e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Květen 2010

Nové informace

3. května 2010 v 10:58 | Esty |  TERAPIE
Jak jsem  slíbila píši nové informace ohledně mého poradenství a konzultací a zkrátka pomoci se zdravím :-)

Vše má jednoduchý princip: Když se o své zdraví staráte, tak jste nemocní méně, když se staráte i o svou duši nejste nemocni vůbec.

Mým cilem je, aby lidé, kteří ke mě přijdou a skutečně chtějí něco změnit, se stali sami odpovědní za své zdraví. Aby zkrátka nenechávali své zdraví v rukou jiných lidí. A pomocí chemikálií se nestávali zbytečně závislí na systému.

Každý člověk je za své zdraví odpovědný sám. A to tím jak s ním nakládá a tím, jak o sobě přemýšlí.

Nikomu nenabízím zázrak, ale cestu a povzbuzení na cestě.

Léčím pomocí své vnitřní léčebné síly, kterou v sobě může objevit (a má ji v sobě) úplně každý člověk. Dále se zaměřuji na přírodní způsoby léčení, jelikož jsou přirozené a bez vedlejších účinků.

Pokud se na cokoli chcete zeptat, můžete na e-mail estera.j@seznam.cz

EsterFrolův dýchací trenažer

3. května 2010 v 10:04 | Esty |  ZDRAVÁ VÝŽIVA TĚLA I DUCHA
Frolův dýchací trenažer je velmi dobrá pomůcka a léčebná metoda pro mnoho nemocí. Byl vynalezen v Rusku a slouží pro natrénování endogenního dýchání.

Lidé velmi často opomíjejí dýchání a nedostatek kyslíku se projeví sníženou činností orgánů, které mohou onemocnět. Většina lidí dýchá povrchně a vůbec nevyužívá celou kapacitu plic.

Frolův přístroj jsem si zakoupila můžu říci, že změna je značná. Dýchání do přístroje není nic složitého, naopak je to velmi příjemné. Je dobré vždy dýchat před spaním nebo alespoň ze začátku.

A teď na co přístroj působí:

Při endogenním dýchání dochází k celkové regeneraci organismu a k léčení celého těla. Možná je troufalé říci, že léčí všechno, ale dle zkušeností mých i jiných lidí to vypadá, že opravdu působí komplexně. Dokonce jedné starší paní se vrátila její původní barva vlasů. To vyzkoušené nemám, ale paní jsem na vlastní oči viděla :-)

Určitě je přístroj dobrý jako prevece onemocnění. Minimálně proto, že vám rozhýbe a zregeneruje orgány a prokrví části těla o kterých jste možná ani nevěděli, že je máte :-) :-)...

Zkrátka mohu doporučit :-)

Endogenní dýchání: http://www.lekarna-zdravi.cz/clanky/detail-3222/endogenni-dychani/ - tady si můžete přečíst o tomto způsobu dýchání, jelikož na to odborník opravdu nejsem a vysvětlovat si to netroufám :-)


Duben 2010 - Přezkoumání našeho vnitřního vztahu

3. května 2010 v 9:45 | Esty

Přezkoumání našeho vnitřního vztahu

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu

Ač riskuji, že se budu už zase opakovat, čeká nás během měsíce dubna důkladná a významná revize vztahů ve všech podobách. Energetická vyrovnání v březnu byla vskutku "frekvenčnímu upgrady", a nyní v dubnu pocítíme silné volání, abychom prozkoumali svůj vnitřní vztah ke každému z aspektů svého života.

Na první pohled to vypadá obtížně, a po pravdě řečeno, takové hloubkové osobní zkoumání vyžaduje hodně času a vytrvalosti. Každý aspekt našeho vnějšího života je formou vztahu, neboť jsme "ve vztahu" se vším. ať se již jedná o naše tělo, práci, přátele, rodinu, pocity, myšlenky či naše přesvědčení. Mnozí cítili již od rovnodennosti 21.3.  potřebu se stáhnout a přehodnocovat.  Nikdy nejde pouze o jednu událost nebo čas, neboť si rádi v čase lineárně řadíme, jak během svého života vnímáme svou cestu.

Světelné kódy přijaté v měsíci březnu vytvořily hlubší úroveň uvědomění a změny, kdy jsme věci vnímali jinak, ačkoliv se zdánlivě nezměnily - dospěli jsme k bodu, kdy máme překlenout souvztažnosti, které sahají hlouběji než kdy dříve. To, jak sami sebe vnímáme, zatímco se snažíme zvládnout svůj 3D/5D vztah, skutečně vyžadovalo nový závazek vůči našemu procesu vzestupu.

Naše vnímání času se dramaticky mění - stejně jako posledních několik let. Já sama jsem v minulých týdnech naprosto jistě cítila, jak mne obklopila časová bublina, vnímala jsem klid a chtěla jsem jen "být", a nikoliv něco "dělat". Integrujeme obrovské vlny vyšší frekvence a nyní nastal čas sledovat vše v našich vnějších životech jako indikátor svých vnitřních vztahů frekvenčních a partnerských.

Duben je měsícem intenzivní energie, která účinně přetvoří náš vnitřní vztah k prostoru našeho srdce, a to dále vytvoří příležitost pro jasnější pohled na vnější vztahy a partnerství, jimiž v současnosti procházíme. Otázka "jak se v tomto okamžiku cítím" je tím nejdůležitějším klíčem k pochopení našeho frekvenčního souladu s myšlenkami či cítěním lidí v našem životě. Stále znovu v této nové energii definujeme, co je nám příjemné a povznášející, přes filtr svých starých přesvědčení a vnímání toho, kdo jsme a ke komu nebo čemu se - po frekvenční stránce - hodíme.

V kontextu svých vztahů často na základě svých zkušeností a očekávání promítáme svá přesvědčení o tom, jak by to či ono mělo vypadat a jak bychom to měli vnímat. Činíme tak u všech druhů vztahů. Duben  zvýrazní tu část jakékoliv naší projekce, která obsahuje frekvenční soulad se starým vzorcem nebo přesvědčením, jež stále máme o sobě a lidech v našem životě. Toto načasování bude významnou příležitostí pochopit, zda to, co se nám stále objevuje, je staré a vyšlé z módy, nebo zda je to něco nového, co nám přináší radost. Je velice snadné se začít nemilosrdně kritizovat, když se ukáže, že staré vzorce jsou ještě pořád součástí našeho přítomného okamžiku - je to však jednoduše další příležitost se rozhodnout to změnit . a propustit.

Vnitřní přehodnocení  prostřednictvím našeho srdce umožní, aby staré soudy a kritika nesly slabší náboj emocionální zátěže a aby se nám nabídla jasnější vize a pochopení příležitosti, již nese každý okamžik pro vyčištění cesty pro nové pocity radosti, zatímco přehodnocujeme a propouštíme jakýkoliv pocit omezení nebo strachu.

Naše světelné tělo obsahuje novou frekvenci a nové kódy, a zvolna rozvádí tuto novou energii do našeho fyzického, emocionálního, mentálního a duchovního těla. Což může být pro nás náročné a fyzicky vyčerpávající. Mnozí z těch, s nimiž jsem mluvila či pracovala, mluvili o vyčerpání, bolestech v těle či hlavě, žaludečních obtížích a pocitu odpojení. Též zmínili zamlžené myšlení a neschopnost uspořádat myšlenky do rozumné podoby.

Transformujeme mnoho vrstev své osobní reality, neboť "integrační" vlny vynášejí stále znovu do popředí pocit  naléhavosti. nebo uvíznutí. Opět polarita jako ten největší učební nástroj. Naše odezva či reakce na toto začlenění bude klíčovou součástí toho, jak projevíme skryté vědění obsažené v našich myšlenkách. Rychle se vyvíjíme a setřásáme staré kolektivní  vjemy a vzorce. Duben je měsícem akce, nicméně akce na hluboké vnitřní úrovni, kde musíme být plně přítomní a dávat pozor na emocionální spouštěče, jež nás mohou posunout  k podnětu pro náš vývoj.

Je důležité si pamatovat, že všechno, co zahrnuje náš současný každodenní život, je symptomem či symbolem naší frekvence. Nezažíváme nic, co by nebylo v přímé souvislosti s našimi myšlenkami a přesvědčeními. Prokopáváme se hlouběji a hlouběji k nezpracovaným základním aspektům našich vztahů - uvnitř našeho Božského modrotisku. Chce to vskutku velkou odvahu, abychom očistili a sami pro sebe odhalili mistry, jimiž vpravdě jsme.

Naše srdce je naším velkým učitelem a strážcem moudrosti. Vyživuje a podporuje pravdu o putování naší duše bez posuzování, a ukazuje nám směr, jímž se máme vydat. V dubnu bychom měli pozorovat své myšlenky a pocity jako pod mikroskopem.  Jakmile sledujeme sebe ve vztahu k realitě, vyvoláváme změnu - již pouhým pozorováním. Duben nám pokládá otázku: "Co doopravdy chcete?", a pak nám nabízí energii k podniknutí příslušných kroků k tomu, abychom mohli do své reality vnést frekvenční soulad se svým záměrem. To, co chceme, poznáme podle pocitů, jež to v nás vzbuzuje - je-li to povznášející, radostné a velkorysé, pak je to v souladu s naším srdcem. Cokoliv menšího značí, že máme dokonalou příležitost učinit cokoliv, co považujeme za správné - aniž bychom se vinili či odsuzovali.

Každý měsíc jsme velice ovlivňováni kosmickými vyrovnáními. V dubnu máme od 17. 4. do 11. 5. retrográdní Merkur. Toto vyrovnání podporuje hloubkovou vnitřní revizi a potřebu tichosti a rozjímání. Spousta lidí pocítí nezbytnost úpravy směru svého putování, protože v hloubi jejich bytosti se objeví podnět k novým závěrům.

Novoluní 14. 4. a úplněk 28. 4.  nabízejí čas ke zkoumání a hlubokému ponoru do našich emocí a pocitů, a k novému nastavení příležitosti k dalšímu rozpínání směrem ke skutečné přeměně.


Laskavost, něha a velkorysost jsou opět hlavní energií tohoto měsíce změny a růstu. Je zapotřebí podniknout jakákoliv nezbytná opatření, abychom cítili podporu, zatímco přijímáme do svého vědomí více světla. Při surfování svými vztahy  mnohé poznáváme - a jako vždy je tím nejdůležitějším vztahem vztah, jenž máme sami k sobě.

Pulsující vlny božské ženské energie se  námi prolínají a vytvářejí základ pro dokonalou rovnováhu posvátné ženské a mužské frekvence. Takovýto základ je na naší milované Matce Zemi v každém člověku, místě či věci, a vytváří soulad vnitřních individuálních změn s těmi kolektivními. Náš vesmír expanduje stejně jako my, ač se nám snad během tohoto měsíce přehodnocování může spíše zdát, že se zmenšuje. Zaměřte se na své osobní rozpínání s vědomím, že jsme milováni a váženi za onu odvahu, jíž je třeba, abychom byli mistry, jimiž opravdu jsme.

Každý vztah se v této neuvěřitelné a velkolepé době mění a každý nám nabízí hlubší pochopení. Radujte se z nadcházejících dnů a zaměřte se na záměr cítit radost a expanzi.

Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování.

Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.

S láskyplným požehnáním ve službě,

Shala

© Shala Mata 2010

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)