e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Únor 2010

15.1.2010 - význam zemětřesení na Haiti

16. února 2010 v 18:58 | Esty

Posun 15. ledna a význam zemětřesení na Haiti

Karen Bishop - Křídla

16. ledna 2010

Vítejte!

Během těch mnoha let, kdy jsem psala výstrahy o energiích a v současné době Křídla, objevilo se zde jen poskrovnu významných posunů. Proces vzestupu byl navržen k tomu, aby nás posunul, abychom skrze něj expandovali, pozvedli vědomí naší planety skrze sami sebe, jeden krok v čase, tak abychom zmírnili naše nepohodlí jak jen to bylo možné. Většina tohoto procesu probíhala pomalu a soustavně. Nicméně, některé etapy našich posunů se ukázaly být zásadní a dramatické, i když se to stávalo jen zřídka kdy.

V počátečních stupních a letech první fáze vzestupu jsme mohli vidět, jak se věci podle plánu posouvají kupředu a s určitostí také vytvořily zamýšlené výsledky. Poté co se "plán" zastavil a do určité míry selhal, tyto zamýšlené posuny už tvořily žádoucí a zamýšlené výsledky jen velmi zřídka, pokud vůbec. Energie začaly proudit, ale nikdy se neudržely. Jako vozidlo, jež s prskáním nastartuje a pak vyhasne, aniž by mohlo udělat skutečný pohyb vpřed.

Nyní, když jsme zakusili rozdělení světů a žijeme na chvíli v paralelní realitě (dokud zamýšlený proces nevytvoří všechny žádoucí změny… a to se stane), plánované výsledky se tentokrát vskutku dostaví, neboť začínáme znovu v realitě, která zajisté bude "potravou", jež vytváří všechny naše touhy a sny.

Se vším co bylo řečeno, nová začínající energie, jež se objevila 15. ledna byla tou nejdramatičtější, jakou jsem zakusila a viděla po mnoho let. Bylo to vskutku docela fenomenální.

Slunovratem v prosinci 2009 se započal uzemňovací proces. My jsme potom procházeli procesem uzemňování se, zůstávali jsme pěkně při zemi, cvičili, chodili na procházky či túry a dokonce jsme i v důsledku větší konzumace jídla něco přibrali na váze. Taktéž jsme se spojovali s našimi pravými a autentickými já a utvářeli naše nové základny ve všech oblastech. Všechno v božském a perfektním pořádku.

Jak jsme se blížili k 15. prosinci, kdy se měsíc nacházel v novu, proběhlo zatmění slunce a Merkur pokračoval ve svém pohybu vpřed, objevily se jisté průvodní jevy. Pláč bez zjevného důvodu či alespoň pocity na brečení (z důvodu otevírání srdce na Haiti… viz níže), pocity těžkého nedostatku sebedůvěry, pocity akutního návalu horka, pocity chladu bez schopnosti zahřát se, panika, úzkost a deprese a bezesné noci doprovázené denní únavou byly jen jedny z mnoha příznaků nastávajícího posunu.

Během dne 15. ledna začala energie svůj posun, což vytvořilo chod energií obecně se projevující jako nervozita a vyděšenost pro něž není žádný zjevný důvod. Během našeho spánku z noci na 15. ledna došlo k masivnímu uvolnění. To způsobilo, že se mnoha lidem zdály velice zajímavé a odhalující sny. Došlo k tomu, že jsme byli připraveni pro pohyb vpřed… konečně se chopit našich nových směrů a masivně a intenzivně propustili minulost. Toto propouštění a konečné rozhodnutí na úrovni našich duší jsme silně prožili skrze naše sny či na našich vyšších úrovních.

Do té doby jsme se mohli cítit uvězněni… Jako kdybychom se nemohli žádnou cestou pohnout kupředu, ať už se důvody lišily u každého z nás, jako kdybychom se dusili nebo dokonce jako kdyby okolo nás byl velký tlak. Když jsme se pokusili udělat krok vpřed, skončilo to narážením či vběhnutím do někoho či něčeho, co jak se zdálo blokovalo naši cestu. Mohli jsme se cítit vmáčknutí do krabice, jež se stále zmenšovala čím dál víc. Zhmotňování či zharmonizování se s čímkoliv (kromě vytváření nových základů a uzemňování) se mohlo zdát při nejlepším marným. Byly jsme mnoha směry obklopeni vším starým, jak se naše propuštění zdálo být na obzoru, přesto však ještě zcela úplně nedorazilo.

Nyní se tak již stalo. Jako vystřeleni prakem do nového, naše okovy praskly a my se můžeme posunout do zcela nového prostoru. Jsme nyní volní a čistí. Cesta je otevřená a připravená na naše šlépěje a staré energie nás již nedrží při zemi. Navíc si teď budeme mnohem více vědomi toho, co vlastně chceme vytvořit. V minulosti jsme mohli pociťovat útržky či dokonce na chvíli vědět, ale potom se věci zahalily v mlze. Tato mlha se nyní začne zvedat a manifestace bude mnohem snadnější.

Nové energie se nás již nějaký čas pokoušejí zachytit. Jako televizní vysílání, jež se ustavičně vypíná a znovu zapíná nebo jako dvd přehrávač, kterému zamrzne obraz a poté pokračuje...dostávají se k nám nové vyšší energie, ale v pomalém stabilním procesu, kousek po kousku, jeden díl v jeden okamžik.

I my nyní budeme fungovat rozdílně. Tyto energie o vyšších vibracích, do kterých se nyní usazujeme, budou vytvářet nové a báječné způsoby bytí i manifestování, jež jsou daleko za hranicemi toho, co jsme znali v minulosti. Jak jsme se již několikrát zmínila v posledních vydání Křídel, sama jsem s novými energiemi experimentovala a to co vytváří a jakým způsobem pracují je zkrátka úžasné. V tomto směru se změní i náš rámec, neboť se potřebuje dostat do harmonie s těmito novými a vzrušujícími energiemi mnohem vyšší úrovně. Takže potom se naše stará struktura velmi změní, tak jako se mění už i právě nyní a nová struktura je něco, co mohu pouze popsat jen jako další pozemskou a za obsahem slov a že "chutná" moc dobře.

Stručná poznámka k Haiti:
Masivní zemětřesení, jež propuklo tento týden na Haiti vytvořilo monumentální otevírání srdce planety Země. Bolest, utrpení a tragická ztráta otevřela naše srdce a posunula planetu, tlačíce ji do srdečního prostoru, odkud nyní bude fungovat. Tyto nádherné a dávající duše, jež souhlasily na úrovni svých duší stát se částí této zkušenosti, sloužily planetě neviděni již po velmi dlouhý čas. Neboť nastal okamžik, kdy byly připraveny na mnoha svých duševních úrovních odejít, souhlasily, že svým odchodem pomohou planetě vzít ji na její novou a vyšší úroveň. Haiti se stane velmi posvátným místem, jako je tomu už nyní, a tato událost vstoupí do paměti lidí na velice dlouho. Jednalo se o etapu našeho zcela nového začátku, která změní vibrace a směr našeho nového světa. Tyto statečné, neuvěřitelně milující a drahocenné duše darovaly naší planetě více, než bychom si mohli kdy představit. Pomohly planetě v posunu ke zcela novému způsobu bytí, jež zahrnuje vycházení ze srdce a pocta a úcta kterou k nim chovám já i mnoho dalších duší nelze vyjádřit obsahem slov.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen


(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - přeložila Isobel Z.)
Leden 2010 - vytváříme novou realitu

16. února 2010 v 18:54 | Esty

Vytváříme novou realitu… dokončujeme krok číslo jedna

Karen Bishop - Křídla

8. ledna 20 10

Vítejte!
Nádherná energie tu konečně je, jakkoliv pomalu se pohybuje. Jako božský posilující lék vstupující do našich těl, do jedné buňky po druhé, nás velice pozvolna naplňuje a spojuje s naší novou a kouzelnou planetou Zemí.

Naše nová matka Země spočívá nyní ve zcela novém prostoru mnohem vyšší frekvence a my procházíme procesem sjednocení s ní, a také s naším novým místem v kosmu a zcela jistě s naším opravdovým a skutečným Já. Tento proces postupující krok za krokem je zásadním článkem utváření nového základu pod našima nohama, jelikož nemůžeme postoupit dopředu nebo začít novou realitu do té doby, dokud nejprve nedokončíme některé velice důležité kroky.

Takže to, že jsme vycouvali ze svých starých rolí spojených s vzestupem, a především ven z prostor, kam se mnozí z nás vrátili, aby se na poslední chvíli ještě pokusili pozvednout frekvenci planety, bylo jakýmsi procesem samo o sobě. Ačkoliv jsme možná fyzicky mimo tyto prostory, přesto z nich stále ještě potřebujeme vycouvat energeticky. Není to stejné jako přeměna a uvolňování energií v nás. Toto je zcela jiné, protože jsme se "vrátili" do jistých temnějších energií, v nichž jsme již delší dobu nebyli, a teď se z nich potřebujeme energeticky "vyvléknout", neboť něco z nich stále setrvává v našem vědomí. To může způsobit vyčerpání, avšak jako skupina jsme téměř hotovi. Někteří již nějakou dobu, jiní jsou završení velmi blízko.

Proces ukotvování, jímž nyní procházíme, vytváří nový prostor, jenž my teď ztělesňujeme nebo se připravujeme ztělesnit. Některé příznaky ukotvování můžeme vnímat jako pocity, že jsme "dole" a "hluboko" nebo spíše, že se nevznášíme ve vyšších sférách tak, jak někteří z nás běžně činí. Ale toto ukotvení je skvělé, protože - až skončíme - otevřeme kolem sebe brány, které vytvoří otvor, jímž budou moci vyšší sféry, či vyšší bytosti, přijít k nám. Nebesa budou nyní zde, takže my nebudeme muset toužit po odchodu někam "tam nahoru".

Můžeme také shledat, že se v nás probouzí nové touhy po fyzické činnosti. Procházky, cvičení, posilování nebo prostě jen hodně pohybu budou nyní časté. Navíc můžeme znovu začít přibírat na váze, jelikož podvědomě chceme mít hustší formu, aby nás udržela "tady dole" jako kotva. Obecně platí, že můžeme mít mnohem více energie než v časech minulých, a můžeme také chtít být součástí fyzického světa.

Naše základy taktéž mohou začít nabírat tvar. Věci v našem životě mohou procházet restrukturalizací z toho důvodu, aby nám nyní vyhovovaly ve všech směrech nebo alespoň podporovaly naše nové snahy a novou verzi "nás", jež se nyní vynořuje. K onomu couvání došlo proto, abychom se mohli "navrátit" ke svému pravému a opravdovému Já. Kvůli tomu možná zažijeme čas, kdy se nám prostě nebude chtít se s nikým spojovat, neboť potřebujeme být volní a čistí pro zakoušení svého pravého Já a potřebujeme se ukotvit do oné energie dříve, než se začneme spojovat s ostatními. Zároveň v nás však pobyt v přítomnosti mnoha dalších lidí může vyvolat pocit velké podrážděnosti, jako bychom se oháněli po mouchách nebo - v tom lepším případě - budeme neobvykle popudliví.

Nyní se nacházíme ve zcela novém světě. Starý svět jsme opustili po energetické stránce v září roku 2009, a jak týdny ubíhaly, celá planeta se oddělila a přestěhovala někam jinam, aby mohla začít znovu. "Ale mně se to zdá být pořád stejné!" můžete si myslet. Někde bylo třeba začít. Nemohli jsme začít úplně bez ničeho, jelikož prostor "prázdnoty" může být pro mnohé velmi nepříjemný, jak někteří z nás dobře vědí. "Iluzi" staré reality jsme nesli ve své vědomé mysli. A vidíme přesně to, co si pamatujeme a stále držíme ve své mysli. Tak energie funguje. Zrovna teď se nacházíme v určitém druhu "vrchní vrstvy" nové reality. V jakési kopii starého světa - zatímco začínáme tvořit svět nový. Nic nemůže existovat, dokud si nemyslíme, že to vidíme. Na toto téma jsem toho napsala hodně ve svých prvních knihách a je moc pěkné, že jsme jako planeta konečně znovu zpět v onom energetickém prostoru. A jestliže udržujeme ve své vědomé mysli starý svět, nejenže bude nadále existovat, bude dále narůstat.

Nuže, dochází tedy k tomu, že právě tady udržujeme starý svět při životě, zatímco zahajujeme proces vytváření světa nového. Je celkem podivuhodné vidět, jak se tento proces bude vyvíjet. Nejprve začínáme tvořit uvnitř sebe sama. Obnovujeme se do podoby svého pravého a původního Já nebo spíše do podoby toho, kým jsme přišli "být", když jsme se v tomto životě zrodili do fyzické formy. První fáze procesu vzestupu z našeho nitra odvalila tolik hustoty, kolik bylo možno, takže naše pravé a původní Já (nebo to, co já běžně označuji jako naše "zlaté zrnko") jsou tím, co zbylo. Ale přesto jsme možná shledali, že stále odhalujeme aspekty sebe sama, které jsou v nerovnováze s novým světem. Jako by to nikdy nekončilo… ano!

Ale zlepšuje se to, a protože jsme nyní v realitě nové frekvence, velice přirozeně se opět dostaneme do rovnováhy. Já jsem tuto zkušenost v poslední době učinila častokrát. Všechna ta neodbytná energie listopadu a prosince do mého povědomí vnesla mnohý poznatek ohledně toho, kde já sama jsem "mimo" a kde bych opravdu potřebovala růst a expandovat. Tento čas byl pro mnohé emocionálně bolestivý. K této zkušenosti, kdy si uvědomíme svou "hustotu" neboli ony níže-frekvenční aspekty sebe sama, obvykle dochází tehdy, když nás obklopuje hustota, jež je schopna v nás znovu aktivovat jakékoliv dřímající nízkofrekvenční energie, nebo tam, kde působí silný vliv průbojné energie.

Teď však dochází k tomu, že se tato nerovnováha sama krásným a kouzelným způsobem napravuje, neboť nás začínají naplňovat nové a pozvolna se pohybující energie. Tehdy vlastně není zapotřebí žádného dalšího záměrného léčení či napravování. Já sama jsem nikdy dříve skutečně neviděla něco podobného (až na setkání "blíženeckých duší") a je krásné to zažít. Jednoduše se stáváme vhodnými a vhodnějšími pro nový svět a právě energie nového světa toto vše umožňují. S výše-frekvenčními energiemi, jež nás nyní obklopují, již nebude aktivováno nic v nás, co vibruje na nízké úrovni a co usnulo během první fáze vzestupu. Jedná se o velmi milosrdný a božsky krásný proces - a mně osobně se líbí mnohem více!

Takže, abych se vrátila k tomu, jak se v současné době věci chystají vyvíjet: Svou novou energií se budeme "rozpínat směrem ven". Nejprve se staneme pravou a původní verzí sebe sama, a pak se z onoho bodu vydáme směrem ven. Jakmile se ony vysokofrekvenční energie uvnitř nás začnou rozrůstat, přirozeně se "protlačí ven" a zaujmou větší prostor, zatímco též přidají další "výhonky" související s našimi pravými a původními Já. A až toto pomalu a jistě učiní, bude vytvořena nová realita a nový svět… takový, jenž nahradí onu iluzi starého světa, kterou stále ve své mysli udržujeme při životě. Je to nádherně plynulý a božsky elegantní proces. A k tomu takový, který byl určen k vytvoření nové reality s lehkostí a v pohodě!

Samozřejmě to můžeme provést rychle, pokud si to zvolíme, ale to by mohlo vést k tomu, že bychom si připadali trochu jako blázni… a všechny ty dimenzionální změny a otevírání nás stejně dovádějí na pokraj zdravého rozumu. Ale nakonec je taková volba individuální záležitostí. Já konečně vybaluji poslední ze svých věcí a skutečně se sjednocuji se svým novým domem. Nedávno jsem si pořídila velký dům, neboť jsem o tom vždy snila, a též mi bylo naznačeno, že nastal ten pravý čas, abych měla místo, které bude plné lidí a bude samo o sobě novou realitou. Poslední dobou se vážně ponořuji do vize o svém domě, a ta skutečně narůstá, zatímco pokračuji ve vybalování a v konzultacích s dodavateli ohledně nezbytných budoucích změn.


Onehdy ráno jsem se probudila a ucítila jsem vůni připravované skvělé snídaně (jsem se svou vizí natolik spojena, že dokonce nabrala podobu vůní!), a okamžitě a nezáměrně jsem přeskočila do budoucí reality, kde tu bylo všechno úplně jiné, tak jak to bude jednou vypadat. Vnímala jsem to všemi svými smysly a bylo to velice opravdové, jako by se to dělo právě teď a tady. Bylo naprosto zjevné, že jsem se ocitla na odlišném místě a v jiné realitě. Přeskočila jsem do budoucnosti, protože jsem se jí nejvíce zabývala. Takže znovu - to, čemu věnujeme své myšlenky, nás přirozeně umístí právě tam… Já jsem již poměrně dlouho neprováděla žádné skoky mezi dimenzemi, přinejmenším poslední dva roky od - uf - však víte, co se událo u tolika z nás v souvislosti s opětovným vstupem do temnoty! Pro mne to bylo příliš mnoho a příliš brzy, a také poněkud… k zešílení. Já do všeho ráda přirozeně "dorůstám", krok za krokem, a tak jsem pak ve všech směrech v souladu.

Tvoříme-li nové reality, dochází k tomu, že pokud nás dost sdílí tutéž vizi, stává se tato posléze normou pro celek. Tudíž, jakmile se sami v sobě ukotvíme - to, kdo jsme a jak bychom si přáli, aby nový svět vypadal, začneme se spojovat s nám podobnými. S postupem času a událostí poté zahájíme vytváření nových realit, až se sejdeme a vytvoříme mřížky a společné základy.

Naše tvůrčí schopnosti jsou právě nyní obrovské. Ani bych nespočítala, kolikrát mi hlavou proběhla myšlenka či letmé přání, a pak se "objevilo". Zdokonalovat a učit se, jak použít energie pro optimální, soustředěnou a přiměřenou tvorbu, se stane v nadcházející době velmi aktuálním tématem. A dokonalé ovládání umění odskočit si do jiných realit a opět se vrátit, to bude přinejmenším zajímavé, dokud tomu nepřijdeme na kloub. (Já s tímto právě teď dost experimentuji, jednoduše proto, že u mne k tomu dochází přirozeně a úplně samovolně, ale budou tací, kteří budou v tomto novém způsobu tvoření mnohem lepšími průvodci a mistry než já!)

Skákání mezi dimenzemi a telepatie se ke mně v poslední době opravdu s gustem vrátily, jenže já jsem k tomu měla sklony po celý svůj život. Podle mého to ukazuje, že se vracíme ke svému pravému a původnímu Já, po tak dlouhé době strávené v první fází procesu vzestupu. Nová však je každopádně okamžitost tvorby. Je velice vzrušující a zajímavé se toho účastnit. Tato zkušenost tak rychlého tvoření nyní přichází díky našemu novému usídlení ve vyšších sférách… a jaká zábava to může být!

Tak, jak postupujeme do zcela nové reality, s postupem času nakonec zjistíme, že již není nezbytné vytváření peněz, neboť jsme schopni plně tvořit i bez nich. Pokud celek konečně pochopí a smíří se s tímto způsobem existence, stane se to novou realitou. A jako vždy je pouze na nás, jak se dáme dohromady, abychom společně tvořili, a co spolu vytvoříme. A stále budou existovat "předběžci", kteří vyrazí kupředu, aby nám ukázali cestu… a v počátcích budou naše stvoření individuální, protože se seznamujeme s těmito novými a vzrušujícími zvyky.

Právě nyní mohl být "návrat zpátky" pro někoho nutný, aby mohl vůbec postoupit kupředu. Tyto duše sice vskutku přeskočily na novou planetu Zemi, ale než se budou moci okamžitě posunout do svých nových rolí coby stvořitelé naší nové planety, musely nejdříve dokončit některé scénáře svých duší. Zajisté jim byl "povolen" vstup na palubu, vždyť to bylo rozhodnutí jejich vlastní duše, ale teď musí trošku dohánět. Může to tedy vypadat, jako by "zacouvaly" do staré reality, ale vlastně dělají jen to, že procházejí zkušeností, již přišly do staré reality prožít, protože právě ta uvede jejich vlastní energie do rovnováhy a povede k završení uvnitř nich samotných.

Tuto zkušenost prožívají v oné "vrchní vrstvě starého světa", nikoliv ve starém světě, jenž zůstal za námi. Tyto duše se rozhodly, že chtějí být součástí nového světa, a tak nyní dělají to, co je potřebné, aby se připravily na vyrovnání s ním. Rozdíl mezi těmito dušemi a dušemi, které nepřešly, je ten, že tyto duše jsou velmi ochotné a připravené potřebná přizpůsobení a změny v sobě provést. U těchto duší k tomu teď dojde velice rychle - právě díky okolní energii, v níž v současnosti existují.

Zkušeností a tvoření… nebo spíše zakoušení našich výtvorů. V tomto smyslu výše uvedené duše pouze prožívají své zkušenosti všemi svými smysly a ve fyzické formě. Snad by mohly tento proces završit čistě energeticky, ale fyzická zkušenost byla vymyšlena jako mnohem zábavnější, a též vše činí mnohem opravdovějším.

Když jsem byla u své rodiny v Severní karolíně, věnovali jsme nějaký čas hraní Wii her (Wii = videoherní stolní konzole). Musím říci, že jsem se nikdy tak dobře nebavila! Neměla jsem tušení, co to Wii je, a když mi má dcera poprvé vysvětlovala, že si můžeme zahrát baseball přes televizní obrazovku, pomyslela jsem si: "Ale to je virtuální realita, která by byla jen v naší mysli! A co tělesná forma? A co bytí tady na Zemi?" Brzy mne opravila a vysvětlila mi, že hra je sice na obrazovce i s hráči, ale každá osoba, která tu hru hraje, musí skutečně mávnout pálkou, hodit bowlingovou kouli nebo dokonce trefit tenisový míček jakýmsi nástrojem, který drží v ruce, zatímco se celá akce objeví na obrazovce. Naše fyzická forma byla tedy plně zapojena. Bylo skvělé si takto zahrát, zatímco venku sněžilo… Sice to nebyl úplně fyzický zážitek, v každém případě však alespoň poloviční.

Posléze budeme schopni jednoduše dát formu tomu, co si kolem sebe přejeme, a poté mít odpovídající zkušenost, po níž toužíme. Mne samotné, když jsem zjistila, že se nalézám v jiné realitě ve svém vlastním domě, to přišlo moc rychlé a dokonce mimo jakoukoliv kontrolu, protože jsem to nečekala a překvapilo mne to. Právě toto dělala první fáze vzestupu mnohým z nás. Tvořili jsme - nebo spíše kormidlovali - na úrovni duší, a vzhledem k faktu, že většina lidí dosud není zcela propojena se svou identitou na úrovni duší, stalo se toto období velice zmatečným a vytvořilo zdánlivý scénář bezmoci.

A přesně z tohoto důvodu bude tak důležité, abychom se učili a rostli, a dokonale ovládli energii, až budeme připraveni a až budeme vskutku v souladu se svým příštím krokem evoluční expanze.

Takže, co je teď bezprostředně před námi? 15. leden. Rozhodující den, pokud se rozhodneme využít energií, které tento den poskytne.

15. ledna se Merkur vrací k pohybu kupředu, zažijeme sluneční zatmění a bude novoluní… vše v jeden den! Náš krok kupředu novým směrem bude významně podpořen láskyplnou energií těchto nebeských těles. To budeme mít ale pomocníky… Vše vpravdě postupuje kupředu a my stanovujeme svůj kurz do úplně nové reality.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)Leden 2010 - POKLID

16. února 2010 v 18:48 | Esty

Poklid

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu


leden 20 10

Světlo lunárního úplňkového zatmění 31. prosince otevřelo dveře lednu s konfigurací kolísavých frekvencí, všechny soupeřily o vytvoření jednotného vzorce či podpisu, jenž položí základ celému roku 2010. Vládne pocit "ticha", zatímco první dny tohoto nového roku a nové dekády svítají příležitostmi a přece působí dojmem nehybnosti.

Energie roku 2009 narůstala až do vyvrcholení během měsíce prosince, kdy vytvořila skokanský můstek do ledna, a během příštích týdnů pronikne do našeho osobního vědomí vnuknutí ohledně toho, co je skryto.

Já jsem měla skvělou příležitost strávit Vánoce s rodinou na Kostarice. Měla jsem tam čas plavat v teplé vodě a vnímat, jak hřejivé slunce rozpouští a odstraňuje onu zaměstnanou část mé povahy. Měla jsem čas vyhodnocovat a přemítat o transformační energii, již rok 2009 přinesl naší milované Matce Zemi.

Domů jsem přijela 31. a s dychtivostí jsem si uvědomovala silný měsíc a množství obřadů pořádaných po celé planetě během tak slibné události. S příchodem Nového roku jsem vnímala v energii určitý "poklid", pocit hlubokého ticha. Poklid je jedním z oněch lahodných slov, která mají význam, aniž by vyjadřovala akci, a přesto přetékají potenciálem. Mnozí z nás cítí potřebu být navenek průběžně v módu "akce", přesto však z místa ticha promlouvá ta největší jasnost ohledně akcí, které by mohly získat projevený tvar.

Vstoupili jsme do roku 2010 a znovu za sebou zanechali to staré, jak jsme již učinili tolikrát předtím. Ale z nějakého důvodu jsme to jako nové nevnímali, nebo ano? Více než v jakékoliv jiné době v naší historii kráčíme mezi dvěma energetickými světy - světy 3D a 5D. Mezi energií neexistuje oddělení, žádný začátek a konec. Jsme frekvenční bytosti. Frekvencemi vnímáme, slyšíme, chutnáme, milujeme. Naše emoce jsou klíči nebo kódy odemykajícími poklid v našich frekvencích, což zase uvádí naše srdce mnohem více do souladu s naším harmonickým podpisem či modrotiskem.

Jako pracovníci světla a hvězdná setba hledáme harmonii a rovnováhu ve svých srdcích. Naše posvátné srdce udržuje energii poklidu jako maják, jenž nás zve, abychom vstoupili do větší části svého světla. Jsme obrovské světelné bytosti, a když jsme se rozhodly zažít tuto podivuhodnou 3D zkušenost, promítly jsme do svého fyzického těla pouze malou část onoho světla. Průběžně jsme školeni touto větší částí sebe sama, prostřednictvím svých 5D učitelů a hvězdných rodin, abychom rozvíjeli své telepatické komunikační dovednosti a vytvořily most mezi naší 3Da 5D energií.

Během měsíce ledna pocítíme, že se tento poklid postupně rozevírá, aby obklopil naši emocionální pohodu. Největším darem bude porozumění, že každý den je novým začátkem v našich životech i životě planety. Nové začátky a příležitosti existují v okamžicích mezi našimi plánovanými cíly a diáři. V tichu každého rána je ukryt nový začátek stejně jako v každém večeru. Každý náš nádech vytváří nový život v našich buňkách. Každý okamžik je nový a to, jak emocionálně vnímáme, je naším metrem při zjišťování, jestli lpíme na minulosti nebo promítáme do budoucnosti.

Rok 2010 nás výmluvným způsobem naučí, že si sami vybíráme, jak se budeme cítit, naše myšlenky se budou projevovat v realitě mnohem rychleji než kdy dříve. Naše slova budou mít větší sílu a naše schopnost opravdu průzračné komunikace ve všech našich vztazích bude výzvou a inspirací našemu budoucímu mistrovství. Naše přesvědčení jsou pouze myšlenkami, které si opakovaně myslíme, až se stanou vzorcem. Mnoho z nich spočívá na úrovni podvědomí a naše ego může často pravdu překroutit. Rok 2010 se vypořádá s našimi přesvědčeními z hlubin ega a je jasnou a nezbytnou součástí procesu našeho vývoje.

NUMEROLOGIE
Numerologický rozbor čísla 2010 nám nabízí velký náhled do nadcházejícího roku. 2010 = 3. Rok čísla 3 je chápán v zásadě jako rok optimismu a větší tvořivosti. Již přítomné vyšší frekvence podpoří naši intuici a vizi, a zesílený optimismus nám pomůže, až budeme čelit výzvám změny - což bude taktéž hlavní významná součást roku 2010. Naše představivost ve 3D je mostem k našim 5D myšlenkám. Využití tvůrčí představivosti k projevení pozitivních emocí velice napomůže vytvoření mostu mezi dvěma světy, mezi nimiž přecházíme. Též nám to pomůže si uchovat odstup od dramat kolektivu, až se k povrchu vyvalí husté vibrace.

PODPORA NEBES
Jako to už bývá, nebeská vyrovnání roku 2010 se ukáží být schopnými a posílí spouštěče specifických numerických dat a bran.

15. leden - novoluní v kombinaci se slibným zatměním slunce - nabízí hlubší ponor do energie poklidu, kde nám pocit odhození starých záležitostí bude připadat příjemný a náhlý. Vše ucítí, že dochází k pohybu.
30. ledna - úplněk - tento první úplněk roku 2010 zdůrazní náš emocionální stav a nabídne bezstarostný pocit.

V tom, co je známo jako naše budoucnost, existuje mnoho vláken teoretických možností. Čas není lineární, nýbrž kruhovitý - naše minulost, přítomnost a budoucnost se točí v soustředných kruzích cyklem či iluzí času. Jsou odhaleny nové formáty a posloupnosti událostí, které se teprve zrodí. Na počátku každého roku existuje mnoho předpovědí založených na potenciálu energie v daném okamžiku. To, co emocionálně pociťujeme, zabarvuje naše myšlenky, slova, činy, a to zase přikrmuje potenciální energii manifestace. Rok 2010 zdokonalí otázku - co skutečně chcete a jaký z toho máte pocit?

Během měsíce ledna, zatímco se náš harmonický podpis vylaďuje na novou frekvenci roku 2010, odhalí náš kosmický modrotisk více světla vyšších dimenzí a vědění tam uloženého. Nebuďte nešťastní, pokud vnímáte staré pocity nebo myšlenky, rodíme se či vynořujeme na hlubší úrovni svého hologramu. Naše fyzické, mentální, emocionální a duchovní tělo budou potřebovat čas na integraci a rekalibraci. Jestliže se cítíte přetíženi, vzpomeňte si, že ve vašem posvátném srdci existuje nekonečné jezero klidu, jež vám nabízí onu bezpečnou, láskyplnou energii, jíž vás vaše Já z vyšších dimenzí omývá s každým úderem srdce.

Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.

S láskyplným požehnáním ve službě,
Shala


© Shala Mata 2010

Zdroj:
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Rok 2010 II.

16. února 2010 v 18:40 | Esty
Až vše přerovnáme, budeme pak rozmnožovat to, co jsme uspořádali nebo z oněch základů, jež jsme položili, a vytvářet tak další a další výhonky… a naše vlastní individuální nová realita pak poroste. Až se stanou zjevnými nová realita a záměry našich duší, spojíme se za stejným účelem se svými bratry a sestrami, a budeme vytvářet zcela novou mřížku nové planety Země.
Běžným se stane žít ze srdce. Dojdeme k poznání, že srdce jsou těmi nejlepšími navigátory, a budeme toho často využívat. Naše srdce se již docela dlouho otevírají, oněch minulých 10 let, jednoduše proto, že první fáze vzestupu toho tolik otevřela v oblasti horní části zad a krku, čímž dovolila našim andělským křídlům, aby vyrašila. Avšak v nedávné době se naše srdce otevřela i z jiných důvodů.

Přestože někteří z nás po intelektuální stránce chápou život ze srdce již nějakou dobu (a někteří jsou v tom lepší než jiní!), kvůli vší té bolesti a trápení, jež jsme v poslední době viděli či zažili, se naše srdce otevřela ještě více (předtím se ovšem mohla "uzavřít" díky zkušenosti odchodu ze staré reality a potřebě se od ní oddělit a nechat ji daleko za sebou!). Mít otevřené srdce a dávat a přijímat lásku, bylo snad jedinou příjemnou a správnou věcí v těchto nedávných náročných časech po opuštění staré reality - a teď si to můžeme dobře zapamatovat a vstoupit s větší lehkostí do tohoto prostoru vyšší úrovně bytí a vnímání. Navíc, jakmile se nám stane cokoliv, co je "příjemné", naše srdce se znovu otevřou a může to vést k slzám a silným emocím. Vděčnost a otevřené srdce jsou často vedlejšími důsledky období velkého utrpení a výzev.

K tomu všemu mnozí z nás zažijí skutečné uvědomění toho, že dorazili naši "dokonalí" partneři, neboť tito drží klíče k výjimečnému a božskému otevření našich srdcí. A až k tomuto dojde, nebude celý zážitek (a slzy radosti, jež uroníme) pocházet odjinud, než z jiného světa… seslaný nebesy. Nyní se vše týká jen srdcí… jen srdcí.

Mentální, analytické a myšlenkové procesy budou zvolna nahrazeny procesy srdce a cítění. Můžeme nalézt spojení, která z pohledu intelektu nedávají smysl, ale naše srdce tvrdí něco jiného. Hudba bude vodítkem, neboť ta vytváří stavy cítění a výrazu přesahující naše myšlenky a mysl. Třeba shledáme, že se hudby pojednou nemůžeme nabažit nebo že máme silnou touhu tvořit něco, co zvuk zahrnuje. (Mně například již několik týdnů chodí náznaky, že mám vytvářet audio-knihy, jelikož psaní je mou nejvýraznější formou vyjádření, a zvuk by je pozvedl na novou úroveň.)

Tvorba bude taktéž hlavním tématem pro rok 2010. Zjistíme (a již nyní zjišťujeme), že pokud se otočíme, můžeme zaznamenat, že jsme již vpravdě stvořili kousek toho, o čem jsme v minulosti mohli jen snít. Snad si jednoduše pouze nevšímáme toho, co je přímo před námi, protože se možná raději zaměřujeme na věci, které jsou "zdánlivě" špatně, neboť to jsem znali v dobách nedávno minulých.

Přeuspořádávání a nové základy znamenají, že se připravujeme na věci příští. Zahrnuje to tedy obvykle též naše finance. Byl to dlouhý zátah - co se příchodu do nového prostoru týká. Můžeme být trochu plaší, když přijde na nový začátek. U mne zatím fungovalo "vyslat" přání, velice "nepřipoutaným" způsobem, a pak již jen sledovat, jak se manifestuje. A nevěřili byste, co všechno se manifestovalo. Nejlepší je začít s jednoduchými věcmi, které pro nás nejsou nijak zvlášť důležité. Toto cvičení je dobrým způsobem, jak se dostat znovu zpátky "do sedla" a vrátit se na pozici moci a síly, a věřím, že přesně to mnoho z nás právě teď potřebuje.

Důležité je také pozitivní smýšlení a naděje. Můžeme si zvolit vědomí, že věci teď již budou vskutku jiné, jelikož jsme bez výjimky pravými a právoplatnými stvořiteli své vlastní reality.
Tento proces ukotvování je také určen k vytvoření nové síly a důvěry uvnitř nás. Jakkoliv pomalu, znovu poznáme, že jsme opět u kormidla, ačkoliv to mohlo minulých několik let vypadat jinak. Snad jsme také zjistili, co vlastně chceme stvořit. Je to tím, že jsme vyrostli a došli velmi daleko s ohledem na to, co první fáze procesu vytvořila v nás… když nás uvedla do vyšších úrovní toho, co bychom mohli chtít vytvořit.

Ano, nyní opravdu začínáme úplně znovu. Vracíme se k identitě své duše, již jsme ztělesňovali kdysi v době svého prvního příchodu na tuto Zemi, jelikož jsme hotovi s procesem pozvedání vibrace planety skrze sebe sama. Můžeme nyní zanechat minulost za sebou a opět začít s nedotčeným původním plánem své duše.

Nástrahy? Stejně jako v minulosti máme všichni svobodnou vůli a možnost svobodné volby podle toho, kým si zvolíme být a co si zvolíme stvořit. Strach a analytické myšlení snadno mohou rozdrtit - a též určit - to, co tvoříme a zakoušíme. Jakmile nás začnou naplňovat naše nové role a příspěvky nebo původní identity našich duší, s tím, jak se vše ve vyšších sférách zesiluje, existuje nebezpečí, že nás naplní příliš. Může to vést k postoji "to mé je to jediné, a měli by to dělat všichni", nebo též k převládajícímu přístupu "neříkejte mi, co mám dělat a čemu mám věřit", protože jakmile se začneme skutečně svobodně vyjadřovat, máme tendenci požadovat právě v tomto volnost. Mnozí z nás jsou též unaveni pocitem, že jsou obětí! Nicméně, s plným včleněním původních plánů a záměrů naší duše bude též přicházet zkušenost s tím, že jsme požádáni o to, abychom přispěli celku, protože náš díl bude pro ostatní velmi zjevný.

Může tedy opravdu pomoci, připomeneme-li si, že náš "díl" je právě jen jedním dílkem a musí se hodit k mnoha dalším kouskům, má-li být vytvořen celek. Též pomůže uznat a ocenit kousky, které vlastní naši bratři a sestry. Po mnoho let jsem vídala rozvíjet tento scénář sloužící jen k rozpuštění jakýchkoliv nadějí na stvoření nové reality, a co je nejdůležitější, na jakýkoliv partnerský vztah s kýmkoli. V počátečním stádiu snadno k takovému postoji dojde, jelikož naše nová svoboda tvorby bude neuvěřitelná. Ale nakonec si budeme muset uvědomit, že se skutečně navzájem potřebujeme, pokud nechceme tvořit úplně všechno sami, a také, pokud chceme zkušenost existující mimo naši individuální kolej a uvědomění. Jenže, kdo ví? Je to na nás, tak je skutečně možné všechno a stát se může cokoliv.

Nyní se nacházíme v prostoru nového světa. Doufejme, že nestvoříme ony výzvy a temnotu, které existují ve světě, jenž jsme právě opustili…

Samozřejmě, v tomto novém světě můžeme stvořit cokoliv, co si zvolíme. Můžeme postavit jen svou individuální realitu přesně odrážející to, kým jsme a co pro nás má význam. Takto poznáme, že se nemusíme plašit ohledně čehokoliv v oblastech, které nejsou v naší tzv. "kompetenci". Velice brzy se bude ve starém světě dít mnoho věcí, ale pokud si uvědomíme, že tam již nesídlíme, můžeme získat určitý pocit bezpečí a útěchy ve vědomí, že nyní tvoříme něco zcela nového a odlišného, a velmi vzdáleného tomu, co se děje tam. Vzhledem k tomu, že postupně začínáme propouštět své strachy z minulosti, a pozvolna ztrácíme svou plachost a obavy, stanou se pro nás naše tvůrčí zkušenosti a schopnosti posléze "starou známou věcí". S největší pravděpodobností k tomu dojde nejprve u jednotlivců, než se posléze spojíme s ostatním… začneme od "základů nahoru", a pak budeme "rozšiřovat".

Jestli budou i nadále výkyvy nahoru a dolů? Vstupujeme na nové teritorium a nerovnosti terénu jsou obvykle jeho součástí. Jenže znovu - kdo ví, protože jako vždy je na nás, jak to dopadne. Podstatné je nyní, že MY jsme hlavními tvůrci. Je na nás, co stvoříme a s kým. Jak jsem již mnohokrát napsala v minulosti, právě kombinace našich energií významně přispěje rychlejšímu a výraznějšímu pohybu energií. Spojíme-li se, bude vskutku mnohem rychleji docházet k zázrakům, a to právě slouží pravidelnému udržování vyšší energie. Vzhledem k ukončení první fáze vzestupu, to MY nyní neseme vyšší energie, a pokud tyto energie zkombinujeme s energiemi druhých, stvoříme pro sebe novou realitu. Přidáme-li skutečnost, že ve vyšších sférách je vše umocněno, máme tu vzrušující recept na "všechno jde".

Jak si většina z vás velmi dobře uvědomuje, to, co tu čtete, vůbec nemusí být totožné s vaší vlastní realitou a zkušeností. Máme novou svobodu tvořit, cokoliv se stvořit rozhodneme, a je tedy na každém jednom z nás, jakou podivuhodnou realitu si bude chtít vybudovat.

Až věci začnou postupovat, jakkoliv pomalu a od samotného dna, a jakmile uvidíme, že jsme skutečně zpět u kormidla, tehdy započne náš nový svět. Všechny ty bolesti chodidel, spodní části nohou a zad, jež jsme někteří zažili, byly pouhou přípravou na zakotvení v této nové a vzrušující realitě, která se pomaličku vynoří z onoho základu. Takže - na vzrušující a zázračný rok 2010!

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Rok 2010 I.

16. února 2010 v 18:36 | Esty

20 10… rok tvořivosti, manifestací a sebevyjádření

Karen Bishop - Křídla

1. ledna 2010
Šťastný Nový rok!
A jak odlišný a vzrušující tento nový rok může být pro mnohé z nás J. 2010… rok tvořivosti, manifestací a sebevyjádření. Nebo, jinými slovy, počátek tvorby nového světa, protože první fáze procesu vzestupu je konečně završena a skončila.

Kde se tedy v tomto konkrétním okamžiku nacházíme, jak jsme se sem ve skutečnosti dostali a kam míříme?
Ač to může vypadat, že se toho v poslední době moc neudálo nebo že to bylo období velké přestávky, probíhalo opravdu množství pře-uspořádávání a příprav na další fázi.

K oddělení světů došlo v září, takže to vlastně není až tak dlouho od té doby, kdy jsme se odpojili od staré reality a odvážili se do reality zcela nové. Toto oddělení vedlo k velkému pohybu, co se nové planety Země týká, jelikož byla vytlačena na zcela nové místo ve vesmíru a nyní zaujímá prostor na nové a výše-frekvenční pozici.

Během tohoto období bylo ze starých kolejí vytlačeno též cokoli a všechno usazené na Zemi a v ní. K vytvoření tohoto pohybu bylo zapotřebí obrovského množství energie, a mnozí z nás to velice intenzivně pocítili. V této době bylo vytlačeno úplně vše, takže jakákoliv dřímající či zbytková temnota v nás byla taktéž vynesena na povrch a pryč (právě, když jsme si mysleli, že velká část našeho vnitřního čištění je u konce!). Šlo o pozoruhodný podnik a velkolepou událost.

Bezprostředně před tímto procesem, jenž nás vtlačil do úplně nové polohy, se mnoho z nás objevilo v nových domovech, ať již v důsledku změn v domovech stávajících nebo doslovným přestěhováním do nové lokality na planetě. Mnozí byli přemístěni do nových sídel, aby se pro dobu nadcházející dostali do míst klidu, vyrovnanosti a pohody. Bylo tedy mnoho těch, kteří dorazili na nějaké zcela nové místo, jen aby pocítili, že se s jejich příchodem nic moc nezměnilo, což je udivilo a snad si připadali zklamaní, ale i tak na vyšších a hlubších rovinách všechno pokračovalo dál. Docházelo k velkému pohybu, a chce to vždy určitý čas, aby se všechny potřebné kroky mohly provést.

Jakmile bylo nové umístění kompletní, či u někoho dokonce při setrvání na stávajícím místě, došlo k obrovskému posunu. Poté, co Země a její obyvatelé přišli do nového prostoru, mohli jsme vnímat ukotvování. Nádherná pauza a čas na krátký odpočinek. A jestli to mnozí z nás nepotřebovali! Vskutku jsme se ocitli na nějakém úplně novém místě.
Tento pocit výpadku a ukotvení byl krátký, neboť sotva Země dorazila na své nové místo v kosmu, zahájila proces naklánění, aby dokončila své vyrovnání. Proces vychylování mohl být vnímán jako "nahoru" a zase "dolů". Nebo "vysoko" a "nízko". A po celou dobu byly přítomny vyšší energie, aby s tímto procesem tvořily a podporovaly jej, a tyto energie rozhýbaly ještě více energie uvnitř i navenek.

Tehdy jsme mohli vnímat temnotu. Deprese, odpor k sobě samému, velká negativita a marnost, panika a úzkost, to byly jen jedny ze symptomů příchodu vyšších energií, které zasáhly jakékoliv zbytky nižších energií v nás. Tato vyšší energie byla výsledkem naší nové pozice v kosmu. Navíc je třeba se vnitřně připravit na tuto novou fázi a většina z nás stále ještě vlastnila energie, které též potřebovaly vyvážit a srovnat. A zároveň, protože jsme se nyní skutečně ukotvovali do nové Země výše-frekvenční energií svou a zemskou, byly též vystrnaděny ze svých starých kolejí velice staré a pradávné energie temnoty dřímající pod povrchem Země. Pamatuji si dny, kdy jsem jela po silnici a viděla tyto energie vyletovat a odlétat ze zemského povrchu a já jsem přemýšlela o tom, jak podivná doba to je!

Ale dělo se toho ještě víc, protože masivní tlak a opětovné vyrovnávání k sobě doslova tlačilo energie, které skutečně budou božské, až se v budoucích časech spojí. Přidejte k tomu silné energie přicházející naší korunní čakrou a vytvářející silné tlaky v dutinách a hlavě, spolu s alergiemi a podivnými nachlazeními, a není divu, že jsme v určitém okamžiku potřebovali pauzu! Dělo se toho v této době tolik, že nebylo možno oznámit jakýkoliv pravidelný či normální model. Vzpomínám si, že jsem měla pocit, že vlastně by bylo třeba každodenních příspěvků Křídel!

Od oddělení světů v září 2009 jsme se doslova ukotvovali, v malých a postupných krůčcích. Tento proces měl přijít o slunovratu v červnu 2009, ale - jak jsem již mnohokrát napsala (připravte se v tomto místě na trochu staré a nudné energie…) na úrovni duší jsme se rozhodli od staré reality oddělit. Duším, které tam sídlí, byl dán dostatek času, aby se otevřely a expandovaly, a to pak vedlo ke zpoždění v délce dodatečných 6ti měsíců (navrch k dalšímu, více než dvouletému zpoždění … a ano, na úrovni duší jsme s láskou souhlasili, že procesu poskytneme více času).

Opustili jsme tedy své staré životy spojené s první fází procesu vzestupu, mnozí za sebou zanechali rodinu a své milované, kteří stále nebyli ochotni se otevřít, expandovat a vzdát se nízko-vibračních vzorců a chování.

Změna pozice nové Země a jejích obyvatel začal doopravdy ihned po tomto oddělení. A znovu, jakmile toto přemístění bylo poměrně hotové, začal se zesilovat proces ukotvování a nastával v malých, nicméně stále rychlejších krůčcích… a teď jsme všichni na cestě celkem pokročili.... Přestože se mohlo zdát, že je mrtvé ticho, skutečně se mnohé dělo pro to, aby byly podepřeny samotné naše základy. Zahajujeme novou Zemi, a samozřejmě, tato nová Země potřebuje nové základy.

Slunovrat 21. prosince 2009 byl poté významným hráčem, jelikož velice podpořil naše ukotvení v nové Zemi. Novou Zemi nyní samozřejmě vytváříme my, a proto jsme do toho vtahováni jako právoplatní správci a stvořitelé, jimiž jsme sem být přišli. Nová Země sama má teď vyšší frekvenci, takže vyšší energie přicházejí z jejího nitra - a jistě také od každého jednoho z nás. Země je oním klíčem, stejně jako my.

Kde tedy jsme? Kde se nyní nacházíme v tomto procesu a co můžeme v nadcházejících časech očekávat?

Můžeme mít zrovna v této chvíli pocit velké prázdnoty, s určitým vjemem odpojení, ale je to jen díky tomu, že stojíme uprostřed procesu spojování se sebou samotnými. Vyšší sféry se nyní do značné míry nacházejí uvnitř nás, a právě to je onen proces, jímž procházíme. Právě tam se potřebujeme spojit, abychom mohli vytvořit zcela nové základy. Rozpomínáme se na to, kdo jsme a proč jsme zde, na této Zemi. Rozpomínáme se, co jsme sem přišli vykonat a čím jsme sem přišli být. A tento proces se rozvine úplně sám, jakmile se plněji ukotvíme do nové Země. Každá buňka našeho těla se - od samého základu - pozvolna naplní těmito vzpomínkami duše, aniž by bylo třeba nějakého většího úsilí. Bude k tomu docházet mnohem rychleji, protože Země spočinula na své pravé a právoplatné pozici v kosmu. Proto je nyní ten správný čas.

Kupodivu můžeme mít pocit, že couváme či jdeme nazpátek v čase (a to nemám na mysli současný retrográdní pohyb Merkura, ačkoliv Merkur náš proces vskutku podporuje). Dochází k tomu, že se znovu spojujeme se svým opravdovým a skutečným Já. Odstupujeme (a s touto fází jsme téměř hotovi) od čehokoliv a všeho v nás, co má cosi do činění s první fází procesu vzestupu. I když tento proces "vyvlékání se" či couvání nazpátek k naší duši, jíž jsme sem být přišli, než začala první fáze, probíhal po většinu roku 2009, je toto konkrétní stádium poněkud odlišné.

Během roku 2009 jsme větším dílem opustili své staré role. Momentálně navazujeme spojení s novými rolemi. A důvod, proč k nim couváme nebo proč máme pocit, že jsme se vrátili časem nazpět, spočívá v tom, že nyní se především stáváme právě těmi dušemi, jimiž jsme sem být přišli. Znamená to, že znovu navazujeme spojení a rozpomínáme se, a stejně tak se prostě stáváme tím, kým jsme sem být přišli coby duše přicházející stvořit novou planetu Zemi.Tyto modrotisky a vzpomínky duše v nás v době našeho příchodu byly nedotčené, jenže první stádium procesu vzestupu stvořilo odlišné role, protože naším záměrem v onom čase bylo pozvednout frekvenci a vědomí planety, aby se položil základ a vytvořila aréna, jež umožní a dovolí nám stvořit právě tuto novou Zemi. Potřebovali jsme ji tvořit v energii s vyšší frekvencí. Tak, ačkoliv se naše role během první fáze týkaly primárně pozvednutí frekvence planety, skutečně jsme se pokusili naplnit své role i s ohledem na stvoření nové Země. NYNÍ se konečně dostáváme k tomu, abychom se zaměřili jen na samotné tyto původní role, neboť je KONEČNĚ čas manifestace našich vizí.

Současný pocit couvání v čase se může projevit i tak, že se nečekaně sblížíme s velmi starými přáteli z minulosti a dokonce si tato nová spojení ponecháme, nebo - někdy - se jen dotkneme a půjdeme dál. Navazujeme spojení s těmi, kteří nás znali, když… Navazujeme spojení s těmi, kteří mohou znovu zažhnout plány duše, s nimiž jsme přišli před začátkem první fáze vzestupu. Uvádíme se do souladu s těmito starými energiemi v nás, a to všemi možnými způsoby, než postoupíme do příští fáze tvoření a prožívání. Tato zkušenost spojování se starými přáteli vlastně začala před mnoha měsíci, ale poté jsme náhle změnili plány směrem k oddělení světů, přešli jsme na nové místo v kosmu, a teď znovu začínáme.
Přítomen je též další scénář. Někteří z nás dotahují poslední "výhonky" svých starých scénářů duše předtím, než budeme moci postoupit do svého nebe na Zemi. Tyto staré scénáře nemohly být dokončeny, jelikož se první fáze vzestupu potýkala s tak velkým množstvím temnoty, že se naše plány takříkajíc zhatily, první fáze vzestupu se stala náročnější, než jsme očekávali, a někteří z nás nemohli provést či dokončit část scénáře své duše, které jsme přišli zažít. Během té doby to vypadalo, že temnota převzala vládu, a tak okolní frekvence nebyly dost vysoké, aby některým z nás umožnily provést to, co jsme udělat přišli.

Nyní, když došlo k oddělení světů, jsme osvobozeni a oproštěni od staré zkušenosti minulých asi tak 10ti let, a někteří z náš mohou nyní pokračovat, jen s nevelkými překážkami, v tom, co jsme původně zakusit přišli. Vlastně se stejně nic "nezhatilo"… šlo jen o svobodu volby. Tato svoboda volby šla jedním směrem a my jsme se poté rozhodli, že - stejně jako světlo - vytrváme, ale půjdeme jednoduše jinou cestou, a pak tedy budeme moci zakusit onu realitu, na niž jsme byli zvyklí. Právě v této nové realitě v současnosti většina z nás sídlí. A abychom položili její základy a nastavili nový modrotisk, jsou někteří z nás konečně schopni dokončit to, co jsme přišli zažít, abychom připravili na tuto fázi novou Zemi. Znovu zdánlivě couváme v čase, nicméně ve skutečnosti to jen prožíváme v novém světě, jenž to je schopen unést, zatímco stará realita by nebyla.

Žijeme tedy ve světě, který nám jednoho dne bude znovu srozumitelný.

Další současný scénář má co do činění s pře-uspořádáváním a formováním toho nového od nejnižších úrovní. Jinými slovy: pokládáme pro sebe nový základ, ať již přeuspořádáním svých záležitostí, domovů, sebe sama či čehokoliv jiného. Teď tvoříme od samotného dna, a právě proto je dán takový důraz na ukotvení a usazení hluboko v nové Zemi. Restrukturalizace je první fází…. a právě k ní dochází. Platí, že k nám bez větší námahy přijde právě teď ledacos… pokud to souvisí s tématem. Věci jsou skutečně božsky řízeny.


Zdroj:
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Zkušenosti s KUDZU

16. února 2010 v 18:17 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Kořen KUDZU je přírodní produkt, který regeneruje a obnovuje játra a jejich funkci.

Nyní jelikož kořen KUDZU užívám mohu říci, jak se po něm cítím.

V prvé řadě je to produkt, který mohu vřele doporučit a to úplně každému. Dá se sehnat ve spacializovaných prodejnách zdravé výživy a nebo ve zdravých specializovaných jídelnách. Jedno balení stojí cca 400,- Kč. Vydrží zhruba dva měsíce denního užívání. Kořen KUDZU se také prodává v lékárnách (kapsle).......nedoporučuji, vyzkoušela jsem a má velmi slabé účinky.

KUDZU působí trochu jako povzbuzující nápoj. Dá se pít i místo kávy. Lžičku čistého produktu rozmícháme ve studené vodě a pak dolijeme převařenou vodou. Vznikne hmota, která vypadá jako mléko. Někdo si nápoj dochucuje, šťávou, kakaem nebo kurkumou. V mém případě ho piji bez přísad.

Po zhruba týdnu užívání se lehce zhorší plěť a možná se objeví nějaká ta nemoc. Jelikož se tělo čistí od základu je třeba s tím počítat, záleží na míře zatížení organismu.

Dalším aspektem je nechuť k alkoholu a vůbec k věcem, které organismus znečišťují.

Takže pokud se chcete pročistit, posílit játra a zkrátka nastartovat jiný životní styl, KUDZU je správnou volbou :-).

Pěkný večer
Ester