně.
 5. Chřipka u pacientů se silnou konstitucí, dvakrát denně dva až tři dny.
 6. Chřipka u pacientů se slabou konstitucí, jednou za dva dny.
 7. Chronické oběhové problémy, jednou týdně.
 8. Zažívací problémy, dvakrát týdně.
 9. Po vypití velkého množství alkoholu nejdříve za dva dny.
 10. Při potížích souvisejících se stresem třikrát týdně.
 11. U nemocí nebo infekcí močových cest (například u cysticidy) považujeme za optimální dvě až tři kúry týdně, dobré je pít přitom brusinkovou šťávu.
 12. Ženské nemoci, dvakrát až třikrát týdně, není-li pacientka příliš slabá, jinak pouze jednou týdně.
 13. Mužské nemoci, dvakrát až třikrát týdně.
 14. Artritida a revmatické potíže, dvakrát nebo třikrát týdně; u geriatrických nebo velice těžkých případů dbejte na to, aby pacient detoxikoval poprvé nohama a podruhé rukama.
 15. Bolesti hlavy lze zpravidla odstranit dvěma kúrami týdně.
Obecně lze říci, že léky na stimulaci imunitního systému, regulaci určitého nedostatečně fungujícího orgánu nebo na povzbuzení detoxikace jsou považovány za kompatibilní s iontovou koupelí.
Jste-li ovšem na pochybách, poraďte se s lékařem.

Pro koho není detoxikace Body Detox určena?

Kontraindikace Body Detox:
 1. Ten kdo má v těle nějaký implantát fungující na baterie, jako je například kardiostimulátor. Obyčejný kovový implantát nevadí, pokud není voperován do ruky či nohy nebo do jiné části těla, přímo ponořené do lázně.
 2. Lidé, kteří berou léky na úpravu srdečního rytmu nebo kteří trpí hemofilií. Epileptici.
 3. Osoby s transplantovanými orgány nebo bypassem, které mají předepsány léky proti odmítavé reakci organismu.
 4. Rovněž lidé užívající dlouhodobě léky k udržení základních životních funkcí.
 5. Těhotné ženy (cca. po druhém měsíci těhotenství), protože přístroj Mary Staggs Detox je určen pro práci pouze s jedním bioelektrickým systémem, neboť každý systém má svoje osobité vlastnosti. V případě těhotných žen existují dvě bioelektrická pole, která se mohou vzájemně ovlivňovat.


Detoxikační koupel také nepoužívejte při akutních stavech těchto nemocí:
 1. Oblast hlavy: všechna mozková postižení včetně Alzheimera, poškozené oční pozadí, úrazy krční páteře, vyhřezlé plotýnky
 2. Oblast hrudi: tuberkulóza, opakovaně přechozené zápaly plic, rakovina v této oblasti
 3. Břišní dutina: vážná vředová onemocnění žaludku a dvanácterníku, všechny koliky (žlučníku, ledvin, střev)
 4. Oblast pánevního dna: všechny čerstvě vyoperované ženské orgány (vaječníky, děloha, vejcovody) a u mužů čerstvě vyoperovaná prostata - do doby než se organismus konsoliduje
 5. Nohy: trombózy a těžké křečové žíly (hrozí nebezpečí embolie)

Teoretické základy metody Body Detox

Celý svět je jeden jediný oceán elektromagnetických energetických polí, která - ať už se projevují jako vlnění nebo jako částice - mají dvě společné charakteristiky:
 1. pohybují se rychlostí světla,
 2. obsahují elektrické a magnetické složky, které vůči sobě vibrují v pravém úhlu.
Mají-li buňky zdravého lidského organismu záporný potenciál v rozmezí 70-90 milivoltů, probíhá absorpce živin a vylučování toxinů normálně. Oproti tomu stresované nebo poškozené buňky vykazují záporný potenciál v rozmezí 10-20 milivoltů. Takové buňky přijímají minimum živin a vylučují minimum toxinů.
Metoda Body Detox je založena na elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Tato stimulace pomáhá obnovit rovnováhu, která zase pomůže upevnit naše zdraví.
Elektrolýza v lázni způsobuje uvolňování různých substancí v důsledku štěpení molekul vody. Ty se přemísťují k elektrodám, nebo jsou jimi vylučovány, a probíhá transformace, která vyústí ve srážení částeček ve vodě, změnu její barvy (závisí na kvalitě použité vody - voda se nemusí zbarvovat), ionizační proces a uvolňování plynů, a to silně ovlivňuje náš organismus. Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek na mikrocirkulaci, může pomoci odstranit překážky a podpořit činnost tkání, orgánů a systémových funkcí.


O dětech Nové Země: Diamantové děti II.

26. července 2009 v 14:14 | Esty
d. Venuše a Neptun spojeni na 22. Stupni ve Vodnáři
Výše jsme hovořili o přirozeném přátelství mezi Marsem a Plutem. Venuše, planeta Lásky a náklonnosti, má také svoji vyšší oktávu: Neptun, planetu mystické a bezpodmínečné lásky. Když se sejdou "oktávní" planety, vytvoří to synergický efekt (spolupůsobení) a ten je výsledně mnohem účinnější než jednotlivé síly. Začínáte poznávat, v jaké neuvěřitelné jednotě se síly během tohoto Novoluní v prosinci rozmístily?
Pak existuje spirituální vývoj ve dvanácti znameních zvěrokruhu, která začínají Beranem a končí Rybami. Každé znamení obsahuje všechno z předchozích znamení dodatečně/navíc ke své vlastní kvalitě. Cesta všemi znameními se stává kompletnější, širší a hlubší. Z tohoto důvodu je pokládáno 11. a 12. znamení, Vodnář a Ryby, za znamení s nejvyšší frekvencí. Odpovídají 3. oku (6. čakra) a korunní čakře (7.č).
Neptun ve Vodnáři (3. oko) ovlivňuje znamení Ryb (7. čakru). Neptun je obvykle spojován s inspirací, spiritualitou, soucitem a bezpodmínečnou láskou. V době uvedeného Novoluní byly obě planety, Venuše a Neptun, v konjunkci na 22. Stupni ve Vodnáři. Protože se Venuše pohybuje rychleji než Neptun, přenáší Světlo dál a jejím poselstvím je vyšší Láska.
Na rozdíl k drsnému Marsu-Plutu, se Venuše-Neptun stává "sametovou rukavicí přes železnou pěst". Lidská láska se stala neoddělitelnou od mocného obnovujícího hnutí, které se právě uskutečňuje. Stala se společným jmenovatelem pro nový vůdčí styl, který se právě ve světě ukazuje (vytváří). Zpočátku jsme mohli vnímat odpor a (možná) dokonce útoky, které přicházely ze starých úhlů pohledu, ale nakonec nemohou jít dál ti, kteří (zoufale) lpí na minulých způsobech, protože lpí na něčem, co již neexistuje.
e. Neptun a Uran ve vzájemné výměně
Cesty vyšší Lásky se v minulých letech začaly uskutečňovat/projevovat významným způsobem. Jak je zmíněno výše, udržuje znamení Vodnáře a Ryb nejvyšší vibrace. Umožňují člověku dosáhnout vyšší perspektivy jako je intuice, mimosmyslové vnímání, mystické zkušenosti a podobně.
Od března 2003 do března 2011 máme vládce Ryb, Neptun, ve znamení Vodnáře a vládce Vodnáře, Uran, v Rybách. Ještě jednou tu máme "vzájemnou výměnu" (tzn. vládci se nacházejí v navzájem vyměněném znamení). Jak jsme již vysvětlili, je tato speciální okolnost mimořádně příznivá, neboť vyjadřuje/projevuje potenciál obou znamení na nejvyšší možnou míru.
Všechny děti, které se narodily v průběhu této vzájemné výměny, vnáší tento potenciál do svého vlastního života, takovým či onakým způsobem.
f. Je to stále napínavější
Zatímco máme na paměti doposud zmíněné skutečnosti, podíváme se, kam to povede.
V průběhu času se začalo v měsíci lednu 2009 hodně planet nacházet ve znamení Vodnáře, což ještě více navýšilo přirozené vibrace tohoto znamení. Vrchol toho byl dosažen v celém měsíci únoru, dokonce s těžištěm kolem svátku sv. Valentýna!
Možná si vzpomínáte, že si pak někteří lidé vzpomněli na známou píseň "Aquarius" z roku 1967, (http://www.youtube.com/watch?v=gM5dU-oKFes&feature=related) která je náhle napadla jako nějaké proroctví této doby.
Planety, které se tu sešly ve Vodnáři, byly všechny "ty dobré"… Merkur, Mars (který jak uvedeno výše přenáší Světlo ze své konjunkce s Plutem), Jupiter, severní Měsíční uzel, Chiron, Neptun, Měsíc a Slunce. Severní Měsíční uzel naznačuje pohyb vpřed, evoluci, pokrok. Chiron přináší léčení a iniciaci. Jupiter přenáší velkorysost a hledání pravdy. Merkur reprezentuje rozum, nápady, komunikaci a je "výsostně potěšen, že je obklopen tímto jedinečným seskupením".
Vysoké vibrace takovéto konstelace způsobily, že se mnoho lidí cítilo divně, neuzemněně, dokonce unaveně a nemocně bez jasných symptomů. Někdo popsal své pocity v tuto dobu asi takto:"Jdu vpřed a moje energie se pohybuje stranou. Je to jakoby se má energetická těla vznášela uvnitř a okolo mého fyzického těla."
Z jiné perspektivy nám spirituální Mistři názorně vysvětlovali, že účinky těchto vysokých vibrací patří ke všeobecnému procesu vzestupu, jako výsledek běhu lidské evoluce směrem k vyššímu poznání.
Miminka, která se narodila mezi Novoluním v prosinci a (více či méně) v první polovině dubna 2009, nesou tyto jedinečné energie ve svém energetickém poli a ve svém vědomí, a možná dokonce ta narozená v únoru nejvíce. Čistota a vysoká síla takovýchto výjimečných planetárních konfigurací naznačuje, že to jsou možná vzestoupení Mistři, kteří se rozhodli se v tuto dobu inkarnovat, aby nám nabídli své vedení více přímým způsobem, uprostřed nás lidských bytostí. Patrně právě měníme jejich plínky. Je jisté, že v průběhu této doby na Zemi přišly duše neobyčejné a vysoké povahy. Tak, jako jsme se to dozvěděli u Indigových, Křišťálových a Duhových dětí, budeme brzy vědět, jaké je jejich jméno.
g. Jupiter-Neptun-Chiron na 26. stupni ve Vodnáři, naproti Uran ve 26. Stupni v Rybách
Od 22. května do 11. července byl Jupiter-Neptun-Chiron na 26. stupni ve znamení Vodnáře, zatímco Uran stojí na 26. stupni ve znamení Ryb.
Výše jsme hovořili o "vzájemné výměně" Uran a Neptun. Nyní je tato výměna ještě silnější z důvodu spojení Jupitera s Neptunem. Přirozeně víme, že Neptun vládne znamení Ryb, ale zatím jsme nezmínili, že mají Ryby dva vládce, druhým je Jupiter. Jak můžete vidět, vzájemná výměna se tím stává ještě intenzivnější, protože všichni vládci jsou na místě.
Celkem pozoruhodné je, že zázračný léčitel Chiron přidává svůj dotyk, neboť podporuje zasvěcení do vyšších úrovní probouzení! Jak napsal Eckart Tolle ve své knize "TEĎ! Síla přítomnosti", nyní už nemusíme trpět, abychom dosáhli osvícení.
Pochopit celý význam takových mimořádných planetárních poměrů je jistě mimo naši kapacitu, ale zkusíme najít pár slov v naději, že iniciují inspiraci a dokonce osvícení.
V systému sedmi čaker reprezentují dolní tři naši instinktivní (animální) přirozenost/ povahu. Pak máme 4. a 5. čakru, které reprezentují naši lidskou přirozenost. 6. a 7. čakra reprezentují naši věčnou přirozenost. Mezi 6. a 7. čakrou existuje tenký závoj, který vám umožňuje fungovat jako dvě odlišné úrovně vědomí. Je to zakódováno do lidských bytostí, aby dosáhli plnou realizaci, a když se tak stane, závoj, který spojuje 6. a 7. čakru, se rozpustí. Pak nastane exploze Světla a příslušná osoba bude obklopena svítící svatozáří.
Vzájemná výměna Vodnáře (6. č) a Ryb (7. č) byla v posledních měsících natolik aktivována, že je to jakoby lidstvo právě prožívalo zrychlení, které tento závoj rozpustí. Děti, které se narodí v tuto dobu, jej budou mít určitě poměrně tenký, pokud vůbec nějaký mají. Jejich přítomnost mezi námi i jejich vysoké vibrace to budou neustále urychlovat, abychom zažívali své vlastní zasvěcení do vyšších úrovní existence.
I když je to určitým způsobem velkolepá novinka, přináší také své vlastní výzvy. Témata, která by pro nás mohla být v příštích letech nejvíce problematická, jsou všechna v souvislosti s uzemněním. Novorozenci budou potřebovat pomoc léčitelů, aby mohli zcela sestoupit do všech dolních čaker. Většině lidí bude takováto pomoc také dělat dobře.
h. Světová polarizace
Výše zmíněné vysoké vibrace, které se budou týkat nás všech, se silně projeví tam, kde budeme osobně trávit nejvíce času. Obětavost lidí, kteří věří v dobro, bude hlubší, mystici budou pokračovat rychleji k osvícení, umělci budou jakoby ještě hlouběji inspirováni atd. Ti lidé, kteří hlavně pečují o síly dolních čaker (instinktivní přirozenost nebo cíle sloužící egu) budou tímto směrem také rychleji růst, neboť energie posiluje a vyživuje to, co tu je.
V krátké době budeme moci vidět dramatickou polarizaci mezi lidmi ve vzestupném a mezi lidmi v sestupném vývoji. Mohli bychom říct "světlo a stín". Rozdíl mezi oběma by mohl občas vést k nešťastným zvratům nebo událostem ve společnosti, ale vzestupný vývoj bude pročišťovat a uvolňovat cestu… pro věk Vodnáře.
i. Konjunkce Venuše - Mars
Připomeňme si, že na Novoluní v prosinci byli spojeni Mars-Pluto a Venuše-Neptun. Mars a Venuše, kteří se pohybují rychleji, přenášejí Světlo do jiných znamení, aby uvedli do chodu manifestaci, která tím byla zaseta. Venuše putuje rychleji než Mars, měla ale retrográdní fázi (od 6. Března do 17. Dubna 2009), čímž měl Mars možnost ji dohonit a nějakou dobu běželi skoro stejným tempem. Obě planety jsou spojeny od 2. dubna do 20. června 2009.
Co to znamená? Přesně to, co dohodl Úplněk v prosinci… odvážně jednat (Mars) při novém tvoření a zároveň se držet Lásky. Svět je unaven válkami a zatímco se stalo nutným opravdové nové uspořádání, chce to být provedeno humanitárním, společným a spravedlivým způsobem.
Je to nová éra! Můžeme občas padnout zpět do svých starých zvyklostí, ale ne na dlouhou dobu. Už si nemůžeme dovolit žít nevědomě.
Za několik málo let bychom možná sami sebe odsoudili jako barbary, kdybychom nyní nadále dovolovali našemu lidskému společenství, aby nechalo některé své členy ve stavu chudoby a dokonce bez domova. To by byl ten případ, kdy bychom zůstali nevědomí!
Marielle Croft, astroložka
Email (bitte auf Englisch): marielle@croftastrologer.com

Přeložila Martina Mangová


O dětech Nové Země: Diamantové děti I.

26. července 2009 v 14:09 | Esty
O dětech Nové Země: Diamantové děti
O miminkách, která se narodí v roce 2009 - a co je na nich zvláštního.
Článek od Marielle Croft z Kanady
Obsah
1. Krátce (zajímavé pro všechny)
2. Podrobněji (zajímavé pro ty, kdo chtějí znát astrologické detaily)
a. Novoluní 26./27.12.2008
b. Mars a Pluto konjunkce
c. Saturn trigon Merkur
d. Venuše a Neptun spojeni na 22. stupni ve Vodnáři
e. Neptun a Uran ve vzájemné výměně
f. Je to stále napínavější
g. Jupiter-Neptun-Chiron na 26. stupni ve Vodnáři, naproti Uran ve 26. Stupni v Rybách
h. Světová polarizace
i. Konjunkce Venuše-Mars


1. Krátce (zajímavé pro všechny)
Nové duše přišly na svět v první třetině roku 2009, v době, kdy se objevily výjimečné a silné planetární konstelace. Mohli bychom s jistotou říct, že jsou mezi nimi inkarnováni i někteří vzestoupení Mistři, a my jim zatím ještě měníme plínky!
Nebude to dlouho trvat, než začneme vnímat tyto neobyčejné a mimořádné spirituální síly těchto před nedávnem narozených miminek. Začala přicházet kolem Novoluní v Kozorohovi 26./27.12.2008. bylo jich stále více, až dosáhla vrcholu v únoru 2009 a přicházela až do začátku dubna 2009. Pak se energie začala vyrovnávat, to proto, aby mohlo pokračovat to potěšující na jejich příchodu, který se uskutečnil z toho důvodu, aby se zabránilo návratu tam, kde jsme byli kdysi. Energie lidstva se při tom celém navýšila o vícero úrovní.
Jakmile vstoupili do tělesné úrovně, jejich energie se smísila s naší kolektivní energií. Nyní stále udržují tyto vysoké frekvence pro všechny z nás, jedno, jaký je jejich fyzický život. Přicházejí jako dárek lidstvu a nádherným způsobem podporují proces vzestupu.
Budou mít tendenci být vysoce intuitivní a mystičtí a mít nadsmyslové síly. Přičemž bude většina z nich schopna vnímat realitu z multidimenzionálního úhlu pohledu, včetně toho, co překračuje čas a prostor. Někteří budou na svůj dětský věk velmi moudří. Někteří by mohli z důvodu přecitlivého fyzického těla trpět na zdravotní potíže. Někteří by mohli mít potíže s vytvořením realistického a adekvátního spojení s fyzickým světem. Shrneme-li to, mohli bychom očekávat neočekávané, protože budou mít tendenci setrvávat po většinu času ve svých vyšších čakrách (vyšších úrovních vědomí). To bude příčinou toho, že možná budou zažívat určitou míru odporu vůči tomu, aby dokonale sestoupili do fyzické formy. Jejich "hlavní problém" bude nedostatek uzemnění. Jejich rodiče a opatrovatelé by jim mohli
velmi pomoci, když využijí podporu léčitelů, kteří by jim pomohli plně vstoupit do lidského těla a upevnit se v něm. Až přijde čas jejich dospělosti, tato péče se zúročí - budou úspěšní, zodpovědní a se vztahem k realitě.
V minulých 40 letech popisovali psychologičtí poradci stále častěji charakteristiku jiného druhu vědomí mladistvých. Nazývali je Indigové děti. Patrně byli průkopníky, aby mohlo přijít více duší s jiným vědomím, protože oni sami už mezitím nepřicházejí. Jako jejich následníky jsme zpozorovali dvě další skupiny duší, které byly označeny Křišťálovými a Duhovými dětmi. Začátkem roku 2009 zdá se přicházela další nová vlna a o jménu pro tuto skupinu zatím ještě nebyla řeč.

1. Podrobněji (zajímavé pro ty, kdo chtějí znát astrologické detaily)

a. Novoluní 26./27.12.2008
Novoluní vždy označuje začátek měsíčního cyklu. Ať už jsou okolnosti této doby jakékoli, věci se vyvíjejí a vzkvétají v souladu s jejich jedinečnou povahou. 26./27.12.2008 naznačovalo několik dalších znaků na téma Nového začátku, jakoby se konala nová éra.
Když se v astrologii sejdou dvě nebo více planet na tom stejném stupni zvěrokruhu, nazývá se to konjunkcí. Novoluní je například konjunkcí Slunce a Měsíce. Konjunkce vždy naznačují začátek nějakého nového cyklu a jeho trvání záleží na rychlosti konkrétních planet, než se opět znovu setkají. Cykly Venuše-Mars trvají například asi 20 let. Konjunkce "oplodní" potenciál, který se projeví teprve později, až cyklus skončí. Při takových setkáních putuje vždy jedna ze zúčastněných planet rychleji a v důsledku toho předává "novinky" do zvěrokruhu. Vlastní astrologický výraz pro tento fenomén je "přenášení světla".
Jak ještě dále objasníme, neměli jsme pouze konjunkci Slunce a Měsíce, stejně tak i Venuše-Neptun ve znamení Vodnáře, jakož i Pluto-Mars na prvním stupni Kozoroha. První stupeň každého znamení zvěrokruhu rovněž označuje nové začátky. Vzhledem k tomu všemu se zdá, že jsme byli postrčeni do nové doby.
b. Konjunkce Mars a Pluto
Mars a Pluto byli spojeni na 1. stupni Kozoroha. Ve dnech předtím se s nimi setkalo Slunce a Měsíc a "nesou nyní Světlo dál" do manifestace.
Kozoroh reprezentuje zralost, zkušenost, praktickou moudrost, efektivní organizaci a struktury. Reprezentuje staré a moudré.
Mars a Pluto jsou dobří přátelé. Skutečně mají takové přirozené spojení, že považujeme Pluto za "vyšší oktávu" Marsu! Mars má také velmi rád Kozoroha.
Mars reprezentuje smělost a odvahu, přičemž je u tohoto znamení zahrnuta i tvrdá práce. Pluto se stará o dokonalou přeměnu a transformaci. Když se oba sejdou, můžeme si představit efekt kladiva na globální struktury a tradice ve společnosti, železnou pěst, pevně rozhodnutý pohon, který může mít brutální účinek. Ze starých a konzervativních cest přežijí jen ty nejčistější. Všechno pošmourné, zneužívající, nefunkční aj. bude bez ohledů odbouráno. Ano, možná to bude trochu bolet - ale jen tam, kde staré postupy slouží egu.
c. Saturn trigon Merkur
Vládce znamení Panny Merkur se nacházel ve znamení Kozoroha, zatímco byl vládce Kozoroha Saturn ve znamení Panny. Když budeme toto postavení sledovat dále, pak uvidíme, že se jeden zdržuje ve znamení druhého. To se nazývá "vzájemná výměna" a to zesiluje přednosti obou znamení a umožňuje větší výměnu jejich vzájemné energie od jednoho ke druhému. To podněcuje Saturn, aby se choval tak, jakoby přišel domů do znamení Kozoroha a Merkura, jakoby se vrátil domů do znamení Panny, a pak stále sem a tam. Na této vzájemné výměně je zajímavé, že jsou tyto dvě planety spojeny se třetí, toto je "nejpozitivnější a mistrovský vztah mezi dvěma planetami".
Obě znamení jsou věnována službě, spravedlnosti a výkonnosti. Jejich vládci zastupují hledání řešení a komunikaci (Merkur) a jejich použití (Saturn). Není pochyb, že v tuto dobu proběhlo v pozadí mnoho přemýšlení a plánování. V prosinci jsme každopádně neměli žádné vedoucí osobnosti v USA a v Kanadě - protože se nově zvolení nacházeli teprve v přechodné fázi.
Mocný náboj prostřednictvím Marsu-Pluta nutně a nezbytně způsobí, že vůdčí osobnosti světa musí "na všech úrovních" změnit staré způsoby, aby uskutečnili světovou vizi, která povede k pokrokovému a férovému rozdělení světového bohatství mezi všemi lidmi. Žádný jednoduchý úkol, ale nevyhnutelná zodpovědnost pro všechny z nás, jak v blízké tak i vzdálené budoucnosti.
Momentální poměry na planetě (globální oteplování, hospodářství, zdraví, vývoj východních zemí, obnovitelné energie a zdroje a podobně) jsou mimořádné a vynucují si své přirozené vyrovnání/ vybalancování. Příslušné osoby se někdy zdají bezradné, protože nové podmínky požadují nové metody a neexistují žádné příklady, vzory rolí, které by mohly usměrňovat jejich rozhodování. Přirozenou tendencí se právě zdá být pokus reformovat to, co už se stejně mění, ale způsobem, který má dát věci znovu do pořádku tak, jak kdysi byly. To nebude fungovat, protože se současnost nenachází ve stejných okolnostech jako minulost. Nemůžeme přizpůsobovat starý rám novému obrazu, který má odlišný tvar/podobu.
Kozoroh reprezentuje vůdčí osobnosti a Panna lidstvo. Vzájemná výměna jasně ukazuje, že vůdčí osobnosti nyní musí spolupracovat s lidmi, ruku v ruce spolupůsobit a vzájemně se podporovat. Doba, kdy vůdčí osobnosti převzaly komando a lidé slepě následují (nebo občas dokonce nezodpovědně), je pryč. My všichni stojíme na stejné zemi v pevně navzájem provázaném týmu. Je to tak nové, že máme občas sklony pustit se starými cestami (možná) pasivity, až nás jiní popostrčí opět na své nohy. Toto se bude v přicházejících letech stále více stávat skutečností a budeme s tím umět mnohem lépe zacházet, když to už nyní přijmeme.

Červenec 2009

26. července 2009 v 14:00 | Esty
Znovuzrození do diamantového světla
Energie na červenec 2009

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní pracovníci Světla, červenec bude měsícem naplněným energiemi změny a transformace. Diamantové světlo nadále přináší planetě osvícení a probuzení, a současně existují nové světelné kódy pro vývoj planety, jež budou aktivovány v kolektivním vědomí o úplňku a zatmění měsíce 7. července, a o novoluní a slunečním zatmění 22. července, stejně jako Lví brána, která se otevře 23. července.

Vskutku půjde o mocný čas, takový, v němž budete muset udržet diamantové světlo ve svém srdci a svou energii v míru a klidu, protože dochází ke změnám a energie Nové Země podpoří rozpad staré energie a zrození Nové Země. Během tohoto shledáte, že vaše vlastní vnitřní energie procházejí procesem znovuzrození, aby byly schopny přijmout tvar ve vyšších frekvencích Nové Země. Tento proces znovuzrození ovlivní energie nižších čaker, jelikož frekvence diamantového světla jsou aktivovány ve třech nižších čakrách, aby se mohla záře a čistota kosmického vědomí stát součástí hmotné reality na Nové Zemi.

A tak tedy, milovaní pracovníci Světla, budou mužské energie planety Země o úplňku a zatmění měsíce znovuzrozeny do vyšších frekvencí světla. Kolektivní vědomí přijme mnohem jemnější, vzestoupené a kristovské mužské energie. To bude podpořeno aktivacemi lunárních kódů úplňku a zatmění v Kozorohu. Lunární kódy mužské energie, které na tak dlouho vymizely z pozemské reality, budou plně obnoveny a aktivovány na nové úrovni kosmického Krista.

V této době božská mužská energie v kolektivním vědomí začne prostřednictvím spolu-tvoření nabírat podobu - podobu vzestoupených energií bezpodmínečné lásky, sdílení a posílení pro všechny. Tento posun uvnitř kolektivu vynese na povrch mnohou úzkost a stres, jelikož to staré je propouštěno a nové přijímá formu. Tyto energie stvoří příležitost k uvolnění starých vzorců a přijetí nových vzorů existence a vztahů.

Tyto nové aktivace světelných kódů budou působit na spodní 3 čakry, dojde k uvolnění staré energie a sladění s energiemi diamantového světla, jež jsou obsaženy v diamantu srdce a jsou vyzařovány do nižších čaker, aby "vyladily" frekvence těchto čaker na nové frekvence diamantového světla.

Tyto posuny mohou být pociťovány na fyzické úrovni jako chvění a bolesti v dolní části těla, protože přicházející energie nižší čakry přeuspořádává a přelaďuje. Dalšími pocity mohou být hyperaktivita či extrémní vyčerpání, neboť čakry překalibrovávají své frekvence. Vzhledem k tomu, že dochází k emocionálnímu čištění a opětovnému vyrovnání, můžeme pozorovat krajní výkyvy nálad a emocí, a někteří z vás mohou být lítostiví a může se jim chtít plakat bez zjevného důvodu, neboť uvolňujete starý smutek a postupujete k nové radosti. Na mentální úrovni může panovat velká úzkost, protože jsou staré vzorce strachu propouštěny a nahrazovány novými vzorci lásky a sdílení.

V tomto čase, milovaní, též možná zažijete uzavírání a završení mnoha vztahů v důsledku toho, že staré energetické vzorce vztahů jsou nahrazeny novou vzestoupenou energií svatého srdce, jež tvoří základnu pro vytváření vztahů a pro vztahy jako takové.

Bude to znamenat, že staré energie týkající se peněz, sexuality a moci budou nahrazeny novými vyššími energiemi, jež jste vy nesli pro kolektiv. Namísto deformovaných energií chamtivosti a strachu souvisejících s penězi představí nové energie vyšší frekvence hojnosti, sdílení a dostatku všeho pro všechny. Vzestoupený lidský anděl bude mít ve vší tichosti jistotu, že bude vždy schopen manifestovat přesně to, co k životu potřebuje, a že bude mít vždy dost, aby se mohl podělit s ostatními, kteří možná dosud v tomto čase transformace a změny dokonale nezvládli dovednost manifestace. Tyto energie budou uvedeny přeladěním energií základní čakry (kořenové).

Nová energie týkající se sexuality nahradí deformované energie vlastnictví a ovládání prostřednictvím manipulace energií tvořivosti a reprodukce. Jakmile se křížová čakra (2. čakra) sladí s diamantovým světlem z posvátného srdce, stvoří nové energie posvátná spojení, v nichž bude každý vztah považován za posvátný a bude odrazem Božského energetického svazku. Jádrem vztahu budou energie bezpodmínečné lásky, přijetí a odevzdání. Každý vztah bude mít ohnisko energie a to bude
ohniskem posvátného závazku v rámci vztahu. Energie tvořivosti, jež je účelem křížové čakry, bude použita uvnitř posvátných vztahů k manifestaci posvátné energie na Nové Zemi. A, jelikož vy jste nyní spolu-stvořiteli na planetě, každý z vás se rozhodne v rámci svých vztahů, co je oním posvátným účelem a zaměřením vašich partnerských vztahů, a jak toto vyjádříte v souladu s ovládnutím své energie diamantového světla.

Stará energie moci jako prostředek nadvlády a manipulace bude v čakře solar plexu nahrazena novou energií, vzestoupenou kristovskou energií osobního zmocnění a schopnosti udržet v srdci po všechny časy energii bezpodmínečné lásky. Frekvence lásky vysílaná skrze diamant srdce bude manifestovat schopnost vnášet svou osobní energii do jakékoliv situace, aniž byste museli prosazovat nadvládu a dominanci. Proud bezpodmínečné lásky zajišťuje, aby každá bytost byla schopna beze strachu vyjádřit své potřeby a přání, a aby bylo k těmto potřebám přistupováno s láskou těmi, s nimiž se on či ona spojí. Podstatou Nové Země je vždy domluva a spolupráce jako cesta manifestace pro nejvyšší dobro. Milovaní, naučíte se dovednosti spolupráce ve skupinách, abyste zajistili, že každý je vždy schopen manifestovat to, co potřebuje a po čem touží, a že vy tento proces manifestace umíte podpořit, nejen pro sebe, ale též u ostatních. V tomto případě bude poznání, kterak vytvářet harmonii skrze jednotu, významnou schopností, jež uvede energii solar plexu do souladu s diamantovým světlem srdce.

22. července bude novoluní v Raku a dojde ke slunečnímu zatmění, které taktéž aktivuje nové sluneční světelné kódy. Půjde o aktivace slunečních ženských energií, vzestoupených ženských kristovských energií, které jsou zakódovány do diamantového srdce planety a do diamantového srdce každého probuzeného a vzestoupeného lidského anděla v tuto dobu na Zemi.

V této době budou staré energie "oběti" v ženství v oněch starých energiích nahrazeny v kolektivním vědomí vzestoupenou energií posílení a tvoření s Duchem. Nový lidský anděl se otevře, aby s půvabem a vděčností přijímal hojnost nabízenou kosmickou Řekou života. Základní čakra bude přeladěna z nedostatku a chudoby starého vědomí a bude nastavena na frekvenci přijetí a vděčnosti, v rámci povědomí o tom, že hojnost je stále přítomna a že nedostatek je iluzí. Na úrovni křížové čakry sexuální a tvůrčí energie dovolí nový kód, aby byla ženská energie zmocněna k vyjádření vášně a tvořivosti a k přijímání těchto energií od ostatních s elegancí a vděkem. Na úrovni čakry solar plexu nové světelné kódy dají ženské energii možnost vyjádřit její sílu a zmocnění prostřednictvím energií rovnosti a sdílení. Dávání a přijímání bude v tomto bodě udržováno v rovnováze a tyto nové světelné kódy umožní lidskému andělu, aby se ujistil, že přijímá a dává vyváženým a láskyplným způsobem, jenž ctí podstatu každého jednotlivce v komunitě.

V kolektivním vědomí budou staré energie polarity a duality vyměněny za vzájemně se doplňující Jin a Jang a společné tvoření.

A pak, 23. července, kdy Slunce přejde do Lva, se otevře "Lví brána", aby přinesla z kosmických portálů Síria, Alcyonu a Arkturu nové evoluční kódy pro Novou Zemi a nové kódy z galaktického středu a andromedánského vědomí k srdci lidstva. S manifestací Nové Země budou do lidského kolektivního vědomí též zakódovány hvězdné, galaktické a kosmické kódy vývoje světelné frekvence prostřednictvím frekvencí diamantového světla. V tomto čase zahájí ti z vás, kteří jsou plně probuzeni ke svému kosmickému vědomí, proces integrace svých hvězdných a kosmických kódů a společného tvoření s galaktickým a hvězdným vědomím. Zpočátku to bude prostřednictvím snových stavů, a mnozí z vás budou povoláni na schůze a zasedání v době snění, abyste se zúčastnili v nové Galaktické radě, jež zahrnuje Novou Zemi a její vzestoupenou populaci. Ale se zesilováním kosmické energie vám bude umožněno se účastnit zasedání Galaktické rady více vědomým způsobem.

Tak, milovaní pracovníci světla, lze vnímat, že energie Nového jsou právě nyní velmi silné a že staré způsoby existence a vnímání s jejich 3D omezeními vám teď nebudou moc platné. Je vpravdě čas, abyste přijali své multi-dimenzionální Já a postoupili do nového vědomí a nové reality, tak jak se ve vás rodí skrze jazyk kosmické duše, jež je světlem a zvukem a vzory vědomí.

Děti diamantového světla: Podporují nové vědomí

V současné době jsou tyto velké změny světelných kódů a vědomí podporovány příchodem dětí diamantového světla na planetu. Jedná se o duše kosmických mistrů, kteří se na Zemi inkarnují v tomto roce 2009. Vzhledem k tomu, že jich přichází stále více, ovlivńují transformaci a změnu, a mnohé z krystalových dětí uvádí své vědomí na "vyšší úroveň", aby byly schopny vstoupit do energie
diamantového světla úplného kosmického vědomí. Jejich podpora umožňuje zbytku lidského kolektivu, aby učinil obdobný posun do kosmického vědomí a plně se sladil s diamantovým světlem.
A tak tedy v současnosti žije lidský kolektiv ve dvou simultánních realitách. Stará realita se svými starými energiemi se rozpadá a mizí. Staré světelné kódy a energetické vzorce se jako způsoby existence na planetě stávají stále více bezcennými. To v mnohých vyvolává hlubokou úzkost a paniku, a stupňující se strach z neštěstí a katastrof. Tato energie je pravděpodobně nezbytná jako prostředek, jímž může kolektiv vyjádřit transformaci a propracovat se strachy a úzkostmi, jež se vynořují. Mnozí si znovu přehrávají staré strachy o přežití a úzkosti spojené s koncem Lemurie a Atlantidy. Ale současně se do kolektivního vědomí a do každého probuzeného lidského anděla rodí nový sen a Nová Země, aby se nová realita mohla manifestovat a přijmout formu. Milovaní, každý z vás se nyní musí rozhodnout, jakou realitu chce obývat, a to podle své schopnosti být vědomým a bdělým a zapojit svou tvůrčí energii a pracovat s Duchem. Diamantové děti tu jsou proto, aby vás v nové realitě uvítaly.

Mnozí z vás se ptají, jak poznáte, kdy jste dosáhli nového vědomí. Jak poznáte, kdy jste se naplno otevřeli energii 5D Nové Země. Nuže, řekli bychom, že nejprve si uvědomíte své vnitřní božství a své kosmické vědomí. Ucítíte onu "Já Jsem" energii duše a Ducha, jež žije v diamantu ve vašem srdci. Za druhé, budete absolutně důvěřovat ve svou schopnost manifestovat a tvořit společně s duchem, obstarat všechno, co na Zemi ve své realitě potřebujete, a žít v pohodlí a hojnosti. Za třetí již získáte povědomí o nekonečné povaze času a prostoru. Budete žít naplno v přítomném okamžiku a budete vědět, že minulost a budoucnost jsou iluzemi, a že "nyní" je tou jedinou skutečností. Nebudete se bát smrti, neboť budete mít absolutní důvěru, že budete čelit všem přechodům a změnám ve svém bytí s elegancí a klidem. A nakonec, budete cítit, že jste pány svého vlastního osudu, vědoucími, že to vy po všechny časy tvoříte svou vlastní realitu. A budete vědět, že - pokud se uvnitř "výtvoru" necítíte dobře - můžete jej kdykoliv změnit a stvořit jinou realitu.

Vskutku, milovaní, můžeme jedině říci: Vítejte na Nové Zemi!

Energie na červenec 2009

7. července bude úplněk v Kozorohu, se sluncem v Raku. Nastane též zatmění měsíce k aktivaci nových lunárních mužských kódů. Energie Raka a Kozoroha zvýrazňuje energii Matky a Otce, tedy Božské mužské a ženské energie. Je to vhodný čas oslavit vynoření a znovuzrození vzestoupených mužských energií Krista.

22. července dojde ke slunečnímu zatmění v Raku, během něhož budou do kolektivního vědomí zakódovány sluneční ženské kódy posílených ženských kristovských energií. Měsíční bohyně bude asistovat znovuzrození úplného slunečního vědomí bohyní Ohně či slunce, což dojde plnějšího vyjádření v srpnu, kdy bude měsíční zatmění ve Lvu a Vodnáři 6. srpna při úplňku v polovině období Lví brány. To bude dalším silnou souvislou řadou kosmických energií a aktivací světelných kódů.

23. července přejde slunce do Lva, a otevře se Lví brána pro rok 2009. Ti, kteří se nacházejí na Zemi, začnou přijímat kosmické energie k vývoji božského vědomí pro další roční cyklus!
A tak vám tedy v červenci 2009 přejeme cestu naplněnou světlem, láskou a smíchem!
C 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Kundalini Reiki

10. července 2009 v 14:25 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Tento energetický systém je založen na probuzení Kundalini v zasvěcovaném člověku. Slouží k odbourávání bloků, k čištění zamrzlých emocí a starých emočních bloků. Pracuje s čakrami a celkově slouží k pročištění jednotlivých jemněhmotných těl člověka.

Na Kundalini-Reiki je třeba se dívat jako na paralelní vývoj k Usui-Reiki. Kundalini-Reiki se lze naučit, aniž by bylo nutné předtím projít jiným stupněm reiki. Kundalini-Reiki se předává zasvěcením. Nepracuje se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini-Reiki naučit.

Kundalini-Reiki bylo uvedeno dánským učitelem meditace Ole Gabrielsenem a jeho vědění bylo Chanelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi, který dává v dnešní době změn toto učení všem nesobeckým lidem k dispozici. Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie. Zasvěcení se předává zpravidla jako zasvěcení na dálku, takže je jednoduché se učit od nejlepších učitelů světa.

I. stupeň
Zasvěcení do I. stupně Kundalini Reiki je nejdůležitější - má funkci přípravy klienta na přijetí zasvěcení do Kundalini Reiki. Při tomto zasvěcení jsou všechny bloky v čakrách, které brání harmonickému proudění energie v těle, odstraněny (především v kořenové čakře). Je otevřen hlavní energetický kanál z korunní čakry ke kořenové čakře, je vyčištěný a připravený pro Kundalini probuzení, které zažijete v Kundalini Reiki 2. Srdeční čakra se zvětší a energetický kanál od rukou ke korunní čakře je otevřený tak, aby Reiki energie mohla téci. Všechny hlavní čakry a energetické kanály jsou vyčištěny a otevřeny, připravené k vaší budoucí práci na sobě.
II. stupeň
Při zasvěcení je Kundalini plamen zapálen, všechny hlavní čakry a energetické kanály jsou vyčištěny a otevřeny. Toto zasvěcení slouží jako přípravn é k celkovému otevření a pročištění energetických kanálů, ke kterému dochází v mistrovském stupni. S Kundalini Reiki je možné léčit na dálku i na blízko. Doporučuje se používat speciální meditaci, která pomáhá při promývacím/čistícím proceus. Zvětšuje a posiluje Kundalini energii v těle.


III.Stupeň - mistrovský
Díky tomuto zasvěcení je Kundalini plamen zcela zapálen, čakry jsou otevřeny a energetické kanály pročištěny. Jsi zcela připraven vnímat a ovládat tuto energii ve svém těle. Součástí mistrovského zasvěcení jsou další zasvěcení, jako např.:
Energetické vyrovnání

Diamant-Reiki
Krystal-Reiki
DNA-Reiki
Reiki na porodní trauma
Reiki prostorové
Reiki pro minulé životy
Jak už napovídá název, lze díky Kundalini Reiki léčit traumata a zamrzlé emoce v těchto oblastech. Je možnost zasvěcovat místa a předměty. Klient se stává Mistrem Kundalini Reiki a je schopen předávat toto zasvěcení dál.

Kundalini Reiki - Booster
Dalších 9 zasvěcení nazývané "boostery" slouží k zesílení vjemu Kundalini energie a k posílení práce s ní. Nové informace v těchto zasvěceních obsaženy nejsou, pouze slouží k zesílení proudu energie, k pročišťování čaker a energetických kanálů.

Kundalini-Reiki Booster I:
Zasvěcení 4 - 6 ještě navýší Tvůj energetický potenciál a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini Mistr/učitel) Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini-Reiki 3 se zdvojnásobí energetická úroveň. Mezi zasvěceními by mělo být nejméně 5 dnů, kvůli zajištění jemného rozšíření energie. Po ukončení Kundalini-Reiki-Booster I. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.
Kundalini-Reiki 4
Kundalini-Reiki 5
Kundalini-Reiki 6
Kundalini-Reiki Booster II.
S těmito dalšími třemi zasvěceními dosáhneš plné úrovně Kundalini-Reiki a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini-Reiki Booster I.) Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu.Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini-Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění jemného rozšiřování energie. Uzavřením Kundalini-Reiki-Booster II. Můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.
Kundalini-Reiki 7
Kundalini-Reiki 8
Kundalini-Reiki 9

Kundalini-Reiki Booster III.
S těmito dalšími třemi zasvěceními dosáhneš plné úrovně Kundalini-Reiki a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini-Reiki Booster II.) Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu.Nové vědění předáváno není. Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění jemného rozšiřování energie. Uzavřením Kundalini-Reiki-Booster II. Můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.
Kundalini-Reiki 10
Kundalini-Reiki 11
Kundalini-Reiki 12

Léčení
Léčení na blízko probíhá klasicky - přikládáním rukou, aktivováním Reiki. Při léčení na dálku si představte obraz klienta nebo klientovo jméno v dlani své ruky, pak dlaně spojte dohromady. Aktivujte Reiki. I po té, co pocítíte konec energetického toku, v těle klienta hojivá energie dále bude pracovat. Touto energií lze léčit karmické problémy, vztahy, situace atd.

Kundalini Reiki - léčivá energie, jejíž předávání je velice jednoduché. Může se dít při osobním kontaktu přikládáním rukou a nebo posláním energie konkrétní osobě na dálku (platí až na výjimky)

Před tím, než budou dělána léčení s Kundalini Reiki (respektive Diamant Reiki), měly by být nejdříve léčeny situace a kvality (Porodní trauma Reiki, Reiki místa, DNA Reiki nebo s Minulé životy Reiki. V přímém kontaktu je možné taky Krystal Reiki). Potom až můžete být použita k léčení Kundalini Reiki (Diamant Reiki).

Diamant Reiki - Toto je velice mocná energie, která všechno prosvítí a vyléčí, pokud neexistují nějaké skryté anebo nevyřešené problémy. Jedná se o (zjednodušeně řečeno) "upravenou a zesílenou" Kundalini Reiki.

Krystal Reiki - Všude v těle se nachází malá ložiska určitých krystalů. To jsou výchozí body pro traumata, která jsme prožili v našem životě. Vždy když potlačíme nějaké trauma, tak se zformuje krystal. Bolest a pocity jsou uloženy do krystalu. Pokud už v traumatu nevězí žádné nevyřešené problémy, krystal se může rozpustit a vyléčit. Skoro každý krystal v těle se může vyléčit. Provádí se 2 sezení (tuto proceduru nelze dělat dálkově).

DNA Reiki - Tato zesílí možnosti, vyléčit naší DNA. Můžeme léčit negativní dědičné předpoklady nebo malé genetické defekty a nemoci. Viditelné rezultáty zjistíme nejdříve za 3 týdny. Provádí se 1 terapie.

Porodní trauma Reiki - Nejtěžší trauma našeho života je normálně náš vlastní porod. Pro jemné rozpuštění tohoto traumatu můžete použít tuto speciální energii. Provádí se 1 terapie.

Reiki místa - Zrovna tak jak existují karmické svazky mezi lidmi, tak existují spojení mezi lidmi, místy a i se zemí. Tyto svazky nás mohou zatěžovat a mohou mít vlivy na naše fyzické zdraví. Energie, která tu bude použita, je trochu jiná než u Diamant Reiki a přinese optimální výsledky. Provádí se 1 terapie.

Minulé životy Reiki - Tato energie léčí blokády našich minulých životů. Provádí se 3 terapie.

Zasvěcení
Zasvěcení se provádí většinou na dálku, ale je možnost provést i na blízko. V Kundalini Reiki se nepoužívají žádné symboly, pracuje se s energií přímo, myšlenkou se čistí bloky a staré nevyřešené emoce či situace. Lze s Kundalini Reiki po mistrovském zasvěcení čistit i traumata spojené s porodem, prenatálním věkem, minulými (případně budoucími) životy, karmické svazky a spoustu dalších problémů. Tuto energii pro vás může symbolizovat voda - při zasvěcení a práci s ní můžete vidět nebo slyšet vodu ve všech jejích podobách a skupenství. Pozorujte, co to symbolizuje pro vás.


Ra-Sheeba

9. července 2009 v 20:20 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců.

Energie Ra-Sheeba je velmi silná část dostupné kosmické energie . Nejedná se zde o velmi rozšířenou léčebnou techniku podle japonského léčitele dr. Usui - Reiki, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a její popis je nemožný, musí se prostě prožít. Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem byl faraon. Po smrti faraona bylo vše ztraceno a tak, jak strážci postupně umírali, mizela i Ra-Sheeba.

V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito "hlavní představitelé" opět vrátili na "jeviště", jsou opět připraveni tuto energii získat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie "RA" s "Sheebou".

"Sheeba" - je sexuální, kreativní, radostný výraz Lásky, ženská část pilíře léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.
"Ra" - je zdroj z centra Velkého Centrálního Slunce (slunce všech galaxií)

"Sheeba" ukazuje cestu k "Ra". Jen pomocí "Sheeby" dosáhneme na "Ra" a najdeme naší pravou stezku domů…

Léčení energií Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech - čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních. Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?
Budete rezonovat s myšlenkou a vibracemi zasvěcení do Ra-Sheeby . Budete tuto energii znát, jen musíte být do ní znovu zasvěceni. V současné době jsou to ti, kteří se "vrátili" a chtějí být znovu "strážci" a držitelé energie Ra.Kdo může být zasvěcen do Ra-Sheeby?
Zasvěcení je pro ty, kteří absolvovali 2.stupeň Reiki nebo podobné techniky, ale i pro ty, jejichž vibrace energetického pole se nacházejí ve vyšších vibračních spektrech (možno zjistit kyvadlem, intuicí a jinými technikami). Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a jsou naladěni přijmout tyto mocné frekvence. Je to zvláště u nás, kteří máme silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat vaše vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií je pro vás určena.

Zasvěcení do Ra-Sheeby
Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání s vašim vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě, také můžete pocítit přítomnost dračích průvodců,kteří s námi byly už od doby bájné Atlantis. Po zasvěcení se mění všechny barvy aury na zlatou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti, mění se DNA a zvyšují se spirituální schopnosti zasvěcence.

1.stupeň Ra-Sheeba:
Zvýší vaše vibrace, otevře vás k vyššímu stavu uvědomění a zvýší světlo ve vašich DNA. Vaše energetické pole začne více zářit jasným světlem, a tím vám bude pomáhat mít pozitivní vliv na vaše okolí (přenos informace buněk k buňkám). V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:

Klíč, dech života
Spojovací cesta
Velký napravovatel
Cesta léčení
Gejzír
Tón, jádro
Symbol k odstranění účinků negativní energie
Ochrana sama sebe před znečištěnými zdroji
Symbol k zajištění linie čistého světla a vibrací
Symbol pravdy
Symbol rovnováhy o duchovní a hmotné záležitosti
Symbol pečeť hrobu faraona
Symbol pečeť Isidina

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vašim změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou "strážce" energie Ra-Sheeba.

2.stupeň Ra-Sheeba:
Druhý stupeň zvýší vaší energii do krystalické struktury, čímž udržíte více světla. Vaše léčivé schopnosti expandují, vaše intuice bude zesílená, budete více radostnější a šťastnější. Vaše spojení s láskou a Zdrojem je posíleno. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba , různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup, bude vám předán rituál očisty a techniky zasvěcování. Součástí druhého stupně jsou i symboly pro spojení s vašimi dračími průvodci, bytostmi Ra-Sheeby, symbol pro tzv. astrální cestování, dále obdržíte symbol k aktivaci tzv.indigových a jasnozřivých dětí, který jim pomůže vzpomenout si na úkoly svého pozemského bytí.

Mistr Ra- Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.


Prostor Lásky I.

9. července 2009 v 19:56 | Esty |  NALÉZÁNÍ SAMA SEBE - Starší rubriky a články
Na hranicích mezi Mexikem a USA existují továrny ve kterých každé tři vteřiny vyrobí novou televizi a každých sedm vteřin nový počítač. Tyto továrny zásobují velké procento celého světa těmito výrobky. V továrnách pracují převážně ženy, za nelidských podmínek a velmi mizerné peníze. Pracuje se zde 24 hodin na směny. Je to otroctví.

Novinka - LCD televizory, se nedají recyklovat, nedají se zničit. A po vyhození se zahrabávají do pouště. Tam jsou. Představte si, že se jednou naše planeta přeplní, že na nás vypadnou odpadky, stejně jako když do skříně malé dítě nahází hračky.

Kolik lidí dnešní společnosti dělá práci, která je opravdu smysluplná? Kolik lidí baví jejich zaměstnání?

Smysluplná práce může doopravdy naplňovat jen tehdy pokud člověk plní své předurčení. Své předurčení každý cítí hluboko v sobě.

Určitě to není svět dnešních modelek, kde ženy slouží jako živé věšáky na šaty, tento svět je iluze, jako jsou další světy předkládány lidem jako ty šťastné. Svět velkých podnikatelů, politiků a jiných dalších. Je to pouze iluze nezaručující štěstí ani rozvíjení prapodstaty člověka.

Dalo by se říci, že ve své podstatě každá práce naší "civilizace" je otroctví. Někde pracujeme, dostáváme plat. Za tento plat si kupujeme jídlo, které nemá správné živiny, mrtvou vodu a jiné další "pochoutky". Vše ve vědomí svobody, ale je to iluze. I v obchodě si vybíráme to co mají, ne to co bychom opravdu chtěli.

Člověk se nenarodil proto, aby byl otrokem, ale aby rozvíjel a pokračoval v práci svých předků, aby tvořil.

Představte si, jak by šla dnešní situace ve světě otroků vyřešit, představte si, že by bylo možné jíst zdravé jídlo……je řešení.

Základní a nejdůležitější je půda. Dříve to lidé věděli, věděli, že má duchovní i materiální význam. Lidé v iluzi vývoje společnosti, zapomněli na tento fakt. Pokud by každý člověk vlastnil část půdy přidělené státem, stala by se úžasná věc. Začal by si pěstovat jídlo, ekologicky zdraví produkt, který pěstuje svýma rukama. Takový člověk by nepotřeboval po nějakém čase navštěvovat "továrnu", přestal by ji potřebovat, ale továrna potřebuje lidské otroky a bez nich zmizí.

Představte si, že by každý člověk měl své útočiště a prostor, který ho živí. Prostor, kde by vyrůstaly děti, v kterém by vyrůstali celé generace. Vyřešil by se ekologický problém. Vyřešil by se problém nezaměstnanosti. Vyřešil by se problém nemocí.

Představte si, že žijete na kousku vaší země, kde vám vše dává lásku a krásu. Představte si, že žijete v Prostoru Lásky.

Díky za otevření očí Anastasii.