e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Leden 2011

Otrokářství na vlastní oči

26. ledna 2011 v 10:52 | Esty |  ZAJÍMAVOSTI
Další dobrý článek - Britské listy - http://www.blisty.cz

Otrokářství na vlastní oči

Na veřejnost pronikla zpráva o Rumunech pracujících v Plzni zaměstnaných u Agentury práce. "Petra Kutálková, zástupkyně ředitelky organizace La Strada, jež se věnuje prevenci obchodu s lidmi, prý podobný případ nepamatuje," cituji z článku na stránkách InNovinky.cz. "'Případ v takovém rozsahu, aby to řešila policie, a těch lidí bylo tolik na jednom místě, s tím jsem se ještě nesetkala, alespoň ne v oblasti pracovního vykořisťování. Nicméně víme, že jsou tady stovky, možná tisíce cizinců, kteří mohou být v hodně podobné situaci,' řekla."

Ve svém posledním článku o diskriminovaných skupinách na trhu práce jsem se zmiňovala o jednom hotelu, kde jsem se nechala zaměstnat na víkendovou brigádu, neboť jsem byla upozorněna na "divné" pracovní poměry a chtěla jsem je vidět. O poměrech zaměstnávání jsem se v článku rozepsala. Méně jsem psala o lidech, kteří tam pracují pod agenturou práce. Nevím pod kterou a není to důležité.
Na vlastní oči jsem viděla práci žen na pozici pokojských. Jejich tvrdá práce je vhodná pouze pro zdravé, silné a mladé lidi, pracuje se zhruba 10 - 12 hodin denně, celý den v poklusu. Jejich vedoucí - Češka - sama přiznává, že je to velmi tvrdá a vysilující práce, na kterou si lidé zvykají 1 - 2 měsíce. Únavu a bolesti celého těla léčí volně prodejnými léky, pokud se k nim dostanou, jinak mají smůlu, musí to prostě vydržet, dokud se jejich tělo nezocelí a nezvykne si. Hromadné ubytování a pravidelná strava 3x denně je slušná, ženy dostávají i ovoce a zeleninu.
To, co nedostávají, je mzda. Alespoň ty ženy, ke kterým jsem byla na 2 dny přidělena. Zajímala jsem se o jejich osud, protože jsem nechápala, co lidi nutí takové poměry vydržet. Ženy v mé skupině byly ve své zemi dlužnicemi a v naší zemi si pod agenturou práce odpracovávaly svůj dluh. O své práci mluvily jako o kriminále pro dlužníky, mně to spíše připomnělo pracovní tábory z minulého století a v tomto duchu jsem o tom také minule psala.
K pracovním táborům se vrátím, neboť jsem na toto téma dostala hodně dopisů od čtenářů. Pracovní tábory vznikly už v předminulém století jako tábory pro odsouzené občany za různé trestné činy, které si měli odpykat prací pro blaho společnosti. Proti tomu se dá těžko něco namítat až do doby, kdy pracovní tábory byly zneužité pro koncentraci lidí národnostně a politicky nepohodlných v době nacismu. Kam až transporty do pracovních táborů dospěly, všichni víme buď z četby dějepisu, sledováním televize nebo z vlastní zkušenosti.
Koncentrační pracovní tábory se používaly i v době socialismu převážně pro třídní nepřátele.
Lidé v pracovních táborech v každé době pracovali pro blaho společnosti, v zemědělství, stavebnictví, hornictví, na železnici a v dalších odvětvích, především tam, kde práce byla fyzicky velmi tvrdá a pracoviště velmi drsné. O pracovních táborech lidé žijící v okolí věděli, ale protože nevěděli nic o vnitřních podmínkách, neměli důvod se nad nimi pohoršovat. Bohužel se nepohoršovali ani v případě, že se setkali s vyprávěním očitých svědků, většinou se občané spokojili s vysvětlením mediální propagandy. Babička mi vyprávěla, že se za války šuškalo o tom, co se děje v nacistických koncentračních táborech, ale nikdo tomu nevěřil.
Dnes se zavádějí pracovní tábory s otrokářskými podmínkami, aniž by to komukoliv vadilo. Jsou přece pro cizince, které k nám nikdo nenutí jezdit, jak jsem se dočetla na internetových diskuzích, jsou pro dlužníky, kteří si to nejspíš zaslouží, jsou pro hlupáky, kteří se nechali nachytat. Na nedůstojné zdraví ohrožující podmínky nebo na porušování lidských práv většina lidí nevěří, spíše uvěří tomu, že se jedná ze strany stěžovatelů o lenochy, kterým se nechce pracovat.
Ženy v hotelu mnou navštíveném se zmiňovaly o svých kolegyních, které se přihlásily na práci, protože ve své zemi žádnou nemohly sehnat. Také proto, že je jejich vlády a úřady neustále vyzývaly k hledání práce v zahraničí. Vzpomněla jsem si, že také na našich úřadech práce visí na nástěnkách plakáty nabízející práci v zahraničí, práci zajištěnou přes agentury práce.
Také Češi se vracejí ze zahraničí a vyprávějí o otřesných pracovních podmínkách, otřesných životních podmínkách a o mzdě, kterou buď vůbec nedostanou vyplacenou, nebo dostanou tak směšný zbytek peněz po zaplacení cestovních nákladů, nákladů na ubytování a zprostředkování práce a dalších například administrativních nákladů, že se v žádném případě nedá hovořit o mzdě.
Pracovní trh se stal pro mnohé podnikavce výnosným byznysem podporovaným mnohými vládami, nejenom naší. Lidé, kteří se nechají zaměstnat agenturou, vydělávají nikoliv na sebe a svou rodinu, ale na všechny zúčastněné okolo nich, na majitele firem, agentury, majitele ubytování, úředníky, případně další složky. Proto také pracovní agentury nemají zájem o domácí zaměstnance, nenaplňují možnost příživnictví dalších supů a ještě se chtějí vracet do svých domovů mezi své rodiny a sousedy, kterým o podmínkách vyprávějí.
Pracovní agentury nestojí o svědectví lidí, kteří se nebojí mluvit veřejně, nestojí o to, aby se o podmínkách v uzavřených továrnách a dalších pracovištích mluvilo. Ale ono se mluví. Například pan Vladislav Černík si všiml práce stavebních dělníků a píše o nich v článku na BL "O tom vykořisťování v kapitalistickém Česku".
Paní Kubálková z organizace La Strada hovoří o možných stovkách až tisících cizinců žijících v otrokářských podmínkách. Měli bychom si této problematiky všímat všichni dříve, nežli se naší vládě podaří vytvořit koncentrované pracovní tábory pro nás - české občany ve vlastní zemi. Navrhovaný zákoník práce není nic jiného nežli politickým posvěcením mafiánských a otrokářských podmínek na legálním trhu práce. Vytváří se za tichého souhlasu většiny občanů.
Jak je možné, že v naší (a nejenom v naší) zemi nikdo nekontroluje pracovní podmínky, dodržování bezpečnosti práce, zákoníku práce, hygieny a dalších zákonných podmínek pro zaměstnávání? Občas se provede nějaká kontrola, když se zaměstnanci vzbouří, pořídí si nezvratné důkazy a zveřejní je, ale pak se vše zase vrátí do zajetých kolejí. A občané si pomalu zvykají, nezajímají se o osudy druhých, naopak si dokáží najít omluvu pro svou lhostejnost formou logického vysvětlení, že si to ti postižení sami zavinili.
Jedna z žen ve zmiňovaném hotelu hovořila o tom, jak několik let "pracovala" jako prostitutka. Přijela k nám na pracovní nabídku servírky v mezinárodním hotelu, měla ale "smůlu", že byla velmi mladá a krásná žena. Po příjezdu do naší země jí byly odebrány doklady a byla odvezena na hotel, kde byla velmi tvrdými metodami - bitím, hladem a drogami donucena k prostituci. Jak se z tohoto hotelu dostala, o tom nechtěla mluvit, ale tvrdou práci v novém hotelu si pochvalovala jako velkou úlevu.
Kolik takových děvčat potkalo stejný či podobný osud za posledních 20 let, kolik dívek takové pracovní podmínky zaplatilo životem? Nikdy nás nic takového nezajímalo a tím jsme všichni vinni. Dělo se to v naší zemi a my jsme mlčky souhlasili, co nám bylo do nějakých cizích prostitutek, "bůhví jak to bylo a třeba se jim to i líbí, když tam zůstávají", myslí si dodnes mnozí z nás.
Mráz běhá po těle právě z této společenské lhostejnosti, u některých lidí až přejícnosti. Je stejná jako před válkou, kdo tehdy litoval kriminálníky, Židy nebo Cikány? Kdykoliv si přečtu diskusní příspěvky pod články týkající se pracovních podmínek, je mi smutno. Kolik našich občanů by si přálo deportaci Romů do pracovních táborů, kde by pracovali za stravu a ubytování ve prospěch společnosti? Kolik našich občanů by litovalo "nemakačenky" deportované na veřejně prospěšné práce?
A je mi smutno, kdykoliv dostanu e-mail, že moje články jsou moc pesimistické nebo negativistické. Opravdu nevím, co je na novém otrokářství pozitivního a optimistického.
A zatím se připravuje nová vlna budoucích otroků - z řad dlužníků. Minimální mzda, kterou vláda hodlá ještě minimalizovat v rámci krajů, je již dnes snížena pomocí pracovních smluv na doby určité, dohod o provedení práce, zkrácenými pracovními úvazky a dalšími způsoby. Stoupá počet lidí, kteří si dnes běžně vydělávají 2 -7 tisíc hrubého měsíčně. Stoupá počet lidí, kteří nemají dostatek peněz na nájemné, energii a další náklady spojené s bydlením, například odvody do fondu oprav v panelácích. Stoupá počet lidí, kteří nemají dostatek peněz na kvalitní stravu a již dnes se živí chlebem, polévkami z pytlíku, maštěnými bramborami a podobně.
Stávají se nedobrovolnými dlužníky, kteří rozprodávají veškeré bytové zařízení, pokud jim ho nesebere exekutor, a nakonec přicházejí i o svůj domov. Mnozí lidé budou pracovním agenturám "vděční, když jim poskytnou práci za stravu a bydlení na společné ubytovně, zachrání jim to život." Jiní lidé nedokáží přestoupit práh své lidské důstojnosti a zvolí dobrovolnou smrt před otroctvím.
Zatím si všichni říkáme: "O co těm lidem jde, vždyť bydlí v ubytovnách - na studentských kolejích, v hotelu, ve starých domech?" Ano, dnes se již pro pracovní tábory nevyužívají dřevěné ubikace postavené na zelené louce, dnes se pracovní tábory maskují důstojnějšími podmínkami. Nikdo nepřemýšlí o tom, že se na té koleji či v tom hotelu v zimě netopí nebo topí úsporně, že lidem není poskytnutá teplá voda, že mají hromadné sprchy a toalety nikým neuklízené, že dostávají pravidelně podávané a odměřené dávky stravy nevalné kvality, často jen rohlíky nebo chleba se salámem, gulášové a bramborové polévky, že na pracovišti často vůbec nemají toalety a chodí někam k plotu či do křoví jako u nás stavební dělníci na sídlišti, že perou prádlo v umývadle mýdlem ve studené vodě, že pijí průmyslovou vodu z kohoutku, která není ve všech městech tak kvalitní, jak se nám vodárny snaží namluvit. Kde je lidská důstojnost?
Nikdo nepřemýšlí o tom, kdo ti lidé jsou, zda nejsou vysoce kvalifikovaní a zkušení, pracovití a svědomití lidé. Znám švadlenu s vysokoškolským diplomem, stavebního dělníka vysokoškoláka, vysokoškolačku pletoucí doma ponožky z rozpáraných starých svetrů, vysokoškolačku uklízející na hotelu toalety. Jsou rádi, že se "za pár šupů" mohou tvrdou prací živit.
Kdo by litoval dlužníky, většině z nás to bude připadat spravedlivé, když si svoje dluhy odpracují, především po všech těch nepotrestaných tunelářích a jiných zlodějích. Nikdo se nebude zajímat o to, že se jedná o nedobrovolné dlužnictví, nezaviněné vždy pouze dlužící osobou, že se jedná o politický úmysl - o záměrné vytváření nové třídy otroků. Již dnes se najde hodně lidí, kteří nechtějí vidět a slyšet ani to, co mají přímo před sebou, záměrně zavírají oči a křičí ne, ne, ne.
Pochvalují si úsporná vládní opatření, těší se, že zbude více na ně, když druhému více seberou. Chovají se jako zbojníci při dělení kořisti. Já ale mlčet nehodlám.

Spojení

Žena po padesátce je na tom stejně špatně jako Romové

26. ledna 2011 v 10:35 | Esty |  ZAJÍMAVOSTI
Velmi zajímavý článek  - Britské listy - http://www.blisty.cz


Diskriminace při hledání práce a nový ekonomický trend

Žena po padesátce je na tom stejně špatně jako Romové

Na otázku Pavla Pečínky může kladně odpovědět mnoho občanů. Diskriminováni jsou absolventi, matky po mateřské, ženy nad 45 let, muži nad 50 let, invalidé, nemocní, dojíždějící a ozvali by se i další lidé.
Topolánkova vláda nastavila obraz mladého, krásného, dynamického, vzdělaného, zkušeného, loajálního a hlavně sexistického bílého zaměstnance. Najednou jakoby se většina zaměstnavatelů zbláznila a myslí si, že když nebudou mít vzorový tým na pohled, nemohou na trhu uspět, nebo budou mít méně hodnotnou firmu. Trochu mi to připomíná árijství, ale říkám tomu kult.

Kult, který vládnoucí ODS nastavila, se řídil obrazem chlapa s gulami. Kdekdo chtěl mít mladou, krásnou a plodnou ženu po boku, aby vyniklo jeho nikdy nekončící mládí, sexuální zdatnost, síla těla i zakoupeného motoru. Podlehl tomu i pan Paroubek, kterého mnozí voliči považovali za rodinný konzervativní typ. Jeho snaha o zplození potomka, aby se Topolánkovi vyrovnal, byla trapná, ale společensky účinná. Dotvořil kult přesvědčením občanů, že bez mládí, krásy a sexu to dnes už nejde.
Na pracovním trhu se setkáváme už jenom s důsledky. Zaměstnavatelé propadli touze získat kultovní zaměstnance, začali propouštět "nevyhovující" zapracované síly a snaží se přetáhnout do své firmy zaměstnance firem konkurenčních. Narazili ale na nedostatek kultovně vyhovujících pracovních sil.
Lidé jsou odmítáni kvůli vzhledu, věku - příliš mladému i příliš starému, ze zdravotních důvodů, ženy i muži kvůli péči o dítě, kvůli dojíždění (přednost mají místní, mobilní pracovní síla není na trhu práce příliš žádaná a bez vlastního automobilu je rovnou odmítaná, politické řeči o nutnosti mobilní pracovní síly se vztahují především k práci v zahraničí).
Tedy nejsou to pouze Romové, ti byli až druzí, první byly mladé sexy dívky zneužívané pro násilnou prostituci, a to právě romskými gangy. Teprve po nich přišli se svou mafií a pasáctvím Ukrajinci. Romové se stali obětí diskriminace a politicky posloužili k vytvoření lhostejnosti majoritní společnosti vůči diskriminaci jako takové, takže dnes už tento problém nikoho nezajímá.
Slovem Romové jsou dnes zastírány všeobecné ekonomicko-politické problémy společnosti. Za Romy a staré báby se vše schová, jimi se všechno zdůvodňuje, aby se odvrátila pozornost od skutečnosti, že mnohé firmy se rozhodly nefinancovat rodinný život svých zaměstnanců. To je nový ekonomický trend podporovaný vládními rozhodnutími.
Problematika pracovní diskriminace je komplexem dílčích problémů. Mrzí mne, že autoři článků na BL zjednodušují pracovní diskriminaci pouze na Romy a napomáhají tak všeobecnému zastírání ostatních dílků celého komplexu.
Obrovským problémem na trhu práce jsou ženy všeho věku a vzdělání, které naplňují úlohu mateřství a babičkovství, to znamená, že o rodinu skutečně pečují, nikoliv, že porodí dítě a pak si pořídí chůvu, ať už placenou nebo z příbuzenstva. Kdo v kůži ženy nezažil jednání podnikatelů a některých personalistů, neumí si představit, čemu všemu jsou ženy vystavovány, kolik posměchu a ponižování musí překousnout.
Kult chlapáctví odsoudil ženu zpátky do role služky a milenky, do druhotného postavení z pohledu přírodní slabosti, tedy někoho, kdo je povinen dbát blaha nadsamce. Žena, která tak nečiní, se dostává vlastní vinnou do postavení jedince ponechaného vlastnímu osudu.
K selekci uchazečů o práci napomáhají personální testy a zkoušky. Na první pohled vypadají logicky a tváří se, že jejich účelem je nalezení těch nejlepších zaměstnanců. Ale není tomu tak. Jejich skutečným účelem je rychlé vyřazení uchazečů, kteří jsou příslušníky diskriminovaných skupin. Personální metodika je šitá na míru kultovním zaměstnancům. Někteří zaměstnavatelé si pak stěžují na špatnou produktivitu práce svých zaměstnanců, které si na základě personální metodiky sami vybrali.
Pokud zaměstnavatel upřednostní mladou krásnou a komunikativní sexy dívku před zkušeným uchazečem, nemůže se potom divit, že místo práce dívka komunikuje s kolektivem, do kterého se hezky hodí, a práci "má na háku". Že každou výtku nadřízeného řeší líbezným úsměvem a zatřesením hlubokého výstřihu. Někteří zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že náklady na kultovního zaměstnance jsou vyšší nežli jeho přínos. Hledají tedy jiné cesty úspor a náklady na rodinu zaměstnanců jsou novou cestou.
Jsou dnes již zaměstnavatelé, kteří upřednostňují cizince z pracovních agentur před českými občany. Není přitom pravda, že jsou tito cizinci vždy pracovitější a skromnější, jenom jsou neznalí českého zákoníku práce a výše minimální mzdy, nemají žádnou úřední oporu a naopak jsou neustále v pozici ohrožení vystěhováním. Tento novodobý bič má mezinárodní charakter, proto ve všech zemích mají dnes v určitých oborech přednost cizinci před místními občany.
Nemám nic proti cizincům, jenom mi připadá paradoxní, že u nás pracují cizinci v oborech, za kterými naši občané odcházejí do zahraničí. Proč ? Protože z našich mezd nedokáží doma uživit své rodiny. Kam budou odcházet lidé z nejbohatších států?
Cizinci jsou ubytovaní na laciných ubytovnách, nemusí tudíž platit ani regulované, natož tržní nájemné bytů, vlastní energii, neboť používají energii společnou, kterou si podnikatelé odečítají od základu daně z příjmu. Jsou ochotní pracovat i za 25-30 Kč na hodinu a na délku pracovní doby nehledí. Nemají totiž žádné jiné povinnosti a často ani možnosti využití mimopracovního času. Jdou z postele rovnou na pracoviště a z něho rovnou do postele.
Nejsou všichni chudáci, kteří se ve své vlasti nemohou uživit. Někteří z nich mají rodinné domy či jiné nemovitosti, které pronajímají cizincům na podnikání na několik let a ty roky pronájmu soukromého majetku v cizině prací přečkají. Vzhledem k tomu, že mají příjmy ve své vlasti, nepotřebují vysoké výdělky u nás. Doba, kdy k nám skutečně přicházeli pouze nezaměstnaní lidé z ciziny, již minula.
Jsou u nás zaměstnavatelé, především ve stavebnictví a v hotelnictví, ale dnes už i v marketech, kteří zaměstnávají pouze cizince. Měla jsem několik možností vidět tyto cizince při práci, umí se "flákat" stejně jako někteří Češi, ale většina z nich se bojí vystěhování, a proto si dávají větší pozor. Odpor k cizincům není problém pouze České republiky, obliba politiků evropských států, kteří slibují vyřešit problém cizinců beroucích práci místním lidem, kteří mají své rodiny, domovy a rodové kořeny, se zvyšuje všude. Je pravdou, že u nás máme abnormální nenávist ke všemu, co se odlišuje od standardu nebo politicky vyhlášenému vzoru.
Zaměstnavatelé se všemožně snaží zlikvidovat rodinný život zaměstnanců, neboť zaměstnanci se dožadují platů, které uživí je i jejich rodiny, ufinancují domácnosti a ještě jim umožní nákup vlastního bytu či domu, vzdělávání, sportu a kultury. Zaměstnanec bez rodiny a vlastního bydlení je nejlacinější. Proto se vládní škrty týkají především rodinných nákladů a občané jednotlivých států jsou nuceni odcházet do zahraničí, kde žijí namačkaní ve společných ubytovnách. Myšlenka této metody ekonomických úspor vychází z myšlenky koncentrovaných pracovních sil. Na rodinný život má dnes právo pouze ten, kdo si na něj vydělá vlastním úsilím a hradí si jej z vlastních prostředků.
Zaměstnavatelé si uvědomili, že formou mzdy musí financovat veškerý soukromý život zaměstnanců nebo živnostníků a drobných podnikatelů, kteří jim prodávají zboží a služby. Považují to za nákladovou nadhodnotu, tedy za zbytečné vyhazování vlastních peněz, protože za feudalismu a industrializace se tyto náklady neproplácely. To je zdrojem návratu ke konzervatismu pana Jocha.
Základním projevem přechodu z feudalismu do kapitalismu byl nejenom technický rozvoj, kdy soustředění velkých strojů na jednom místě bralo lidem práci, ale také uvolněná pracovní síla - zrušením nevolnictví, dnes zrušením státních hranic.
Na trh se dostávají stále dokonalejší technologie, které dokáží nahradit člověka - auta a traktory bez řidičů, letadla bez pilotů, kancelář na pevném disku, pošta létající vzduchem či po drátě, operující roboti, samočinné stroje ovládané na dálku a výrobní linky řízené počítačem. Technologie nemá rodinu a nebouří se, když ji nikdo neopraví, lze ji snadno sešrotovat a nahradit. Kolik lidí taková civilizace bude potřebovat a jaké budou požadavky na ně či jejich? Na to se bojíme odpovědět. Nikoliv politici.
Protirodinná politika, potřeba mobility a koncentrace pracovních sil, úspory státních rozpočtů na úkor těch nejslabších, silné omezování vzdělávání nejmladší generace, odebírání peněz na základní lidské potřeby - jídlo a hygienu, násilné vyhánění lidí z obydlí, diskriminace v několika směrech. To není pouze souhra náhod, to je cílená politika.
Globální trh práce umožnil snížení mzdových nákladů na minimum a začíná se rozmáhat práce zadarmo. Říká se jí "práce na zkušenou" a jednu konkrétní popíši.
Navštívila jsem hotel se zahraniční klientelou i zahraniční pracovní silou. Zatímco v místě je vysoká nezaměstnanost a lidé marně práci hledají, hotel zaměstnává pouze cizince od pracovních agentur a tyto zaměstnance ubytovává přímo v hotelu, má pro ně vyhrazené celé patro. Cizinci nejen z celé Evropy (Ukrajinci, Moldavci, Poláci, Slováci, Maďaři, Rumuni, Estonci, Rusové, Vietnamci, Číňané a další) uvnitř hotelu vytvořili mezinárodní komunitu, která žije svým vlastním životem úplně odloučená od okolního světa. Hotel a jeho okolí jsou jediným světem, který mají k dispozici. Je to takový malý koncentrační tábor.
Jakmile nastane situace zvýšené potřeby práce, například odjede velké množství hostů najednou a je nutné urychleně obhospodařit pokoje během jednoho dne, vyberou se uchazeči, kteří se přihlásili na pracovní inzerát a dali svolení k uchování svého životopisu v databázi firmy, a pozvou se na "zkoušku". Často se tak děje pod slibem uzavření Dohody o provedení práce a proplacení minimální hodinové mzdy. Přednostně se vybírají uchazeči z větší dálky, neboť vynaloží hodně času i peněz na cestu.
Po příjezdu je jim sděleno, že dohoda bude podepsaná až po práci, protože mnozí uchazeči podepíší dohodu a pak se místo práce poflakují. Málokoho napoprvé napadne, že je to podvod. Pod tíhou mediální masáže o lenosti "nemakačenků" se většina nezaměstnaných uchazečů snaží dokázat, že mezi tuto skupinu nepatří, že pracovat umějí a chtějí. A právě tito lidé jsou nejvíce zneužíváni. Pokud chvíli přemýšlejí, neboť se jim postup vedení hotelu nezdá, začne náborová pracovnice doslova vyhrožovat, že pokud odmítnou pracovat, budou nahlášeni na úřad práce a vyřazení z evidence nezaměstnaných. Na úřadu práce jsem si ověřila, že se toto udávání skutečně děje.
Málokdo si v tom šoku či leknutí uvědomí, že vyřadit z evidence je úřad práce může stále ještě pouze na základě odmítnutí ucházet se o práci tam, kam občana úředník sám pošle s potvrzením o účasti. Vláda zatím jenom navrhuje vyřazení z evidence nezaměstnaných na základě odmítnutí konkrétní práce na pracovišti bez pracovní smlouvy.
(Metoda vládních návrhů silně připomíná metody, které používali naposledy nacisté a komunisté v pracovních lágrech, je to způsob fyzické likvidace "přebytečných" občanů. Tento termín jsem si nevymyslela, ten jsem již několikrát slyšela a četla na internetových diskuzích. Poslat nemocné a staré lidi na těžkou fyzickou práci z rozhodnutí úřadu a tam ho donutit k práci zadarmo až do zdravotního selhání, to si mnozí z nás ještě pamatují z minulého století. Nenapadlo mne, že by se evropská společnost mohla k těmto metodám vrátit a to tak brzy po válce a bolševizaci, kdy ještě nevymřeli pamětníci.)
Vrátím se do hotelu. Postižení pozvaní uchazeči o práci si většinou řeknou: "No, když už jsem tady, aspoň si něco přivydělám." Odpracují celý den, někdy i několik dnů, a znám případ mladé ženy, která takto odpracovala celý měsíc. Samozřejmě, že slíbené peníze ani smlouvu nikdy neuvidí. Občané se této metodě brání, a proto vláda vymýšlí způsob, jak občany do soukromých firem na práci bez nároku na jakoukoliv mzdu dostat násilím. Návrhy na odebrání životního a existenčního minima jsou toho důkazem.
Lidé, kteří mají úspory nebo rodinu, která je bude živit, jsou rádi, že se této násilné metodě vyhnou, protože žádné sociální dávky nepobírají. Když už se nemohou postarat sami o sebe, alespoň se postarali o svého živitele či živitelku. Podnikající střední třída je přesvědčená, že jí se to netýká, o to větší šok prožívají, když se do situace sociálně slabých dostanou.
Mnozí jsou přesvědčení, že střední třída je bohatá, ale ona je spíše majetná a většinou hodně zadlužená. Trh s realitami, na kterém prudce stoupá nabídka a klesá poptávka, je toho důkazem. Mnozí podnikatelé se stále více zadlužují v naději, že přečkají nejhorší časy a firmu zachrání. Propasti, do kterých padají, jsou mnohem hlubší nežli propasti zaměstnanců s malým platem a následky jsou mnohem drastičtější.
Nucené práce je stejná metoda jako násilné odvody a odvozy Romů a Židů do pracovních táborů, jako zavírání třídních nepřátel. I tehdy lidé mlčeli, mnozí souhlasili a všichni dohromady byli přesvědčení, že kolaborace je před těmito metodami uchrání. Také dnes se mnozí zaměstnanci začínají měnit pod tíhou strachu z vládních návrhů.
Jsou ochotní přistupovat na stále tvrdší pracovní podmínky, na stále se snižující mzdy, na stále nesmyslnější požadavky zaměstnavatelů. Chovají se jako člověk letící z mrakodrapu, který si v každém patře říká, že je to ještě dobré, ještě není dole. Pod tíhou fyzického i duševního přetížení a pod tíhou neustálého strachu z výpovědi se stávají stále více a více cyničtější a po všech stránkách otupělejší.
Sama v poslední době říkám, že žena po padesátce je na tom úplně stejně jako Romové, a někteří podnikatelé mi to potvrzují. Přiznávají, že by si starší ženu na pracoviště nevzali, protože jim příliš připomíná matku, tchýni, paní učitelku, či jinou semetriku, že jsou antisexuální, mívají špatnou náladu a přechodové zdravotní problémy, jsou unavenější, pomalejší, více vzdorují na základě svých pracovních zkušeností, poučují a vůbec se chovají zodpovědně tam, kde podnikatel rád riskuje a závodí s konkurencí. Nechtějí kolektivně sportovat a adrenalinově se bavit.
Mají pravdu. Co tedy s námi? Sešrotovat nás jako odepsaný stroj zatím nikdo nemůže, ale jsou prostředky, jak donutit tyto ženy k sebelikvidaci. Starší ženy starající se celý život o rodinu a domácnost nejsou schopné přežít jako bezdomovkyně. Nejsou schopné přežít bez "hnízda". Jakmile se dostanou do situace, kdy už jim budoucnost neposkytuje žádnou naději, volí dobrovolnou rychlou smrt před postupným a potupným bolestivým odumíráním.
Musím se přiznat, že mne vždy zabolí, když vidím u svých spoluobčanů nevyslovený souhlas. Je to způsobeno frustrací z jednostranné výchovy matek a učitelek nebo je konec plodnosti znakem ukončené produktivní životnosti člověka? Z čeho u nás pramení podvědomí, že "Tchýně a uzený jsou nejlepší studený"? Odpor k neproduktivitě sílí v naší společnosti nebezpečnou rychlostí a nevztahuje se pouze na pracovní proces, ale také na sexuální výkonnost a plodnost. Také v tom vidím návrat k těm nejprimitivnějším zvířecím pudům.
K problematice mladých matek musím podotknout, že sílí v naší společnosti názor, že lidé, kteří nejsou schopni sami podnikat a starat se o sebe sami, nemají mít právo na děti. To je rozšířený pojem nežádoucího "množení", který jsem již na internetu zaznamenala také. Důvod vidím právě v nutnosti financovat rodinu zaměstnance zaměstnavatelem. Kdyby zaměstnanci neměli rodinu, neměli by ani potřebu vlastního bydlení a zaměstnavatelé by ušetřili.
Největší odpor vidím vůči matkám samoživitelkám, ale tento odpor není nic nového, spíše je na stále stejné úrovni jako v minulosti. Právo na dítě má mít pouze ta žena, která si zajistí spolehlivého živitele, tedy muže, který sám touží po potomkovi a potřebuje někoho, kdo mu potomka porodí a postará se o něho do doby jeho samostatnosti. Pak si muž buď pořídí novou mladou atraktivní rodičku nebo adrenalinovou sexy milenku. Manželku už k ničemu nepotřebuje, pokud není nemocný nebo neschopný nebo starý.
Zdravotně postižení lidé a staří lidé jsou dnes chápáni jako příživníci okrádající společnost o její zasloužené zisky. To je dnešní směr politické ekonomiky a u nás většina lidí na politický směr reaguje. Moje babička říkávala, že když někdo nahoře řekne, že správný občan musí na hlavě nosit podvazkový pás, ráno ho tam budou mít lidi cestou do práce. A měla pravdu. Podřídíme se zvířecím pudům našich nejvyšších politiků nebo budeme přemýšlet jako lidé?


Leden 2011 - Světelné frekvence pro rok 2011

8. ledna 2011 v 14:14 | Esty
Posun do nové časové osy a manifestace míru na Zemi
Žití pravého duši naplňujícího života v nové realitě
Energie Nové Země : Leden 2011

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn


Světelné frekvence pro rok 2011

     Milovaná Světelná rodino, jak radostné a krásné je, že Země dokončila transformaci, která začala v době vyrovnání velkého kříže v roce 2010. V té době jste věděli, že se ve vašem světě vyskytují zásadní změny, jak se Planeta sama začala přestavovat pro konečné fáze jejího posunu do páté dimenze a do nové časové osy.
V době zatmění Slunce dne 4. ledna, bude Země plně v souladu s její novou dráhou a její novou frekvencí, což zajistí, že v prosinci 2012 přijde včas na schůzku s galaktickou Časovou bránou a ke vstupu do stavu "bezčasovosti" anebo "frekvence nekonečna ".

     Vskutku Milovaní, posun, k němuž došlo v posledních měsících roku 2010 byl především o čase a vašem vnímání času, v souvislosti s vaším životem na planetě Zemi. Posun do páté dimenze světla je posunem do vyšší frekvence vědomí. Energie na této úrovni vibruje ve vyšším a rychlejším tempu než je tomu ve třetí dimenzi. Ale - a tady žádáme o vaši pozornost, protože zde existuje paradox, který je důležitý pro vaše prožívání Nové Reality.
V páté dimenzi světla je zrychlená frekvence prožívána jako pomalejší čas! V třetí dimenzi je nová frekvence vnímána jako rychlejší čas a připadá vám, že se věci pohybují příliš rychle.

     Země sama se nyní zcela přesunula do nové časové osy páté dimenze, ale jako projev milosti umožňuje časové ose třetí dimenze pokračovat a koexistovat s novou časovou osou až do roku 2012. Obyvatelé Země mají tak čas na přizpůsobení se nové frekvenci a nové časové ose. Obě budou k dispozici jako volitelné až do poloviny roku 2012, kdy se stará tří-dimenzionální časová osa zhroutí, když Země zahájí svou cestu přes časovou bránu 2012 "bezčasovosti /frekvence nekonečna", anebo - do zóny nekonečného vědomí. V této době se všichni na Zemi začnou připravovat na obří skok "evoluce vědomí" do nového věku světla a míru.

     Milovaní, byli jste průkopníky tohoto posunu a nyní vás žádáme, abyste si uvědomili, jaký bude mít vaše vnímání času zásadní význam pro váš osobní posun v příštích osmnácti měsících. Naučíte se poznat, kdy jste ve starém paradigmatu mířícím do slepé uličky a kdy jste v paradigmatu nového času a na cestě vpřed. Na staré časové ose budete vnímat zrychlení frekvence jako pocit příliš rychlého plynutí času, s pocity stresu, spěchu, obav, přílišného množství úkolů.

    
V nové časové ose páté dimenze budete cítit, jako by se všechno zpomalilo a že je spousta času udělat to, co je nezbytné. Budete se cítit klidní a pokojní a budete vědět, že ve vašem životě je vše dle božího řádu. Zažijete pocit hojnosti a blahobytu, bez ohledu na to, jaká je vaše finanční situace. A budete mít pocit, že se ve vašem životě mohou uskutečnit zázraky, jak budete postupovat vpřed v dobrodružství života na Zemi.

Uzemnění do Nové časové osy

Milovaní, je důležité, abyste se uzemnili do této nové časové osy a umožnili vašemu světelnému tělu a vašemu fyzickému tělu, aby si zvykly na tyto nové frekvence a vibrace.
Protože vaše tělo bude energeticky vibrovat ve zvýšené míře, ale budete prožívat život pomaleji.

     Zpočátku můžete pociťovat určitý vnitřní zmatek, můžete mít pocit, že je vaše tělo nekoordinované a těžké, můžete mít pocit nemotornosti a nesouladu sama se sebou. Můžete také zažívat úzkost, poruchy spánku, vyčerpání, závratě a nevolnost, jak vaše tělo pracuje s frekvencemi nového času. Tyto dočasné příznaky jsou něco, co bychom nazvali "nemoc z posunu", jak se vaše tělo přizpůsobuje a přelaďuje do nových frekvencí.

     Vím také, Milovaní, že vaše fyzické tělo je také v tomto procesu přesunu a srovnávání, aby mohlo projít v roce 2012 časovou bránou do Nekonečného času. Takže doporučujeme, abyste živili své tělo láskou a péčí, abyste si zajistili žití vyváženého života.
Propusťte všechna stará dramata z minulosti a vstupte plně do energií lásky a odpuštění. Denně se ujišťujte, že vaše světelné a fyzické tělo jsou v souladu s Boží vůlí.

   
Za účelem dosažení tohoto cíle, vám zde nabídneme denní aktivace a meditace, které budou užitečné.
Je to podobné jako poslední meditace, kterou jsme nabídli, ale byla aktualizována tak, aby se přizpůsobila novým energetickým posunům, s nimiž budete pracovat poté, co skončí zatmění Slunce dne 4. ledna. Začněte tím, že prostě zaměříte svou energii do srdce a budete zhluboka dýchat. Vězte, že v páté dimenzi je vaše vědomí zakotveno ve vašem srdci. Prociťte tuto skutečnost jako hluboký pocit bezpodmínečné lásky a spojení se vším co je. Prociťte i hluboký klid, který je součástí tohoto vědomí.

     Poté dovolte této energii, aby se spustila dolů přes solar plexus, přes sakrální a základní čakry a dolů do čakry zemské hvězdy, která se nachází v Zemi těsně pod vašimi chodidly. Prociťujte, jak ukotvujete energii do Země, do nové krystalické mřížky páté dimenze, jak se to všechno propojuje s vaší čakrou zemské hvězdy. Nyní pošlete tuto energii dolů, aby se spojila s křišťálovým srdcem ve středu Země. Zde prociťte hlubokou a bezpodmínečnou lásku Matky Země přicházející k vám přes čakru zemské hvězdy do vašeho srdce. Podržte tuto lásku ve svém srdci a vězte, že jste hluboce milováni a živeni Matkou Zemí, a že jste v souladu s Boží vůlí pro Zemi, která se projevuje tak, že se Planeta vyvíjí do multi-dimenzionální reality.

     Nyní nechte energii proudit svým tělem nahoru, přes hrdlo, obočí a korunní čakry, až do čakry duchovní hvězdy, která je umístěna těsně nad hlavou. Zde se spojte s vaší duší a vašim Vyšším Já, vaší JÁ JSEM Přítomností, které se ukotvují do vaší fyzické formy. Zde se také můžete spojit s vaším Důvodem pro to, že jste teď tady a s vaší Božskou podstatou. Prociťujte bezpodmínečnou lásku a krásu vaší duše, když se spojujete s Vyšším Záměrem tohoto vašeho života. Je to krásné a plné nádherného a zářivého světla. Nyní nechte tuto energii plynout nahoru přes světelné dimenze do Velkého Kosmického Srdce Všeho Co Je. Tady cítíte nekonečnou lásku zdroje Všeho Co Je. Stáhněte toto pulzující a zářivé světlo zpět do svého srdce a podržte ho tam.

     Teď - jste v souladu s Boží vůlí, se sebou a se Zemí. Když jste v tomto uspořádání, zjistíte, že je jednoduché být zakotven do časové osy páté dimenze a prožívat energie míru, klidu a hojnosti. Život se stane jednoduchým a jasným, jak budete postupovat podle Božího vedení, které k vám přijde v této nové časové ose milosti a lásky.

Manifestace Míru v časové ose Nové Země

     Milovaná Světelná rodino, teď bychom vám chtěli něco říct o energii míru, která je nyní tak důležitá.

     Mír není jen nepřítomnost války a konfliktu.
Mír je spíše zvláštní energie, která vyzařuje bezpodmínečnou lásku, soucit a přijetí všeho. Je to především vnitřní energie, která musí být nejdříve pěstována v srdci, než může být prožívána ve vnější realitě.

     Milovaní, my víme, že jste v posledních letech tvrdě pracovali, abyste vyléčili všechny ty vnitřní konflikty a hněvy které bránily, abyste prožívali vnitřní klid a teď mnozí z vás tuto vnitřní radost a klid zažíváte a tak se můžete stát ukotvovacím článkem pro tyto energie v Nové Zemi.

    
Žádáme vás, milovaní, abyste pokračovali v práci pro dosažení tohoto krásného stavu vnitřního klidu a lehkosti, abyste mohli sdílet tyto energie s ostatními. Klíč k tomuto stavu vnitřního míru je mít vědomí ukotvené v srdci a žít stále ve stavu uvědomění a odpuštění. Buďte připraveni vždy odpouštět a propouštět a uvědomujte si, kdy a jak vypadáváte z tohoto stavu vnitřního míru. V tomto vědomém stavu budete schopni udržet svůj vnitřní klid na delší dobu a tak vytvářet kolem vás tyto energie míru a lásky. Tato energie bude semínkem, prostřednictvím kterého se bude projevovat Nová Země a časová osa Nové Země. Každý, který toho dosáhne, se stane Pánem Světla a bude schopen začít okamžitě manifestovat ve svém životě Novou Zemi v nové časové ose.

     Milovaní, v době, kdy vstoupíte do časové brány 2012, mnozí z vás budete Pány Světla a Času a budete vůdci, kteří povedou lidstvo přes bránu času do nové reality. Nyní vás žádáme, abyste s těmito dovednostmi a schopnostmi začali intenzivně pracovat, abyste mohli opravdu splnit účel, pro který jste v této době přišli na Zemi.

Žití pravého a duši naplňujícího života

     Milovaní, můžete se samozřejmě ptát, co to znamená v mém každodenním životě? A my odpovídáme, že v této nové časové ose bude váš život stále více "opravdový" a naplněný energií a světlem vaší duše a vaší Božskou Já Jsem Přítomností.

     Budete si uvědomovat, jak světlo vaší duše proudí do vašeho každodenního života a uslyšíte usměrnění a doporučení přicházející z Vyšších Zdrojů. Naučíte se důvěřovat těmto pokynům a plynout se synchronicitami a přáními a zázraky, které se objeví v tomto proudu tvůrčího partnerství mezi Vyšším Já, a Já Egem coby Pánem Světla. To je to, co znamená žít "duši naplňující" život, kdy je každý den plný nadšení a světla, kdy vás vede duše a Vyšší Já.

    
Když budete takto žít, Milovaní, pak se váš život stane věrným vyjádřením toho, kým jste na všech úrovních. Vyšší Já, a Já - Ego spolupracují v nádherném partnerství, které zajistí, že budete prožívat mír a radost na všech úrovních svého bytí, jak začínáte ve svém vlastním životě manifestovat realitu
Nové Země.

     A tak, Milovaná Světelná rodino, v tomto roce, který leží před námi, se budete učit a žít nádherným způsobem. Nejdůležitější datum pro vás v tomto roce bude 11. listopad, kdy Hvězdná brána 11/11/11 poskytne konečné přeladění Země pro její cestu ke galaktickému zarovnání dne 12-12-12 a cestu přes časovou bránu dne 21-12-12.

     Tak, milovaní, přejeme vám hodně radosti a lásky na vaší cestě v roce 2011.


Copyright a zdroj originálu: Celie Fenn, http://starchildglobal.com/. Do češtiny pro www.transformace.info
přeložila Mirka K.
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

Prosinec 2010 - Udržování rovnováhy

8. ledna 2011 v 14:08 | Esty
Vzestupný Kosmický Puls
Shala Mata
Prosinec 2010
~~Udržování Rovnováhy~~


Tak jsme opět na prahu završení dalšího roku silných změn a surfujeme na vlnách nesmírných "vibračních rozměrů" v rámci naší načasované přípravy na Vzestup. Prosinec je vždy měsícem zamyšlení a přehodnocení, kdy si znovu promítáme energetické posuny a zkušenosti uplynulých dvanácti měsíců. V průběhu roku se energie každého měsíce přidá k tomu dalšímu a vytvoří tak společně tavící kotlík energií, ze kterých vznikne most do nadcházejícího roku. Je to čas ticha a zamyšlení; čas smíření se všemi činy a rozhodnutími - ať už těmi, které jsme učinili či naopak neučinili. 

Rok 2010 byl rokem dramatických posunů a obrovské energie proudící k naší milované Matce Zemi skrze různé hvězdné brány, portály, planetární uspořádání, zatmění a samozřejmě i krystalické transmise (přenosy) 10:10:10, 11:11 a přicházející 12:12. Byl to čas chaosu, vnitřních otázek, naslouchání a stálého znovu-zvažování. Všechny tyto energetické transakce přinášely unikátní zkušenosti, které nás někdy srazily na kolena či nám naopak dovolily pocítit neomezenou expanzi. V obou světech - fyzickém i nefyzickém - jsme se pohybovali daleko vědomějším způsobem než kdykoli předtím. Síla (intenzita) je slovo, které mnozí používají při popisu energie minulých měsíců i těch, které přicházejí. Nepochybně to vystihuje jak "osobní" pohled, tak i kolektivní perspektivu.

Udržování rovnováhy je hluboce osobním energetickým prožitkem a pro každého představuje něco jiného. To, co já vnímám jako rovnováhu může někdo jiný vnímat jako chaos či nudu. Rok 2010 otevřel dveře osobního přijetí dokořán. Tím myslím pocit, že je v pořádku cítit se klidný, rozjímající. Je v pořádku dovolit si vytvořit svůj vlastní model rovnováhy - unikátním a osobním způsobem - a nezáleží na tom, jak to může připadat ostatním. V průběhu tohoto roku jsem několikrát psala o významu ticha či vnitřního zkoumání, jak na nás působí a jak moc potřebná to je lekce. Bylo přemostěno velmi mnoho úrovní a vrstev energie mezi naším světelným a fyzickým tělem.
 

Bylo provedeno tolik aktivací a upgradů - v takové rychlosti, až nám to téměř zlámalo vaz. Náš světelný kvocient se navýšil a naše fyzické tělo požadovalo citlivé a pozorné zacházení, jelikož navádělo každou novou energetickou vlnu. Zjistili jsme a naučili se, že udržování rovnováhy bylo vždy soustředěno v našem posvátném srdci a zde se mohly všechny druhy změn projevit se skutečnou čirostí a přesvědčením.

Prosinec otevírá přemíru planetárních uskupení a další velký příliv světla, který završí rok 2010, jako bychom měli pod nohama raketu. Začne to 5. prosince mocným novoluním, které přinese obvyklou energii "nového začátku" spojenou s pocitem optimismu, který je individuálně upevněn v našem osobnostním a energetické vzoru.
   

12. prosinec je hvězdnou branou 12:12, která spojuje energii 2012 s hvězdnou branou 11:11, kterou jsme prožili v listopadu t.r. Dvojitý aspekt 11:11 tvoří další součinnost s kódovaným spouštěčem, který zvýší naši energii na další oktávu či frekvenci našeho jedinečného matrixu či kosmického modrotisku. Krytalický přenos 12:12 je dalším klíčem, který otevírá ještě hlubší přístup ke kódům či spojením s naší mužskou a ženskou energií. Všechny klíče jsou alchymickými plameny transformace a čiští jakékoli a VŠECHNY staré programy obsažené v naší buněčné paměti.
  

V nadcházejících týdnech budeme silně postrkování k prožití (a užívání si) každého okamžiku této intenzivní doby. Abychom dovolili krystalickým přenosům vymazat strach, pocit nedostatku, omezující představy, fyzické a emocionální bolesti, dramata, traumata, ego a abychom se vědomě rozhodli cítit své posvátné srdce - místo neutrality, ze kterého vychází veškerý kvantový potenciál. Tento prostor virtuální reality je plný magických možností, potenciálů, mistrovství či jak to nazvat - prostě čehokoli, co vám dovolí procítit veškerý nevyužitý potenciál vaší touhy.

21. prosinec září posledním úplňkem roku 2010 a nepřináší jen úplné zatmění měsíce, ale také posvátný Zimní Slunovrat. Tento mocný den osvícení zrodí nejhlubší emoční aspekty, které potřebují být přehodnoceny - ať už se týkají vztahů, komunikace, vnitřní rovnováhy či prostředí, ve kterém se nacházíme. Do tohoto zhuštěného časového úseku je načasováno mnoho způsobů vyvrcholení roku 2010, což bude vyžadovat pečlivou kontrolu emocí a všeho, co by mohly vyvolat.

Prosinec bude jasně zakončen tzv. třeskem a tyto mocné završující energie budou skokanským můstkem, který otevře leden s obnovenými rozhodnutími a odvahou. V minulých dnech se mě lidé několikrát ptali, jak prosinec procítíme? Já osobně ho vnímám více rozšířeně s pocitem, že věci se otevírají a příležitosti se začínají posouvat do jasně vymezených zkušeností na základě voleb, které jsme učinili. Je to měsíc, kde se vše ještě trochu zesílí oproti minulým několika měsícům a říká to mnoho o posouzení intenzity roku 2010. Toto zesílení odloupne vše skryté a neodhalené.


Mnoho pocitů úzkosti stále sedí pod povrchem našeho vědomí, což způsobuje další poruchy spánku, bolestí hlavy atp. V průběhu týdne mezi 12:12 a Slunovratem by se to mohlo ještě zesílit, proto podnikněte kroky, aby se vaše tělo mohlo dostatečně vyspat nebo si jinak odpočinout. Udržování rovnováhy je tématem tohoto měsíce a popravdě to vyžaduje zvýšenou pozornost věnovanou tomu, co cítíte a co tyto pocity přináší. Část energie každého prosince je vždy věnována vyhodnocování, což s sebou přináší sny, touhy a možnosti, které z toho vycházejí. Nyní se nacházíme v takovém bodě svého mistrovství a evoluce, kdy vše, co přináší naše zdánlivě běžné každodenní životy, má svůj smysl a potenicál. Každá zkušenost je zanesena do matrixu našich holografických projekcí a víry tak, že se tyto věci následně přenesou do skutečnosti nebo to tak alespoň vypadá.   

Jak se energie tvoří a rozšiřuje, může to v průběhu tohoto měsíce působit zahlcujícím dojmem v některé části našeho života a řešením je opět pouze udržení rovnováhy. Vyvrcholení změn udeří hluboce a můžeme se cítit nejistě, zahlceně a obnaženě, ale zároveň šíření světla přináší obrovský prostor pro všechny formy naší reality, ve kterém můžeme vytvořit modelový stav čisté magie a změny. Samozřejmě může pomoci jednoduchý přístup k věcem, dětské krůčky a nepoužívání přehnaných reakcí. Důvěřujte intuitici a vedení, které nám ukazuje nové možnosti. Někteří již cítí energii očekávání z nově přicházejícího, pocit nových začátků a příležitostí, které se zrodí v roce 2011.
  
Rok 2011 uvede větší rozšíření a změny, větší vlny vyšších frekvencí a světlo očistí naší milovanou Matku Zemi. Udržování Rovnováhy bude klíčem ke dveřím roku 2011 a my tímto překročíme jeho práh. Je toho velmi mnoho za co můžeme být Matce Zemi vděční - za tolik požehnání a darů, které můžeme sdílet se svými milovanými a ještě více za lidi, které jsme potkali jako cizince a našli v nich rodinu své duše.

S hlubokým uznáním a vděčnostím děkuji každému z vás, že jste se mnou sdíleli lásku a důvěru při soukromých setkáních, workshopech, meditacích i při čtení a sdílení tohoto článku.

Každému přeji radostné svátky, ať už se rozhodnete je oslavit jakkoli. Ať je vaše srdce naplněno radostí a očekáváním dalšího úžasného roku naší evoluční cesty. Já letos strávím Vánoce s rodinou na Kaymanských ostrovech. Těším se na odpočinek a hraní si ve vodě i pod horkým sluncem. Můj lednový článek bude nezvykle odložen až na 15. ledna.

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok VŠEM

Udržujte své Nádherné Zářící Světlo!
S Láskou a Požehnáním Službě

Shala

Poznámka ke kopírování:
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info a www.channeling.wbs.cz
Maruška K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Listopad 2010 - Jemná neutralita

8. ledna 2011 v 14:04 | Esty
Kosmický puls vzestupu

Shala Mata
Listopad 2010
~~ Jemná Neutralita ~~Síla, vytvořená působením měsíce října, zejména vlnou krystalické transmise 10:10:10 se zmírnila, když jsme ukončili další důležitý měsíc energetických a vibračních změn.

Pro mě osobně, říjen zůstal měsícem klidné integrace, podobně jako většina energií v tomto roce. Někdy jsem musela prostě tiše sedět, číst nebo se přenést do jiných projevů energetických informací. Čas se stále rozplýval do různých pocitových stavů, někdy až do naléhavosti, jindy zase pouze do pocitů uvolnění, odevzdání se a zklidnění. Byla to všechna spektra pocitu klepání na dveře našeho vnímání, jak jsme pokračovali v přechodu z jednoho stavu vědomí do jiného.

Během posledních několika týdnů jsem našla "jemnou neutralitu" ve většině myšlenek či zkušeností které se v mém životě vyskytly, jakož i v těch, s nimiž jsem byla spojena.
Skrz objektiv našeho vnímání vidíme to, co očekáváme, že uvidíme, a hologram naší současné reality je nabit tímto očekáváním a interakcí. Nicméně když sestoupíme do prostoru našeho posvátného srdce s očekáváním, že zažijeme či zakusíme něco jiného, aniž bychom to chtěli ovlivnit - můžeme naší realitu v mžiku změnit.

Charakterem posvátného srdce je neutralita, v níž existují všechny čisté stavy kvantového potenciálu. Tento prostor virtuální reality je nabít magickými stavy možností, mistrovství nebo popisu, který vám umožní cítit rozlehlost vašich nevyužitých přání.

Jemná neutralita umožňuje dětsky žasnout v brebentění naší vědomé mysli, a umožňuje tiché podvědomé mysli projevovat se mimo naše přesvědčení a zkušeností. Víry jsou jen myšlenky, nad kterými stále a znovu přemýšlíme, a mnozí z nás "věří", že zázračná změna stojí práci, úsilí a nutnost udělat víc. Pravdou je, že je to jen další přesvědčení a že se můžeme změnit, přestože nebudeme tolik dělat, a že budeme více věřit v soudržnou jednotnou sílu lásky, která se manifestuje zázraky.

V těchto posledních měsících jsem se hodně zamýšlela nad "nicneděláním": tímto zdánlivě nekonečným dialogem mezi "měla bych dělat víc", a "ach, jak je úžasné pouze být". Během období otázek a před mou říjnovou meditací s velrybami a delfíny jsem se ptala, jak se lidé v aktuálních energiích cítí. Odpovědi od mnoha žijících bytostí v různých částech světa byly neuvěřitelně podobné - všichni pociťovali klid, nutkání "dělat méně" a "dovolit více". Přistihla jsem se, jak odkládám některé věci až na později, na něco jsem si udělala čas i když se zdálo, že žádný není a někdy jsem pociťovala netečnost. Byla jsem znepokojena, že jsem věci odkládala a moje často hyperaktivní levá mozková hemisféra byla stále rozbouřena.

Večer úplňku 22. října byl plný energie a zvyšoval tlak na boj mezi uvolněním (umožnit) a netečností. O několik dní později přišlo z vesmíru krásné popošťouchnutí prostřednictvím vzpomínek od Abrahama Hickse a zformulovalo to, co jsem pociťovala:

"Jaká je definice otálení? Znamená: v mém energetickém čidle cítím, že tato akce není v tomto okamžiku to pravé." (Abraham
www.abraham-hicks.com)

To bylo perfektní schválení toto, aby "dobrý pocit a proud důvěry" tekly i nadále, což dalo mé vědomé mysli něco k uchopení a co umožnilo mé nevědomé mysli rozšířit se bez námahy.

To mě přivádí k energii listopadu, která opět nedočkavě klepe na naše vědomé i nevědomé dveře vnímání. Opět máme další bránu čistého potenciálu v 11:11:10 (listopad 11/10). Tato krystalická transmise navazuje na energetický potenciál 10:10:10 a působí jako tuner, který tak řečeno vyladí náš přístup k "adrese", v rámci našeho matrixu nebo mřížek vibračních frekvenci.

Hvězdné brány 11:11 jsou vždy časem, kdy Země zakouší vliv duchovního osvícení.
To vždy bylo určitým spojením nebo prolínáním našeho božského posvátného ženství a posvátného mužství, což dále aktivovalo naše krystalická těla.

31. října Tom Kenyon www.tomkenyon.com vedl světovou meditaci "Uvnitř krystalového paláce", která byla osobní a kolektivní aktivací, pracující s Hathórou. (pozn. staroegyptská bohyně). Meditace aktivovala posvátné srdce, aby rezonovalo se Zemí, aby setrvávalo ve vibrací ocenění a vděčnosti, a ve spojení s naší Nebeskou Duší. Byla to dojemná a silná energie, která pro mě představovala dokonalý most mezi 10:10:10 a 11:11. Další ideální příležitost k dalšímu procítění rozšiřování světla přes srdce.

Znovu šlo o pochopení, že jsme částečkami světla a informací, s virtuálním bankovním účtem neomezených možností - ve zvýšeném načasování 11:11:10 můžeme nasměrovat naše vědomé myšlenky (levá hemisféra) na novou adresu našeho matrixu a umožnit našemu podvědomí sladit se se zázračným, ať se objevuje či ať pro vás znamená cokoliv.

Bylo hodně napsáno a sdíleno ve věci nastávajících transformací, protože jako vždy to musí být prožito z pohledu naší vlastní osobní zkušeností anebo z pohledu adresy v matrixu. Mnozí se budou spojovat ve workshopech, na pobytech, meditacích, aby oslavili a spolutvořili, což je velká síla. Neexistuje žádný dobrý nebo špatný způsob, jak proniknout do energeticko-morfického pole vytvořeného všemi, kdo o této příležitosti přemýšlí a účast na akcích je k dispozici nám všem, pokud jakýmkoli způsobem cítíme, že jsou v pořádku. Všichni jsme propojeni.

Před pár dny mi byly poslány krásné webové stránky http://www.newrealitytransmission.com/. Skupina matematiků a kvantových fyziků vytvořila prezentaci plnou mysl provokujícími obrazy a hudbou Anyi. Nabízejí tyto stránky a prezentaci jako způsob spojení se v rámci této mocné brány.

"Dne 11-11, 2010, jeden milion lidí na celém světě bude mentálně promítat společnou vizi nového paradigmatu pro náš druh ... novou realitu. Velmi reálná fyzika, která spojuje lidské vědomí s molekulární strukturou, bude masově využita v simultánní manifestaci transformace v největším rozsahu v zaznamenané historii. Po dobu 11 minut budou tvořit prostor pro "Matrix nové reality" vždy od 23:11 hod a to 11 po sobě následujících dnů se začátkem 11:11:10."

Předmět kvantové fyziky je drahý mému srdci a já jsem ráda,
že tato a jiné nádherné knihy a webové stránky přinášejí toto vzrušující téma do širšího fóra. Když změníme naše myšlenky, přesvědčení, vědomí o tom, co je možné, než abychom se omezovali energetickou konstrukcí, co možné není, začneme si hrát a jednat na základě kvantové energie a principů, které byly v našich každodenních životech vždy přítomny. Vytvoříme model zázraků, které budou zesíleny v přenosech energií měsíce listopadu a následujících měsíců.

Listopad, stejně jako každý měsíc před tím, má razítkem potvrzenu energii příležitostí a potenciálu. Jak se to projeví a pociťuje, je osobní reakcí na naši víru a naši citlivost na energetické posuny a změny v rámci kolektivu. Jak se průběžně přizpůsobujeme bezpočtu frekvenčních změn, bude se jejich intenzita měnit ze dne na den a od člověka k člověku. Fyzicky a emocionálně to může být náročné a je důležité, abychom naslouchali tomu, co cítíme, že je vhodné pro náš pocit pohody.

Můžeme být jisti, že energie a frekvence listopadu a prosince se bude nadále zvyšovat. Změna je pociťována a zažívána v našem nejhlubším jádru; více cítíme, že se blíží "něco velkého" ale zároveň můžeme cítit tendenci jemně zvažovat, co by to mohlo být. Jemná neutralita je sladké místo v našem posvátném srdci, místo tiché přestávky, reflexe, expanze a vědění, že všechno v tomto okamžiku je dokonalé.

Listopad nás připravuje na prosinec a na 12:12:10, spolu s vyvrcholením roku 2010 jako roku dramatických energetických změn ve všech oblastech našeho života. Energie následuje myšlenku a naše myšlenky nesou sílu změn. My všichni procházíme velkou transformací - jak na osobní, tak i na kolektivní úrovni, a ke změnám dochází téměř minutu po minutě. Pocit přetížení je normální a nemá být posuzován. Naše fyzické tělo pracuje velmi tvrdě, aby se vyrovnalo s velkým elektrickým přenastavením, které na nás neustále klade nároky.

Smích je nejrychlejší způsob, jak pocítit naši duši a úsměv, ať je vyslaný či přijatý - je polibkem anděla. Všichni jsme spojeni v tomto nádherném načasování a na této cestě společně. Buďte laskaví, jemní, a poddajní když kráčíte po této stezce Vzestupu a mějte na paměti, že inteligencí srdce je neutralita.


Udržujte své nádherná světlo!
S láskou a požehnáním ve službě

Shala

Poznámka ke kopírování:
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info
Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Co se odehraje v roce 2012 II.

8. ledna 2011 v 13:53 | Esty |  21.prosince 2012 11:11
Teprve s rozměrem 3D přichází na řadu Bůh, který dává pravidla, určuje člověku co je správné a co ne. Neboť teprve nyní si člověk začíná uvědomovat, že okolí jej ovlivňuje, že okolí na něj reaguje podle toho, jak se zachová on sám. Člověk si začíná uvědomovat dar svobodné vůle a začíná jej zneužívat pro své potřeby, protože s ním neumí zacházet. A teprve zde přichází na řadu i jistá diskuze s Bohem, na kterou Bůh zdá se, přistupuje: Pokud, člověče, dodržíš Bohem dané zákony, slíbím ti věčný a blažený život. Ale budu tě stále zkoušet. A Boží mlýny si tě vždy najdou. Jakýkoli tvůj čin bude po určitém čase po zásluze odměněn. A tvá víra v tyto zákony, bude stále podrobována zkouškám…Jen já znám příčinu toho všeho, na tobě je věřit, že dobře vím, co dělám.

Nyní ovšem nastává okamžik, kdy lidstvo se má posunout opět o další stupeň výše. Všechny ezoterní zdroje uvádějí, že svět by měl vstoupit do rozměru 5D. Kam nám ovšem zmizelo 4D?

Podíváme-li se opět na Majský kalendář, zjistíme, že rozměr 4D tam opravdu je, ovšem jako jediný není označeno pouze jednou kružnicí, ale hned třemi plasticky stále hlouběji umístěnými kružnicemi, než ty předešlé…jako bychom s každou z nich sestupovali stále níže. Přitom z každé z nich vedou jakési "mosty" neboli brány do poslední kružnice, která vyjadřuje rozměr 5D. Co nám to tedy naznačuje? Není snad třeba vůbec do rozměru 4D vstupovat, vedou-li do něj ze 3D do 5D ony brány?

Rozměr 4D je čas. Ovšem čas v přítomném okamžiku. Ono nezachytitelné "teď". Které ovšem pro vstup do 5D je nutno zachytit. Snad nám k lepšímu pochopení pomůže vysvětlení, jaký je rozdíl vnímání bytosti ve 3D a v 5D: Celý ten rozdíl je totiž právě ve vnímání času. Jak se člověk duchovně vyvíjí, je schopen si uvědomovat stále více. Ten, který byl "dobrým žákem" onoho Boha ze 3D, již pochopil, že cokoli vyšle, jakoukoli myšlenku nebo čin, ona se mu za nějaký čas v jisté podobě vrátí. Vždy má ale tentýž náboj, který on sám před časem vyslal. Což známe jako zákon příčiny a následku. Tedy zákon karmický. Inteligentnímu žáku tak musí dříve nebo později dojít, že tedy ten, kdo tvoří vše, co prožíváme, není Bůh, ale on sám. A že pokud to tak je, tak i čas samotný, je jen jeho vlastní projekcí. On sám si jej pro svou momentální potřebu stvořil. Aby mu poskytl možnost, pochopit celý tento princip.
Celá tato cesta byla nesmírně důležitá, neboť v jakékoli předchozí úrovni vnímání by nedokázal přijmout onu zodpovědnost za vše stvořené. Nyní nastává čas, kdy tuto zodpovědnost, rozhodne-li se k tomu, člověk sám již přijmout může. Dochází tedy k zásadnímu obratu. Člověku dochází, že žádný Bůh není. Že za vše, co si doteď tvořil, nese zodpovědnost jen on sám. Že i všechny ony předchozí Bohy si tvořil on sám svou vlastní myšlenkou, aby si tak vytvořil pocit, že zodpovědnost má někdo jiný. Dnes již unese ono uvědomění, že on sám je onen Bůh. Že ve skutečnosti neexistuje nic vnějšího, co by jej mohlo ovlivnit. Neboť on sám je původcem všeho vnějšího. On sám si vyprojektoval to vše, co je okolo něj. Prostředí, další bytosti, i jejich reakce na něj samého. A v neposlední řadě i dosavadní vnímání času. Už pochopil, že to, co tvoří, je myšlenka. Jeho vlastní myšlenka. A že myšlenkou jde tedy ovlivnit i vnímání času.

5D je prostor vědomě vyprojektovaný duchovně zralou bytostí, která pochopila všechny dosavadní lekce z minulých rozměrů. Je to rozměr, kam se ona bytost, v případě pochopení, vědomě přesune. V tomto rozměru neexistuje čas tak, jak jej známe ze 3D. Neexistuje tam žádná prodleva mezi vysláním myšlenky a jejím uskutečněním. Neboť díky uvědomění si svých možností, si tam daná bytost tvoří cokoli chce v přítomném okamžiku. A ono se to v tomtéž okamžiku uskuteční. Může si tam v jediném okamžiku projektovat svět podle svých představ, potřeb a přání. Včetně prostředí, druhých lidí, i jejich reakcí na něj samotného. To vše ve stále přítomném okamžiku teď a tady. Pro člověka vnímajícího prozatím ve 3D, je velice těžké, snad i nemožné si to byť jen představit.
Pokusme se to přirovnat k meditaci: Pokud jste v meditaci schopni vizualizace, můžete si ve své představě stvořit naprosto cokoli a nechat to na sebe působit. Můžete vnímat naprosto nové tvary a rozměry, které z naší dimenze neznáte. A to celé si tvoříte pouze svým chtěním, pouze svými pocity. Také by se to dalo přirovnat ke snu: Jistě jste zažili, že se vám v noci něco zdá, připadá vám to samozřejmé a logické a ráno zjistíte, že z našeho pohledu to vůbec logické nebylo, že jste třeba létali i bez křídel a přesto jste vše vnímali, jako by to byla skutečnost. Také jistě ze snů znáte, že se vám v krátké době mezi dvěma ranními zazvoněními budíku, odehraje sen, jehož děj ale jakoby trval třeba týden, měsíc, nebo rok. Tak jste to ve snu vnímali. Přestože zde na zemi mohlo uběhnout maximálně pět minut.

Pokud tedy celá transformace je o tom, přesunout se z dimenze 3D do 5D, jak se tedy dostat přes ono 4D?
Existuje k němu klíč: Úroveň vašeho vědomí v přítomnosti.
Prozatím jen málo lidí je schopno udržet své vědomí alespoň na chvíli čistě v přítomném okamžiku. I když máme chvíli čas sami na sebe, jako bychom tu nebyli. Stále se v myšlenkách zabýváme minulostí nebo budoucností. Kdy naposledy jste byli skutečně v přítomnosti? Pouze teď a tady a radovali se z toho, co je právě nyní, v tuhle vteřinu?
Pokud přítomný okamžik budeme schopni zachytit, budeme-li schopni sami sebe si plně uvědomit teď a tady, je možné pak i své vědomí přesunout kamkoli si budeme přát.
Přesunout vědomí není nic těžkého. Však vy jej stále přesouváte do minulosti nebo budoucnosti! Vědomě zde, jste jen málokdy.

Jak ovšem trefit do 5D? Vraťme se opět k Majskému kalendáři: Již jsem se zmínila o několika branách vycházejících z jednotlivých kružnic. Najdeme tam tedy v první řadě nejvýraznější 4 brány přímé: Těmi projdou bytosti, které onen princip sami včas pochopí, budou schopny tedy bez pomoci kdykoli projít sami. Ovšem úkolem většiny těchto bytostí bude, pomoci převést ty, kteří toho sami a bez pomoci, schopni nebudou.

O jednu kružnici v rozměru 4D níže, je možné nalézt 4 brány nepřímé: tudy budou schopni projít ti, kterým někdo vysvětlí, jak. Poté to dokáží sami.

A v nejnižší 4D kružnici, nacházíme 8 bran zprostředkovaných: Tyto brány jsou v Majském kalendáři znázorněny symbolem královské koruny. Neboť tímto prostorem budou vyšší bytosti (proto ona korunka), převádět ty, kteří to sami nezvládnou. Zde bude největší provoz. Proto je také dvojnásobný počet těchto bran.

V dnešní době začíná objevovat své poslání mnoho těch, jejichž úkolem je být v daný okamžik převaděčem. Vnímají, jako by se na ně najednou silně zvyšoval tlak "shora". Jejich vyšší pomocníci a průvodci jim posílají mnoho informací, nebo je zdánlivě "iracionálně" posílají tam, kde tyto informace dostávají. Všimla jsem si, že mají v tuto chvíli velice podobné zkušenosti: Ač většinou jsou v meditacích zběhlí a dříve jim nedělalo problém se z meditace z jakékoli úrovně vracet, dělá jim cesta zpátky najednou stále větší problém. Je běžné, že se jim i nečekaně přihodí, že je cosi jakoby "vystřelí" do nějaké velice vysoké vibrační úrovně a oni se pak třeba i několik dní marně snaží opět spolehlivě uzemnit a vrátit se zpátky do této naší současné úrovně. I to pro ně může být motivace, aby pátrali po informacích. Mají také z celého takového výletu obvykle všichni stejné pocity: Je to tam nádherné a v podstatě by se jim ani zpět vracet nechtělo, ale cítí, že ještě se vrátit prostě musí, že ještě není čas. Že ještě tady vše není hotovo. Snaží se tedy silou vůle dostat zpět dolů, ovšem je to velice těžké, neboť v rovině, ve které se ocitají, jakoby byli součástí všeho. Oni jsou vše a vše je jimi. A je jen velice složité najednou v tomto vnímání, najít jakýkoli záchytný bod, díky kterému by se dalo orientovat a nasměrovat se zpět dolů. Pokud nyní procházíte podobnými zkušenostmi a v této části povídání jste se "našli", pro vás především je určen následující odstavec. Ovšem i vám ostatním se jisté informace z něj jistě budou v pravou chvíli hodit:

Pro vás, milí převaděči, mám několik důležitých informací:
V první řadě se nebraňte ničemu, co k vám v tuto dobu přichází. Máte příjem "shora", jaký jste nikdy neměli a skrze něj Vám bude přicházet ještě mnoho informací. Čím dříve a ochotněji přijmete tento svůj určený úkol při transformaci, tím méně to bude pro vás bolestivé a nepříjemné. Ostatně…sami jste si ho vybrali, tak si nestěžujte. :-) To, co se vám v tuhle chvíli děje, může na první pohled vypadat nepříjemně a spoustě z vás se ani dolů třeba nechce, ale vězte, že tam, kam teď nahoru chodíte zatím jen nahlížet, je v tuto chvíli ještě stále "nezařízený domeček". Ještě nenastal čas, abyste se tam definitivně nastěhovali. Jistě. Vnímáte již tu nádheru. Však tam stojí úplně nový dům, který je absolutně podle vašich představ. Ale zatím je to jen hrubá stavba. Teprve se maluje a bydlet se tam natrvalo ještě nedá. Ale už teď vnímáte jeho energii i to, jak krásně se v něm cítíte. A to, že ho navštěvujete už nyní, má velice dobrý důvod. Jste ti, kdo potřebují dokonale znát cestu do nového domova. A to tam i zpátky. Protože právě na vás bude záležet, kolik bytostí se tam bude mít šanci také přestěhovat. A v rozhodujícím okamžiku nebude čas na to, hledat správnou cestu tam nebo zpátky. Vy jí budete muset "zkušebně" absolvovat ještě mnohokrát, abyste získali naprostou jistotu. Protože ony brány budou z pohledu 3D otevřeny pouze po nějaký čas. A v tomto čase vy budete muset mnohokrát proběhnout tam a zpět a převést tisíce a tisíce bytostí, které budou navíc zmatené a plné strachu a úzkosti z neznáma. A jenom z vás budou čerpat potřebný klid a tak důležitou rovnováhu. Vy budete ti, kteří je budou muset uklidnit. Protože rozměr 5D má onu vlastnost, že první myšlenka, kterou tam člověk vyšle, okamžitě tvoří. A tak se může stát, že převedete-li vystrašeného člověka ve stresu, jeho první myšlenka bude plná strachu. Strach má ovšem podstatně nižší vibrace, než úroveň 5D, do které má vejít. A v tom okamžiku to může i právě převedeného člověka okamžitě "vykopnout" zpátky do 3D.
Takže buďte připraveni částečně i na sisifoskou práci. Ovšem pokud budete sami v rovnováze, pohodě a naprosto klidní a plní lásky, můžete si mnoho práce ušetřit.
Vím, jak složité mohou být v této době návraty shora dolů a jak se s tím potýkáte. Proto mám pro vás jednu informaci, která by vám mohla být užitečná: Víte dobře, že cesta zdola nahoru vede směrem do světla. Nazveme ji tedy světelnou branou. Uvědomte si, že jdeme z nižších vibrací do vyšších. Takže se s každým přiblížením k bráně zvyšuje pocit lásky a světla. Až nakonec jako bychom se po průchodu sami stali tím světlem. Ovšem cesta zpět se špatně hledá. Protože světelná brána jakoby zmizí v nás samotných. Přešli jsme totiž právě z roviny, kde existuje polarita do úrovně, kde se polarity spojily v jednotu. Budete-li tedy hledat cestu zpátky, nehledejte světlo a světelný průchod. Projdete-li zdola nahoru, bude to brána světlená a bílá, ovšem pokud se ohlédnete, bude tatáž brána temná a černá. A chcete-li bez potíží zpět dolů, je třeba nesoudit a nehodnotit. Tma není zlá a není špatná. Je to jen nepřítomnost světla. To, co vás nepouští zpátky je to, že stále nechcete tuto myšlenku přijmout. Protože z pohledu shora máte pocit, že jdete z lepšího do horšího. Neboť posuzujete. Jakmile přijmete i onu černou stranu, jako důležitou součást rozměru 3D, nebude pak problém se zaměřit na cokoli v této rovině, například nějaký hmotný předmět, a velice rychle se vrátit bez jakýchkoli nepříjemných pocitů. No a poslední velice důležitá informace: I když už teď vnímáte, jak nádherné věci nás čekají tam v tom novém "Doma", uvědomte si, že budete mezi posledními, kdo branou projde. Neboť do poslední chvíle vás zde bude třeba. A věřte, nebude to lehká doba. Vaše víra bude v tom čase podrobena veliké zkoušce.
-Tolik informace speciálně pro převaděče. :-)


Je zřejmé, že ani Majští tvůrci kalendáře nebyli schopni v době jeho vzniku přesně a konkrétně znázornit, co vlastně představuje rozměr 5D. Ale již vnímali, že se může podle potřeby rozpínat…je složen z jakoby přes sebe přeložených dílků, které v sobě tuto možnost dalšího rozpínání, obsahují. Ale můžete si sami všimnout i v celém kalendáři, že čím více od středu, tím méně je konkrétní, jako by směrem od středu ven, přecházel z jednotlivostí stále více k celku, k chápání širších souvislostí ze stále většího a většího nadhledu.
Navíc je třeba si uvědomit, že tím, že celá pyramida se stala v podobě Majského kalendáře plackou, také najednou ukazuje, že i když se ocitneme v rozměru 5D, tedy v té nejkrajnější kružnici, stále obsahujeme i všechny ostatní rozměry. Neboť zůstávají uvnitř. Stále jsou tedy v nás přítomny. Ostatní rozměry tedy nezmizí, jen naše vědomí v přítomnosti se přesunulo o jeden rozměr dál. Pro vaši představu, jak je to s tím vědomím: Přirovnala bych to třeba k tomu, když jdete do regrese. V ten okamžik vnímáte, jako byste svým vědomím byli přítomni v naprosto jiném životě. Tam něco prožijete, a pokud se vám tam například podaří dokonce pochopit to, co se vám stalo, prožít to tam i s emocemi a zbavit tak se nějakého traumatu, které jste si dodnes odtamtud táhli, zmizí ten problém i ve všech následujících životech po životě, kde jste si trauma způsobili. Takže si tak dokonce můžete ovlivnit i svou budoucnost, protože ani v dalších životech se už tohle trauma opakovat nebude. Neboť je jednou pro vždy vyřešeno. Je tedy možné z vyšší úrovně vědomí, ovlivnit i ony nižší úrovně. Přestože naše vědomí přítomnosti se již fakticky vyskytuje jinde.

Všimněte si na Majském kalendáři ještě jedné zajímavosti: V jeho docela spodní části můžeme vnímat dvě na sebe hledící hlavy jakýchsi čertů či ďáblů. Představují tu černou stranu nebo temnotu, chcete-li. A dokonce částečně zakrývají některé z průchodů do 5D. Což má jistě také svůj význam. Naopak v nejhořejší části kalendáře pak najdeme znak jakéhosi lotosového květu, který představuje opak. Tedy bílou barvu, světlo. Umístění těchto dvou polarit v kalendáři vyjadřuje také jejich směr: Nahoře a dole. A všimněte si, že z rozměru 3D do 5D, vedou oba směry! Směr nahoru i směr dolů! Takže naše vnímání černého nebo chcete-li temného tak, jako něčeho špatného, co by mělo zmizet, je chybné. Právě tyhle dvě strany dávají celému obrazu rovnováhu. Jedna bez druhé by nemohla samostatně existovat. A jako potvrzení, se k dovršení všeho obě tyhle polarity scházejí v jediné, a to té poslední kružnici, tedy v rozměru 5D. Až tam nakonec stojí v naprostém souladu v jednotě, aniž by si jakkoli konkurovaly, posuzovaly jedna druhou, nebo si překážely. Tam je teprve možné vnímat obě strany současně jako harmonickou součást všeobsahujícího člověka.

Tolik k Majskému kalendáři. Možná si ale tohle celé stále nedovedete představit v praxi. Je už jasné, co nám tím Majové chtěli sdělit, ale co se tedy v tom roce 2012 konkrétně odehraje? Je třeba se něčeho bát? Budou katastrofy, budeme muset trpět, jak slyšíme ze všech stran? A co když to nezvládnu? Co když to nedokážu vysvětlit svým dětem?

Co se tedy stane v roce 2012?Stane se to, co nikdo nečeká: Nestane se vůbec nic. Tedy alespoň pro vnímání běžného člověka, který zde, v rovině 3D zůstane. Dál zde bude žít stejný život, dál zde bude mít všechno, co k němu potřebuje, dál zde budou přítomni i všichni lidé, které zná a má rád. Neboť jeho projekce světa a života, jaké je v tuto chvíli schopen, se nezmění.

Pouze ti, kteří dojdou k tomu, že v rovině 3D už nasbírali všechny potřebné zkušenosti, přesunou své vědomí do nového světa. A ten si budou projektovat podle svých představ. A to okamžitě. Pokud tam budou potřebovat pro své štěstí například i své děti, jejich projekce je tam zkrátka dodá. Budou tam.

Ti, kteří zůstanou svým vědomím nadále ve 3D, budou si zde dále projektovat i své okolí, tedy třeba i ty, jejichž hlavní vědomí už bude dávno v 5D. Takže pro všechny, kdo tu zůstanou, se z jejich pohledu nezmění vůbec nic.

To skutečně podstatné a důležité se totiž odehrává právě nyní. Rok od roku, týden od týdne pořád víc vnímáme, jako by se to, co označujeme jako "negativní", začalo rozpínat. Jakoby den ode dne přibývalo katastrof a lidského neštěstí a zla a stále se to stupňovalo. Tento pocit je správný. A to, co se děje, má svůj důvod. Je totiž třeba, aby v co nejkartší době co nejvíce bytostí pochopilo, že mohou odejít jinam. Jak jinak jim dát najevo, že ta možnost je? Lidé si začnou všímat světla, až když je pohltí tma. To je přirozená lidská vlastnost. Ona tma je jim dávána proto, aby měli motivaci a důvod přesunout se tam, kde již díky své úrovni vědomí být mohou. Stačí jen si to uvědomit a použít klíč. Přítomný okamžik. Tvé vnímání přítomnosti tady a teď rozhoduje, kde jsi doma. Jen na tobě je, kam své vědomí umístíš.

Z pohledu 3D bude tento proces procházení branami, probíhat ovšem pouze omezenou dobu. Podle mých informací by to mělo probíhat zhruba od konce léta roku 2011 a brány se definitivně uzavřou asi rok a půl poté. Ovšem největší šance k bezproblémovému odchodu bude do onoho 21.12.2012.
Ono datum se stane význačným pouze tím, že oproti očekávání, se neodehraje vůbec nic. Buďte připraveni na to, co se bude dít: Jak se bude tohle datum, blížit, bude se stále více k němu upínat vědomí všech lidí na Zemi. Bude se zvyšovat nervozita, strach, a panika mezi lidmi poroste. Povalí se katastrofické předpovědi ze všech stran. Lidem budou nabízeny všemožné falešné možnosti záchrany a různí samozvaní "spasitelé a proroci" se budou pokoušet lidstvo nějak obrátit na svou stranu. Tím, že strach a "negativní" nálady se z lidí budou šířit do okolí, také fyzické projevy Země jako planety, ještě budou gradovat. Přijdou ještě různé katastrofy a nepříjemné události, ale ty budou jen dočasné, aby to umožnilo co nejvíce lidem přesun do nového světa. Celé to vnímám jako bolesti při porodu, které se s každým porodním "stahem" stupňují. A pak najednou přijde okamžik, kdy nastane skutečně všemi tak očekávaný den: 21.12.2012…..a nic se nestane. A v tu chvíli nastane zkouška ze všech nejtěžší pro všechny, kdo mají všechny předpoklady pro to, do nového světa odejít, ale jejich vědomí se ještě z nějakého důvodu nepřesunulo. Ať už to budou ti, kteří zde ještě mají nutnou práci, jako převaděči a další pracovníci světla, anebo ti, kteří ještě stále váhali. Protože ihned následující den se zvedne obrovská vlna úlevy ale také zároveň zklamání a také výsměchu. Duchovně smýšlející lidé budou mít pocit "zrady", jejich víra bude podrobena obrovské zkoušce, protože bude mnoho těch, kteří budou říkat: A čemu budete věřit teď? Kde máte ten svůj konec světa? Kde je ten váš nový duchovní svět plný lásky? Žádná změna k lepšímu nenastala! Celou dobu jste si jen něco namlouvali! Bude poukazováno na všechny ty mistry, kteří zde po léta ukazovali lidem cestu lásky a světla a budou nazýváni podvodníky. Budou muset čelit i tomu, že se proti nim budou obracet jejich vlastní žáci. Mnoho lidí docela ztratí svou víru a smysl svého života. A tím si definitivně uzavřou možnost do nového světa vstoupit. Branami už budou procházet jen ti nejsilnější, ti, kteří jsou prosti ega, kteří tomuhle všemu dokáží čelit a neztratí svou víru. A to vše, co se bude dít, budou schopni v rovnováze a s láskou a pokorou přijímat. Jen pomalu budou pak odeznívat všechny ty rány, které budou způsobeny. Planeta Země v rozměru 3D bude ještě chvíli všechny ty proběhlé emoce vstřebávat a ještě chvíli budou probíhat i na ní změny v podobě dalších vln katastrof a neštěstí. Jen lidé, kteří zde svým vědomím zůstanou, si nejspíš již neuvědomí, že to vše způsobili sami nábojem svých myšlenek a vyslaných strachů.
Zatím však v rozměru 5D již mnoho bytostí, užívajících si vědomí přítomnosti, stvoří zcela novou Zemi, kde budou bytosti milující a tvořící v lásce a radosti. O tom ovšem nikdo z rozměru 3D nebude mít ani tušení...

(Tento článek je možné jakkoli šířit s uvedením zdroje: www.tetakaterina.cz)

Co se odehraje v roce 2012 I.

8. ledna 2011 v 13:50 | Esty |  21.prosince 2012 11:11
Co se odehraje v roce 2012
Výklad Majského kalendáře a roku 2012
(autor: Kateřina Pokorná 13.11.2010)

Výkladů Majského kalendáře už bylo lidstvu nabídnuto mnoho. Díky astrologickým výpočtům z něj vycházejícím, je nám dokonce známo datum 21.12.2012. kterým tento kalendář končí. To přimělo lidstvo k tomu, že se vyrojila spousta spekulací, co onen "konec" vlastně znamená, co že se to vlastně stane. Většinou jsou to dohady o "konci světa" a mezi lidmi se pomalu šíří panika a strach. Sami potomci Majů se všem těmto dohadům spíše usmívají a tvrdí, že lidé stále nepochopili podstatu, kterou jim kalendář vlastně sděluje.
Ráda bych se s Vámi podělila o nové informace, které mi připadají v rámci transformace zásadní a které ke mně v poslední době přicházejí. Podle toho, co jsem měla možnost z různých materiálů nastudovat, se velmi se přibližují tomu, co se dnešní potomci Májů snaží lidem naznačit.

Začněme v Mexiku, kolébce Májů, ve starobylém zaniklém městě Teotihuacán. Dodnes je možné navštívit tam stavbu, která je známa jako Pyramida slunce. Je pětistupňová a z pohledu zepředu je k ní přístup po mnoha a mnoha dlouhých schodištích.

Pokud se tam zajedete podívat se šikovným průvodcem, jistě vás upozorní na jednu "zajímavost". Vyšplháte-li se po těch mnoha schodech na vrchol pyramidy a ohlédnete se zpět, optický klam způsobí, že všechna ta schodiště a schody, najednou jako mávnutím kouzelného proutku zmizí.

A onen šikovný průvodce jistě poznamená něco o zručnosti tehdejších stavitelů a jak jim to pěkně vyšlo. Je to skutečně náhoda? Nebo se tím snažili staří Majové na něco upozornit, něco naznačit?

Podívejme se na onen slavný Majský kalendář:
Pokusme si představit, že by nebyl placatý, ale vypadal by jako patrový narozeninový dort. Jeho střední kružnice by byla nejvýše a postupně by se po jednotlivých kruzích snižoval. Nepřipomínal by nápadně tvar pětistupňové pyramidy?
Proč ale je tedy placatý? A proč má právě pět ohraničených kruhů?

Podle dostupných zdrojů se tvrdí, že v rámci transformace bychom se měli dožít toho, že díky zvyšujícím se vibracím se lidstvo, či dokonce celá Země, přesune z rozměru 3D do rozměru 5D. Abychom pochopili, co tyto rozměry vlastně znamenají a jak je máme chápat, podívejme se na Majský kalendář trošku jinak:

Jeho střední kružnice vystihuje dokonale rozměr 1D: V tomto rozměru člověk identifikuje sám sebe. Dal by se také nazvat: "Já jsem". Je to naše prvotní identita. Myslím, že se nám Majové snažili dost výrazně a také vtipně naznačit, kudy vede cesta…ne náhodou ve středním kruhu kalendáře najdeme velice podrobně vykreslený obličej s otevřenou pusou a vyplazeným jazykem, jakoby chtěli naznačit: "Dovnitř se dívej!" Zkrátka v rozměru 1D si člověk uvědomuje pouze sám sebe a své bytí.

Druhá kružnice a vše, co je uvnitř ní, označuje již rozměr 2D: Naše Já vymezuje samo sebe v prostoru. Aby "Já" mohlo samo sebe někam zařadit, je třeba vytvořit okolní svět a jeho podmínky. Vně druhé kružnice tedy nalézáme tento vytvořený svět: V první řadě čtyři živly. Tak, jak vnímáme v západním světě základ naší existence. Z nich je stvořené vše, co v našich podmínkách známe a vnímáme. Majové ovšem nezapomněli ani na východní vnímání světa. Najdete tam tedy i onu druhou možnost, pěti živlů. A samozřejmě zde objevujeme i polaritní vnímání našeho světa, vyjádřené dvěma zrcadlově obrácenými symboly. To zde nemůže chybět, neboť člověk projektující si v této úrovni podmínky života, vnímá tak, že existuje dobro a zlo, černá a bílá, nahoře a dole, uvnitř a ven, ženský a mužský princip.

Obsahem třetí kružnice je rozměr, který důvěrně známe. 3D: Ten vzniká v okamžiku, kdy člověka s vyprojektovanou identifikací se v jistém prostoru, (takže člověka nějak působícího na své okolí), začne zpětně samo jeho vyprojektované okolí vnímat a reagovat na něj. Proto v této třetí kružnici nacházíme řadu symbolů v kruhu. Tedy mnoho dalších bytostí, naprosto různorodých, ale zařaditelných do jakéhosi "zvěrokruhu", které na toho, jenž si je vyprojektoval, začínají zpětně reagovat. Zde prozatím končí naše momentální vnímání, neboť to je prostor, který chápeme, protože se v něm právě vyskytujeme. Zde funguje také čas, jak jej známe. V úsečce minulost- přítomnost- budoucnost. Není zde tedy zatím příliš snadné pochopit, že vše, co se nám děje, vše, co na nás působí, je jen reakce na naši původní projekci. Na to, co naše prapůvodní Já vyslalo. Protože díky vnímání času v tomto prostoru, se vše, co vyprojektujeme, projeví až po určité době. Prozatím tomu s oblibou říkáme boží mlýny. Kdo je ovšem ten Bůh?...

Všimněte si, že i vnímání Boha jako tvůrce všeho živého i neživého se v rámci jednotlivých rozměrů výrazně liší. V rozměru, kdy bytost vnímá pouze v 1D je soustředěna pouze na sebe. Vnímá pouze sebe, své Já, svou vlastní existenci. Nemůžeme tady vycházet ze žádných mýtů nebo bájí, neboť pokud někdo vnímá pouze sebe, nemá potřebu cokoli zaznamenávat ani sdělovat. Není pro koho. Ono vnímání si můžeme představit asi tak, že nic, co se děje okolo nás, není důležité, neboť to prostě nevnímáme, i kdyby to tam přítomno bylo. Takže pro nás to neexistuje. Podobně, jako když nad slepým člověkem vyjde duha. Duha na nebi prokazatelně je, ale pro slepého prostě neexistuje. Neboť ji není schopen svými smysly jakkoli vnímat. Snad by se to vzdáleně dalo přirovnat k autistickému člověku. Vnímá pouze sebe a to, na co jeho Já zaměří pozornost. A stejně tak, ať se okolo něj děje cokoli, on je soustředěn pouze na sebe a své momentální potřeby. Pro bytost v 1D není třeba žádných vysvětlení, jak se má chovat, jak co vnímat, nepotřebuje nic, co prožívá, vysvětlovat, nepotřebuje Boha. Pro něj existuje pouze jeho vlastní Já. To je celý jeho svět. Přestože si to zatím neuvědomuje, již je mu dána jedna velice důležitá a zásadní vlastnost, která ještě nikdy nikomu dána nebyla. A tou je svobodná vůle. Pro to, co se bude dít dál, je tato vlastnost ale velice důležitá.
Ve 2D už se ovšem situace mění. Objevil se okolo něj jistý vymezený prostor, který již skýtá nové zkušenosti. A člověk se začíná ptát, kde se vzal onen prostor, kde se vzal on sám. A zda jsou nějaká pravidla, jak s oním prostorem zacházet a proč. Zde již je možné čerpat z mýtů a bájí. V těch nejstarších kulturách nacházíme mnoho Bohů. Tito Bohové se ovšem o člověka příliš nestarají. Není pro ně dostatečným partnerem pro diskuzi. Oni sami rozhodují, kdy a co na Zemi sešlou a od člověka požadují pouze patřičnou úctu. Ovšem nikdy s nimi nevyjednávají, nic víc od něj nečekají. Sem tam obyčejného pozemšťana prostě "využijí", například na rozšíření svého genetického potenciálu mezi obyčejné lidi, neboť i to může mít značný vliv, na jeho duchovní posun a pochopení. Jediné informace, které člověk od nich dostává, jsou dlouhé ságy a nespočet příběhů o životě Bohů samotných. Jakoby chtěli, aby lidé pochopili: Takhle to na světě chodí. Na vlastním příkladu ti ukážeme, co můžeš od života čekat. Jak to dopadá, když se v jisté situaci zachováš jistým způsobem. S takovými příklady se setkáváme například ve starém Egyptě. Zde stojí také za zmínku úvaha o tom, že egyptské kresby, které dodnes nalézáme, jsou všechny malovány pouze v rozměru 2D. Přesto, že podle dosažené kultury se nezdá, že by egyptský lid měl malou představivost…otázka je, co a v jakém rozměru byl běžný egyptský lid skutečně schopen vnímat.