e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Srpen 2010

Červenec 2010 - Dovolení

9. srpna 2010 v 10:00 | Esty
Dovolení
Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu


Červenec 2010


Alchymické světlo slibného úplňku a lunárního zatmění proudí plnou silou, zatímco píši svůj příspěvek na červenec. Než přejdeme do července, je zapotřebí stručného shrnutí. Slunovrat 21.6. ve spojení s úplňkem a lunárním zatměním 26.6. vyvolal silnou vlnu "restrukturujícího" světla, jež budeme v jednotlivých fázích integrovat v průběhu nadcházejících týdnů července a srpna. Úplněk byl ještě posílen velkým křížem planetárních vyrovnání, jenž je poměrně vzácný a bude nadále zintenzivňovat aktivace našeho světelného těla.

Pro mne samotnou byla energie minulých dvou týdnů fyzicky náročná - bolesti hlavy, nevolnost a velká potřeba odpočinku. Pocit, že kráčím mezi dvěma světy 3. a 5. dimenze byl dosud zcela nepřehlédnutelný, a v červenci bude velice potřebné tichá integrace a rekalibrace.  To, že si přejeme být v klidu  a "dovolit" myšlenkám, aby proplouvaly naším vědomím, je taktéž součástí tohoto načasování a je důležité, abychom si na to nechali dostatek času.

Neustálý přítok vysokofrekvenčního světla je základem zahajujícím měsíc červenec
. Jak jsem již zmínila v červnovém příspěvku, jsme nyní naplno v módu expanze světelného těla. Soustředěná energie června a července bude pokračovat ve vyzařování kódů pro rozšiřování světelného těla prostřednictvím  brány našeho svatého srdce. Kvocient pulzujícího krystalického světla mění naši perspektivu v samotném jádru stavby všech vztahů. A znovu to pěkné slovíčko a znovu rekapitulace - jsme ve vztazích se vším a  se všemi. Vše je energií a my jsme obrovskou vířící energetickou matricí, která  se shlukuje prostřednictvím styčného bodu vztahů.
Mnozí z nás zjišťují, že naše paměť  sílí a slábne, vybledává a vrací se do naší vědomé reality. Pamatujeme si některé věci, ale jiné nikoliv, myšlenky proudí najednou a v podivných kombinacích, což umožňuje, aby se bez našeho odporu vmísila poněkud upravená verze reality našeho současného okamžiku. Odpovídá to "času" a neustále se měnící dynamice reality, již jsme si my jako kolektiv vymodelovali.  Již jsme hovořili v minulých článcích, že čas není lineární, že je jakýmsi obrovským, kruhovitým vířícím vírem nekonečného množství potenciálů.

Všechno nám připadá rychlejší a pomalejší současně. To, kam zaměříme svou pozornost a myšlenky, se bude manifestovat jako energie formy a struktury v této 3D existenci. Naše přesvědčení o naší realitě budou z té perspektivy, již právě zakoušíme. Polaritní model našeho 3D světa bude vždy umožňovat vyjádření oběma stranám rovnice. Jestliže se modlíme za dobro čehosi, musíme připustit, že jsme též v nevědomém vztahu  s tím špatným v onom čemsi. Je to hlavolam kvantové fyziky, nad nímž si lámeme hlavu. Všechno je v zásadě vzorci světla a frekvence vytvářejícími informace. Jsme-li "proti" něčemu, znamená to, že též musíme být "pro" protiklad toho něčeho. Jsme-li "pro" něco, jsme v polaritě s tím, proti čemu jsme. Naše srdce tuto složitou komunikaci dokonale chápe, a když vyjádříme svou zkušenost přes bránu svého svatého srdce, okamžitě cítíme, že "jsme" nebo "dovolujeme" či "umožňujeme"… jako protiklad k "činíme" či "děláme".

Umění dovolení, popsané  Esther Hicks a Abrahamem to vystihuje dokonale:

"Praktikujeme Umění dovolení. Což znamená natáhnout se k myšlence, kterou vnímáme jako nejlepší, nikoliv k té, která je správnou myšlenkou, ani k té, která nám to sděluje tak, jak to je. Sdělení, tak, jak to je, vás drží jen tam, kde to je: "Sakryš, řeknu to tak, jak to je. Řeknu to tak, jak to je, protože každý chce, abych to řekl tak, jak to je." Řekněte to tak, jak to je, pokud se vám to líbí tak, jak to je. Pokud se vám to nelíbí tak, jak to je, pak to nesdělujte tak, jak to je - povězte to tak, jak chcete, aby to bylo. Budete-li to dlouho vyprávět tak, jak chcete, aby to bylo, začnete to vnímat tak, jak chcete, aby to bylo, a když to vnímáte tak, jak chcete, aby to bylo, bude to tak, jak chcete, aby to bylo."

Porozumění "dovolení" nám velmi pomůže v nadcházejících týdnech velkého pozdvižení, změn a zmatku. Když zaměřím svou pozornost na ropnou skvrnu v Mexickém zálivu, mí milovaní delfíni a velryby mi okamžitě připomenou, že žijeme v hologramu. Naše fyzické tělo je vybudováno ze světla uloženého v podobě buněk, atomů, elektronů a protonů.
Jestliže se ohnisko naší pozornosti či pozorování soustředí na problém, pak vylučujeme všechny další nekonečné možnosti či potenciály.

Mezi našimi myšlenkami a tím, co pozorujeme, existuje kvantový prostor. Z pohledu kvantové fyziky již pouhé pozorování něčeho vyvolává manifestaci této věci v souladu s tím, co si myslíme, že sledujeme. Což pak naznačuje hlubší spojení a důvod k jednání z nitra brány našeho svatého srdce. Naše srdce pozná rozdíl mezi tím, co je a co není pravda. Srdce neanalyzuje a neposuzuje - cítí, a poté dovolí, aby se pravda stala naším vzorem.

Naše vnitřní stabilita je uspořádána podle našich emocí a toho, jak se "cítíme". Dovolení či umožnění pak znamená využít sílu nekonečného množství potenciálů či možností jako "pocit" nebo "vjem"  toho, co chceme. Náš pocit je oním magickým ukazatelem a tou nejpravdivější komunikací, které jsou naším stálým společníkem.

Červenec nám nabízí neuvěřitelnou příležitost otesat svou schopnost "dovolit" z hloubi svého srdce. Může to v nás vyvolávat veselí se závanem očekávání něžně uloženým uvnitř. Tento radostný pocit je tím nejmocnějším místem, z něhož se můžeme rozhodnout jednat. Přirozeně budeme zažívat fyzické aspekty, protože naše tělo nachází nové ekvilibrium rovnováhy. A znovu - již jen to, že o tom víme, je součástí onoho dovolení, a aktivace nových šablon světelného těla vyvede do určité míry náš 3D mozek z oné rovnice.

Před chvílí jsem zmínila, že jsem tento článek psala za svitu úplňku a měsíčního zatmění. Mezi tímto dnem a novoluním/slunečním zatměním 11. července se rozezpívá v srdci každého z nás neuvěřitelný pocit změny, k níž dochází v kolektivním vědomí. Můžeme to vnímat jako nečekané vlny energie ještě intenzivnější než byly ty červnové, ale - po pravdě řečeno -  proměňují a přeměňují to, co bylo během minulých týdnů vyneseno do popředí. Trik spočívá v tom, že bychom měli sloužit jako model světla, jímž doopravdy jsme, a umožnit mu transmutovat a transformovat cokoliv, co se vynoří.

Dovolení a cítění skrze srdce je v těchto náročných časem prvořadé a je to něco, co musíme  v aréně pocitů a myšlení "předstírat, než to zvládneme". Je snadné se nechat polapit v rozvíjejícím se dramatu - nicméně, je též snadné přemýšlet o něčem, co v nás vyvolává dobrý pocit, a umožnit tomu, aby to formovalo náš přítomný okamžik.
Již pouhý vstup do našeho svatého srdce a vytvoření prostého záměru "Rád bych toto změnil", a poté "cítit a dovolit"  onu změnu - byť jen na chvilku, nám otevře kvantové potenciály, které trvale víří v našem poli  možností.

Náš světelný kvocient narůstá, tep naší milované Matky Země je tepem našeho srdce. Jsme mocnými bytostmi, jež se rozpomínají na své mistrovství a role, jež jsme si zvolili pro tento důležitý čas. Každý den budeme s největší pravděpodobností vnímat jinak než ten předchozí, a prostor největšího pohodlí a útěchy bude v každém okamžiku. Vychutnejte si to, z čeho máte pěkný pocit a umožněte, aby se nekonečné možnosti, které vždy přesahují  naše očekávání, projevily při každé příležitosti - jak u vás osobně, tak v rámci kolektivu. Dokonce uprostřed takových dramatických změn a úpadku tolika oblastí naší reality existují báječné příležitosti k pozvednutí síly našeho ducha a naší frekvence a k tomu, abychom
"byli" paprskem svého vyššího vědomí.

Jsme mocnými světelnými bytostmi a v našem srdce je obsažena neuvěřitelná síla.
Zůstaňte během nadcházejících energetických přenosů uvolnění a klidní, vnímejte podporu a změny umožněte. Nalaďte se na pocity vyzařující z vašeho světelného těla lásky, radosti a smíchu - tato frekvence je tou nejčistší a nejsilnější silou v celém našem vesmíru.

Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování.
Vyzařujte své nádherné světlo i nadále.
S láskyplným požehnáním ve službě,
Shala
© Shala Mata 2010

http://www.lightworker.com/shala/
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)Červen 2010 - Vnitřní stabilita

9. srpna 2010 v 9:54 | Esty
Vnitřní stabilita
Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
http://www.lightworker.com/shala/

Červen 2010
Často, když se chystám psát svůj měsíční příspěvek, probudím se s písní znící  v mé hlavě nebo dokonce s obrázkem, který chci použít. Naučila jsem se těmto jemným náznakům důvěřovat s vědomím, že vše nakonec pěkně zapadne na své místo.  Ráno slibného úplňku 27.5. jsem se probudila a v hlavě mi zněla melodie  písně "Všude propuká červen". Jde o píseň z muzikálu "Kolotoč" ze 60. let, jenž jsem viděla jako dítě. Je to jedna z těch povzbudivých melodií, kterou lze snadno pískat - což je cosi, co patrně dělám často. Další krásnou písní z téhož muzikálu je "Nikdy nebudeš kráčet sám". Obě tyto písničky odpovídají energii a pocitu červnové energie.
Všude kolem totiž vskutku propuká červen a otevírá dveře opět další dramatické energetické změně - něčemu, co všichni z nás v minulých měsících vnímali v podobě určitého očekávání. Zatímco vstupujeme do června a mnoha silných  vyrovnání, jež přináší, máme za úkol udržet vědomě a záměrně svou "vnitřní stabilitu". V mnoha směrech budeme mít v červnu dojem, že je jakýmsi završením množství energetických změn minulých pěti měsíců a současně zahájením nových frekvenčních příležitostí, které se během příštích tří měsíců sejdou.
Již jsem často psala o  zvýšené frekvenci a světle, jež k nám proudí přes naše slunce ze slunce centrálního. V poslední době se hodně píše o zvýšené sluneční aktivitě a impulsech  energie přicházející z našeho slunce. Tato energie je předzvěstí energie června a dalších měsíců.
Jsme si všichni vědomi dramatických změn, k nimž na Zemi dochází - zemětřesení, erupce vulkánů, a samozřejmě též ropná skvrna působící chaos v Mexickém zálivu. Rozsah škod v oceánech a přírodě celkově je těžko předvídatelný, a to v nás může vyvolávat pocity beznaděje. Na naší milované Matce Zemi se toho tolik děje, naše evoluční stezka pokračuje téměř nebezpečnou rychlostí.  V květnu to vypadalo, že k pohybu energií dochází snad každou hodinu, a bylo to náročné pro samotné základy naší vnitřní stability. Udržet rovnováhu bylo fyzicky a emocionálně velmi těžké.
Kráčíme mezi dvěma dimenzionálními světy, mezi 3. a 5. dimenzí. Účinně jsme přetvořili svůj nejniternější vztah v prostoru svých svatých srdcí a vytvořili v sobě  hlubší  povědomí o tom, ke komu a  k čemu se z frekvenčního hlediska hodíme. Začali jsme urychlovat  rozvoj svého světelného těla, které vytvořilo vlny životodárné energie prolnuté s kvantovým světlem z našeho slunce. Mění se aktivita našeho mozku, náš nervový systém je těmito světelnými frekvencemi přemosťován a naše fyzické tělo se musí každodenně přizpůsobovat, zatímco energie osvěcuje, přetváří a proměňuje.
Mnozí shledali, že jejich kognitivní myšlení zmizelo, že nejsou schopni dát myšlenky dohromady či se rozpomenout na ty nejobyčejnější úkony. Běžná též byla období, kdy jsme  se propadali do denního snění až prázdnoty. Vyčerpání, přerušovaný spánek, pocit odpojení, bolesti hlavy,  bolesti v těle - i to bylo vnímáno. Květnová energie se měnila téměř po hodinách, kdy nás energie přímo zaplavovala nebo jsme pociťovali potřebu  si odpočinout, v klidu … a hlavně nepřemýšlet. Naše vnitřní stabilita má přímou souvislost s našimi pocity a s tím, jak "cítíme" každou svou myšlenku, slova, jež promlouváme, a především - onu energii za nimi skrytou. Se vším jsme v nějakém vztahu, všechno se změnilo… odtud tedy ten pocit završení.
V červnu zahájíme nový vztah,  jenž   je mnohem niternější a zaměřený na to, jak se adaptujeme na stoupající frekvenci, jež bude v příštích týdnech nadále narůstat. Naše myšlenkové vzorce a přesvědčení se rozpouštějí, zatímco se tvoří vzorce nové, podněcující nás, abychom jednali více ze svých srdcí. Jsme multidimenzionálními bytostmi, odjakživa jsme jimi byli a vždy budeme. Fungujeme prostřednictvím komplexní matrice komunikace mezi našimi Já z vyšších dimenzí a svým stávajícím 3D modelem.
V červnu se tato komunikace stane čistší a mnohem výstižnější, naše vnitřní vědění zesílí. Žádali jsme o to a intenzivně se na to připravovali, přesto je to nové a vyžaduje od nás schopnost rozlišení, neboť k nám přitéká obrovské množství informací od našeho vlastního vedení a z niterné komunikace, stejně jako od druhých. Což více než cokoliv jiného utuží naši vnitřní stabilitu a důvěru, že jsme přesně tam, kde být máme. A když o tom mluvím - jaký máme pocit z toho, kde teď jsme?
Jak se cítíme… to je kouzelný indikátor a ta nejpravdivější informace, která je s námi stále. Nyní již víme, že to, jak se cítíme, je jen a pouze naše osobní volba. Naše emocionální tělo je naším kosmickým průvodcem po naší vnitřní stabilitě - pokud naším duchovním, emocionálním, mentálním a fyzickým tělem plynule protéká energie, cítíme se v rovnováze a máme přístup k většímu množství svého světla.
Ta druhá píseň z muzikálu, o níž jsem se před chvílí zmínila, se jmenuje "Nikdy nebudeš kráčet sám". Text je prajednoduchý, avšak přesto nám nabízí naději na něco nového:
Kráčíš-li bouří
Nes hlavu vysoko
A neboj se temnoty

Za bouří
Je zlatisté nebe
A sladká, stříbřitá píseň slavičí

Kráčej dál tím větrem a deštěm
Ač třeba rozmetá a rozfouká tvé sny

Jdi dál s nadějí ve svém srdci
A nikdy nebudeš kráčet sám
Nikdy nebudeš kráčet sám


(Rogers a Hammerstein )

Je to vskutku dokonalá a výstižná připomínka v těchto časech nejistoty a velkých změn.  Vím, že to není nic nového, ale je to hezké připomenutí.  Budeme-li si pamatovat, že jsme se sami rozhodli zde prožít vzestup naší milované Matky Země, nebudeme v tom sami. Nechť se tedy tato slova a jim podobná stanou naší mantrou v červnu a dalších měsících.
Víme, že se nacházíme v časech velkého přechodu a přeměny. Náplní naší role na červen je soustředit se na to "zlatisté nebe" či zlatý věk, jenž přichází, a učinit je součástí naší reality - NYNÍ. Toho dosáhneme, když ve svém srdci udržíme svou vnitřní stabilitu v radostném, hravém přijetí.   Když odhodíme okovy starých soudů a strachu a svou září projevíme, kdo skutečně jsme. Je naším právem od narození cítit  radost a spokojenost, je to standardní způsob  komunikace s naším světelným tělem.
V minulých měsících jsme účinně zdokonalili svůj operační systém mnoha vrstvami frekvenčních upgradů. Nezřídka jsme měli pocit, že se brodíme blátem, že jsme mimo proud všeho, co by bylo příjemné a povznášející.
Energie června bude soustředěna na  to, abychom zaměřili svou pozornost na rozpínání svého světelného těla. Naše milované hvězdné rodiny jako Arkturiáni, Plejáďané a jiní nám NYNÍ vysílají energii tohoto transformačního procesu. Skrze bránu svého srdce máme přístup ke svému 5D vědomí, což nám umožňuje vyzařovat ven, kým opravdu jsme a  přenášet moudrost, lásku a mocnou energii našeho velkolepého nehmotného Já. Naše probuzení je osobní cestou neuvěřitelných rozměrů a vyžaduje pozornost a záměr důvěřovat vnitřním záchvěvům a sdělením našeho světelného těla.
Energetické přenosy v červnu budou stále stejné, jako bychom se vznášeli na obřích vlnách.  Styčným bodem našeho světelného těla je naše svaté srdce, odkud bude frekvenční rodové právo na bezpodmínečnou lásku pokračovat ve změnách našeho lidského vnímání lásky a otevře naši frekvenci nárůstu rozsáhlejší "vnitřní stability".
Frekvence bezpodmínečné lásky je životní silou našeho světelného těla a základem tvořením vyšších dimenzí. Stále více s touto energií splýváme v přípravě na vzestup, abychom rozžali své buňky a těla ve světlo. Mluvíme o bezpodmínečné lásce na naší planetě, ale - po pravdě řečeno - ve 3D existenci je to obtížně udržitelná energie. Často dostáváme kousíčky této kvantové energie, a pak je nezbytné naše fyzické tělo znovu nastavit. Červen  bude zahájen dalšími impulsy této energie a my budeme potřebovat čas ke vstřebání a splynutí s její moudrostí.
Laskavost, jemnost a umožnění tohoto procesu jsou nesmírně důležité, uvážíme-li, že tento integrační proces slouží především a hlavně našemu Já Přítomného okamžiku. Můžeme potřebovat více času trávit v klidu a tichosti v rozjímání a komunikaci se svým vnitřním vedením. Což pro nás může být zdrcující, pokud stále něco děláme, je však důležité přijmout a dovolit si to, co právě my sami cítíme v kterémkoliv daném okamžiku.
Několik planetárních vyrovnání v tomto měsíci podpoří a zesílí tento rostoucí energetický rytmus. Úplněk a novoluní nabízí důkladnou změnu a příležitost k ohlédnutí. Slunovrat  21.6. je vždy silným časem oslav a obřadů. Slunovrat  doslova znamená "zastavení slunce", kdy slunce po tři dny vychází a zapadá na stejném místě horizontu, což vypadá, jako by stálo. Toto načasování bude pro planetu významným impulsem  zesílené frekvence a bude též časem dalšího vnitřního přehodnocování.
Tento měsíc 26.6. dochází také k částečnému zatmění měsíce. Měsíční zatmění podporuje náš vztah k sobě samotným a ke druhým, a opět bude vhodnou dobou na hlubší introspekci.
Celkem vzato, červen vnese podnět ke změně mnoha vysloužilých přesvědčení či omezení. Bude intenzivní, avšak přesto naplněn optimismem, jestliže se rozhodneme vnímat a umožnit těmto světelným naladěním, aby dala  tvar svému vyjádření. Naše fyzické tělo bude jako vždy vyžadovat podporu v jakékoliv podobě, již pro sebe vnímáte jako správnou.  Optimální podpora ve formě minerálů je nezbytná pro  udržení energie v našich buňkách a k tomu, abychom byli schopni vydržet stoupající elektrický náboj. Též nám umožňují dostatečnou hydrataci a podporu všech systémů našeho těla.
Během nadcházejících energetických přenosů zůstaňte v klidu a pohodě, vnímejte podporu a změny umožněte. Nalaďte se na pocity vyzařující z vašeho světelného těla - na lásku, radost a smích, což jsou ty nejčistší a nejsilnější frekvence v celém našem vesmíru.
Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování.
Vyzařujte své nádherné světlo i nadále.
S láskyplným požehnáním ve službě,

Shala

© Shala Mata 2010
http://www.lightworker.com/shala/


(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Květen 2010 - Portál našeho srdce

9. srpna 2010 v 9:38 | Esty

Portál našeho srdce

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu

Květen 2010
Měsíc květen zajiskří odlehčenější energií, což mnozí z nás skutečně ocení, obzvláště po intenzivní energii dubna.  Naše "přehodnocování vztahů" bude pokračovat, neboť  vnímáme silné volání, abychom sledovali své niterné vztahy v každém aspektu svého života. Fakt, že tato energie bude lehčí, nám poskytne pocit, že máme příležitost chytit dech a nalézt nové základy či vyváženost.
Síla úplňku 28.4.  začala  pozvedávat zdánlivě těžkou, uvízlou energii, kterou mnoho z nás vnímalo, a vnesla impuls k expanzi do řady oblastí, jež jsme vnímali jako vleklé a běžící na nízké otáčky. Několik mých přátel a klientů zmínilo dobré zprávy týkající se nových projektů nebo konstatovalo, že se jejich záležitosti konečně rozeběhly. Ono se to všechno vlastně neustále pohybovalo kupředu, jen jsme měli poněkud pocit, jako bychom se brodili blátem.
Ve svém dubnovém článku jsem psala  o tom, že "duben je měsícem intenzivní energie, která účinně přetvoří náš vnitřní vztah k prostoru našeho srdce, a to dále vytvoří příležitost pro jasnější pohled na vnější vztahy a partnerství, jimiž v současnosti procházíme. Otázka "jak se v tomto okamžiku cítím" je tím nejdůležitějším klíčem k pochopení našeho frekvenčního souladu s myšlenkami či cítěním lidí v našem životě. Stále znovu v této nové energii definujeme, co je nám příjemné a povznášející, přes filtr svých starých přesvědčení a vnímání toho, kdo jsme a ke komu nebo čemu se - po frekvenční stránce - hodíme.

Naše srdce je naším velkým učitelem a strážcem moudrosti. Vyživuje a podporuje pravdu o putování naší duše bez posuzování, a ukazuje nám směr, jímž se máme vydat. V dubnu bychom měli pozorovat své myšlenky a pocity jako pod mikroskopem.  Jakmile sledujeme sebe ve vztahu k realitě, vyvoláváme změnu - již pouhým pozorováním. Duben nám pokládá otázku: "Co doopravdy chcete?", a pak nám nabízí energii k podniknutí příslušných kroků k tomu, abychom mohli do své reality vnést frekvenční soulad se svým záměrem. To, co chceme, poznáme podle pocitů, jež to v nás vzbuzuje - je-li to povznášející, radostné a velkorysé, pak je to v souladu s naším srdcem. Cokoliv menšího značí, že máme dokonalou příležitost učinit cokoliv, co považujeme za správné - aniž bychom se vinili či odsuzovali."

Během května budeme překlenovat "portál svého srdce" na ještě hlubší úrovni a ještě smysluplněji. V únoru jsem psala o tom, jak jsem obdržela "naladění šišinky" při práci s mými milovanými Akturiány. Na toto téma bylo napsáno i několik channelovaných článků. 

V minulých měsících jsme během mých obvyklých meditací s velrybami a delfíny přistupovali k našim  Já z vyšších dimenzí prostřednictvím "velrybí matrice", skrze průchod našeho holografického posvátného srdce.  Během meditace 23.4. jsme vstoupili hlouběji do portálu srdce a získali naladění, které vytvořilo most  mezi naladěním šišinky a srdcem.

Naše srdce je branou k našemu nejhlubšímu vědění, k našemu kosmickému modrotisku, jenž obsahuje nadání, nástroje, moudrost a mistrovství, které jsme získali během svých mnoha inkarnací na Zemi a z našich výše-dimenzionálních hvězdných planet.

Brána našeho srdce nám nabízí bezpečné místo k přistání, abych tak řekla, zatímco jezdíme na stále rostoucích vlnách "frekvenčních upgradů", jež budou během dalších měsíců vytrvale stoupat.  Usadíme-li se do tohoto posvátného a nedotknutelného prostoru klidně a soustředěně, vnímáme poznání, že je vše v pořádku, bez ohledu na to, jak to vypadá při pohledu "ven", do našeho rušného 3D života. Není žádným tajemstvím, že jako planetární kolektiv procházíme těmi nejdramatičtějšími změnami, které se kdy na naší milované Matce Zemi udály. Už jen samotné obrovské zemské změny jsou zneklidňující, a nejrůznější perspektivy při hledání odpovědi na otázky "proč?" mohou být matoucí.

Též naše milovaná Matka Země má "srdeční portál", posvátnou krystalickou jeskyni z kvantových vibračních vírů pulsujících životní silou naší výše-dimenzionální Země, jelikož se připravuje na svůj vzestup na úroveň hvězdy. Z nitra svého srdečního portálu jsme schopni snadno získat přístup k tomuto překrásnému prostoru multidimenzionálních frekvencí, abychom mohli - jako jeden -  být v důvěrném spojení s mřížkami, ley -liniemi, velrybami a delfíny, vzestoupenými mistry, stejně jako s myriádami hvězdných rodin, kteří všichni pomáhají našemu osobnímu a planetárnímu vzestupu.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak otevřít portál našeho srdce, je pouhý záměr. Soustřeďte se na svůj dech a vědomě dýchejte do svého srdce. Vizualizujte si před sebou zlaté dveře otevírající se do míst, která vypadají jako nádherná zahrada. Vědomě projděte těmito dveřmi a vnímejte okamžitý posun či změnu ve svém fyzickém těle, zmírnění jakéhokoliv napětí. Když projdete po pečlivě udržovaných cestičkách, uvidíte jednoduchou, avšak elegantní lavici. Posaďte se a prociťujte zdejší velkolepou energii, a přivolejte k sobě mistry, učitele nebo průvodce, s nimiž se cítíte příjemně. Zde můžete vést rozhovory, přijímat nezměrnou podporu, či dokonce cestovat na svou domovskou hvězdu. Je to váš posvátný prostor, dokonale ladící s vaším harmonickým podpisem a kosmickým modrotiskem. Je to VAŠE brána.

Během května začneme cítit rozpínání energie a zvýšení naší frekvence. Je to zčásti díky neuvěřitelným frekvenčním  upgradům, které jsme vstřebali během minulých čtyř měsíců. První dva týdny měsíce  budou však stále obsahovat něco z oné "stažené" energie, jíž jsme se plavili, obzvláště ve fyzickém těle. Bezedná jáma vyčerpání, bolestí těla a celkové malátnosti by do půli měsíce měla začít ožívat. Vzorce našeho spánku budou stále problematické a nanejvýš důležitý bude odpočinek. a propouštět  bez posuzování a odsuzování.

Měsíc květen je branou k posledním měsícům roku 2010, nabídne nám čas k novému vyrovnání, až budeme zvažovat rozhodnutí učiněná v předchozích měsících. Merkur je stále retrográdní a  na přímou cestu se vydá 11. května. Spousta z nás zažívala během tohoto tranzitu naprosto běžně technologické a komunikační výpadky.  Pronikavé novoluní 13. května nám dá v mnoha oblastech našeho života pocit naprosté změny kurzu, naše perspektiva se rozšíří a bude méně krátkozraká než v minulých měsících.

Posun kupředu je  určujícím trendem května, spolu s tou nejdůležitější otázkou "Jak se cítím v tomto okamžiku?". Budeme-li se rozhodovat podle toho, jak se skutečně cítíme ve svém nitru, portál našeho srdce nás osvobodí od nevraživosti naší mysli a umožní nám  výrazný přechod k lehkosti. Úplněk 27. května vytvoří most  mezi touto novou rozhodností a pravdou našeho srdce.

Květen je rozhodujícím měsícem, jelikož se připravujeme na hlubší odpovědnost vůči sobě a na energii k chůzi ve dvou světech naší vnitřní a vnější cesty s vědomím, že to jen my sami tvoříme svou realitu, jen a jen my sami jsme schopni  během nano-sekundy manifestovat změnu prostřednictvím toho, jak "cítíme". Jedná se o měsíc, kdy v mnoha částech světa uctíváme "matku". Den matek oslavuje božské posvátné ženství a ty spousty žen, které podpořily naše putování. Naše spojení se Zemí je posíleno, ctíme-li to posvátné ve všech věcech.

Na naši planetu přichází přemíra informací, a spolu s každodenními zemskými změnami jsou  nástroji pro naši stále rostoucí schopnost "rozlišení". V této neuvěřitelné době se všechny vztahy  mění a každý z nich nám nabízí "okno" hlubšího poznání. Vnímejte vzrušení z toho, že se ve vašem vědomí rodí cosi nového, ať  se to již vztahuje k čemukoliv. Tento pocit je tím nejmocnějším mistrovským nástrojem - dovoluje té nejnádhernější části vás samotných, aby se vám frekvenčně přiblížila.

Je skvělé poté, co se vše zdálo být uvízlé či nemožné, zažít dar či příležitost mnohem větší, než bychom byli schopni předvídat. Taková je naše síla a schopnost vyvolat změnu a takový je květnový energetický most. Zatímco se  hlouběji a uvědoměleji v "portálu svého srdce" vylaďujeme, stojíme pevně, vyzařujeme své světlo a vnímáme lásku přicházející z toho nejdůležitějšího vztahu - se sebou samotnými.

Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování.

Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.

S láskyplným požehnáním ve službě,
Shala

C Shala Mata 2010
http://www.lightworker.com/shala/

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro
www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)