e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Srpen 2009

KRISTOVO ŽEZLO

25. srpna 2009 v 14:24 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Kristovo žezlo není zboží, které si můžeš koupit v obchodě nebo na trhu. Kristovo žezlo je dar. Je to odměna za tvoji práci a za tvoji odvahu. Moci přijmout tento dar a skutečně jim moci vládnout vyžaduje tvoji čistotu a touhu žíti v lásce a harmonii. Vyžaduje tvoje nezvratné rozhodnutí vykročit ze zajetí iluzí současného lidského světa, překonat strach a ovládání nízkými energiemi jak ve vlastním energetickém poli, tak v působení okolní. Kristovo žezlo představuje vládu. Vládu tebe nad tebou. Kristovo žezlo je nástroj, který ti pomůže tuto vládu nastolit, prožít a udržovat. Je to pomocník, který s tebou jednoho dne splyne . Přestane být pouhým nástrojem, který bereš do rukou, ale stane se tebou a bude se z tebe přirozeně vyjadřovat.

Ať jsi bytostí věřící (v náboženství) či nevěřící, znovu si zkus uvědomit a procítit Krista. Povznes se nad všechna náboženství a uvědom si, že Kristus není náboženství. Není to mýtus ani ikona. Nemá co do činění se vším tím ovládáním a bezprávím, která se v jeho jméně děla. Přišel do lidského těla a lidského života jako symbol. Symbol osvobození a cesty ke svobodě. A byť tento symbol byl dlouhá staletí zneužíván, vždy byli lidé, kteří ho správně chápali a toto vědomí udržovali. Teď přichází doba sklizně a Kristus jako velký světelný mistr a bratr vchází do našich životů, vstupuje do našich meditací a je nápomocen v našem duchovním probouzení a rozvoji.

Nechť je toto poselství ve formě Kristova žezla bráno jako výzva a poučení, že víra je jenom začátek cesty. Že víra je začátek cesty za pravdou. Cesta je pohyb. Není to stagnace a čekání na spasení. Cesta je pohyb za poznáním. Cesta je záměr a záměrná transformace vědomí. Náš vlastní čin a touha je jediná možnost, jak uvést do pohybu pomoc Krista a všech dalších bytostí Světla. Naše vůle je to první a základní. Každé tvoje přání je pro vesmír zákonem. Pokud svým strachem a životním postojem vyjadřuješ přání zůstat v tomto temném sevření, vesmír ti to samozřejmě umožní. Tvoje prožívaná bolest a utrpení však vysílá i signály o touze po osvobození. Proto i toto přání je vesmírným zákonem a veškerá pomoc k osvobození je ti nabídnuta k dispozici. Tou pomocí je i Kristus. Jenom na tobě a tvé volbě záleží, zda se tato nabídnutá a připravená pomoc stane skutečným raketovým motorem, který tě závratnou rychlostí vynese ze světa temnoty anebo bude jenom tvým snem a pomocí v latentním
stavu, ke které budeš v plané víře otáčet svůj zrak a jenom tak prohloubíš svůj pocit samocení. Vše je tvoje volba. Prociť naplno, co to znamená.

Kristovo žezlo je nástroj, který ti je nabídnut a ty se rozhoduješ ho přijmout. Nástroj je na práci.
Vezmi si ho a pracuj. Čím častěji ho vyzveš k činnosti, tím více svobody vytvoříš. A bude pro tebe možná velkým překvapením, jak jednoduše můžeš pracovat a bez omezení. Ve všech oblastech.


ZASVĚCENÍ

Vlastní zasvěcení můžeš provést dvěma způsoby. V obou případech bude provedeno z lidského pohledu jenom tebou. Nepotřebuješ k němu žádnou přímou asistenci žádného mistra v lidské podobě. Rozhodně ti doporučuji zvolit první variantu. Pouze v případě, že takovéto použití se ti nebude dařit, přistup k jednodušší druhé variantě. Ale i tak doporučuji .. po nějaké době se znovu vrať a vyzkoušej první variantu. A i když už zasvěcení budeš mít, přesto to pro tebe může mít velký význam. Co zvládneš vlastní silou, to tvoji sílu zvýší. I proto je toto zasvěcení předáváno touto formou a je zdarma. Tvoje úsilí je tvým vyrovnáním. A varuji každého, kdo by chtěl toto zasvěcení dál předávat za nějakou finanční odměnu pro sebe. Tím by jenom sám sebe znovu ukřižovával do zajetí
hmoty. Sám by svým postojem jenom vyjadřoval, co od vesmíru žádá a to by také dostal.

Uč své případné žáky duchovnímu rozvoji. Ukazuj jim cestu a vezmi si za to svou (i finanční) odměnu. Toto zasvěcení jim však předlož jak je a nech práci na nich. Ať slouží jako prolézačka na dětském hřišti. Kdokoliv s její pomocí může prověřit a rozvinout svoji sílu.


1.Varianta -meditace

Připrav si klidné prostředí, jak ti je příjemné pro hlubokou meditaci. Lehni si a nebo sedni. Můžeš i stát. Můžeš tuto meditaci prožít v místnosti, doma, ale i venku pod stromy. Nebo i v kostele před oltářem. Nic není dáno a vnímej intuici, kde přijde touha tento záměr realizovat. Nemusíš spěchat a chtít si ho vzít hned. Nech přijít ten vhodný okamžik. Zavři oči a nech se obstoupit tmou. Uvědom si svůj záměr přijmout toto zasvěcení. Můžeš mentálně prohlásit svoji žádost o zasvěcení Kristova žezla. Pozvi Krista a další pomocníky a požádej je o podporu a pomoc. Před sebou si představ jasné ostré bílé křišťálové světlo. Silnou koncentrovanou energii. Pozoruj svůj dech. Dýchej plně a hluboko. Nespěchej a pozoruj. Při nádechu pozoruj, jak se zvyšuje síla energie v tom zářícím světle a při výdech
nech tu energii, aby se z toho světla vylévala a to ostré, energie plné světlo se postupně zvětšovalo a rozšiřovalo do celého prostoru kolem tebe. Dech za dechem. Až budeš ze všech stran v tomto světle. Pak začni toto světlo nadechovat do sebe. Představ si, jak nadechuješ tuto světelnou energii do srdce a jak při výdechu se tato energie rozlévá do tvého těla. Nech tu energii, aby při každém výdechu víc a víc vyplňovala tvoje tělo i tvoje vědomí. Nespěchej a pozoruj se. Pokud si uvědomíš, že energie někam neproudí, nebo uvidíš nějaké temné místo na sobě, zaměř tam svojí pozornost a prozař to tím energetickým světlem. Uvědom si, jak se postupně nalaďuješ na tuto energii a jak se postupně sjednocuješ s okolím. Pak požádej Krista, aby se ti zjevil. Je jedno, jestli ho budeš vidět jako postavu anebo budeš vnímat jiným způsobem jeho přítomnost. Požádej, aby do tebe vstoupil a mentálně prohlaš anebo si uvědom "Já Jsem v jednotě s Kristem". Uvědom si tuto jednotu v sobě. Prožívej a prociťuj ji, jak dlouho budeš chtít či potřebovat. Ze své vůle si představ Kristovo žezlo před sebou. Představ si ho ze zlatého kovu, nebo jako zlaté světlo vytvarované do formy žezla. Je to na tobě, jakou podobu pro tebe toto žezlo bude mít. A pak vědomě toto žezlo uchop svojí rukou. A uvědom si
a prožij ten pocit. Prožívej ho tak dlouho, jak budeš potřebovat. Kdykoliv si v budoucnu uvědomíš toto žezlo ve své ruce, budeš aktivovat toto spojení a v tomto duchu budeš jednat. Můžeš v sobě zachovat svoje prožívání jednoty s Kristem a energií, ale uvědom si svoji jedinečnost a vizualizuj nebo jinak prožij, jak Kristus odchází. On jako jedinečná bytost odchází, přesto v tobě zůstává pocit jednoty s ním. Poděkuj jemu i všem ostatním bytostem a vrať se do běžné reality. Tento postup je možné vést i jako řízenou meditaci, nahrát si ji předem a pak se nechat vést poslechem anebo může být provedena ve skupině, pro kterou jeden člověk meditaci vede.


2. Varinta - zasvěcení

Tato druhá varianta, jak již bylo řečeno, je doplňkovou alternativou pro případ, že tvoje schopnosti anebo momentální stav ti neumožňují plně prožít či se soustředit na postup podle první varianty. Druhá varianta má formu jednoduchého zasvěcení, které k sobě zavoláš a pak se jenom oddáš jeho působení. Příprava na toto zasvěcení je obdobná, jako v prvém případě. Až se uvolníš v pohodlné pozici (v leže anebo vsedě), uklidni svoji mysl a v duchu nebo nahlas prohlaš:
"Volám k sobě zasvěcení Kristova žezla ze zdroje tohoto zasvěcení a toto zasvěcení přijímám v dokonalé síle, která ctí mojí tělesnou formu a plán mé duše."
A pak už jen vnímej běh energie. V průběhu anebo na konci prohlaš anebo si uvědom "Já Jsem v jednotě s Kristem". Energii zasvěcení přijímej dvacet minut anebo tak dlouho, dokud budeš vnímat
energii. Na závěr nezapomeň poděkovat. Samozřejmě, že je možné tímto postupem i doplnit první
variantu.


Možnosti použití

Možnosti použití nemají žádné hranice. Chceš -li použít ke své činnosti Kristovo žezlo, stačí si ho uvědomit ve své ruce. Nebo ho do té ruky povolat. Nejdřív nalaď sebe na jeho energii (postupem času to bude provedeno okamžitě). Ze začátku nepospíchej a klidně počkej, dokud si plně neuvědomíš jeho zářivou sílu, jeho energii i Kristovu přítomnost. Svoje spojení můžeš opět umocnit prohlášením "Já Jsem v jednotě s Kristem". Pak jsi ty i Kristovo žezlo v tvých rukách připraven k práci.

 Léčení zdravotní poruchy
Budeš-li chtít léčit třebas bolest ramene, jednoduše vezmeš do ruky žezlo, namíříš ho na dané místo a mentálně prohlásíš například "Léčím dokonale toto rameno včetně všech příčin ve jménu Krista" a pak budeš jenom vnímat proudící energii. Někdy stačí pouhý dotek, jindy je třeba delšího působení.
 Čištění a harmonizace čaker
Opět vezmeš do rukou žezlo a postupně se jím dotkneš od vrchu všech čaker a u každé můžeš v duchu prohlásit (anebo stačí jenom udržovat v mysli záměr) "Dokonale čistím, otvírám a harmonizuji tuto čakru (můžu doplnit její číslo anebo název)ve jménu Krista". A opět pozoruj vnitřním zrakem, co se děje a vnímej svoje působení. Někdy stačí se dané čakry jenom dotknout, někdy bude třeba delšího působení. Můžeš také v daném místě okamžitě vytvořit potřebné množství energie, která bude v tom místě působit i poté, co přejdeš žezlem k dalšímu místu. Stačí jenom mít záměr, aby ta energie působila tak dlouho jak je potřeba k dokonalému splnění úkolu (v tomto případě dokonalé vyčištění, otevření a harmonizaci čakry). Na závěr můžeš čakry sladit mezi sebou a rozproudit energii tím, že sjedeš žezlem přes všechny od vrchu dolu a zase nahoru. Tento způsob můžeš použít před jakýmkoliv jiným léčením, zasvěcováním anebo meditací jako přípravu.
 Vytvoření ochrany okolo bytosti
Nech ze špice žezly vystupovat stříbrnou či zlatou světelnou energii a tou obal člověka včetně všech jeho jemných těl a prohlas, že toto je dokonalá nepřekonatelná ochrana této bytosti proti všem nízkým energiím, entitám či jiným vlivům. Prohlížej vytvořené pole (oblak, vajíčko) okolo té bytosti a působ tak dlouho, dokud nebude celistvý. Můžeš vidět i různé negativní energie či napojení, pak působ i na ně rozpusť je.
 Zasvěcování
Kristovo žezlo můžeš použít i jako alternativní postup pro předávání zasvěcení. Samozřejmě je podmínkou být Mistrem a Učitelem daného směru. Je dobré začít v první fázi čištěním a harmonizací čaker včetně čaker uší, dlaní a nohou. Pak stačí jít opět čakru po čakře odhora. Dotknout se jí žezlem a prohlásit v duchu například "Tímto tě zasvěcuji do prvního stupně Reiki (nebo jiného) ve jménu Krista". Nech ze žezla do čakry proudit světlo včetně symbolů a vyčkej, až budeš vnímat, že se všechny energie a informace v dané čakře ukotvily. Pak pokračuj na další čakře. Zahrň na závěr i dlaně a chodidla. Můžeš pro ukončení zasvěcení vytvořit okolo člověka ochranu. Postup však může být i jiný.
 Před setkáním s jiným člověkem
Máš-li strach z nějakého setkání s jiným člověkem, třeba se šéfem, rozhněvaným partnerem, úředníkem atd. a chceš udělat něco pro zlehčení napětí, můžeš pomocí žezla působit na toto setkání buď tak, že si danou situaci představíš před sebou a nasměruješ na ní žezlo (může to být jako bublina, které se žezlem dotkneš nebo ji vyplníš energií z žezla) a prohlásíš například "Naplňuji toto setkání Kristovou láskou, nechť jsou naše srdce laskavá a naše emoce klidné a vše se děje čistě a ve výsledku přinese dokonalost pro nás oba a naše duše." Můžeš také láskyplně působit přímo na danou osobu a její energetická centra. Naplnit je láskou a odpuštěním a stejně tak působit i na svoje centra ve stejném duchu. Nesnaž se nikým manipulovat k dosažení konkrétního cíle, ač se ti může zdát sebevíc spravedlivý.
 Použití ve spojení s jiným léčebným energetickým systémem
Kristovým žezlem lze doplnit i jiné techniky, které znáš a používáš. Například můžeš kreslit
žezlem symboly Reiky, Ra-Sheeby a další (jak při léčení, tak při zasvěcování), můžeš žezlem
přenášet telepatické symboly ze svého třetího oka při použití postupu práce s energií
Shamballa atd.
 Ostatní
obdobným způsobem může působit a napravovat cokoliv. Neboj se být intuitivní a hrát si a poznávat.


Závěrem

Toto zasvěcení a tento způsob práce s energií přichází jako pomůcka. Jako ukázka, jak jednoduše se dá s energií pracovat. Kdykoliv vezmeš do ruky Kristovo žezlo, naplní tě Kristova síla a přítomnost a to samo o sobě je velkým léčením a zážitkem. Ve své podstatě je žezlo symbol a jako takový ho vnímej. Jeho forma je jenom dočasná. Až ucítíš, že jím vládneš automaticky a plně si uvědomuješ svoji sílu, nebudeš už potřebovat tento postup. Nepěstuj si proto na něm žádnou závislost. Uvědom si postupně, že ty jsi tím žezlem a tvoje mysl je tou zářící silou vysílající ony mocné proudy energie.

zdroj: mazel.mysteria.cz


Pruhy na nebi - "Chemtrails"

25. srpna 2009 v 14:00 | Esty |  ZAJÍMAVOSTI
Pruhy na nebi: Důsledek slepé víry v podvodná tvrzení o globálním oteplení?Je to možná neuvěřitelné, ale přesto pravdivé: letadla za přísného utajení už několik let rozprašují do atmosféry chemické látky, jako například barium a aluminiový prášek, které mají zabraňovat globálnímu oteplení, avšak v konečném důsledku mohou mít netušené zdravotní následky pro celé lidstvo.

V internetu se už nějakou dobu objevuje pojem "chemtrails", což znamená tolik, co chemické látky rozptýlené v domnělých kondenzačních pruzích za letadly. Nejsou to však obvyklé kondenzační pruhy a také se od nich jednoznačně liší. Na rozdíl od nich se rychle nerozplynou, ale zůstávají dlouho viditelné a mnohdy jakoby padaly dolů v kaskádách, jejichž spodní okraje se jeví jednoznačně hustší. Navíc to často vypadá, jako když jsou cíleně postřikovány určité oblasti, jelikož se mřížkovité vzorce objevují i za takových povětrnostních podmínek, kdy pro ně není žádné meteorologické vysvětlení.
Pozorovatelé dlouho mohli jen spekulovat, co tyto úkazy znamenají. Zvláště v USA existují četná internetová fóra, která se tuto tématiku snaží dokumentovat a hledají vysvětlení. Pro většinu těch, kteří se o věci doslechli je to však jen jedna z dalších nedokázaných "teorií o spiknutí". Mezitím se ale objevil člověk, který se na jednom ze sporných projektů podílel a potvrdil, že se opravdu nejedná o běžné kondenzační pruhy.

Na internetové stránce, která se kriticky zabývá chemtrails [1], se v roce 2003 přihlásil k slovu vědecký spolupracovník, který přiznal svou účast na tomto projektu v Kanadě a byl ochoten zodpovědět některé otázky. Očividně byl sám přesvědčen o tom, že tento "ochranný projekt" je dobrá věc, ale zastával názor, že by o něm mělo obyvatelstvo vědět. Tento člověk pak v roce 2004, neočekávaně a bez zjevného důvodu, spáchal ve Spojených státech sebevraždu…

Zodpovědní činitelé údajně soudí, že skleníkový efekt způsobí v příštích letech a desetiletích na Zemi ohromné problémy, a že velká část lidstva se v dohledné době stane obětí klimatických změn. Všechny metody ochrany životního prostředí jim připadají nedostatečné.

V roce 1991 byl badatelskému týmu udělen patent na metodu slibující zpomalení globálního oteplování, pokud se bude atmosféra celosvětově postřikovat určitými látkami, které mimo jiné reflektují ultrafialové záření. Takzvaný "Welsbach Patent" od vědců čínského původu I-Fu Shiha a Davida Changa zakoupila a přihlásila firma Hughes Aerospace v Los Angeles (US patent 5,003,186) [2]. Zároveň vyšla studie o oteplování Země, pro něž se metoda popsaná v patentu jevila jako optimální řešení. Zda mezi touto studií a udělením patentu existuje nějaká souvislost, se lze jen dohadovat, ačkoliv na to leccos poukazuje. Navíc je zde oprávněná otázka, zda je tolik omílaná klimatická reálná, či zda se jedná jen o šíření strachu za určitým účelem. O "skleníkovém efektu" a "ozónové díře" mnozí odborníci vyslovili oprávněné a dobře odůvodněné pochyby. Možná jsou zde sledovány docela jiné cíle, o nichž ovšem lze vyslovit jen dohady.
Látky, které podle patentu mají být rozptylovány, obsahují soli baria. Tyto ve vyšších vrstvách atmosféry oxidují a stává se z nich kysličník barnatý, který na sebe váže kysličník uhličitý (na nějž se pohlíží jako na hlavní faktor klimatické změny), a aluminiový prášek, který má zadržovat ultrafialové záření a spolu s bariem dokáže vytvářet elektrické pole, které má za ozařování vlnami velmi nízké frekvence vést k elektrostatickým výbojům, vytvářejícím ozón. Obě tyto látky jsou toxické, přičemž kysličníky aluminia prokazatelně ohrožují nervovou soustavu. (Z tohoto důvodu bylo zavrženo hliníkové nádobí a sudy. Ve formě snadno vdechovatelných aerosolů tato látka zřejmě paradoxně nikomu neškodí…)

To všechno zní přespříliš nevěrohodně na to, abychom si dovedli představit, že inteligentní lidé by skutečně mohli rozhodnout celosvětové provádění takového projektu. Přesto neobvyklé povětrnostní fenomény posledních let naznačují, že se metoda patrně využívá. V posledních letech byla nápadná nejen mimořádná období sucha, ale zřejmě dochází i ke strategickému nasazení. Roku 1999 během "války o Kosovo" panovalo nad celou Evropou převážně jasné počasí, zatímco právě nad Srbskem tvrdošíjně visela oblačná pokrývka. Více suchých period zakusila v posledních letech i Severní Korea, přičemž tento katastrofální povětrnostní stav kupodivu nepostihl žádnou ze sousedících zemí. To jsou ale jen dva z příkladů, které popsal švýcarský autor Gabriel Stetter v článku, který vyšel v lednovém čísle časopisu Raum & Zeit.

Welsbach patent je patrně využíván už řadu let, a to nejen v USA, ale celosvětově. Příslušnými chemikáliemi se plní nádrže ve speciálně upravených letadlech, která je rozprašují vysoko v atmosféře. Zdá se, že vojenská letadla "spojenců" (ta v Německu smí nekontrolovaně létat, aniž by Němci měli právo se k tomu vyjádřit) cíleně pokrývají postřikem celé oblasti, přičemž se na obloze tvoří zrádné klikyháky, které můžeme pozorovat. Zdá se, že jde o celosvětový projekt, na němž se podílejí i civilní letadla některých společností. Je známo, že bylo zřízeno zvláštní oddělení Světové zdravotnické organizace sloužící přímo k řízení globálně prováděného postřiku.

Oficiální prohlášení k tomu nenajdeme, ačkoliv jedna ze studií o skleníkovém efektu metodu postřiků v atmosféře velebí jako brilantní řešení ("Policy Implications of Greenhouse Warming"; [3]).

Když se podezíravé obyvatelstvo dotazuje oficiálních míst, dostává se mu různých "standardních odpovědí", od přirozeného vysvětlení kondenzačními pruhy až po "neznámé fenomény", mimořádná seskupení oblačnosti nebo je odpověď odepřena "z důvodů národní bezpečnosti". Zdravotní důsledky jsou znepokojivé. Lze jen stěží předvídat dlouhodobé důsledky tohoto chemického "sprejování" populace, ale WHO odhaduje počet obětí "Shield-Project" na 40 miliónů ročně, čili miliardy mrtvých v příštích desetiletích. Jiné studie odhadují mnohem víc obětí. Přesto se na ně pohlíží jako na menší zlo ve srovnání s obětmi globálního oteplení… Neuvěřitelná impertinence! Nikde se nikdo veřejnosti neptal, zda tato "opatření" považuje za oprávněná. Porušují se veškeré mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí a Stetter se domnívá, že George Bush nepodepsal dohodu z Kjótó o životním prostředí proto, jelikož v již prováděném postřikování zemské atmosféry možná spatřoval volnou vstupenku k dalšímu rabování planetárních zdrojů bez ohledu na životní prostředí. Nestavěl se tedy do cesty dalšímu otravování atmosféry průmyslovými exhalacemi, což je zcela ve smyslu jeho ziskuchtivých sponzorů.

Následky pro životní prostředí jsou nedozírné. Bezprostřední následky postřikovacích akcí u lidí jsou už známé: bolesti hlavy a chronický pocit únava zná jistě každý z vlastní zkušenosti. Známými symptomy jsou dušnost, poruchy rovnováhy a ztráta krátkodobé paměti, chřipce podobné vlny onemocnění, záněty spojivek a astmatické ataky - o neznámých ani nemluvě. A o tom, zda v budoucnu nemohou být přimíšeny i jiné substance - třeba k "zklidnění" a zlomení vůle znepokojeného obyvatelstva - se lze jen dohadovat.

Je to fenomén, který většina obyvatelstva zatím nepozoruje. Ale každý, kdo o něm ví, ho může sledovat: postřikování zanechává na nebi zřetelné stopy, jednoznačně rozlišitelné od normálních kondenzačních pruhů za letadly. Kromě toho zůstávají dlouho ve vzduchu aniž by se rozplynuly. Nato většinou poklesne teplota, nebe se zatáhne a pár dní zůstává neobvykle zataženo, ale většinou bez deště. Je tedy záhodno upozornit na tuto neuvěřitelnou skutečnost pokud možno co nejvíce lidí, aby si takových akcí zvýšenou měrou všímali, pořizovali fotografie a kladli dotazy sdělovacím prostředkům a politikům. Pokud je to vůbec ještě možné, jen veřejný tlak by snad ještě mohl zastavit toto fatální šílenství.

Odkazy a zdroje
-------------------

[1] www.holmestead.ca/chemtrails/shieldproject.html
[2] Welsbach - patent: http://tinyurl.com/yvdcw2
[3] http://books.nap.edu/books/0309043867/html/index.html

Filmové záběry a oficiální televizní zpravodajství
----------
youtube.com/watch?v=MFW7kvLU9ws
youtube.com/watch?v=Tzbz9NPmpUA
youtube.com/watch?v=EHaQ4tfKHK8
youtube.com/watch?v=ba7OzjOEQtE
youtube.com/watch?v=8OkH1CvfhjY
youtube.com/watch?v=C455lMfHfb4
youtube.com/watch?v=MVc9GX5K_As
youtube.com/watch?v=-9qC6AlkkNc
wesawthat.blogspot.com/2007/12/lousiana-tv-report-follow-up-on.htmlENERGIE A PRÁCE S NIMI I.

14. srpna 2009 v 14:58 | Esty |  LÉČIVÉ ENERGIE
Každý člověk pociťuje energii. Každý pociťuje vibrace. Lidé rezonují na různých vibracích a různým způsobem pracují s energiemi. V některých článcích jsem se zmiňovala o "kradení si energií navzájem", tento bych chtěla věnovat několika radám a technikám práce s energiemi.

V prvé řadě, každý člověk má léčitelské schopnosti. U někoho energie proudí přirozeně a nepotřebuje žádné její probouzení nebo pročišťování čaker. Někdo začne s energií pracovat vědomě a půjde mu to. U někoho se vyskytne blok a bude třeba k jejímu aktivování buď mnohem více úsilí nebo i druhé osoby.

Energie je velká škála různých druhů energií, které pochází od jediného zdroje, od Boha nebo chcete-li z vesmíru J. Tato energie má různé části, které rezonují více či méně intenzivně. Záleží na vás, kterou energii si vyberete a záleží na vás, který postoj zvolíte. Dnes už je více než jasné, že schopnosti člověka jsou naprosto neomezené a že ve většině případů není třeba mistrů. Záleží pouze na vás, kterou cestu si zvolíte. S mistrem či bez něj.

PROBOUZENÍ ENERGIE
V jednom ze svých starších článků, jsem vám dávala návod na meditaci pro probuzení Kundalini energie, která je ovšem velmi silná. Můžete začít tímto a nebo jiným pro vás příjemným způsobem. Zde je další z nich:
Pro probouzení nebo práci s energiemi obecně je nejlepší místo příroda. Stoupněte si na otevřené prostranství v přírodě. Nechte, aby do vás vstoupil klid. Uklidněte myšlenky. Dobrý způsob pro uklidnění myšlenek je soustředit svou mysl na jednu věc. Třeba si představte rozkvétající květinu nebo strom do všech detailů. Jakmile budete cítit spojení s okolím, tak začněte dávat energii do všech stran, do každého stromu, květiny, zvířátka…do všeho čehož blízkost ucítíte. Dávejte, vaše dávání je neomezené, stejně tak jak je neomezené dávání přírody. Za chvilku ucítíte nádherné pocity, jelikož vše vám začne energii vracet a to mnohonásobně. I zde jako všude existuje pravidlo dávání. Pokud začnete jen tak brát, bez zeptání bude to úplně stejná krádež, které se denně dopouštění lidé k sobě navzájem a samozřejmě ke svému okolí.

LÉČENÍ ENERGIEMI
Obecně platí, že pokud někoho milujeme a záleží nám na něm, tak když onemocní, tak naprosto nevědomě mu posíláme energii. Proto by staří lidé měli vždy dožívat mezi svou rodinou a ne v ústavech. Jelikož rodina svou láskou takovému člověku nejen že prodlouží život, ale usnadní odchod a případné bolesti. Jsou různé příčiny onemocnění. Některé jsou dané smlouvu ještě před tím než jsme se narodili, je to smlouva, která nám umožní být opět o něco lepším člověkem. V tomto případě se nedá moc dělat. Další jsou traumata z minulých životů či života tohoto. Další jsou nemoci, které si způsobujeme nastavením svého myšlení. Obecně je velmi důležité, aby každý nemocný člověk si uvědomil, že on sám má tu největší schopnost léčit sám sebe, nikdo druhý to za něj nikdy neudělá. Může mu maximálně pomoci nalézt příčinu a podpořit. Ovšem i když vás někdo léčí, tak se léčíte vlastně vy sami svou vlastní vírou a změnou postoje k sobě.


Pokračování příště J


Dobro a Zlo III.

10. srpna 2009 v 14:49 | Esty |  DUCHOVNÍ CESTA
"Takže nikdo není zatracen jen pro své nectnosti, pro svou smyslnost, neduchovnost?"

"Někteří jistě ano. Smyslní lidé začínají tím, že dají přednost okamžitému prožitku, i když nesrovnatelně chudšímu před tím věčným, před skutečnou radostí. Jejich hřích by se dal nazvat "spokojenost s málem". Potom ale příjemné prožitky mizí, jsou stále chudší a chudší, zatímco chtivost naopak sílí a zvětšuje se, takže člověk, ačkoli ví, že radost a štěstí se takovým způsobem nazískají, dává přednost pohrávání si s neukojitelnou žádostivostí a za nic na světě by se o ni nenechal připravit. Bojoval by na život a na smrt, jen aby si jí mohl ponechat. Jako nemocný, kterého svědí vyrážka, by rád poškrábáním zahnal své utrpení - ale když už dál nemůže a je rozškrábaný do krve, jeho vyrážka ho svědí dál."

C.S.Lewis (Velký rozvod nebe a pekla)


Vybrala jsem tento úryvek z výše zmíněné knihy pro zamyšlení se nad otázkou smyslu existence. Mnoho lidí žije tímto způsobem. Ukájí své potřeby a když jsou ukojeny začně potřebovat více a více. Hranice spokojenosti se posouvají a čas spokojenosti se zkracuje. Je to tak, jelikož se jedná o náhražku......

Každý člověk, který přichází na tento svět jsem jde s jedinou myšlenkou....splynutí s věčností.....Věčnost je hluboko skryta v člověku, proto lidé chtějí, aby tu po nic něco zůstalo....něco co budou moci vnímat i další generace......

Jak toho docílit?

VĚČNOST ŽÍT........
Meditace: Setba Diamantového Světla

10. srpna 2009 v 14:18 | Esty

Setba Diamantového Světla 8.8.

Celosvětová meditace k přijetí kosmického kristovského vědomí
V této významné době nových začátků a posvátných energií vás zveme, abyste se k nám připojili 8.8. při celosvětové meditaci. Meditace bude vedena Celií Fenn ze Starchild Global a KAIem, tvůrcem Kvantových holoformních světelných kódů. Celia bude při této příležitosti v Londýně a Kai v Mexiku.
Nejvhodnější dobou pro tuto meditaci bude v 8.00 ráno nebo večer ve stejnou dobu, v čase a místě, kde právě jste, čímž bude vytvořen efekt 24hodinové celosvětové vlny, která oběhne 8. srpna o Lví bráně celou planetu.
V tuto dobu budou v kolektivním srdci lidstva ukotveny energie diamantového světla a semínka kosmického kristovského vědomí, a stejně tak v srdci každého jednotlivce, jenž je ochoten toto zasvěcení v tuto dobu přijmout. Kai a Celia budou pracovat nezávisle na sobě, ale oba obdrželi stejné informace a stejné obrazce světelných kódů, s nimiž mají tentokrát pracovat. Níže je přiložen text, který Kai napsal na téma těchto přijatých Světelných kódů, a také meditace, již Kai navrhl pro meditaci 8. 8. 2009. Rádi bychom vás požádali, abyste si - je-li to možné - na tuto meditaci rozsvítili svíčku a použili také čirý krystal křišťálu, které budou představovat plamen Ducha a čistotu diamantového světla.

8 8 INTEGRACE KRISTOVSKÉHO JÁDRA
autor: Kai
S příchodem letošní brány 8 8 získáváme pro lidstvo energie božské integrace kristovského jádra.
Minulé 8 8 8 roku 2008 se stalo nosnou konstrukcí pro aktivaci kosmické mřížky pro Zemi. V té době jsme my všichni společně aktivovali to, co se stane novou mřížkou vědomí, jež bude podporovat život lidstva v nadcházejících miléniích. Tato mřížka je již aktivní a čeká, až probudí další a další lidé své vědomí k lásce a jednotě, a až začnou žít život z vědomí Jednoho.
Tento další okamžik 8 8 poslouží jako rámec pro aktivaci kristovského jádra v energetické mřížce lidstva. Ti, kteří si to přejí, mohou vejít ve spojení s přítomností Krista ve svých srdcích, a tak přeměnit svou energetickou mřížku, matrici toho, co znáte jako realitu a život, čímž umožní kristovské setbě, aby se šířila v jejich vědomí a byla schopna se znovu spojit s mřížkou kosmického Krista na Zemi.
Je to nevídaná událost, neboť dnes je více než kdykoliv předtím energie stále silnější v důsledku toho, že se posunujeme ke středu galaxie a se zvyšující se intenzitou přijímáme vlny lásky přicházející z Centrálního slunce, jež k nám dosahuje prostřednictvím kosmických světelných paprsků. Když se tyto paprsky setkají se Zemí a lidskými bytostmi, přeměňují vědomí a srdce těch, kteří jsou ochotni tuto jednotu přijmout do svých životů.
Jako vždy je pro lidstvo velmi důležitá svobodná vůle, jelikož jen ti, kteří si to zvolí, mohou pozvednout své vědomí a budou schopni ve svých životech plně vyjádřit Novou Zemi. Pamatujte si, že máme volnost se rozhodnout, čemu budeme věřit a co stvoříme, máme volnost pokračovat ve vědomí polarity a oddělenosti, nebo ve vědomí Jednoty postoupit k oceánu světla a zahájit tím na Zemi existenci živoucího Krista.
Druhý příchod Krista se projeví skrze nás. My, celé lidstvo, jsme avatary nové éry!
Právě to je to skutečné poselství, jenž nám Kristus předal rčením, že jsme mu rovni!
"Vše, co já jsem učinil, můžete učinit i vy, a ještě více." Vše záleží na míře vaší víry. Víry v sebe jako nositele světla, a především, víry v sebe sama jako v božskou bytost, jako v lidské Kristy.
Zvu vás, abyste spojili své mysli při této báječné události.
Z centra slunečního srdce obdržíme paprsky světla, které budou aktivovat kristovskou setbu v energetické šabloně každého z nás.
Všechny živé bytosti mají energetickou mřížku, podobnou magnetickým mřížkám Země, která vibračně odpovídá zemským mřížkám. Do dnešního dne většina lidí udržovala svou vibrující energetickou šablonu na úrovni mřížky kolektivní lidské mysli, té staré mřížky, mřížky staré energie, která pozvolna ztrácí sílu a hroutí se v důsledku aktivace mřížky kosmického Krista.
To je ten důvod, proč se nyní tolik lidí chová zmateně a nerozumně, právě proto ve společnosti převažuje násilí a strach - protože kvůli onomu zhroucení mřížky kolektivní mysli, v níž zůstává většina ukotvena, se lidé cítí být vyděšeni a nevědí, odkud strach pochází nebo co ho způsobuje. Nicméně tento strach je způsoben vědomím oddělenosti, v němž žijí ponořeni. Vnímají, že se něco mění, přesto nejsou schopni pochopit velkolepost a původ oné změny, a kvůli strachu, že "něco ztrácejí", je jejich reakcí násilí a agresivní obrana.
Milovaní, to není zapotřebí. My si můžeme zvolit, že budeme vibrovat v lásce a jemným způsobem posunout své vědomí k nové kosmické mřížce, pokud se tak rozhodneme, a opominout onu změnu prostřednictvím násilí, strachu a chaosu. Všichni si můžeme vybrat, jak prožijeme tuto transformaci. To, jakým způsobem vzestoupíme, leží v našich vlastních rukách.
Energie 8 8 nám poskytuje nástroj nezbytný k vykonání této transformace. Spolu s kosmickými světelnými paprsky obdržíme světelný kód, který spustí jeho energii v našich šablonách a umožní nám otevřít své vědomí vibraci srdce. Tento světelný kód obsahuje kosmické energetické vzorce Síria a symbolizuje nekonečné posvátné mužství a posvátné ženství v nekonečné rovnováze, vyjadřujíc kristovské vědomí.
Všichni ve svém srdci neseme kristovské jádro stejně jako energie posvátného mužství a posvátného ženství. Kristovské jádro je Přítomností Krista, která v nás dlí ve své neaktivní podobě, nicméně setrvává ve stavu spánku, protože lidstvo jako kolektiv přežilo mnoho milénií, aniž by zakusilo kristovské vědomí, tudíž se rodilo spící, neschopné zažít a uvědomit si Jednotu a Přítomnost Boha ve všem, co existuje.
Až v okamžiku, kdy vstoupíme do posvátného prostoru ve svých srdcích a do spojení se svým vnitřním Kristem, jsou energie v rovnováze a kristovské jádro je aktivováno, ožívá a my se vynořujeme jako kristovské bytosti v plném uvědomění svého božství a jednoty.
Právě tam, uvnitř svého srdce, naleznete smysl svého života a všeho, co existuje. Neboť teprve když vstoupíme do tohoto prostoru, pochopíme, že jsme součástí nesmírné kosmické symfonie, která by bez nás nebyla tatáž, že právě tam zažíváme Jednotu, plné kristovské vědomí. Když jste takto soustředěni ve svém srdci, jste Kristem, vaše vědomí jemným způsobem přechází ke kristovskému vědomí a strachy ze světa a vaší mysli docela vymizí, jste v Boží milosti. Se vstupem do tohoto stavu vědomí je možno se snadno uvolnit od kolektivního lidského vědomí a ukotvit se v mřížce kosmického krista - něžně, láskyplně takto vzestoupíte a začnete zažívat Jednotu prostřednictvím kristovského vědomí.
Každý z nás je posvátný a důležitý, a je na čase, abychom si vážili své existence a odvážili se být onou změnou, již chceme pro svět. Nastal čas, abychom se chopili své božské moci a stali se lidskými Kristy!
U příležitosti 8 8 vás zvu, abyste si během dne udělali chvíli času a tiše vešli do svého srdce. Je posvátným prostorem, kde naleznete veškerou prastarou moudrost své bytosti, právě tam jste vším, čím být můžete, tam jste Bohem, čistým, volným, nepřipoutaným k vnějšímu světu.
Věnujte chvíli meditaci, abyste se spojili se svou bytostí.
Všechny vás miluji!MEDITATICE 8:8 : AKTIVACE KOSMICKÉHO KRISTA
INTEGRACE KRISTOVSKÉHO JÁDRA
Autor: Kai
Začněte tím, že si uvědomíte svůj dech. Zhluboka se nadechněte, a pak nechte svůj dech, ať nabere hladký a klidný rytmus. Představte si, že s každým nádechem je vaše tělo stále více naplňováno světlem, poté veďte ono světlo do svých buněk, svých orgánů a svých čaker.
Zatímco dýcháte, pozvolna opouštíte myšlenky své mysli a čím dál více se soustředíte na své srdce. Začněte si uvědomovat vibraci vycházející z vašeho srdce, zaznamenáte, že se vaše srdce postupně rozpíná a pocítíte příjemné teplo, jež z něj vychází. Tato energie a ono teplo jsou láskou vaší kristovské Přítomnosti.
Setrvejte v tomto stádiu rozjímání tak dlouho, jak je potřeba. Až budete vnímat, že můžete pokračovat, učiňte tak.
Zhluboka dýchejte.
Dívejte se, jak se vaše srdce rozpíná stále více, až úplně pokrývá vaše tělo, jeho energie vás obklopuje jako zlatá bublina. Cítíte se šťastní, milovaní a ochraňovaní, v takovém stavu milosti, jenž je zajištěn vřelým objetím Zdroje.
A v této chvíli byste si měli vizualizovat a vyzvat přítomnost světelného kódu integrace kristovského jádra, aby působila na vaši bytost a aktivovala ono kristovské jádro ve vašem srdci, aby vás nechala dosáhnout stavu Jednoty nezbytného pro posun vašeho vědomí a vaší mysli k nové mřížce kosmického Krista.
Nechte v sobě světelný kód působit a probudit vašeho vnitřního Krista. Vnímejte jeho obnovující energii. Tento světelný kód v sobě nese kosmické paprsky vyzařující z centra slunečního srdce. Je přímým kanálem k Centrálnímu slunci a přijímačem kosmických paprsků vzestupu a obnovy.
Světelný kód bude aktivován a vy se budete cítit, jako byste se nacházeli v kouli nekonečné lásky, jako by se vaše bytost rozpínala do světla.
V této chvíli je velmi pravděpodobné, že se vám může chtít plakat, smát se či budete hluboce pohnuti. Dovolte si zažít všechny emoce, které se vynoří. Nechte se nést zážitkem a energií té nejčistší lásky.
V tom okamžiku došlo k aktivaci kristovského jádra, vaše kristovská Přítomnost se probudila, a vaše bytost tak bude přenesena a jemně ukotvena do nové mřížky kosmického Krista. Vystoupili jste k lásce. Nyní jste lidským Kristem, bytostí s kosmickým kristovským vědomím.
Znovu proveďte hluboký nádech a výdech.
A zatímco začleňujete tuto lásku do své bytosti, vedete ji ke všemu, co vás obklopuje, k vašemu domovu, vaší rodině, vašim sousedům. všechno je obklopeno láskou Krista. Jste ohniskem kristovského vědomí vyzařujícího lásku ke všemu, co vás obklopuje! Dovolte si být lidským Kristem, přijměte ono božství, které září ve vašem nitru.
Znovu proveďte hluboký nádech a výdech a pomalu se vraťte do svého těla. jemně, stále vibrujete ve svém srdci a v lásce.
Od tohoto okamžiku nechte své srdce, aby bylo vaším průvodcem, a pokaždé, když pocítíte, že jste unášeni starou mentální mřížkou, proveďte tuto meditaci a vzpomeňte si, že jste živoucím Kristem.
Jsme nekonečně milováni a požehnáni.
( Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)