e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Březen 2010

Březen 2010 - Tvoření v radosti

14. března 2010 v 12:31 | Esty
Energie na březen 2010

Tvoření v radosti - 1+1=3

V březnu si budeme moci na chvíli vydechnout. Po silných únorových energiích náhlých zvratů přichází období energie vysoké tvořivosti. I nadále se budou otevírat energetické brány, ale energie, která jimi bude přicházet, má jemnější a zároveň hlubší kvalitu než v únoru.
Únor v mnoha směrech "zbořil" to, co jsme dříve znali jako svoji realitu a často nás to přivedlo do situací, kdy jsme doslova "zůstali stát nad hromadou střepů". Přesto se v těchto okamžicích vždy uvnitř nás objevilo "Něco", co nám zablikalo v té tmě kolem a ukázalo kudy z ní ven. Ano, je to již opravdu zřetelné a vnímatelné spojení s naší Duší.
Během března dostaneme ještě možnost a příležitost si přehodnotit, které části našich životů jsou dosud postaveny na iluzích. V novém světle se pak tyto oblasti zákonitě začnou hroutit a sypat. Vše, co není v souladu s plánem a skutečnými cíli naší Duše, se postupně z našich životů začíná odpojovat. (Toto se bude dít během celého roku 2010). Březen nám umožní prohlédnout hlouběji a zhodnotit opravdověji svoje skutečné cíle a přání. Jarní rovnodennost nám kromě "nebeského vyrovnání" přinese i sílu k tomu, abychom dokázali své nově vytvořené plány převést do praxe a zrealizovat to, co je pro nás nyní do dalšího období prioritní.
Naše vnímavost a citlivost se zvyšuje a začínáme se propojovat s druhými energeticky ve vyšších úrovních a skrze naše Duše. Únorové energie více pootevřely dveře ke spojování se svojí skupinou spřízněných duší a přinesly v mnoha případech propojení a setkání i na fyzické úrovni. Teď v březnu se tato nově vytvořená spojení posílí a prohloubí podle vzorce 1 + 1 = 3. Propojením a vzájemnou podporou spřízněných duší se začíná na fyzické úrovni na Zemi ukotvovat a stabilizovat zvýšená úroveň Vědomí. A díky této spolupráci a propojení vzniká "třetí" energie. Byť si to zprvu možná ještě někteří nebudou uvědomovat, přesto propojení a podpora na vyšších úrovních se spřízněnými dušemi přináší do našich životů novou vlnu inspirace a tvoření.
Zesílené energetické pole, které vytvářejí skupiny spřízněných duší, umožňuje všem zúčastněným čerpat z energeticko-informačního pole té dané skupiny i bez přímého a vědomého propojení jednotlivých účastníků. O to více se tento proces posiluje v okamžiku, kdy dochází k vědomému spojení a spolupráci. To přináší daleko větší sílu a možnost uskutečňovat naše plány a cíle, které jsou opravdu v souladu s naší cestou a úkolem na Zemi. Proto je důležité zůstat vnímaví, naslouchat svým pocitům a nechat se vést svojí intuicí, která nás ve správný čas povede na ta správná místa. Pokud se tedy ve vás objeví pocit, že někde máte být, je dobré se tímto pocitem řídit. Okolnosti se většinou v těchto případech samy přizpůsobí a cesta bude volná.
V březnu nastává čas položit a ukotvit základy našich záměrů a projektů pro rok 2010. Je čas sázení semen, nejen skutečných rostlin, ale i semínek našich počinů. To, co se začalo v předchozích měsících objevovat v našich životech v myšlenkové úrovni a tvořit v podobě plánů, se nyní začíná zhmotňovat a tvořit na skutečné fyzické úrovni a ukotvovat v realitě. Již se objevují viditelné výsledky našich předchozích počinů a můžeme začít sklízet první plody své činnosti na našich nových pozicích v rámci budování a tvoření v Nové Zemi. Tyto výsledky se již viditelně promítají v naší nové realitě. A dobrá zpráva: tvoření v nové realitě jde samo - lehce a bez námahy. Protože tvoříme opravdu radostně a nadšeně ze srdce.
3. 3. 2010 se otevře velmi energeticky významná Mistrovská brána 3 - 3 - 3, kterou k nám budou proudit vysokofrekvenční podporující energie Univerza. Spojení s těmito energiemi probouzí hluboké části našeho mistrovského Já a umožní nám propojení s našimi mistrovskými kvalitami na velmi hluboké úrovni.
13. 3. bude probíhat další hluboká očista planety Země, což nás energeticky velmi ovlivní. Je potřeba, abychom tyto dny zůstali v klidu a ve svých srdcích, což napomůže nejen nám, ale i planetě Zemi pomoci tento proces lépe zvládnout. Všichni jsme její děti a jsme skrze ni propojeni, takže cokoliv se děje kdekoliv na Zemi, ovlivňuje nás všechny. Tento proces nás přivede k následnému Novoluní 15. 3., po kterém se můžeme opět "znovuzrodit" očištěni do své "zářivější" nové podoby.
20. 3. Jarní rovnodennost nám kromě "nebeského vyrovnání" přinese i sílu k uskutečnění našich záměrů a jejich následné ukotvení v realitě. Od této chvíle bude nadále stoupat ohnivá energie, což vnese další vlnu nadšení, inspirace a tvořivosti do všech oblastí našich životů.
První jarní úplněk 30. 3. přinese energii, která nám umožní "uklidit" si v sobě i kolem sebe to, co již není v souladu s naším nitrem. Zároveň nám dodá sílu učinit i náročná rozhodnutí s nebývalou rozhodností. To vše nás připraví na další fázi růstu, která nastoupí s velikonočními svátky v dubnu.
Přeji nám všem mnoho krásných a úspěšných počinů a to nejen během měsíce března, ale i do příštích měsíců tohoto roku. A jak se říká - "štěstí přeje připraveným", proto je velmi důležité jasně se rozhodnout - a pak už jen očekávat to nejlepší.
Rozloučím se slovy Lindy Goodmanové: "Miřte vysoko. Jestliže nebudete moci doletět k cíli, přistanete na hvězdě."
Z břehů Nové Země zdraví a na nová setkání ve hvězdách se těší
Mirka
"Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek v nezkrácené a neupravené podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka."


Únor 2010- Zdokonalení frekvence

14. března 2010 v 12:18 | Esty

Zdokonalení frekvence

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu

únor 20 10
Únor se stejně jako leden otevírá vzápětí po silném úplňku, nejjasnějším měsíci celého roku 2010. Lednová planetární vyrovnání, spolu s novoluním/slunečním zatměním, vnesly vyšší úrovně fotonového světla, které se zanořilo hluboko do každé z oblastí naší frekvenční pohody.

Pouhé konstatování, že leden byl intenzivní, by zdaleka nevystihlo skutečnost. Především s sebou přinesl laserový paprsek uvědomění do všech oblastí zastaralých přesvědčení a energie v našem vědomém a - to zejména - nevědomém Já. Běžné byly pocity odpojení a rozrušení. Bolesti hlavy, závrať, nespavost, úzkost a nejistota nás nutily zpochybnit samotné naše základy.

Nižší vibrace kolektivu procházejí rekalibrací tak, jak pokračujeme v procesu vzestupu. Pocit uvíznutí na nižší rychlosti není nikdy příjemný, a u každého je to trochu jiné. Znovu jsme stáli tváří v tvář všemu, na čem ulpíváme, a neprobíhalo to zrovna jemně.

Rok 2012 a náš vzestup se rychle v našem vědomí dostává na první místo - u všech pracovníků světla a hvězdné setby. Pocit naléhavosti je onou energií v pozadí, která nás zavádí hlouběji do všech oblastí, jež vyžadují "frekvenční zdokonalení". Naše část z vyšších dimenzí nás žádá, abychom udržovali jasnou vizi ohledně toho, co chceme, jak se chceme cítit a kde chceme být - a to ve všech oblastech našeho života.

Únor je oním mostem mezi silnými měsíci lednem a březnem. Během ledna jsem vnímala poklid potřeby být v tichu a hluboko se ponořit… a s tím přišla expanze a stažení, které jsou vždy součástí takového poklidu. Náš vesmír se stále rozšiřuje, stejně jako my. Během poklidného období novoluní jsem požádala Arkturiány, aby mi ukázali, co se děje se mnou a též s ostatními. Vysvětlili mi, že rozšířené částice výšedimenzionálního fotonového světla aktivují krystalickou povahu naší šišinky. Tato aktivace je součástí našeho probíhajícího frekvenčního zdokonalování, či opětovném přepojování, které bude pokračovat nadsvětelnou rychlostí do té doby, než dosáhneme úrovně nezbytné pro náš vzestup. Viděla jsem, jak se šišinka otevírá se zábleskem přicházejícím z jejího nitra a rozšiřuje se v kouli ze světla a energie.

O něčem podobném mluví také Steve Rother a Tom Kenyon. Zjevně dostáváme všichni tutéž zprávu, že se jedná o významnou a důležitou část procesu našeho vývoje, jenž bude dále podporovat naši cestu.

Můžeme přitom zakoušet fyzickou nesourodost, co se týká frekvenčního mostu mezi naším světelným tělem a naším tělem fyzickým, emocionálním, mentálním a duchovním. Pocit, že se pokoušíme projít blátem, jak to nedávno popsal jeden klient, je přesný, protože si po fyzické stránce hrajeme na honěnou. Pocity závratě, bolesti krku a hlavy, pocity odpojení, vyčerpání, úzkost… to vše je součástí téhož uvádění na vyšší úroveň.

Byla mi ukázána koule pulzující vzory, které se proplétaly korunní čakrou a kolem ní a vytvářely nové frekvenční pásmo, jež je třeba zpracovat. Propojení této koule - orbu - s holografickým prostorem v našem srdci poskytuje okamžitou útěchu a pocit přítomnosti v tomto "přítomném okamžiku".

Během měsíce ledna jsme vytvořili pro tuto energii místo - jako bychom odstranili tlustý svrchní nátěr. Energie února spolu s pokračujícími planetárními a galaktickými vyrovnáními začne být pro nás lehčí, neboť se krystalická povaha naší DNA v mnohem větší míře přenáší do našeho fyzického vědomí.

Staré národy považovaly žlázu šišinky za bránu k duši, a když je tato propojena se srdcem, připraví nás na DNA aktivaci, jež započne na hlubší úrovni během světelného koridoru 333 (3. března 2010). Březen též přináší jarní rovnodennost a slibuje se stát velkým a mocným měsícem zdokonalování a změn, a to na velmi hluboké úrovni.

Ačkoliv se nám zdá, že nad tím vším nemáme žádnou vládu, ve skutečnosti jsme právě učeni ovládání frekvencí. My sami jsme těmi jedinými, kdo je schopen působit na naši frekvenční rovnováhu.

Jakkoliv obtížné pro nás tyto změny jsou, stále jsme jen my odpovědní za to, jak se cítíme. Každá živá bytost na této planetě prochází v důsledku nárůstu světla velkou změnou. Je přirozené, když cítíme změnu, hledat podporu a útěchu u těch, kteří jsou nám blízcí, nicméně je nezbytné chápat, že oni taktéž procházejí změnami ve vztahu k sobě samým. Jedná se o nanejvýš osobní a individuální změnu, která se dost často liší od toho, co dle svého názoru potřebujeme nebo co nám je důvěrně známé.

Během měsíce února slavíme Valentýna jako den, kdy prokazujeme úctu těm, které milujeme, jakkoliv ta nedůležitější úcta musí být v našem nitru. Posvátnou láskou, již chováte vůči svým drahým, jste vy… a když to takto vnímáme, jsme schopni nabídnout bezpodmínečnou lásku v plné míře - nebo alespoň částečně - všemu, co ve svém životě máme.

Energie února bude naším polem protékat a odeznívat, protože vstupujeme do svého světelného frekvenčního pláště. Můžeme očekávat, že pocítíme propady a výšky v kontextu naší osobní cesty. Poněkud příjemněji se začneme cítit, až se naše emoce usadí a my se budeme v souvislosti se změnami schopni snadněji rozhodovat. Buďte připraveni na výsledky, které se zdaleka nebudou podobat čemukoliv, co byste snad očekávali, přesto se objeví a nabídnou širší vizi či perspektivu.

Láska je frekvencí, jež je naším prostředkem pro interdimenzionální cestování. Láska, která je bezpodmínečná, pozvedá frekvenci a vibraci všeho, s čím se setká. Rozšiřuje naše vnímání energie, času a síly obsažené v každém z nás. Spojení této síly prostřednictvím kolektivu vytvoří vyšší frekvenci v mřížkách, ley liniích, krystalech a energetických branách naší milované Matky Země.

Únor defragmentuje náš pevný disk, abych tak řekla (pozn.: defragmentace = proces zpětného skládání celku z dílčích částí), což nás přiměje, abychom propustili iluzi svého ega, omezení, zastaralých přesvědčení a očekávání, jež máme vůči sobě i druhým. Všechno je frekvence a vibrace. Slyšíme, mluvíme, dotýkáme se, jíme a pohybujeme se vibrací. Rychlost víření vibrace určuje hustotu objektu. Víříme stále rychleji a uvolňujeme hustší části sebe sama, abychom se stali ve větší míře krystalickým tekutým světlem.

Naše světelné tělo na lásku odpovídá výrazem radosti. Je to naše právo od narození. Každá buňka našeho těla touží vyjádřit radost a jedinou překážkou jsou naše opakované myšlenky strachu.

Je čas velkého probouzení a je čas být laskaví, jemní a trpěliví sami k sobě, a především k těm, které milujeme. Propustíme-li všechna očekávání a budeme pobývat v radostném přítomném okamžiku, spojí nás to s naším světelným tělem a kouzelnými bytostmi, jimiž se stáváme.


Pokud se cítíte osamělí, ochablí a neklidní, buďte ujištěni, že nejste sami, ale vězte, že nás velmi podporují nadcházející významné fáze měsíce v únoru a též naše výšedimenzionální aspekty v tom, abychom se odtrhli od hustých vrstev a jasně zazářili.

Tato volba je zcela a jedině naše, a vyvolává velké vzrušení v samotném jádru naší bytosti. Udělejte si během února čas, abyste si doplnili a soustředili tuto novou energii, protože se připravujeme na další frekvenční zdokonalení - a čeká nás toho ještě více.
Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále!
S láskyplným požehnáním ve službě,
Shala
© Shala Mata 2010
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)